Валерий Левоневский

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа
НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Приказ Министерства культуры Республики Беларусь от 17 июня 1998 г. №230 "Аб стварэннi Рэспублiканскага навукова-метадычнага савета па адукацыi ў сферы культуры"

Архив

обновление

Текст документа по состоянию на 28 марта 2007 года

<< Содержание

     ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
            17 чэрвеня 1998 г. № 230

 АБ СТВАРЭННI РЭСПУБЛIКАНСКАГА НАВУКОВА-МЕТАДЫЧНАГА САВЕТА 
 ПА АДУКАЦЫI Ў СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

   У мэтах удасканалення прафесiйнай падрыхтоўкi спецыялiстаў,
каардынацыi навуковай  i  вучэбна-метадычнай  работы навучальных
устаноў галiны загадваю:

   1. Стварыць Рэспублiканскi навукова-метадычны савет па адукацыi
ў сферы культуры.

   2. Зацвердзiць  прыкладзенае  Палажэнне  аб Рэспублiканскiм
навукова-метадычным савеце па адукацыi ў сферы культуры, яго склад
(дадатак 1) i прэзiдыум (дадатак 2).

 Мiнiстр                        А.У.САСНОЎСКI

                        ЗАЦВЕРДЖАНА
                        Загад
                        Мiнiстэрства культуры
                        Рэспублiкi Беларусь
                        17.06.1998 № 230

               ПАЛАЖЭННЕ
        аб Рэспублiканскiм навукова-метадычным
        Савеце па адукацыi ў сферы культуры
 
             Агульныя палажэннi

   1. Рэспублiканскi навукова-метадычны савет па адукацыi ў сферы
культуры (далей - Савет) ствараецца на базе Беларускага iнстытута
праблем культуры  з мэтай удасканалення прафесiйнай падрыхтоўкi
спецыялiстаў, каардынацыi навуковай i вучэбна-метадычнай  работы
навучальных устаноў культуры i мастацтва.

   2. У сваёй дзейнасцi Савет кiруецца нарматыўнымi актамi, якiя
вызначаюць работу навучальных устаноў, дадзеным Палажэннем.

   3. Савет дзейнiчае на аснове перспектыўных i гадавых планаў
работы. Рашэннi  Савета, якiя знаходзяцца ў яго кампетэнцыi i
вызначаюцца дадзеным Палажэннем, накiроўваюцца ў адпаведныя органы
па кiраванню вышэйназванымi навучальнымi ўстановамi.

   4. Работа  Савета забяспечваецца працоўнымi, матэрыяльнымi i
фiнансавымi рэсурсамi Беларускага iнстытута праблем культуры  ў
рамках зацверджанага каштарыса. Камандзiраванне членаў Савета для
ўдзелу ў рабоце камiсii, пасяджэннях Савета ажыццяўляецца за кошт
накiроўваючага боку.

   5. Выконваемая  членамi  Савета бягучая i планавая работа
ўваходзiць у  навукова-метадычную  нагрузку  i  ўлiчваецца  пры
атэстацыi.

   6. Рашэннi Савета прымаюцца адкрытым галасаваннем большасцю
галасоў пры ўдзеле ў галасаваннi не менш 50% спiсачнага складу
Савета.

              Функцыi Савета

   7. Савет:
   распрацоўвае прапановы па структуры падрыхтоўкi кадраў для
галiны, а  таксама  патрабаваннi  да  прафесiйнага  навучання
спецыялiстаў i  квалiфiкацыйныя  характарыстыкi,  абагульняе  i
распаўсюджвае вопыт перадавых методык i навучальных устаноў;
   разглядае прапановы навучальных устаноў  i  рэкамендуе  да
зацвярджэння эксперыментальныя вучэбныя планы па спецыяльнасцях i
спецыялiзацыях, перспектыўныя планы выдання вучэбнай лiтаратуры;
   узгадняе праекты праграм па спецыяльных дысцыплiнах;
   арганiзуе абмеркаванне  рукапiсаў падручнiкаў,  а  таксама
выдадзенай лiтаратуры,  уносiць  прапановы  па  арганiзацыi  i
правядзенню конкурсаў на стварэнне вучэбнай i метадычнай лiтаратуры;
   абагульняе вопыт  i  выпрацоўвае рэкамендацыi па павышэнню
квалiфiкацыi работнiкаў навучальных устаноў;
   уносiць прапановы па правядзенню семiнараў, канферэнцый i нарад
па вучэбна-метадычных пытаннях.

