Интернет-портал юридической библиотеки Беларуси
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа
Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости

НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Соглашение Правительства Республики Беларусь и Правительства Республики Болгария от 19 октября 1993 г. "Пагадненне памiж Урадам Рэспублiкi Беларусь i Урадам Рэспублiкi Балгарыя аб супрацоўнiцтве ў галiнах адукацыi, навукi i культуры"

Текст документа по состоянию на 30 августа 2006 года (архив)

<< Навигатор

 ПАГАДНЕННЕ
 ПАМIЖ УРАДАМ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ I УРАДАМ
 РЭСПУБЛIКI БАЛГАРЫЯ АБ СУПРАЦОЎНIЦТВЕ Ў
 ГАЛIНАХ АДУКАЦЫI, НАВУКI I КУЛЬТУРЫ *)

 _____________________________
   *) Уступiла ў сiлу 13 красавiка 1994 г.

   Урад Рэспублiкi Беларусь i Урад Рэспублiкi Балгарыя (якiя далей
называюцца "Абодва Бакi"),
   кiруючыся жаданнем развiваць i замацоўваць сяброўскiя адносiны
памiж народамi абедзвюх краiн,
   грунтуючыся на папярэднiм вопыце i традыцыi ўзаемакарыснага
супрацоўнiцтва ў культурнай галiне i ўлiчваючы новыя акалiчнасцi
грамадска-палiтычнага, эканамiчнага i сацыяльнага развiцця ў дзвюх
краiнах,
   кiруючыся ўзаемнымi iнтарэсамi ў больш поўнай iнфармацыi i
ўзаемным пазнаннi народаў Беларусi i Балгарыi шляхам супрацоўнiцтва
i абмену дзеячамi, вопытам i дасягненнямi ў галiнах адукацыi, навукi
i культуры,
   будучы ўпэўненымi, што супрацоўнiцтва ў галiнах адукацыi,
навукi i культуры будзе садзейнiчаць больш цеснаму зблiжэнню народаў
i развiццю адносiн памiж дзвюма краiнамi, кiруючыся прынцыпамi i
мэтамi Заключнага Акта Нарады па бяспецы i супрацоўнiцтву ў Еўропе i
Парыжскай хартыi для Новай Еўропы, дамовiлiся аб наступным:

               Артыкул 1

   Абодва Бакi будуць  заахвочваць супрацоўнiцтва i ўзаемнае
ўзнаванне ў галiнах адукацыi i навукi шляхам абмену iнфармацыяй i
дакументацыяй аб iх развiццi  ва ўмовах пераходу да рыначнай
эканомiкi, вучэбнай лiтаратурай i публiкацыямi ў галiнах адукацыi i
навукова-даследчай дзейнасцi, а  таксама спецыялiстамi ў гэтых
галiнах.

               Артыкул 2

   Абодва Бакi будуць супрацоўнiчаць у галiнах адукацыi i навукi
шляхам  узаемнага  абмену  вучнямi,  студэнтамi  i  навуковымi
супрацоўнiкамi з мэтай навучання i спецыялiзацыi, а таксама сумеснай
навуковай дзейнасцi, якая прадстаўляе ўзаемны iнтарэс. З гэтай мэтай
адпаведныя мiнiстэрствы, ведамствы, навучальныя ўстановы i навуковыя
арганiзацыi будуць заключаць канкрэтныя пагадненнi.

               Артыкул 3

   Абодва Бакi будуць садзейнiчаць развiццю прамых кантактаў i
супрацоўнiцтва памiж навучальнымi ўстановамi (сярэднiмi i вышэйшымi)
i навуковымi арганiзацыямi Рэспублiкi Беларусь i Рэспублiкi Балгарыя
з улiкам прамых пагадненняў памiж iмi.

               Артыкул 4

   Абодва  Бакi  падрыхтуюць  i  падпiшуць  Пагадненне  аб
эквiвалентнасцi дыплому навуковых ступеняў i званняў, якiя выдаюцца
вучэбнымi ўстановамi i прысвойваюцца навуковымi iнстытутамi Беларусi
i Балгарыi.

               Артыкул 5

   Абодва Бакi будуць падтрымлiваць супрацоўнiцтва памiж Акадэмiяй
навук Беларусi i Балгарскай акадэмiяй навук, якое будзе развiвацца
на падставе асобнага пратакола.

               Артыкул 6

   Бакi будуць супрацоўнiчаць у галiне выкладання беларускай мовы
ў балгарскiх навучальных установах i балгарскай мовы ў навучальных
установах Беларусi. Яны будуць садзейнiчаць стварэнню спрыяльных
умоў вывучэння роднай мовы грамадзянамi беларускага паходжання ў
Балгарыi i грамадзянамi балгарскага паходжання ў Беларусi.

               Артыкул 7

   Бакi, абапiраючыся на гiстарычныя сувязi i блiзкасць сваiх
народаў i iх культур, i на iх уклад у сусветную цывiлiзацыю, будуць
развiваць i ўмацоўваць узаемнае супрацоўнiцтва ў галiнах культуры i
мастацтва. Кожны з Бакоў будзе забяспечваць шырокi доступ сваiх
грамадзян да культуры, мастацтва, лiтаратуры, музейных калекцый
другога Боку, падтрымлiваючы дзяржаўныя, грамадскiя i прыватныя
iнiцыятывы ў  гэтым накiрунку i  стымулюючы абмен культурнымi
каштоўнасцямi i  дасягненнямi, а таксама  дзеячамi культуры i
мастацтва.

