Валерий Левоневский

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа
НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Приказ Министерства образования Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 марта 1995 г. №99/34 "Аб выкананнi гiгiенiчных патрабаванняў пры арганiзацыi вучэбна-выхаваўчага працэсу ў агульнаадукацыйных навучальных установах рэспублiкi"

Архив

обновление

Текст документа по состоянию на 28 марта 2007 года

<< Содержание

   ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI I НАВУКI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
     I МIНIСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
          22 сакавiка 1995 г. № 99/34

АБ ВЫКАНАННI ГIГIЕНIЧНЫХ ПАТРАБАВАННЯЎ ПРЫ АРГАНIЗАЦЫI
ВУЧЭБНА-ВЫХАВАЎЧАГА ПРАЦЭСУ Ў АГУЛЬНААДУКАЦЫЙНЫХ
НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОВАХ РЭСПУБЛIКI

   Стан здароўя вучняў агульнаадукацыйных навучальных устаноў у
апошнiя гады не мае тэндэнцый да паляпшэння. Назiраецца рост
нервова-псiхiчных  расстройстваў,  захвораванняў  стрававальнай
сiстэмы, эндакрынных, алергiчных захвораванняў i iнш.
   Па дадзеных за 1993 год 22,7% дзяцей ва ўзросце да 14 гадоў
знаходзяцца на дыспансерным улiку ў лячэбна-прафiлактычных установах
рэспублiкi; на момант заканчэння агульнаадукацыйных навучальных
устаноў 28,9% падлеткаў маюць тую цi iншую хранiчную паталогiю,
большасць вучняў - марфафункцыянальныя адхiленнi. Адным з фактараў,
якiя спрыяюць фармiраванню i праяўленню хранiчных захвораванняў у
падлеткаў, з'яўляецца неадпавядаючая  патрабаванням  арганiзацыя
вучэбна-выхаваўчага  працэсу  ў  агульнаадукацыйных  навучальных
установах.
   Недастатковая ўвага  i  кантроль за выкананнем гiгiенiчных
патрабаванняў  пры  арганiзацыi  вучэбна-выхаваўчага  працэсу,
задавальненнi  дадатковых  адукацыйных запатрабаванняў вучняў у
масавых школах i, асаблiва, у навучальных установах новага тыпу
(лiцэi, гiмназii, каледжы) прыводзяць да неабгрунтаваных вучэбных
нагрузак вучняў. Профiльнае цi паглыбленае вывучэнне прадметаў
суправаджаецца значным фiзiчным i псiхiчным напружаннем, што нярэдка
заканчваецца фармiраваннем "школьнага" неўрозу, вядзе да ўзнiкнення
той цi iншай хранiчнай паталогii.
   У мэтах аховы здароўя падрастаючага  пакалення,  выканання
санiтарна-гiгiенiчных    патрабаванняў    пры   арганiзацыi
вучэбна-выхаваўчага працэсу i патрабаванняў Законаў  Рэспублiкi
Беларусь  "Аб  адукацыi  ў  Рэспублiцы  Беларусь"  i  "Аб
санiтарна-эпiдэмiялагiчным дабрабыце насельнiцтва" загадваем:
   1. Галоўнаму ўпраўленню агульнай сярэдняй адукацыi Мiнiстэрства
адукацыi i навукi (Фяськоў М.С.):
   1.1. Базавы вучэбны план агульнаадукацыйнай школы распрацоўваць
у адпаведнасцi з дзеючымi гiгiенiчнымi патрабаваннямi да арганiзацыi
вучэбна-выхаваўчага  працэсу  i  прадстаўляць  на ўзгадненне ў
Мiнiстэрства аховы здароўя не пазней 1 студзеня года, папярэдняга
навучальнаму.
   1.2. Эксперыментальныя вучэбныя планы, якiя адрознiваюцца ад
дзеючых, прадстаўляць для ўзгаднення з Мiнiстэрствам аховы здароўя.
