Интернет-портал юридической библиотеки Беларуси
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа
Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости

НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Соглашение от 14 октября 1996 г. "Пагадненне памiж Рэспублiкай Беларусь i Чэшскай Рэспублiкай аб садзейнiчаннi ажыццяўленню i ўзаемнай ахове iнвестыцый"

Текст документа по состоянию на 30 августа 2006 года (архив)

<< Навигатор

ПАГАДНЕННЕ
ПАМIЖ РЭСПУБЛIКАЙ БЕЛАРУСЬ I ЧЭШСКАЙ РЭСПУБЛIКАЙ АБ
САДЗЕЙНIЧАННI АЖЫЦЦЯЎЛЕННЮ I ЎЗАЕМНАЙ АХОВЕ IНВЕСТЫЦЫЙ*

_____________________________
   *Уступiла ў сiлу 9 красавiка 1998 г.

Ратифицировано: Закон Республики Беларусь от 11 ноября 1997 г.
N 80-З "О ратификации Соглашения между Правительством Республики
Беларусь  и  Правительством  Чешской  Республики  о содействии
осуществлению и взаимной защите инвестиций" (Ведомости Национального
собрания Республики Беларусь, 1998 г., № 16, ст. 193).


   Рэспублiка Беларусь i Чэшская Рэспублiка, якiя ў далейшым
называюцца "Дагаворныя Бакi",
   Жадаючы  развiваць эканамiчнае  супрацоўнiцтва на ўзаемную
карысць абедзвюх Дзяржаў,
   Iмкнучыся стварыць i падтрымлiваць  спрыяльныя  ўмовы  для
iнвестыцый iнвестараў аднаго Дагаворнага Боку на тэрыторыi iншага
Дагаворнага Боку, i
   Усведамляючы, што садзейнiчанне ажыццяўленню i ўзаемная ахова
iнвестыцый у адпаведнасцi з дадзеным Пагадненнем стымулюе дзелавыя
iнiцыятывы ў гэтай галiне,

   ДАМОВIЛIСЯ АБ НIЖЭЙПАДАДЗЕНЫМ:

               Артыкул 1

               Азначэннi

   Для мэт гэтага Пагаднення:

   1. Тэрмiн "iнвестыцыi" азначае ўсе вiды маёмасцi, якая была
iнвесцiравана ў сувязi з эканамiчнай дзейнасцю iнвестарам аднаго
Дагаворнага Боку на тэрыторыi iншага Дагаворнага Боку ў адпаведнасцi
з заканадаўствам апошняга i будзе ўключаць, у прыватнасцi, але не
выключна:

   /а/ рухомую i нерухомую маёмасць, а таксама любыя iншыя рэчавыя
     правы, такiя, як iпатэкi, правы залогу, залогi i iншыя
     падобныя правы;

   /б/ долi, акцыi, аблiгацыi кампанiй або любыя iншыя формы
     ўдзелу ў кампанiях;

   /в/ правы патрабавання ў адносiнах да грашовых сродкаў або
     любога выканання абавязацельстваў па дагавору, якое мае
     якую-небудзь  эканамiчную  каштоўнасць  у  сувязi  з
     iнвестыцыямi;

   /г/ правы  на iнтэлектуальную ўласнасць, уключаючы аўтарскiя
     правы, камерцыйныя таварныя знакi, патэнты, прамысловыя
     ўзоры, тэхнiчныя працэсы, "ноў-хаў", гандлёвыя найменнi i
     "гудвiл" у сувязi з iнвестыцыямi;

   /д/ любыя правы, прадастаўленыя па закону або па кантракту i
     любыя лiцэнзii i дазволы, прадугледжаныя законам, уключаючы
     канцэсii на разведку, развiццё, здабычу або эксплуатацыю
     прыродных рэсурсаў.

   Любая змена формы, у якой iнвесцiруецца маёмасць, не закранае
яе характару як iнвестыцый.