             Структура Савета

   8. У склад Савета ўваходзяць спецыялiсты вышэйшых i сярэднiх
спецыяльных навучальных устаноў, школ мастацтваў, а таксама органаў
кiравання, метадычных службаў галiны. Пасяджэннi Савета праводзяцца
2 разы ў год.

   9. Для  аб'яднання  спецыялiстаў  па накiрунках дзейнасцi,
падрыхтоўкi прапаноў  па  пытаннях  удасканалення  прафесiйнага
навучання i практыкi Савет стварае пастаянныя i часовыя камiсii па
спецыяльнасцях. Арганiзуюць i накiроўваюць iх  работу  старшынi
камiсiй.

   10. Для аператыўнага прыняцця рашэнняў, арганiзацыi работы
Савета ствараецца прэзiдыум, у склад якога ўваходзяць  старшынi
камiсiй, прадстаўнiкi Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь,
iншыя спецыялiсты.

   11. Персанальны склад Савета i прэзiдыума зацвярджаецца загадам
Мiнiстра культуры Рэспублiкi Беларусь.

                        Дадатак
                        да загада
                        Мiнiстэрства культуры
                        Рэспублiкi Беларусь
                        17.06.1998 № 230

                СКЛАД
        Рэспублiканскага навукова-метадычнага
        Савета па адукацыi ў сферы культуры

               Фартэпiяна

 Шацкi          - прафесар Беларускай дзяржаўнай акадэмii
 Валерый Уладзiслававiч  музыкi, загадчык кафедры, старшыня
              камiсii

 Рахленка        - заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублiкi
 Валянцiна Леанiдаўна   Беларусь, прафесар Беларускай дзяржаўнай
              акадэмii музыкi

 Семеняка        - выкладчык Рэспублiканскага музычнага
 Iрына Юр'еўна       каледжа

 Шаумава         - выкладчык Брэсцкага музычнага каледжа
 Таццяна Якаўлеўна

 Бельская        - выкладчык Салiгорскай дзiцячай музычнай
 Алена Георгiеўна     школы

          Струнныя смычковыя iнструменты

 Янпольскi        - прафесар Беларускай дзяржаўнай акадэмii
 Анры Барысавiч      музыкi, загадчык кафедры, старшыня
              камiсii

 Зяленiн         - прафесар Беларускай дзяржаўнай акадэмii
 Вячаслаў Мiхайлавiч    музыкi

 Чарныш         - дацэнт Беларускай дзяржаўнай акадэмii
 Вiталiй Георгiевiч    музыкi

 Ластаўка        - артыстка Дзяржаўнага камернага аркестра
 Лучыя Леанардаўна     Рэспублiкi Беларусь, дацэнт Беларускай
              дзяржаўнай акадэмii музыкi

 Крывашэеў        - заслужаны артыст Рэспублiкi Беларусь,
 Мiкалай Аляксеевiч    артыст Дзяржаўнага акадэмiчнага
              сiмфанiчнага аркестра Рэспублiкi
              Беларусь, дацэнт Беларускай дзяржаўнай
              акадэмii музыкi

 Кучынскi        - выкладчык Рэспублiканскага музычнага
 Эдуард Вiктаравiч     каледжа

 Гiльдзюк        - выкладчык Гродзенскага музычнага
 Вiктар Мiкалаевiч     вучылiшча

 Перлiн         - заслужаны артыст Рэспублiкi Беларусь
 Уладзiмiр Паўлавiч    выкладчык Рэспублiканскага музычнага
              каледжа

