Валерий Левоневский

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа
НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 9 августа 1996 г. №525 "Об утверждении Положения о Министерстве культуры Республики Беларусь"

Архив

обновление

Текст документа по состоянию на 28 марта 2007 года

<< Содержание


             Кабiнет Мiнiстраў
            Рэспублiкi Беларусь

               ПАСТАНОВА

           9 жнiўня 1996 г. N 525

               г.Мiнск


 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ПАЛАЖЭННЯ АБ МIНIСТЭРСТВЕ КУЛЬТУРЫ
 РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

===

    _______________________________________________ _______ ___ _
     Постановление утратило силу постановлением Совета Министров
     Республики Беларусь от 10 июня 1997 г. N 673 (Собрание
     декретов, указов Президента и постановлений Правительства
     Республики Беларусь, 1997 г., N 19, ст.660) 

 
   Кабiнет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

   1. Зацвердзiць прыкладзенае Палажэнне аб Мiнiстэрстве культуры
Рэспублiкi Беларусь.

   2. Прызнаць страцiўшымi силу:

   пастанову Савета Мiнiстраў БССР ад 12 лютага 1970 г. N 37 "Аб
зацвярджэннi Палажэння аб Мiнiстэрстве культуры Беларускай ССР" (ЗЗ
БССР, 1970 г., N 7, арт.88);
   пункт 5 пастановы Савета Мiнiстраў БССР ад 29 лiпеня 1980 г.
N 281 "Аб мерах па прадухiленню  незаконнага вывазу культурных
каштоўнасцей за межы СССР";
   пастанову Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 5 кастрычнiка
1992 г. N 602 "Аб зацвярджэннi Палажэння аб Галоўным упраўленнi па
рэстаўрацыi i кансервацыi помнiкаў гiсторыi i культуры пры Савеце
Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь" (ЗП Рэспублiкi Беларусь, 1992 г.,
N 28, арт.519).


 Намеснiк Прэм'ер-мiнiстра
 Рэспублiкi Беларусь                С.Лiнг


                   ЗАЦВЕРДЖАНА

                   пастановай Кабiнета Мiнiстраў
                   Рэспублiкi Беларусь
                   ад 9 жнiўня 1996 г. N 525

 ПАЛАЖЭННЕ

 аб Мiнiстэрстве культуры
 Рэспублiкi Беларусь


   1.  Мiнiстэрства  культуры  Рэспублiкi  Беларусь (далей -
Мiнiстэрства)  з'яўляецца   цэнтарльным  органам  кiравання,
падпарадкоўваецца Кабiнету Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь i ў сваёй
дзейнасцi кiруецца заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь i дадзеным
Палажэннем.

   2.  Мiнiстэрства  ажыццяўляе  ў  адпаведнасцi  з  дзеючым
заканадаўствам каардынацыю дзейнасцi прадпрыемстваў, арганiзацый i
ўстаноў сферы культуры, падтрымлiвае дзейнасць творчых саюзаў i
iншых грамадскiх аб'яднанняў, якiя спрыяюць развiццю культуры ў
Рэспублiцы Беларусь.

   3. Галоўнымi задачамi Мiнiстэрства з'яўляюцца:

   3.1. удзел у фармiраваннi i рэалiзацыi дзяржаўнай палiтыкi ў
галiне   культуры,   мастацтва,   кiнематаграфii,   аховы
гiсторыка-культурных каштоўнасцей;

   3.2. распрацоўка дзяржаўных праграм i забеспячэнне дзяржаўных
гарантый развiцця культуры i мастацтва, арганiзацыя выканання актаў
заканадаўства па пытаннях культуры;

   3.3. забеспячэнне захавання нацыянальнай культурнай спадчыны,
якая мае значэнне для народа Беларусi, яго духоўнага i маральнага
ўдасканалення, фармiравання нацыянальнай самасвядомасцi;

   3.4. развiццё i каардынацыя супрацоўнiцтва з замежнымi краiнамi
ў галiне  культуры,  мастацтва,  захавання  гiсторыка-культурнай
спадчыны;