   2. Тэрмiн "iнвестар" азначае любую фiзiчную або юрыдычную асобу
аднаго Дагаворнага Боку, якая ажыццяўляе iнвестыцыi на тэрыторыi
iншага Дагаворнага Боку.

   /а/ Тэрмiн "фiзiчная асоба" азначае любую фiзiчную асобу, якая
     мае грамадзянства любога з Дагаворных Бакоў у адпаведнасцi
     з яго заканадаўствам;

   /б/ Тэрмiн "юрыдычная асоба" азначае, у адносiнах да кожнага з
     Дагаворных Бакоў, любы суб'ект гаспадарання, якi створаны
     або заснаваны згодна з яго заканадаўствам i прызнаецца яго
     заканадаўствам юрыдычнай асобай, якi мае пастаяннае месца
     знаходжання на тэрыторыi аднаго з Дагаворных Бакоў.

   3. Тэрмiн "даходы" азначае сумы, атрыманыя ад якiх-небудзь
iнвестыцый, i, у прыватнасцi, але не выключна, уключае прыбытак,
працэнты, працэнты, якiя вынiкаюць з пазык, даходы ад прыросту
капiтальнай вартасцi, акцыi, дывiдэнты, плацяжы ў лiк раялцi i
ўзнагароджаннi.

   4. Тэрмiн "тэрыторыя" азначае тэрыторыю адпаведнай Дзяржавы, на
якой  гэта Дзяржава ў адпаведнасцi з мiжнародным правам можа
ажыццяўляць суверэнныя правы або над якой гэта Дзяржава ажыццяўляе
юрысдыкцыю.

               Артыкул 2

      Садзейнiчанне ажыццяўленню i ахова iнвестыцый

   1. Кожны Дагаворны Бок будзе заахвочваць i ствараць iнвестарам
iншага Дагаворнага Боку спрыяльныя ўмовы для ажыццяўлення iнвестыцый
на яго тэрыторыi i будзе дапускаць такiя iнвестыцыi ў адпаведнасцi з
яго заканадаўствам.

   2. Iнвестыцыям i даходам, якiя адносяцца да iх, iнвестараў
кожнага з Дагаворных Бакоў будзе заўсёды прадастаўляцца справядлiвы
i раўнапраўны рэжым, а таксама поўныя ахова i бяспека на тэрыторыi
iншага Дагаворнага Боку.

               Артыкул 3

     Нацыянальны рэжым i рэжым найбольшага спрыяння

   1. Кожны  з  Дагаворных  Бакоў  на сваёй тэрыторыi будзе
прадастаўляць iнвестыцыям i даходам iнвестараў iншага Дагаворнага
Боку рэжым не менш спрыяльны за той, якi ён прадастаўляе ў адносiнах
да iнвестыцый i даходаў уласных iнвестараў або iнвестыцый i даходаў
iнвестараў любой трэцяй Дзяржавы ў залежнасцi ад таго, якi з iх
з'яўляецца больш спрыяльным.

   2. Кожны з Дагаворных Бакоў абавязуецца прадаставiць на сваёй
тэрыторыi iнвестарам iншага Дагаворнага Боку ў тым, што датычыцца
кiравання, падтрымання, выкарыстання або распараджэння iнвестыцыямi,
справядлiвы i раўнапраўны рэжым, якi будзе не менш спрыяльны за той,
што ён прадастаўляе сваiм уласным iнвестарам або iнвестарам любой
трэцяй Дзяржавы ў залежнасцi ад таго, якi з iх з'яўляецца больш
спрыяльным.