 Пякарская        - выкладчык дзiцячай музычнай школы № 1
 Людмiла Вiкенцьеўна    г.Гродна

         Народныя iнструменты (струнныя)

 Гладкоў         - заслужаны артыст Рэспублiкi Беларусь,
 Яўген Пятровiч      прафесар Беларускай дзяржаўнай акадэмii
              музыкi, загадчык кафедры, старшыня
              камiсii

 Асмалоўская       - заслужаная артыстка Рэспублiкi Беларусь,
 Галiна Вiктараўна     прафесар Беларускай дзяржаўнай акадэмii
              музыкi

 Шчарбак         - дацэнт Беларускай дзяржаўнай акадэмii
 Валянцiн Мiхайлавiч    музыкi

 Жывалеўскi       - дацэнт Беларускай дзяржаўнай акадэмii
 Валерый Серафiмавiч    музыкi

 Шафранава        - заслужаная артыстка Рэспублiкi Беларусь,
 Тамара Аляксандраўна   выкладчык Вiцебскага музычнага вучылiшча

 Агарак         - выкладчык дзiцячай школы мастацтваў
 Галiна Мечыславаўна    г.Лiды

        Народныя iнструменты (баян-акардэон)

 Сеўрукоў        - заслужаны артыст Рэспублiкi Беларусь,
 Мiкалай Iванавiч     прафесар Беларускай дзяржаўнай акадэмii
              музыкi, загадчык кафедры, старшыня
              камiсii

 Була          - дацэнт Беларускай дзяржаўнай акадэмii
 Мiрон Iванавiч      музыкi

 Атраднаў        - дацэнт Беларускай дзаржаўнай акадэмii
 Iгар Ардалеонавiч     музыкi

 Iвашкiн         - выкладчык Наваполацкага музычнага
 Мiхаiл Iванавiч      вучылiшча

 Патапейка        - выкладчык Лiдскага музычнага вучылiшча
 Аляксандр Мацвеевiч

 Рауцкi         - выкладчык дзiцячай музычнай школы
 Леанiд Аляксандравiч   г.Салiгорска

        Медныя духавыя i ўдарныя iнструменты

 Волкаў         - кандыдат мастацтвазнаўства, прафесар
 Мiкалай Мiхайлавiч    Беларускай дзяржаўнай акадэмii музыкi,
              загадчык кафедры, старшыня камiсii

 Лагонда         - прафесар Беларускай дзяржаўнай акадэмii
 Расцiслаў Анатольевiч   музыкi

 Юшкевiч         - дацэнт Беларускай дзяржаўнай акадэмii
 Чэслаў Iосiфавiч     музыкi

 Тунчык         - дацэнт Беларускай дзяржаўнай акадэмii
 Людмiла Мiхайлаўна    музыкi

 Сцяпанаў        - дырэктар Лiдскага музычнага вучылiшча
 Канстанцiн Мiкалаевiч

 Дубовiк         - выкладчык дзiцячай школы мастацтваў
 Сяргей Мiкалаевiч     г.п.Красная Слабада

          Драўляныя духавыя iнструменты

 Нiчкоў         - заслужаны артыст Рэспублiкi Беларусь,
 Барыс Уладзiмiравiч    прафесар Беларускай дзяржаўнай акадэмii
              музыкi, загадчык кафедры, старшыня
              камiсii

 Брычыкаў        - дацэнт Беларускай дзяржаўнай акадэмii
 Iван Леанiдавiч      музыкi

 Будкевiч        - заслужаны артыст Рэспублiкi Беларусь,
 Уладзiмiр Уладзiмiравiч  прафесар Беларускай дзяржаўнай акадэмii
              музыкi

 Аўраменка        - дацэнт Беларускай дзяржаўнай акадэмii
 Нiна Васiльеўна      музыкi

 Шыманец         - выкладчык Баранавiцкага музычнага
 Яўген Сяргеевiч      вучылiшча

 Калеснiк        - выкладчык дзiцячай школы мастацтваў
 Алег Юр'евiч       г.Чэрвеня

