Интернет-портал юридической библиотеки Беларуси
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа
Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости

НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Соглашение Правительства Республики Беларусь и Правительства Республики Польша от 27 ноября 1995 г. "Пагадненне памiж Урадам Рэспублiкi Беларусь i Урадам Рэспублiкi Польшча аб супрацоўнiцтве ў галiне культуры, навукi i адукацыi"

Текст документа по состоянию на 30 августа 2006 года (архив)

<< Навигатор

 ПАГАДНЕННЕ
 ПАМIЖ УРАДАМ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ I УРАДАМ РЭСПУБЛIКI
 ПОЛЬШЧА АБ СУПРАЦОЎНIЦТВЕ Ў ГАЛIНЕ КУЛЬТУРЫ, НАВУКI
 I АДУКАЦЫI*

_____________________________
   *Уступiла ў сiлу 29 красавiка 1996 г.

   Урад Рэспублiкi Беларусь i Урад Рэспублiкi Польшча, якiя далей
называюцца "Дагаворныя Бакi",

   кiруючыся прынцыпамi i мэтамi Заключнага Акта Нарады па Бяспецы
i Супрацоўнiцтву ў Еўропе, Парыжскай Хартыi для Новай Еўропы,
палажэннямi Еўрапейскай Культурнай Канвенцыi, Кракаўскага Сiмпозiума
па пытаннях еўрапейскай культурнай спадчыны,

   кiруючыся палажэннямi Дагавору памiж Рэспублiкай Беларусь i
Рэспублiкай Польшча аб добрасуседстве i дружалюбным супрацоўнiцтве
ад 23 чэрвеня 1992 года,

   улiчваючы  Дэкларацыю Урада  Рэспублiкi Беларусь  i Урада
Рэспублiкi Польшча аб супрацоўнiцтве ў галiне культуры, навукi i
+адукацыi ад 18 лiстапада 1992 года,

   абапiраючыся на шматвяковыя традыцыi культурнага супрацоўнiцтва
беларускага i польскага народаў i ўлiчваючы iх этнiчную i культурную
блiзкасць,

   прызначаючы гiстарычны  ўклад абодвух народаў  у агульную
культурную спадчыну Еўропы,

   улiчваючы той факт, што беларусы i палякi, якiя пражываюць на
тэрыторыi Рэспублiкi Польшча i Рэспублiкi Беларусь, уносiлi i
ўносяць iстотны ўклад у развiццё абедзвюх дзяржаў i iх культур,

   з мэтай падтрымкi ўзаемнага плённага супрацоўнiцтва i абменаў
памiж культурнымi, навуковымi i адукацыйнымi ўстановамi, а таксама з
мэтай надання асаблiвага значэння непасрэдным, творчым кантактам
памiж людзьмi,

   ДАМОВIЛIСЯ АБ НАСТУПНЫМ:

               АРТЫКУЛ 1

   Дагаворныя Бакi на  прынцыпах раўнапраўя будуць развiваць
супрацоўнiцтва ў галiне культуры, навукi i адукацыi згодна з
палажэннямi гэтага Пагаднення.

               АРТЫКУЛ 2

   Кожны з  Дагаворных Бакоў будзе  прыкладаць намаганнi па
папулярызацыi  мастацкiх  i  культурных  каштоўнасцяў  другога
Дагаворнага Боку, забяспечваючы шырокi доступ да iх сваiх грамадзян,
развiваючы дзяржаўныя, грамадскiя i прыватныя кантакты.

               АРТЫКУЛ 3

   Дагаворныя Бакi будуць своечасова ўзаемна iнфармаваць адзiн
аднаго аб канферэнцыях, конкурсах, фестывалях i iншых мiжнародных
мерапрыемствах у галiне культуры i мастацтва, якiя адбываюцца на
тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь i Рэспублiкi Польшча.

               АРТЫКУЛ 4

   Дагаворныя Бакi будуць падтрымлiваць наладжванне непасрэдных
кантактаў i ўзаемныя  абмены опернымi, балетнымi, тэатральнымi
трупамi, iншымi творчымi калектывамi i салiстамi.

               АРТЫКУЛ 5

   Дагаворныя Бакi будуць садзейнiчаць развiццю абменаў выстаўкамi
памiж  дзяржаўнымi музеямi,  галерэямi, бiблiятэкамi, архiвамi,
выдаючы, у меру магчымасцяў,  выстаўкам з асаблiвым значэннем
урадавыя гарантыi ўзамен за iх страхаванне.