   3. Палажэннi пунктаў 1 i 2 гэтага Артыкула не павiнны быць
вытлумачаны  такiм чынам,  каб абавязаць  адзiн Дагаворны Бок
распаўсюджваць на iнвестараў iншага Дагаворнага Боку перавагi любога
рэжыму, прэферэнцый або прывiлей, якiя прадастаўляе першы Дагаворны
Бок на падставе:

   /а/ любога мытнага саюза, зоны вольнага гандлю, грашовага саюза
     або iншага падобнага мiжнароднага дагавора, з якога вынiкае
     стварэнне такiх саюзаў або ўтварэнняў цi iншых формаў
     рэгiянальнага супрацоўнiцтва, бокам якога з'яўляецца або
     можа стаць адзiн з Дагаворных Бакоў;

   /б/ любога мiжнароднага дагавора  або  дамоўленасцi,  якiя
     адносяцца цалкам цi галоўным чынам да падаткаабкладання.

               Артыкул 4

             Пакрыццё страт

   1. Iнвестарам аднаго Дагаворнага Боку, iнвестыцыi якiх панеслi
страты на тэрыторыi iншага Дагаворнага Боку ў вынiку вайны, iншага
ўзброенага  канфлiкту,  дзяржаўнага  надзвычайнага  становiшча,
рэвалюцыi, паўстання, бунту або iншай падобнай падзеi, што мелi
месца на тэрыторыi апошняга, гэты Дагаворны Бок прадастаўляе рэжым у
тым, што датычыцца аднаўлення, пакрыцця страт, кампенсацыi або
iншага ўрэгулявання, не менш спрыяльны за той, якi ён прадастаўляе
сваiм уласным iнвестарам або iнвестарам любой трэцяй Дзяржавы.

   2. Без урону для пункта 1 гэтага Артыкула iнвестарам аднаго з
Дагаворных Бакоў, якiя ў любой з сiтуацый, зазначаных у гэтым
пункце, нясуць на тэрыторыi iншага Дагаворнага Боку страты ў вынiку:

   /а/ рэквiзiцыi iх уласнасцi сiламi або ўладамi апошняга цi

   /б/ знiшчэння iх уласнасцi сiламi або ўладамi апошняга, пры
     тым, што гэта не было выклiкана баявымi дзеяннямi або
     неабходнасцю становiшча,

   прадастаўляецца своечасовая i адэкватная кампенсацыя за страты,
якiя былi панесены за перыяд рэквiзiцыi або ў вынiку знiшчэння
ўласнасцi. Неабходныя ў гэтай сiтуацыi плацяжы павiнны пераводзiцца
без неабгрунтаванай затрымкi ў свабодна канверсуемай валюце.

               Артыкул 5

              Экспрапрыяцыя

   1. Iнвестыцыi iнвестараў любога з Дагаворных Бакоў на тэрыторыi
iншага Дагаворнага Боку не падлягаюць нацыяналiзацыi, экспрапрыяцыi
або iншым мерам, дзеянне якiх эквiвалентна нацыяналiзацыi або
экспрапрыяцыi (называюцца ў далейшым "экспрапрыяцыя"), iнакш як у
iнтарэсах грамадства. Гэта экспрапрыяцыя будзе ажыццяўляцца згодна з
законным парадкам на недыскрымiнацыйнай аснове i пры забеспячэннi
своечасовай, адэкватнай i эфектыўнай кампенсацыi. Гэта кампенсацыя
складае фактычную вартасць экспрапрыiраваных iнвестыцый на момант,
якi  непасрэдна  папярэднiчаў ажыццяўленню экспрапрыяцыi цi яе
абнародаванню, у залежнасцi ад таго, што адбылося раней, уключае
працэнт па звычайнай камерцыйнай стаўцы на перыяд да даты плацяжу,
выплачваецца без неабгрунтаванай затрымкi, павiнна быць эфектыўна
ажыццявiмай  i будзе пераводзiцца без абмежаванняў у свабодна
канверсуемай валюце.

   2. Iнвестар, якi панёс страты, мае права на аператыўны разгляд
справы i аналiз ацэнкi адпаведных iнвестыцый згодна з прынцыпамi,
выкладзенымi ў гэтым пункце,  судовай  або  iншай  незалежнай
паўнамоцнай iнстанцыяй гэтага Дагаворнага Боку.