              Тэорыя музыкi

 Цiтова         - кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт
 Таццяна Андрэеўна     Беларускай дзяржаўнай акадэмii музыкi,
              загадчык кафедры, старшыня камiсii

 Ляшчэня         - кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт
 Таццяна Савельеўна    Беларускай дзяржаўнай акадэмii музыкi

 Аўсiевiч        - выкладчык Мiнскага музычнага вучылiшча
 Людмiла Генадзеўна

 Грынчук         - выкладчык Рэспублiканскага музычнага
 Галiна Пятроўна      каледжа

 Усцiнава        - выкладчык Вiцебскага музычнага вучылiшча
 Нiна Мiкалаеўна

 Двiлянская       - выкладчык Лiдскага музычнага вучылiшча
 Бэла Аронаўна

 Галкiн         - метадыст лабараторыi Беларускага
 Алег Абрамавiч      iнстытута праблем культуры

 Буднiцкая        - выкладчык дзiцячай музычнай школы № 2
 Галiна Васiльеўна     г.Бабруйска

           Гiсторыя музыкi i фальклор

 Шчарбакова       - доктар мастацтвазнаўства, прафесар
 Таiсiя Аляксееўна     Беларускай дзяржаўнай акадэмii музыкi,
              загадчык кафедры, старшыня камiсii

 Назiна         - кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт
 Iна Дзмiтрыеўна      Беларускай дзяржаўнай акадэмii музыкi,
              загадчык кафедры

 Аладава         - кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт
 Радаслава Мiкалаеўна   Беларускай дзяржаўнай акадэмii музыкi

 Карасiк         - выкладчык Мiнскага музычнага вучылiшча
 Галiна Юлiянаўна

 Ляшчэвiч        - выкладчык Маладзечанскага музычнага
 Людмiла Вiкенцьеўна    вучылiшча

 Сцяпанская       - кандыдат мастацтвазнаўства, выкладчык
 Нiна Самуiлаўна      Рэспублiканскага музычнага каледжа

 Нiкiцiна        - выкладчык Мiнскага музычнага вучылiшча
 Нiна Iосiфаўна

 Двужыльная       - выкладчык дзiцячай музычнай школы № 1
 Iнэса Фёдараўна      г.Гродна

                Спевы

 Iвашкоў         - заслужаны артыст Рэспублiкi Беларусь,
 Леанiд Пятровiч      кандыдат мастацтвазнаўства, прафесар
              Беларускай дзяржаўнай акадэмii музыкi,
              загадчык кафедры, старшыня камiсii

 Генералаў        - народны артыст Рэспублiкi Беларусь,
 Анатоль Мiхайлавiч    прафесар Беларускай дзяржаўнай акадэмii
              музыкi

 Колас          - заслужаная артыстка Рэспублiкi Беларусь,
 Людмiла Якаўлеўна     дацэнт Беларускай дзяржаўнай акадэмii
              музыкi

 Мурзiч         - выкладчык Мiнскага музычнага вучылiшча
 Адам Асманавiч

 Васiльчанка       - выкладчык Гомельскага каледжа
 Людмiла Аляксандраўна   мастацтваў

 Юрэвiч         - намеснiк дырэктара Маладзечанскага
 Георгiй Iларыёнавiч    музычнага вучылiшча

            Харавое дырыжыраванне

 Зелянкова        - заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублiкi
 Ганна Паўлаўна      Беларусь, дацэнт Беларускай дзяржаўнай
              акадэмii музыкi, старшыня камiсii

 Шымановiч        - дацэнт Беларускай дзяржаўнай акадэмii
 Ларыса Андрэеўна     музыкi

 Глушакоў        - выкладчык Рэспублiканскага музычнага
 Уладзiмiр Валер'евiч   каледжа

 Жукава         - выкладчык Наваполацкага музычнага
 Людмiла Адамаўна     вучылiшча

 Iконнiкава       - выкладчык Гродзенскага музычнага
 Ларыса Мiкалаеўна     вучылiшча