   1.3. Ажыццяўляць сiстэматычнае вывучэнне i аналiз дзейнасцi
абласных, раённых (гарадскiх) аддзелаў адукацыi па кантролю за
выкананнем   гiгiенiчных   патрабаванняў   да   арганiзацыi
вучэбна-выхаваўчага  працэсу  ў  агульнаадукацыйных  навучальных
установах.
   2. Дзяржаўнай  iнспекцыi  навучальных  устаноў Мiнiстэрства
адукацыi i навукi (Канановiч У.Я.):
   2.1. Атэстацыю лiцэяў, гiмназiй, каледжаў праводзiць з улiкам
санiтарна-гiгiенiчных  патрабаванняў  да  ўстройства,  утрымання
агульнаадукацыйных навучальных устаноў i арганiзацыi ў iх вучэбнага
працэсу.
   Уключаць у  склад  атэстацыйных  камiсiй  прадстаўнiкоў
Дзяржсаннагляду.
   2.2. Сiстэматычна ўключаць у планы работы пытаннi кантролю за
захаваннем гiгiенiчных патрабаванняў пры арганiзацыi i правядзеннi
вучэбна-выхаваўчага  працэсу  ў  агульнаадукацыйных  навучальных
установах.
   3. Упраўленням  адукацыi  аблвыканкамаў  i Мiнгарвыканкама,
раённым (гарадскiм) аддзелам адукацыi:
   3.1. Забяспечыць   аказанне  дапамогi  агульнаадукацыйным
навучальным установам у стварэннi належных умоў для захавання
гiгiенiчных  патрабаванняў  пры  арганiзацыi вучэбна-выхаваўчага
працэсу.
   3.2. Упраўленням  адукацыi  аблвыканкамаў,  Мiнгарвыканкама
прыцягваць  да  работы  ў  складзе  калегii  прадстаўнiкоў
Дзяржсаннагляду.
   4. Iнстытуту павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кiруючых
работнiкаў i спецыялiстаў адукацыi, абласным, Мiнскаму гарадскому
iнстытутам  удасканалення  настаўнiкаў  уключыць  у  праграмы
перападрыхтоўкi спецыялiстаў адукацыi пытаннi санiтарна-гiгiенiчнай
тэматыкi.
   5. Дырэктарам агульнаадукацыйных навучальных устаноў:
   5.1. Пры арганiзацыi навучання кiравацца вучэбнымi планамi
(лiчбавая  i тэкставая часткi), якiя зацверджаны Мiнiстэрствам
адукацыi i навукi i ўзгоднены з Мiнiстэрствам аховы здароўя.
   5.2. Перавышэнне агульнай вучэбнай нагрузкi ў X-XI класах
гiмназiй, лiцэяў, каледжаў, школах  з  ухiлам,  профiльным  i
паглыбленым вывучэннем асобных прадметаў звыш 40 гадзiн у тыдзень па
двух кампанентах вучэбнага плана дапускаць пры:
   - забеспячэннi  належных  санiтарна-гiгiенiчных  умоў  для
правядзення заняткаў i выкананнi патрабаванняў да камплектавання
класаў у адпаведнасцi з палажэннямi аб гэтых навучальных установах;
   - засваеннi вучэбнага матэрыялу  пераважна  на  ўроках  i
рацыянальным вызначэннi аб'ёма дамашнiх заданняў;
   - арганiзацыi правядзення вучэбных заняткаў у першай i другой
палове дня з перапынкам на абед i адпачынак;
   - арганiзацыi гарачага харчавання ў навучальных установах у
адпаведнасцi з гiгiенiчнымi патрабаваннямi;
   - наяўнасцi ўмоў для заняткаў фiзiчнай культурай i спортам
(абсталяваныя трэнажорныя залы, спортзалы i пляцоўкi).
   5.3. Курсы  па  выбару,  факультатывы,  стымулюючыя  i
падтрымлiваючыя  заняткi,  што  ўваходзяць у школьны кампанент
вучэбнага плана, павiнны наведвацца толькi пры  iндывiдуальнай
зацiкаўленасцi вучня (пiсьмовай заявы бацькоў альбо вучняў) i пры
выкананнi санiтарна-гiгiенiчных  патрабаванняў  пры  правядзеннi
заняткаў  (з  перапынкам  на абед i адпачынак пасля заняткаў