               Артыкул 8

   Абодва Бакi падтрымлiваюць прамыя кантакты i супрацоўнiцтва
памiж культурнымi iнстытутамi, фондамi i ўстановамi, творцамi i
выканаўцамi, а таксама памiж творчымi прафесiйнымi саюзамi.

               Артыкул 9

   Бакi садзейнiчаюць развiццю супрацоўнiцтва ў галiне выдавецкай
дзейнасцi i перакладаў арыгiнальных твораў на мову другога Боку.

              Артыкул 10

   Кожны з Дагаворных Бакоў прыкладае намаганнi ў мэтах захоўвання
помнiкаў i iншых аб'ектаў духоўнай i матэрыяльнай культуры другога
Боку, якiя знаходзяцца на яго тэрыторыi. Абодва Бакi аказваюць адзiн
аднаму  садзейнiчанне  ў  прадухiленнi  незаконнага  вывазу
культурна-гiстарычных каштоўнасцей кожнага з Бакоў i iх звароту ў
адпаведнасцi  з  нормамi  свайго  заканадаўства i мiжнароднымi
абавязацельствамi, а таксама забяспечваюць узаемадзейнасць памiж
кампетэнтнымi дзяржаўнымi ўстановамi  абодвух Бакоў пры абмене
iнфармацыяй i ў прыняццi мер, якiя звязаны з аднаўленнем законнага
права ўласнасцi на iх.

              Артыкул 11

   Абодва Бакi супрацоўнiчаюць у галiне сродкаў масавай iнфармацыi
шляхам  абмену  iнфармацыяй,  праграмамi  i  матэрыяламi, якiя
прадстаўляюць  узаемны  iнтарэс,  а  таксама журналiстамi. Яны
падтрымлiваюць прамое супрацоўнiцтва памiж беларускiмi i балгарскiмi
нацыянальнымi  тэлевiзiйнымi i  радыёкампанiямi i садзейнiчаюць
падпiсанню iмi прамых пагадненняў аб супрацоўнiцтве.

              Артыкул 12

   Кожны з Бакоў садзейнiчае забеспячэнню для спецыялiстаў другога
Боку доступу да архiўных матэрыялаў, з мэтай даследчай работы,
прадстаўлення iнфармацыi i дакументацыi, якая выклiкае ўзаемны
iнтарэс у адпаведнасцi з дзеючымi ў кожнай краiне законамi i
палажэннямi. Супрацоўнiцтва памiж нацыянальнымi архiўнымi ўстановамi
рэгулюецца прамымi пагадненнямi i праграмамi.

              Артыкул 13

   Абодва Бакi заахвочваюць супрацоўнiцтва ў галiне кiнематаграфii
i кiнамастацтва.

              Артыкул 14

   Абодва Бакi садзейнiчаюць развiццю супрацоўнiцтва ў галiне
спорту i памiж моладдзю шляхам прамых кантактаў i пагадненняў памiж
адпаведнымi маладзёжнымi i спартыўнымi арганiзацыямi.

              Артыкул 15

   Абодва Бакi ажыццяўляюць супрацоўнiцтва i ўзаемны абмен у
галiнах адукацыi, навукi i культуры на падставе ўзаемнасцi i
роўнапраўя ў адносiнах да выдаткаў. Канкрэтныя фiнансавыя ўмовы
абмена агаворваюцца ў прамых пагадненнях i праграмах супрацоўнiцтва,
якiя заключаюцца асобнымi ўстановамi i iнстытутамi.

              Артыкул 16

   З мэтай рэалiзацыi гэтага Пагаднення абодва Бакi падпiсваюць
перыядычныя мiжурадавыя праграмы супрацоўнiцтва ў галiнах культуры,
адукацыi i навукi, ўключаючы  канкрэтныя мерапрыемствы ў гэтых
галiнах, а таксама агаворваючы фiнансавыя ўмовы iх ажыццяўлення.

   Гэтае  Пагадненне заключаецца  тэрмiнам на  пяць гадоў i
аўтаматычна працягваецца на наступны пяцiгадовы тэрмiн, калi толькi
адзiн з Бакоў не дэнансуе яго, у пiсьмовай форме за шэсць месяцаў да
сканчэння адпаведнага тэрмiну.
   Гэтае Пагадненне ўступае ў сiлу з дня атрымання другой з нот,
якiмi абодва Бакi паведамляюць адзiн аднаму аб ухваленнi яго ў
адпаведнасцi з уласным заканадаўствам.
   Здзейснена ў  г.Сафii 19 кастрычнiка  1993 года ў  двух
арыгiнальных экземплярах на беларускай i балгарскай мовах, прычым
абодва тэксты маюць аднолькавую сiлу.


 За Урад Рэспублiкi Беларусь         ______________ подпiс
 За Урад Рэспублiкi Балгарыя         ______________ подпiс

 


Назад | Вперед

<<< Содержание >>>

Навигатор

Законодательство СССР (архив)

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избанное), постановления, архив

Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

О защите прав потребителя

ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документыРассылка


Content.Mail.Ru


 

Приколы, фото, юморПриколы