 Рауза          - выкладчык дзiцячай школы мастацтваў
 Вiталiй Аляксандравiч   г.Вiцебска

               Жывапiс

 Бараноўскi       - прафесар Беларускай акадэмii мастацтваў,
 Анатоль Васiльевiч    старшыня камiсii

 Мiронаў         - дырэктар дзiцячай мастацкай школы № 1
 Мiхаiл Iванавiч      г.Мiнска

 Фядотаў         - дырэктар Гомельскага мастацкага
 Аляксандр Iванавiч    вучылiшча

               Малюнак

 Тоўсцiк         - прафесар Беларускай акадэмii мастацтваў,
 Уладзiмiр Антонавiч    старшыня камiсii

 Шуганава        - дырэктар дзiцячай мастацкай школы № 3
 Антанiна Анатольеўна   г.Мiнска

 Салькоў         - выкладчык Мiнскага мастацкага вучылiшча
 Аляксандр Цiмафеевiч   iмя А.К.Глебава

 Гадалава        - дырэктар дзiцячай мастацкай школы
 Ларыса Пятроўна      г.Салiгорска

               Скульптура

 Слабодчыкаў       - дацэнт Беларускай акадэмii мастацтваў,
 Уладзiмiр Iванавiч    загадчык кафедры, старшыня камiсii

 Клiменка        - дырэктар дзiцячай мастацкай школы № 1
 Мiхаiл Рыгоравiч     г.Вiцебска

 Церабун         - выкладчык Гродзенскага вучылiшча
 Уладзiмiр Васiльевiч   мастацтваў

         Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва

 Казарог         - кандыдат тэхнiчных навук, дацэнт
 Мiхаiл Рыгоравiч     Беларускай акадэмii мастацтваў, старшыня
              камiсii

 Саковiч         - намеснiк дырэктара школы-лiцэя № 26
 Яўген Мiкалаевiч     г.Мiнска

 Пахоўцаў        - выкладчык Магiлёўскага вучылiшча
 Уладзiмiр Мiкiтавiч    культуры

 Дамненкова       - кандыдат гiстарычных навук, дацэнт
 Людмiла Уладзiмiраўна   Беларускага унiверсiтэта культуры

                Дызайн

 Чарнышоў        - кандыдат фiласофскiх навук, дацэнт
 Алег Вiктаравiч      Беларускай акадэмii мастацтваў, старшыня
              камiсii

 Стрыкелева       - аспiрант Беларускай акадэмii мастацтваў
 Крысцiна Аляксандраўна

 Семянько        - дацэнт Беларускай акадэмii мастацтваў,
 Вячаслаў Якаўлевiч    загадчык кафедры

          Гiсторыя i тэорыя мастацтваў

 Лазука         - кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт,
 Барыс Андрэевiч      прарэктар Беларускай акадэмii мастацтваў,
              старшыня камiсii

 Зеляны         - выкладчык дзiцячай мастацкай школы № 1
 Кiрыл Уладзiмiравiч    г.Мiнска

 Атраховiч        - кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт
 Алена Iгараўна      Беларускай акадэмii мастацтваў

            Тэатральнае мастацтва

 Мiшчанчук        - заслужаны артыст Рэспублiкi Беларусь,
 Уладзiмiр Андрэевiч    дацэнт Беларускай акадэмii мастацтваў,
              старшыня камiсii

 Пасюцiна        - дацэнт Беларускага унiверсiтэта культуры
 Зiнаiда Мiхайлаўна

 Манакова        - дацэнт Беларускай акадэмii мастацтваў,
 Лiдзiя Аляксееўна     загадчык кафедры

 Пыж           - старшы навуковы супрацоўнiк Беларускага
 Iна Вiктараўна      iнстытута праблем культуры

 Уханава         - выкладчык дзiцячай школы мастацтваў № 5
 Вера Аляксандраўна    г.Гомеля

              Харэаграфiя

 Лаўрухiна        - дацэнт Беларускага унiверсiтэта культуры,
 Надзея Мiхайлаўна     старшыня камiсii