               АРТЫКУЛ 6

   Дагаворныя  Бакi будуць  спрыяць супрацоўнiцтву  ў галiне
кiнематаграфii праз супольную пастаноўку фiльмаў i аказанне ўзаемных
вытворча-творчых паслуг, садзейнiчаць папулярызацыi кiнамастацтва
сваiх краiн як праз удзел у мiжнародных праглядах фiльмаў, якiя яны
будуць праводзiць, так i праз абмены фiльмамi на гандлёвых i
негандлёвых умовах. Дагаворныя бакi будуць спрыяць арганiзацыi
сустрэч творцаў i спецыялiстаў у галiне кiнематаграфii, а таксама
праглядаў фiльмаў другога Дагаворнага Боку.

               АРТЫКУЛ 7

   Дагаворныя Бакi будуць  падтрымлiваць развiццё непасрэдных
кантактаў  i  супрацоўнiцтва  памiж  творчымi  арганiзацыямi,
асацыяцыямi, культурнымi ўстановамi i фондамi.

               АРТЫКУЛ 8

   Дагаворныя Бакi будуць спрыяць узаемнай перадачы вопыту ў
галiне развiцця культуры, мастацтва i лiтаратуры праз арганiзацыю
канферэнцый i iншых навуковых форумаў, а таксама праз узаемныя
абмены спецыялiстамi i сумесную навукова-даследчую дзейнасць.

               АРТЫКУЛ 9

   Дагаворныя Бакi будуць аказваць усебаковую падтрымку пашырэнню
i паглыбленню непасрэднага супрацоўнiцтва памiж вучонымi, навуковымi
ўстановамi,  акадэмiямi  навук,  а  таксама  iншымi навуковымi
арганiзацыямi абедзвюх дзяржаў. Дагаворныя Бакi будуць iмкнуцца да
забеспячэння неабходных умоў для навуковага супрацоўнiцтва праз
наступнае:

   - абмены навуковымi супрацоўнiкамi;
   - правядзенне сумесных даследаванняў;
   - стварэнне сумесных навуковых аддзяленняў;
   - абмены iнфармацыяй, публiкацыямi i навуковай дакументацыяй;
   - даступнасць архiўных матэрыялаў, бiблiятэчных збораў i iншых
крынiц матэрыялаў;
   - арганiзацыя сумесных навуковых мерапрыемстваў (кангрэсаў,
канферэнцый, сiмпозiумаў, навуковых экспедыцый i т.п.);
   - iншыя канкрэтныя формы супрацоўнiцтва, якiя могуць быць
прадугледжаны ў мiжведамасных пагадненнях.

              АРТЫКУЛ 10

   Дагаворныя Бакi будуць падтрымлiваць супрацоўнiцтва i абмен
вопытам у галiне вышэйшай школы i навукi, таксама будуць спрыяць
непасрэднаму супрацоўнiцтву памiж вышэйшымi навучальнымi ўстановамi,
аддзяленнямi, навукоўцамi i iншымi спецыялiстамi абедзвюх дзяржаў,
асаблiва праз:

   - стажыроўкi, абмены вiзiтамi навукоўцаў, выкладчыкаў i iншых
спецыялiстаў;
   - прыём на працу выкладчыкаў;
   - навучанне студэнтаў на ўмовах поўнага цi частковага курса
навучання;
   -  павышэнне  квалiфiкацыi  навуковых  кадраў  (навучанне
аспiрантаў, дактарантура, моўныя курсы i т.п.);
   - абмен студэнтамi падчас летняй практыкi;
   - узгадненне i рэалiзацыю сумесных даследчых праграм;
   - абмены навуковай дакументацыяй i iнфармацыяй;
   - супрацоўнiцтва навукоўцаў,  якiя займаюцца даследаваннем
гiстарычных i культурных сувязяў.

              АРТЫКУЛ 11

   Дагаворныя Бакi будуць падтрымлiваць супрацоўнiцтва i абмены ў
галiне адукацыi i ствараць ўмовы для непасрэдных кантактаў памiж
агульнаадукацыйнымi, прафесiйнымi школамi розных тыпаў i iншымi
асветнымi ўстановамi, асаблiва праз:

   - абмены настаўнiкамi i спецыялiстамi ў галiне асветы;
   - абмены вучнямi;
   -  абмены  праграмамi  навучання,  падручнiкамi  i iншымi
матэрыяламi ў галiне адукацыi з унясеннем у выпадку неабходнасцi
паправак да iх;
   - супрацоўнiцтва ў галiне дыдактычных сродкаў.