   3.5. вызначэнне навукова абгрунтаваных напрамкаў эканамiчнага i
вытворча-тэхнiчнага  развiцця  галiны,  аптымальнай  палiтыкi
iнвестыцый;

   3.6.   ажыццяўленне  комплексу   навуковых,  праектных,
рэстаўрацыйных  i  кансервацыйных  работ  у  мэтах  зберажэння
гiсторыка-культурнай спадчыны;

   3.7. садзейнiчанне развiццю культур нацыянальных меншасцей
Беларусi;

   3.8. падрыхтоўка i перападрыхтоўка кадраў для ўстаноў культуры,
распрацоўка  i  рэалiзацыя  мер  па сацыяльна-прававой абароне
работнiкаў галiны.

   4. Мiнiстэрства ў адпаведнасцi з ускладзенымi на яго задачамi:

   4.1.  распрацоўвае  i  ажжыцяўленне  дзяржаўныя  праграмы
комплекснага развiцця культуры, далучэння насельнiцтва Рэспублiкi
Беларусь да нацыянальных i сусветных культурных здабыткаў;

   4.2. вызначае агульную  стратэгiю сацыяльна-эканамiчнага i
навукова-тэхнiчнага развiцця галiны;

   4.3.  арганiзуе правядзенне  рэспублiканскiх i мiжнародных
канферэнцый, фестываляў, конкурсаў, аглядаў прафесiйнага мастацтва i
народнай  творчасцi,  святаў,  мастацкiх  выставак  i  iншых
мерапрыемстваў, звязаных  з паказам i  прапагандай дасягненняў
культуры i мастацтва рэспублiкi i замежных краiн;

   4.4. ажыццяўляе рэгуляванне дзейнасцi ўстаноў i прадпрыемстваў,
непасрэдна  падпарадкаваных  Мiнiстэрству,  праз  зацвярджэнне
палажэнняў  (статутаў),  заключэнне  кантрактаў  з кiраўнiкамi,
кiраванне  маёмасцю, выпрацоўку  рэкамендацыйных нарматываў  па
адмiнiстрацыйна-кiраўнiцкаму персаналу;

   4.5. садзейнiчае выкананню падведамнымi  прадпрыемствамi i
арганiзацыямi заказаў  на работы i  паслугi, пастаўку тавараў
народнага спажывання i iншай прадукцыi для дзяржаўных патрэб;

   4.6. ажыццяўляе каардынацыю дзейнасцi суб'ектаў гаспадарання
ўсiх формаў уласнасцi ў сферы прафесiйнага мастацтва, народнай
творчасцi шляхам выкарыстання сваiх правоў, эканамiчных рычагоў i
стымулаў, праз дзяржаўны сацыяльна-творчы заказ;

   4.7. фiнансуе ва ўстаноўленым парадку падведамныя ўстановы i
арганiзацыi;

   4.8. распрацоўвае i ажыццяўляе мерапрыемствы па ахове працы i
выкананню правiлаў тэхнiкi бяспекi на прадпрыемствах i ва ўстановах
галiны;

   4.9. ва ўстаноўленым парадку прадстаўляе лепшых работнiкаў
культуры i  мастацтва да ўзнагароджання,  прысваення ганаровых
званняў, прысуджэння прэмiй;

   4.10. ва ўстаноўленым парадку прысвойвае калектывам мастацкай
самадзейнасцi найменне "народны", "узорны";

   4.11. распрацоўвае i ва ўстаноўленым парадку ўносiць у Кабiнет
Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь  прапановы аб стаўках аўтарскага
ўзнгароджання за творы  выяўленчага мастацтва i кiнамастацтва,
лiтаратурныя, драматычныя i музычныя творы для публiчнага выканання;

   4.12. распараджаецца дзяржаўнай маёмасцю ў межах, устаноўленых
дзеючым заканадаўствам;

   4.13.  сумесна з  аблвыканкомамi i  Мiнскiм гарвыканкомам
распрацоўвае  навукова  абгрунтаваныя  паказчыкi  забяспечанасцi
насельнiцтва паслугамi ўстаноў культуры i мастацтва;