               Артыкул 6

               Пераводы

   1. Кожны Дагаворны Бок будзе гарантаваць iнвестарам iншага
Дагаворнага  Боку  пасля  выканання  iмi  ўсiх  фiскальных
абавязацельстваў бесперашкодны перавод плацяжоў, звязаных з iх
iнвестыцыямi i  даходамi.  Пераводы  будуць  ажыццяўляцца  без
неабгрунтаванай затрымкi ў канверсуемай валюце, у якой iнвестыцыi
былi першапачаткова ажыццёўлены, або ў любой iншай канверсуемай
валюце. Калi iнвестар не пагадзiўся на iншае, пераводы будуць
ажыццяўляцца па звычайнай стаўцы валютнага абмену на дату пераводу.
Такiя пераводы будуць уключаць, у прыватнасцi, але не выключна:

   /а/ капiтал i дадатковыя сумы для падтрымання або пашырэння
     iнвестыцый;

   /б/ прыбыткi, працэнты, дывiдэнты i iншы бягучы даход;

   /в/ плацяжы ў пагашэнне пазык;

   /г/ плацяжы ў лiк раялцi i ўзнагароджаннi;

   /д/ выручку ад продажу або лiквiдацыi iнвестыцый;

   /е/ заробкi грамадзян аднаго Дагаворнага Боку, якiм дазволена
     працаваць  у  сувязi  з  iнвестыцыямi,  ажыццёўленымi
     iнвестарамi гэтага Дагаворнага Боку на тэрыторыi iншага
     Дагаворнага Боку.

   2. Тэрмiн "без неабгрунтаванай затрымкi" ў сэнсе пункта (1)
гэтага Артыкула азначае, што пераводы ажыццяўляюцца на працягу
перыяду, якi звычайна патрабуецца для заканчэння працэдуры пераводу.
Такi перыяд нi ў якiм разе не павiнен перавышаць трох месяцаў.

               Артыкул 7

              Субрагацыя

   1. Калi адзiн з  Дагаворных Бакоў або яго ўпаўнаважаная
арганiзацыя ("першы Дагаворны Бок") выконвае плацеж свайму ўласнаму
iнвестару па гарантыi ў адносiнах да якiх-небудзь iнвестыцый на
тэрыторыi iншага Дагаворнага Боку ("iншы Дагаворны Бок"), iншы
Дагаворны Бок будзе прызнаваць:

   /а/ перадачу  першаму Дагаворнаму Боку па заканадаўству або
     згодна  з  законнай  здзелкай  усiх  правоў i правоў
     патрабавання гарантаванага боку, а таксама

   /б/ той факт, што ў сiлу прынцыпа субрагацыi першы Дагаворны
     Бок мае права ажыццяўляць гэтыя правы i правы патрабавання
     ў той жа меры, што i гарантаваны бок.

   2. Першы Дагаворны Бок будзе мець права карыстацца пры любых
абставiнах у адносiнах да:

   /а/ правоў i правоў патрабавання, якiя ён атрымаў у вынiку
     зазначанай вышэй перадачы, а таксама

   /б/ любых плацяжоў, якiя атрыманы ў вынiку ажыццяўлення гэтых
     правоў,

   рэжымам, аналагiчным рэжыму, якiм згодна з гэтым Пагадненнем
гарантаваны бок меў права карыстацца ў адносiнах да тых iнвестыцый i
даходаў, якiя маюць да iх дачыненне.

               Артыкул 8

  Урэгуляванне iнвестыцыйных спрэчак памiж Дагаворным Бокам i
        iнвестарам iншага Дагаворнага Боку

   1. Любая спрэчка, якая можа ўзнiкнуць памiж iнвестарам аднаго
Дагаворнага Боку i iншым Дагаворным Бокам у сувязi з любымi
iнвестыцыямi на тэрыторыi гэтага iншага Дагаворнага Боку, будзе
прадметам перагавораў памiж бакамi ў спрэчцы.