дзяржаўнага кампанента). Яны ўключаюцца ў расклад  абавязковых
урокаў.
   5.4. Аб'ём дамашнiх заданняў павiнен сiстэматычна кантралявацца
i, каб пазбегнуць перагрузкi вучняў, узгадняцца памiж настаўнiкамi,
якiя працуюць у адпаведным класе.
   5.5. У 1, 2, 5 класах заняткi павiнны праводзiцца ў першую
змену.
   5.6. Пераход на 5-дзённы вучэбны тыдзень пачатковых класаў у
агульнаадукацыйных школах дапускаць пры:
   - рабоце па базавых вучэбных планах (у 1 класах - па базаваму i
дыферэнцыраванаму кампанентах);
   - правядзеннi заняткаў школьнага кампанента вучэбнага плана ў
днi найменшай нагрузкi па дзяржаўнаму кампаненту;
   - захаваннi працягласцi перапынкаў: не менш 10 хвiлiн пасля
кожнага ўрока i аднаго перапынку ў 30 хвiлiн (або па 20 хвiлiн);
   - арганiзацыi харчавання вучняў у адпаведнасцi з гiгiенiчнымi
патрабаваннямi.
   Увядзенне 5-дзённага вучэбнага тыдня ў сярэднiх i старэйшых
класах магчыма толькi па дазволу абласных i Мiнскага гарадскога
ўпраўленняў адукацыi, узгодненаму з органамi Дзяржсаннагляду.
   6. Галоўнаму ўпраўленню гiгiены, эпiдэмiялогii i прафiлактыкi
Мiнiстэрства аховы здароўя (Германовiч Ф.А.) сумесна з Галоўным
упраўленнем агульнай сярэдняй адукацыi Мiнiстэрства адукацыi i
навукi  (Фяськоў  М.С.)  да  1  лiпеня  1995 г. распрацаваць
Рэспублiканскiя санiтарна-гiгiенiчныя нормы i правiлы "Устройства,
утрыманне   агульнаадукацыйных   устаноў   i   арганiзацыя
вучэбна-выхаваўчага працэсу".
   7. Галоўным урачам Рэспублiканскага i тэрытарыяльных цэнтраў
гiгiены i эпiдэмiялогii:
   7.1. Забяспечыць  кантроль  Дзяржсаннагляда  за  выкананнем
гiгiенiчных патрабаванняў  пры  арганiзацыi  вучэбна-выхаваўчага
працэсу ў агульнаадукацыйных навучальных установах рэспублiкi ў
адпаведнасцi з дзеючымi санiтарна-гiгiенiчнымi нормамi i правiламi.
   7.2. Забяспечыць удзел прадстаўнiкоў Дзяржсаннагляду ў рабоце
камiсiй па атэстацыi лiцэяў, гiмназiй, каледжаў.
   8. Да зацвярджэння Рэспублiканскiх санiтарных норм i правiл пры
арганiзацыi вучэбна-выхаваўчага  працэсу  кiравацца  метадычнымi
ўказаннямi, якiя зацверджаны Галоўным Дзяржаўным санiтарным урачом
Рэспублiкi Беларусь i начальнiкам Галоўнага ўпраўлення агульнай
сярэдняй адукацыi Мiнiстэрства адукацыi i навукi (28 кастрычнiка
1993 г. № 07-14/4687 i № 06-14/241).
   9. Кантроль  за  выкананнем загада ўскласцi на начальнiка
Галоўнага ўпраўлення агульнай  сярэдняй  адукацыi  Мiнiстэрства
адукацыi i навукi (Фяськоў М.С.) i намеснiка Галоўнага Дзяржаўнага
санiтарнага ўрача Рэспублiкi Беларусь (Жукоўскi У.Г.).

Мiнiстр адукацыi i навукi           Мiнiстр аховы здароўя
Рэспублiкi Беларусь              Рэспублiкi Беларусь
В.I.СТРАЖАЎ                  I.М.ДРАБЫШЭЎСКАЯ
<< Назад

Перейти к другому документу
Следующий правовой акт

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избанное), постановления, архив

Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

О защите прав потребителя

ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документыРассылка


Content.Mail.Ru


 

Приколы, фото, юморПриколы