   4.14. распрацоўвае навукова  абгрунтаваныя рэкамендацыi па
ўдасканаленню зместу, формаў i метадаў культурна-асветнай дзейнасцi,
адраджэнню  народных  традыцый,  абрадаў,  святаў,  арганiзацыi
змястоўнага адпачынку насельнiцтва i забяспечвае iх рэалiзацыю,
аказвае метадычную дапамогу ўстановам культуры рэспублiкi, незалежна
ад формаў уласнасцi i падпарадкаванасцi;

   4.15. падтрымлiвае творчыя iнiцыятывы насельнiцтва, садзейнiчае
стварэнню i дзейнасцi культурна-асветных аб'яднанняў, таварыстваў, у
тым лiку аб'яднанняў нацыянальных меншасцей рэспублiкi;

   4.16. вядзе работу, накiраваную на стварэнне i прапаганду
высокамастацкiх твораў драматычнага, музычнага, харэаграфiчнага,
выяўленчага, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва i лiтаратуры;

   4.17. ажыццяўляе дзяржаўны заказ на гастрольную дзейнасць
тэатраў i канцэртных арганiзацый, на пастаноўку твораў беларускай
драматургii i музычнага мастацтва;

   4.18. ажыццяўляе закуп лепшых твораў драматычнага, музычнага i
выяўленчага мастацтва;

   4.19.  аналiзуе  стан  i  прагназуе  тэндэнцыi  развiцця
кiнематаграфiчнай галiны, рыхтуе прапановы аб прыярытэтных напрамках
дзяржаўнай падтрымкi кiна-, вiдэавытворчасцi i кiна-, вiдэапракату;

   4.20. каардынуе дзейнасць прадпрыемстваў i ўстаноў кiна-,
вiдэапракату i кiн-, вiдэасеткi, незалежна ад формаў уласнасцi i
падпарадкаванасцi, з мэтай фармiрвання кiна-, вiдэарынку рэспублiкi
i задавальнення патрэб насельнiцтва ў кiна-, вiдэапрадукцыi;

   4.21. выдае лiцэнзii на вытворчасць кiна- i вiдэапрадукцыi, яе
тыражаванне i дэманстрацыю;

   4.22.   распрацоўвае   i   ажыццяўляе   правядзенне
арганiзацыйна-тэхнiчных мерапрыемстваў, накiраваных на захаванасць
пракатных i эталонных кiна-, вiдэакопiй, iх зыходных матэрыялаў i
вяртанне матэрыялаў фiльмаў беларускай вытворчасцi з замежных краiн;

   4.23. удзельнiчае ў вызначэннi i рэалiзацыi дзяржаўнай палiтыкi
ў галiне вырашэння комплексу пытанняў, звязаных з рэстаўрацыяй,
кансервацыяй,  рамонтам  i  зберажэннем  гiсторыка-культурных
каштоўнасцей;

   4.24. ажыццяўляе кантроль за мэтанакiраваным i эфектыўным
выкарыстаннем бюджэтных асiгнаванняў i паступленняў з iншых крынiц
на патрэбы зберажэння гiсторыка-культурных каштоўнасцей, а таксама
за выкананнем патрабаванняў заканадаўства Рэспублiкi Беларусь пры
правядзеннi  комплексу  работ,   звязаных  са  зберажэннем
гiсторыка-культурнай спадчыны;

   4.25.  арганiзуе  пошук  i  вывучэнне гiсторыка-культурных
каштоўнасцей народа Беларусi, якiя знаходзяцца за межамi Рэспублiкi
Беларусь, садзейнiчае iх вяртанню ў рэспублiку;

   4.26.  ажыццяўляе  рэгуляванне  дзейнасцi  навучальных  i
навукова-даследчых устаноў сферы культуры па пытаннях падрыхтоўкi,
перападрыхтоўкi, павышэння квалiфiкацыi кадраў, навукова-даследчай i
навукова-метадчынай работы;

   4.27. аналiзуе стан i распрацоўвае прагнозы i праграмы развiцця
прафесiйнай падрыхтоўкi ў галiне культуры, арганiзуе работу па яе
ўдасканаленню;