              АРТЫКУЛ 12

   Дагаворныя Бакi будуць узаемна прызнаваць дыпломы аб заканчэннi
вышэйшых навучальных устаноў, дыпломы, што пацвярджаюць атрыманне
прафесiйнай квалiфiкацыi, навуковых ступеняў i званняў, а таксама
дакументы аб агульнай сярэдняй адукацыi, у тым лiку атэстаты
сталасцi на ўмовах, вызначаных у асобным пагадненнi.

              АРТЫКУЛ 13

   Дагаворныя Бакi будуць iмкнуцца забяспечыць, адпаведна, асобам,
якiя належаць да беларускай меншасцi ў Рэспублiцы Польшча, i
польскай меншасцi ў Рэспублiцы Беларусь, умовы, спрыяльныя для
захавання, развiцця i выказвання сваёй нацыянальнай, культурнай,
моўнай, этнiчнай самабытнасцi, свабоды веравызнання без якой-небудзь
дыскрымiнацыi i пры поўнай роўнасцi перад законам.

   Дагаворныя Бакi ў рамках заканадаўства iх дзяржаў будуць
усебакова падтрымлiваць дзейнасць грамадска-культурных арганiзацый,
якiя аб'ядноўваюць вышэйпамянёных асоб,  i ствараць умовы для
атрымання iмi матэрыяльнай дапамогi з тэрыторыi дзяржавы другога
Дагаворнага Боку.

              АРТЫКУЛ 14

   Кожны  з  Дагаворны  Бакоў  у  адпаведнасцi з унутраным
заканадаўствам  стварае  на  тэрыторыi  сваёй дзяржавы асобам,
зазначаным у Артыкуле 13 гэтага Пагаднення, умовы для вывучэння
роднай мовы.

   З гэтай мэтай кожны з Дагаворных Бакоў:

   - забяспечвае зацiкаўленым асобам на ўмовах добраахвотнасцi
доступ да вывучэння i навучання на роднай мове ў дашкольных
установах, пачатковых i сярэднiх школах сiстэмы навучання Рэспублiкi
Беларусь i Рэспублiкi Польшча, а таксама iмкнецца да стварэння
магчымасцi  навучання на  роднай мове  ў вышэйшых навучальных
установах;

   - садзейнiчае вывучэнню мовы, гiсторыi i культуры другога
Дагаворнага Боку, а таксама павышэнню ўзроўню навучання на ўсiх
ступенях адукацыi ў недзяржаўных установах адукацыi;
   -  забяспечвае  адпаведную  падрыхтоўку  i ўдасканаленне
настаўнiцкiх кадраў для патрэб адукацыйных устаноў нацыянальных
меншасцей;
   -  забяспечвае па  ўзаемнаму ўзгадненню  магчымасць працы
настаўнiкам, накiраваным у школы другiм Дагаворным Бокам.

              АРТЫКУЛ 15

   Дагаворныя  Бакi  будуць  спрыяць  супрацоўнiцтву  памiж
арганiзацыямi  i  таварыствамi  адукацыi  дарослых  i  будуць
падтрымлiваць арганiзацыю канферэнцый, навуковых мерапрыемстваў,
абмен спецыялiстамi ў галiне адукацыi дарослых.

              АРТЫКУЛ 16

   Дагаворныя Бакi  ў межах унутранага  заканадаўства будуць
ствараць на тэрыторыi сваiх дзяржаў культурныя ўстановы другога
Дагаворнага Боку - Культурны Цэнтр Беларусi ў Рэспублiцы Польшча i
Польскi Iнстытут у Рэспублiцы Беларусь - i аказваць дапамогу ў iх
дзейнасцi. Статус гэтых культурных устаноў будзе ўрэгуляваны асобным
пагадненнем.

              АРТЫКУЛ 17

   Дагаворныя Бакi будуць спрыяць развiццю непасрэдных кантактаў i
супрацоўнiцтву  памiж вышэйшымi, сярэднiмi i прафесiйнымi школамi
культуры i мастацтва на падставе заключаных памiж iмi пагадненняў i
праграм.