   2. Калi любая спрэчка памiж iнвестарам аднаго Дагаворнага Боку
i iншым Дагаворным Бокам не можа быць такiм чынам вырашана на
працягу шасцiмесячнага перыяду, гэты iнвестар будзе мець права
перадаць справу ў:

   /а/ Мiжнародны  цэнтр па ўрэгуляваннi iнвестыцыйных спрэчак
     (ICSID) згодна з адпаведнымi палажэннямi Канвенцыi па
     ўрэгуляваннi iнвестыцыйных спрэчак  памiж дзяржавамi i
     грамадзянамi iншых дзяржаў, якая адкрыта для падпiсання 18
     сакавiка 1965 года ў Вашынгтоне;

   або

   /б/ арбiтраж або мiжнародны арбiтражны суд "ad hoc", якi
     ствараецца  згодна  з  арбiтражным рэгламентам Камiсii
     Арганiзацыi Аб'яднаных Нацый па мiжнароднаму гандлёваму
     праву  (UNCITRAL). Бакi ў спрэчцы могуць згадзiцца ў
     пiсьмовай форме на змену гэтага  Рэгламенту.  Рашэннi
     арбiтражнага суда з'яўляюцца канчатковымi i абавязковымi
     для кожнага боку ў спрэчцы.

               Артыкул 9

      Урэгуляванне спрэчак памiж Дагаворнымi Бакамi

   1. Спрэчкi памiж Дагаворнымi Бакамi на падставе тлумачэння або
прымянення гэтага Пагаднення павiнны, па магчымасцi, вырашацца
шляхам кансультацый або перамоў.

   2. Калi вырашэнне якой-небудзь спрэчкi зазначаным вышэй чынам
не магчыма на працягу шасцi месяцаў, гэта спрэчка па хадайнiцтву
любога з Дагаворных Бакоў будзе перададзена ў Арбiтражны Суд згодна
з палажэннямi гэтага Артыкула.

   3. Такi арбiтражны суд будзе заснаваны для кожнага канкрэтнага
выпадку наступным чынам. На працягу двух месяцаў з дня атрымання
арбiтражнага хадайнiцтва кожны з Дагаворных Бакоў прызначыць па
адным члене суда. Гэтыя два члены вызначаць затым грамадзянiна
трэцяй Дзяржавы, якi i будзе прызначаны Старшынёй суда (у далейшым
называецца  "Старшыня")  з  узаемнай  згоды  Дагаворных Бакоў.
Прызначэнне Старшынi павiнна адбыцца не пазней за тры месяцы з дня
прызначэння астатнiх двух членаў.

   4. Калi неабходныя прызначэннi не былi праведзены ў зазначаныя
ў пункце (3) гэтага Артыкула тэрмiны i калi Дагаворныя Бакi не
дамовiлiся аб iншым, любы з Дагаворных Бакоў можа звярнуцца з
просьбай  аб  правядзеннi  неабходных прызначэнняў да Старшынi
Мiжнароднага Суда. Калi Старшыня Мiжнароднага  Суда з'яўляецца
грамадзянiнам аднаго з Дагаворных Бакоў або ён не мае магчымасцi
ажыццявiць зазначаныя вышэй дзеяннi па iншых прычынах,  права
ажыццяўлення  неабходных  прызначэнняў  будзе  прадастаўлена
Вiцэ-Старшынi Мiжнароднага Суда. Калi Вiцэ-Старшыня Мiжнароднага
Суда, у сваю чаргу, з'яўляецца грамадзянiнам аднаго з Дагаворных
Бакоў або ён не мае магчымасцi ажыццявiць зазначаныя вышэй дзеяннi,
просьба аб правядзеннi неабходных прызначэнняў будзе адрасавана
наступнаму па ўзросту члену Мiжнароднага Суда, якi не з'яўляецца
грамадзянiнам нi аднаго з Дагаворных Бакоў.