   4.28. вызначае бягучую i перспектыўную патрэбнасць галiны ў
спецыялiстах  з  вышэйшай  i  сярэдняй адукацыяй, распрацоўвае
кантрольныя лiчбы прыёмаў ў навучальныя ўстановы;

   4.29.  забяспечвае  эфектыўнае  выкарыстанне  капiтальных
укладанняў, выдзяляемых з бюджэту, рацыянальнае размяшчэнне новых
аб'ектаў будаўнiцтва;

   4.30. распрацоўвае перспектыўныя i бягучыя планы праектавання,
капiтальнага  будаўнiцтва i  рамонту аб'ектаў  рэспублiканскага
падпарадкавання;

   4.31. удзельнiчае ў правядзеннi экспертызы праектаў будаўнiцтва
i рэстаўрацыi аб'ектаў культуры;

   4.32.  забяспечвае  падпарадкаваныя  Мiнiстэрству  ўстановы
нарматыўнымi паказчыкамi ў галiне будаўнiцтва, рэстаўрацыi, рамонту
i тэхнiчнага забеспячэння;

   4.33. арганiзуе закуп i заключэнне дагавораў на пастаўку па
прамых  сувязях  з  заводамi-вытворцамi  неабходных  галiне
матэрыяльна-тэхнiчных  сродкаў,  матэрыялаў,  абсталявання  i
камплектуючых;

   4.34. аказвае садзейнiчанне развiццю мiжнароднага культурнага
супрацоўнiцтва ўстаноў i прадпрыемстваў галiны;

   4.35. наладжвае i развiвае культурныя сувязi з беларускiмi
арганiзацыямi  культуры  за  межамi  рэспублiкi,  а таксама з
арганiзацыямi замежных краiн у рэспублiцы;

   4.36. спрыяе папулярызацыi здабыткаў беларускай культуры за
межамi рэспублiкi;

   4.37. Мiнiстэрства можа выконваць iншыя функцыi ў адпаведнасцi
з дзеючым заканадаўствам.

   5. Мiнiстэрства ўзначальвае Мiнiстр, якi назначаецца на пасаду
i вызваляецца ад пасады Прэзiдэнтам Рэспублiкi Беларусь.
   Мiнiстр  мае намеснiкаў,  якiя назначаюцца  на пасаду  i
вызваляюцца ад пасады ў адпаведнасцi з заканадаўствам. Колькасць
намеснiкаў Мiнiстра вызначаецца Прэзiдэнтам Рэспублiкi Беларусь па
прадстаўленню Кабiнета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь.

   6. Мiнiстр культуры:

   6.1.  кiруе  дзейнасцю  Мiнiстэрства  i нясе персанальную
адказнасць за  выкананне ўскладзеных на  Мiнiстэрства задач i
ажыццяўленне iм сваiх функцый;

   6.2. размяркоўвае абавязкi памiж намеснiкамi, устанаўлiвае
ступень  адказнасцi  намеснiкаў  i  кiраўнiкоў  структурных
падраздзяленняў цэнтральнага апарату Мiнiстэрства за кiраўнiцтва
асобнымi напрамкамi яго дзейнасцi;

   6.3. зацвярджае структуру i штатны расклад цэнтральнага апарату
Мiнiстэрства ў межах колькасцi, фонду аплаты працы i сродкаў на яго
ўтрыманне;

   6.4. зацвярджае палажэнне аб структурных падраздзяленнях i
службовыя абавязкi работнiкаў цэнтральнага апарату Мiнiстэрства,
палажэннi  i  статуты  прадпрыемстваў,  арганiзацый i ўстаноў,
падведамных Мiнiстэрству;

   6.5. без даверанасцi дзейнiчае ад iмя Мiнiстэрства, прадстаўляе
яго iнтарэсы, ва ўстаноўленым парадку распараджаецца сродкамi i
маёмасцю Мiнiстэрства, адкрывае рахункi ў банках, заключае дагаворы;

   6.6. у адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам прымае на работу i
звальняе работнiкаў цэнтральнага апарату Мiнiстэрства i кiраўнiкоў
падведамных прадпрыемстваў, арганiзацый i ўстаноў.