 Чудайкiна        - кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт
 Вольга Пятроўна      Беларускага унiверсiтэта культуры

 Ушакова         - старшы выкладчык Беларускага
 Валянцiна Пятроўна    унiверсiтэта культуры

 Малышава        - народная артыстка Беларусi, выкладчык
 Клара Мiкалаеўна     Дзяржаўнага харэаграфiчнага каледжа

 Янпольская       - выкладчык Мiнскага вучылiшча мастацтваў
 Вольга Сцяпанаўна

 Парахневiч       - выкладчык Гродзенскага вучылiшча
 Наталля Паўлаўна     мастацтваў

 Iваноў         - заслужаны артыст Украiны, старшыня
 Анатоль Iосiфавiч     прадметнай (цыклавой) камiсii
              Магiлёўскага вучылiшча культуры

              Культуралогiя

 Каралёў         - кандыдат педагагiчных навук, дацэнт
 Мiкалай Андрэевiч     Беларускага унiверсiтэта культуры,
              загадчык кафедры, старшыня камiсii

 Смагiн         - кандыдат педагагiчных навук, дацэнт
 Аляксандр Iванавiч    Беларускага унiверсiтэта культуры

 Седранок        - старшы выкладчык Беларускага унiверсiтэта
 Валерый Сяргеевiч     культуры

 Ваўчок         - намеснiк дырэктара Гродзенскага вучылiшча
 Дзмiтрый Мiхайлавiч    мастацтваў

 Дабравольская      - загадчык вытворчай практыкай Вiцебскага
 Святлана Мiкалаеўна    вучылiшча мастацтваў

 Куракова        - старшыня прадметнай (цыклавой) камiсii
 Раiса Фёдараўна      Магiлёўскага вучылiшча культуры

         Бiблiятэказнаўства i бiблiяграфiя

 Матульскi        - кандыдат педагагiчных навук, дацэнт
 Раман Сцяпанавiч     Беларускага унiверсiтэта культуры,
              старшыня камiсii

 Кiрухiна        - намеснiк дырэктара па навуковай рабоце
 Людмiла Генадзеўна    Нацыянальнай бiблiятэкi Беларусi

 Платоненка       - намеснiк дырэктара Магiлёўскага
 Людмiла Фёдараўна     бiблiятэчнага тэхнiкума

 Сачко          - дырэктар Цэнтральнай гарадской бiблiятэкi
 Дiна Мiхайлаўна      г.Мiнска

 Муха          - дырэктар Брэсцкай абласной бiблiятэкi
 Тамара Паўлаўна

                        Дадатак 2
                        да загада
                        Мiнiстэрства культуры
                        Рэспублiкi Беларусь
                        17.06.1998 № 230

               ПРЭЗIДЫУМ
        Рэспублiканскага навукова-метадычнага
        савета па адукацыi ў сферы культуры

 Рылатка         - першы намеснiк Мiнiстра культуры
 Уладзiмiр Пятровiч    Рэспублiкi Беларусь, старшыня

 Сцепанцоў        - начальнiк аддзела навучальных i
 Аляксандр Iванавiч    навукова-даследчых устаноў Мiнкультуры

 Багачова        - загадчык лабораторыi метадычнага
 Iрына Бранiславаўна    забеспячэння Беларускага iнстытута
              праблем культуры, адказны сакратар

 Кароткiн        - галоўны спецыялiст аддзела навучальных i
 Раман Iгаравiч      навукова-даследчых устаноў Мiнкультуры

 Мамонька        - галоўны спецыялiст аддзела навучальных i
 Уладзiмiр Адамавiч    навукова-даследчых устаноў Мiнкультуры

 Мукалаў         - галоўны спецыялiст аддзела навучальных i
 Анатоль Аляксандравiч   навукова-даследчых устаноў Мiнкультуры

 Старшынi камiсiй Савета.<< Назад

Перейти к другому документу
Следующий правовой акт

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избанное), постановления, архив

Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

О защите прав потребителя

ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документыРассылка


Content.Mail.Ru


 

Приколы, фото, юморПриколы