              АРТЫКУЛ 18

   Дагаворныя Бакi прызнаюць аўтарскiя i сумежныя правы на творы
грамадзян i  ўстаноў другога Дагаворнага Боку,  а таксама iх
правапераемнiкаў незалежна ад  месца iх  першага друкавання i
забяспечваюць гэтым правам ахову. Падрабязныя ўмовы i парадак такой
аховы будуць вызначаны ў асобным пагадненнi памiж Дагаворнымi
Бакамi, якое будзе заключана не пазней аднаго года з дня ўступлення
ў сiлу гэтага Пагаднення.

   Дагаворныя  Бакi будуць  iмкнуцца да  ўзаемнага прызнання
аўтарскiх i сумежных правоў згодна са стандартамi аховы гэтых
правоў, якiя дзейнiчаюць у Еўрапейскiм Саюзе.

              АРТЫКУЛ 19

   Дагаворныя Бакi будуць падтрымлiваць супрацоўнiцтва ў галiне
архiўнай справы памiж зацiкаўленымi ўстановамi, у прыватнасцi,
Камiтэтам па архiвах i справаводству Рэспублiкi Беларусь i Галоўнай
Дырэкцыяй  Дзяржаўных  Архiваў  Рэспублiкi  Польшча,  згодна з
падпiсанымi пагадненнямi асаблiва супрацоўнiцтва па:

   - абмену, па магчымасцi, поўнай iнфармацыяй аб матэрыялах, якiя
датычаць Беларусi, у архiвах Польшчы i матэрыялах, якiя датычаць
Польшчы, у беларускiх архiвах;
   -  абмену  копiямi  (мiкрафiльмамi,  ксеракопiямi i т.п.)
найважнейшай дакументацыi гэтага роду памiж абодвума Дагаворнымi
Бакамi, падрыхтоўкi публiкацый архiўных дакументаў, якiя датычаць
беларуска-польскiх сувязяў.

              АРТЫКУЛ 20

   Дагаворныя Бакi абавязваюцца захоўваць культурную спадчыну i
ахоўваць гiстарычныя помнiкi i  культурную спадчыну кожнага з
Дагаворных Бакоў, якiя знаходзяцца на тэрыторыi дзяржавы другога
Дагаворнага Боку.
   Дагаворныя  Бакi пагаджаюцца,  што культурныя каштоўнасцi,
нелегальна вывезеныя з тэрыторыi дзяржавы аднаго з Дагаворных Бакоў
i нелегальна ўвезеныя на тэрыторыю дзяржавы другога Дагаворнага
Боку, падлягаюць вяртанню на падставе адпаведных норм мiжнароднага
права.

              АРТЫКУЛ 21

   Дагаворныя Бакi будуць супрацоўнiчаць у галiне iнвентарызацыi,
даследаванняў,  кансервацыi  i  рэстаўрацыi гiсторыка-культурных
каштоўнасцяў, забяспечваць спецыялiстам, даследчым, калектывам i
зацiкаўленым  грамадзянам другога  Дагаворнага Боку  доступ да
гiсторыка-культурных каштоўнасцяў, якiя знаходзяцца на тэрыторыi
дзяржавы кожнага з Дагаворных Бакоў, i iнфармацыi аб iх, а таксама
прадпрымуць  дзеяннi,  накiраваныя   на  вяртанне  рухомых
гiсторыка-культурных i бiблiятэчных каштоўнасцяў, якiя падлягаюць
перадачы на падставе адпаведных норм мiжнароднага права.

              АРТЫКУЛ 22

   Выкананне артыкулаў 20 i 21 даручаецца ўпаўнаважаным Урадаў,
якiя могуць ствараць сумесныя калектывы экспертаў i падпiсваць
адпаведныя пагадненнi.

              АРТЫКУЛ 23

   Дагаворныя Бакi будуць  падтрымлiваць супрацоўнiцтва памiж
дзяржаўнымi арганiзацыямi i ўстановамi, адказнымi за справы моладзi,
i спрыяць непасрэдным кантактам памiж маладзёжнымi арганiзацыямi i
моладдзю абодвух Дагаворных Бакоў.

              АРТЫКУЛ 24

   Дагаворныя Бакi будуць сумесна дзейнiчаць у галiне аховы правоў
дзяцей згодна з Канвенцыяй Арганiзацыi Аб'яднаных Нацый аб правах
дзiцяцi ад 20 лiстапада 1989 года.

              АРТЫКУЛ 25

   Дагаворныя Бакi будуць падтрымлiваць супрацоўнiцтва ў галiне
фiзiчнай культуры i спорту, якое ажыццяўляецца як праз урадавыя, так
i няўрадавыя арганiзацыi.