   5. Арбiтражны суд прымае рашэннi большасцю галасоў. Гэтыя
рашэннi з'яўляюцца абавязковымi. Кожны з Дагаворных Бакоў нясе
выдаткi прызначанага iм члена суда i выдаткi, звязаныя з яго ўдзелам
у арбiтражным судаводстве; выдаткi Старшынi i няўлiчаныя выдаткi
будуць падзелены пароўну памiж Дагаворнымi Бакамi. Суд сам вызначае
рэгламент сваёй работы.

              Артыкул 10

   Прымяненне iншых правiлаў i спецыяльных абавязацельстваў

   Калi ўнутранае заканадаўства аднаго з Дагаворных Бакоў або
палажэннi якога-небудзь iснуючага цi  ўзгодненага ў будучым у
дапаўненне да гэтага Пагаднення мiжнароднага пагаднення, у якiм
удзельнiчаюць абодва  Дагаворныя Бакi, змяшчаюць  агульныя або
спецыяльныя правiлы, згодна з якiмi iнвестыцыi iнвестараў iншага
Дагаворнага Боку карыстаюцца рэжымам больш спрыяльным за той, што
ўстанаўлiваецца гэтым Пагадненнем, гэтыя правiлы маюць перавагу ў
адносiнах да гэтага Пагаднення ў той частцы i пастолькi, у якой i
паколькi яны больш спрыяльныя.

              Артыкул 11

         Прымяненне дадзенага Пагаднення

   Палажэннi гэтага  Пагаднення  будуць  распаўсюджвацца  на
iнвестыцыi, якiя будуць ажыццяўляцца iнвестарам аднаго Дагаворнага
Боку на тэрыторыi iншага Дагаворнага Боку, а таксама на iнвестыцыi,
iснуючыя адпаведна з заканадаўствам гэтага Дагаворнага Боку на дату
ўступлення ў сiлу гэтага Пагаднення.

              Артыкул 12

    Уступленне ў сiлу, тэрмiн дзеяння i спыненне дзеяння

   1. Дагаворныя Бакi паведамяць адзiн аднаму ў пiсьмовай форме аб
выкананнi iмi працэдур, якiя патрабуюцца iх заканадаўствамi для
ўступлення ў сiлу гэтага Пагаднення. Гэта Пагадненне ўступае ў сiлу
з даты другога паведамлення.

   2. Гэта Пагадненне застаецца ў сiле на працягу дзесяцi гадоў.
Па сканчэннi гэтага перыяду яно будзе заставацца ў сiле да сканчэння
дванаццацi месяцаў з даты, калi адзiн з Дагаворных Бакоў у пiсьмовай
форме паведамiць iншаму аб спыненнi дзеяння гэтага Пагаднення.

   3. У адносiнах да iнвестыцый, якiя былi ажыццёўлены да спынення
дзеяння гэтага Пагаднення, яго палажэннi будуць заставацца ў сiле на
працягу дзесяцi гадоў, калi лiчыць з даты спынення дзеяння.

   У сведчанне чаго прадстаўнiкi, належным чынам упаўнаважаныя для
гэтага, падпiсалi гэта Пагадненне.

   Здзейснена ў двух экземплярах у г.Празе 14 кастрычнiка 1996
года, на  беларускай, чэшскай i англiйскай  мовах. У выпадку
разыходжанняў у тлумачэннi перавага будзе надавацца тэксту на
англiйскай мове.


 За Рэспублiку Беларусь           _______________ подпiс
 За Чэшскую Рэспублiку           _______________ подпiс

 


Назад | Вперед

<<< Содержание >>>

Навигатор

Законодательство СССР (архив)

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избанное), постановления, архив

Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

О защите прав потребителя

ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документыРассылка


Content.Mail.Ru


 

Приколы, фото, юморПриколы