   7. Мiнiстэрства ў межах сваёй кампетэнцыi i ва ўстаноўленым
заканадаўствам парадку выдае загады i iнструкцыi i дае ўказаннi,
абавязковыя для выканання ўсiмi мiнiстэрствамi, iншымi цэнтральнымi
органамi кiравання, прадпрыемствамi, арганiзацыямi i ўстановамi,
незалежна ад iх ведамаснай  прыналежнасцi i формы уласнасцi, а
таксама фiзiчнымi асобамi.
   У неабходных выпадках загады i iнструкцыi могуць выдавацца
сумесна або па ўзгадннню з iншымi цэнтральнымi органамi кiравання.

   8. У Мiнiстэрстве ўтвараецца  калегiя ў складзе Мiнiстра
(старшыня калегii), намеснiкаў Мiнiстра па пасадзе, iншых кiруючых
работнiкаў i вядучых спецыялiстаў галiны, а таксама выдатных дзеячаў
культуры i мастацтва.
   Колькасны i персанальны склад калегii зацвярджаецца Кабiнетам
Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь.
   Калегiя на сваiх  пасяджэннях разглядае асноўныя праблемы
развiцця культуры i iншых напрамкаў дзейнасцi Мiнiстэрства, пытаннi
ўзаемадзеяння падведамных структурных падраздзяленняў Мiнiстэрства.
   Рашэннi калегii праводзяцца ў жыццё, як правiла, загадамi
Мiнiстра.
   У выпадку ўзнiкнення рознагалоссяў памiж Мiнiстрам i членамi
калегii пры абмеркаваннi пытанняў i прыняццi рашэнняў Мiнiстр
праводзiць у жыццё сваё рашэнне, iнфармуе аб гэтым Кабiнет Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь. Члены калегii таксама маюць права iнфармаваць
Кабiнет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь аб сваёй пазiцыi.

   9.  Пры Мiнiстэрстве  могуць стварацца  саветы ў складзе
работнiкаў цэнтральнага апарату Мiнiстэрства, прадстаўнiкоў iншых
цэнтральных  органаў  кiравання,  прадпрыемстваў,  арганiзацый,
навуковых  i навучальных  устаноў, грамадскiх  аб'яднанняў для
выпрацоўкi i ажыццяўлення дзяржаўнай палiтыкi ў адпаведных напрамках
дзейнасцi.

   10. У  структуру Мiнiстэрства з  правамi юрыдычнай асобы
ўваходзiць Камiтэт па рэстаўрацыi i кансервацыi помнiкаў, палажэнне
аб якiм  зацвярджаецца Мiнiстрам. Названы  Камiтэт узначальвае
старшыня, якi назначаецца на пасаду i вызваляецца ад пасады ў
адпаведнасцi  з  дзеючым  заканадаўствам,  намеснiкi  старшынi
назначаюцца на пасаду i вызваляюцца ад пасады Мiнiстрам.
   Старшыня Камiтэта  зацвярджае структуру i  штатны расклад
Камiтэта ў межах устаноўленых колькасцi работнiкаў i фонду аплаты
працы, назначае на пасады i вызваляе ад пасад работнiкаў Камiтэта.
   Пры Мiнiстэрстве дзейнiчае Дзяржаўная iнспекцыя Рэспублiкi
Беларусь па ахове гiсторыка-культурнай спадчыны, палажэнне аб якой
зацвярджаецца Кабiнетам Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь.

   11. Колькасць работнiкаў цэнтральнага апарату Мiнiстэрства
ўстанаўлiваецца Прэзiдэнтам Рэспублiкi Беларусь, а фонд аплаты працы
зацвярджаецца Кабiнетам Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь.
   Цэнтральны апарат Мiнiстэрства ўтрымлiваецца за кошт сродкаў
рэспублiканскага бюджэту.

   12. Мiнiстэрства з'яўляецца юрыдычнай асобай, мае пячатку з
выявай Дзяржаўнага герба Рэспублiкi Беларусь i са сваiм найменнем на
дзяржаўнай мове. 


<< Назад

Перейти к другому документу
Следующий правовой акт

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избанное), постановления, архив

Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

О защите прав потребителя

ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документыРассылка


Content.Mail.Ru


 

Приколы, фото, юморПриколы