              АРТЫКУЛ 26

   Дагаворныя Бакi будуць спрыяць развiццю турыстычных абменаў, у
тым лiку з мэтай узаемнага знаёмства з культурай i навукай абедзвюх
дзяржаў.

              АРТЫКУЛ 27

   Дагаворныя  Бакi будуць  падтрымлiваць выданне  перакладаў
беларускiх твораў у Рэспублiцы Польшча i польскiх - у Рэспублiцы
Беларусь, а таксама сумесных двухмоўных выданняў. Дагаворныя Бакi
будуць iмкнуцца да арганiзацыi кнiгаабмену, а таксама да адкрыцця
беларускай кнiгарнi ў Варшаве i польскай кнiгарнi ў Мiнску.

   Дагаворныя Бакi будуць садзейнiчаць стварэнню спрыяльных умоў
для пашырэння доступу да навуковай лiтаратуры i перыёдыкi.

   Дагаворныя Бакi  будуць арганiзоўваць выстаўкi  i кнiжныя
кiрмашы.

              АРТЫКУЛ 28

   Дагаворныя Бакi будуць падтрымлiваць супрацоўнiцтва ў галiне
тэлебачання ў межах Пагадненняў, заключаных памiж зацiкаўленымi
ўстановамi.

              АРТЫКУЛ 29

   Дагаворныя Бакi будуць спрыяць супрацоўнiцтву ў галiне радыё, у
тым лiку:

   - абмену iнфармацыяй;
   - стварэнню i выпуску праграм для нацыянальных меншасцей.

   Дагаворныя Бакi будуць спрыяць развiццю супрацоўнiцтва памiж
iнфармацыйнымi агенцтвамi абедзвюх дзяржаў.

              АРТЫКУЛ 31

   Дагаворныя  Бакi будуць  развiваць супрацоўнiцтва абедзвюх
дзяржаў у галiне аховы здароўя i медыцынскiх навук на падставе
асобных пагадненняў.

              АРТЫКУЛ 32

   Канкрэтныя фiнансавыя ўмовы абмену ў галiнах, акрэсленых у
гэтым Пагадненнi, будуць вызначаны ў выканаўчых пратаколах, якiя
будуць заключаны памiж Дагаворнымi Бакамi, а таксама ў пагадненнях i
праграмах супрацоўнiцтва памiж адпаведнымi ўстановамi i ведамствамi
ў межах iх кампетэнцыi, згодна з заканадаўствам кожнай з дзяржаў.

              АРТЫКУЛ 33

   Гэта Пагадненне ўступае ў сiлу з даты атрымання апошняга з
пiсьмовых паведамленняў  аб выкананнi кожным  Дагаворным Бокам
унутрыдзяржаўных працэдур, якiя неабходны для ўступлення ў сiлу
вышэйназванага Пагаднення.
   Гэта Пагадненне заключана на пяцiгадовы перыяд. Яно падлягае
аўтаматычнаму прадаўжэнню на наступныя пяцiгадовыя перыяды, калi нi
адзiн з Дагаворных Бакоў не паведамiць пiсьмова другому Дагаворнаму
Боку аб сваiм рашэннi дэнансаваць яго не пазней чым за шэсць месяцаў
да сканчэння адпаведнага тэрмiну дзеяння гэтага Пагаднення.

              АРТЫКУЛ 34

   З дня ўступлення ў дзеянне гэтага Пагаднення трацiць сiлу ў
адносiнах да абодвух Дагаворных Бакоў Пагадненне памiж Саюзам
Савецкiх Сацыялiстычных Рэспублiк i Польскай Народнай Рэспублiкай аб
навуковым i культурным супрацоўнiцтве, падпiсанае ў Маскве 14 снежня
1970 года.

   Здзейснена ў горадзе Варшаве 27 лiстапада 1995 года ў двух
экземплярах, кожны на беларускай i польскай мовах, прычым абодва
тэксты маюць аднолькавую сiлу.


 За Урад Рэспублiкi Беларусь         ______________ подпiс
 За Урад Рэспублiкi Польшча         ______________ подпiс

 


Назад | Вперед

<<< Содержание >>>

Навигатор

Законодательство СССР (архив)

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избанное), постановления, архив

Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

О защите прав потребителя

ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документыРассылка


Content.Mail.Ru


 

Приколы, фото, юморПриколы