Валерий Левоневский

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа
НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Приказ Министерства культуры Республики Беларусь от 20 января 1997 г. №22 "Аб парадку вядзення справаводства па зваротах грамадзян"

Архив

обновление

Текст документа по состоянию на 28 марта 2007 года

<< Содержание

     ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
            20 студзеня 1997 г. N 22

 АБ ПАРАДКУ ВЯДЗЕННЯ СПРАВАВОДСТВА ПА ЗВАРОТАХ ГРАМАДЗЯН

   У адпаведнасцi з артыкулам 9 Закона Рэспублiкi Беларусь ад 6
чэрвеня 1996 г. "Аб зваротах грамадзян" i пастановай Кабiнета
Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 1 кастрычнiка 1996 г. N 643 "Аб
зацвярджэннi Палажэння аб парадку вядзення справаводства па зваротах
грамадзян" загадваю:

   1. Зацвердзiць прыкладзеную Iнструкцыю "Аб парадку вядзення
справаводства па прапановах,  заявах  i  скаргах  грамадзян  у
Мiнiстэрстве культуры Рэспублiкi Беларусь".

   2. Кантроль за яе выкананнем ускласцi на Кiраўнiцтва спраў
(Галенчык Л.М.).

 Мiнiстр                        А.У.САСНОЎСКI

                    ЗАЦВЕРДЖАНА
                    Загад Мiнiстэрства
                    культуры Рэспублiкi Беларусь
                    20.01.1997 N 22

               IНСТРУКЦЫЯ
     аб парадку вядзення справаводства па прапановах,
     заявах i скаргах грамадзян у Мiнiстэрстве культуры
            Рэспублiкi Беларусь

   1. Дадзеная Iнструкцыя вызначае парадак вядзення справаводства
па прапановах, заявах i скаргах грамадзян (далей - зваротах) у
Мiнiстэрстве культуры Рэспублiкi Беларусь.

   2. Справаводства па пiсьмовых зваротах грамадзян  вядзецца
Кiраўнiцтвам спраў, па вусных, у час прыёму наведвальнiкаў па
асабiстых пытаннях у Мiнiстра, - памочнiкам Мiнiстра.

   3. Улiк зваротаў грамадзян ажыццяўляецца на базе персанальнай
ЭВМ (ПЭВМ).
   У аўтаматызаваным рэжыме выконваюцца наступныя вiды работ:
   рэгiстрацыя зваротаў;
   фармiраванне i  вядзенне  машыначытаемай  картатэкi  ўлiку
зваротаў;
   кантроль за праходжаннем зваротаў  i  тэрмiнамi  выканання
прынятых па iх рашэнняў i даручэнняў;
   аператыўны пошук, аналiз i выдача iнфармацыi па зваротах;
   збор i перадача iнфармацыi ў архiў для захоўвання i далейшага
выкарыстання.

   4. Звароты грамадзян, якiя паступiлi ў Мiнiстэрства, прымаюцца
адказным супрацоўнiкам Кiраўнiцтва спраў i рэгiструюцца ў дзень iх
паступлення.

   5. Усе звароты, якiя паступiлi, ускрываюцца.
   Канверты захоўваюцца ў тых выпадках, калi толькi па iх можна
ўстанавiць адрас заявiцеля альбо калi дата паштовага  штэмпеля
з'яўляецца пацвярджэннем часу адпраўлення i атрымання звароту.
   Звароты грамадзян без подпiсу не рэгiструюцца.

   6. Кожнаму  звароту  надаецца  рэгiстрацыйны  iндэкс,  якi
складаецца з першай лiтары прозвiшча заявiцеля i парадкавага нумару.
Напрыклад: А-24. На зваротах у правым нiжнiм кутку альбо на iншым
вольным ад  тэкста месцы ставiцца рэгiстрацыйны штамп, у якiм
указваецца дата  рэгiстрацыi,  рэгiстрацыйны  iндэкс,  колькасць
старонак.
   Паўторным зваротам грамадзян надаецца рэгiстрацыйны  iндэкс
першага звароту,  робiцца адзнака "Паўторна" i падбiраюцца ўсе
папярэднiя дакументы, якiя звязаны з разглядам за перыяд не больш 2
гадоў.

   8. Пасля рэгiстрацыi звароты грамадзян, у тым лiку i тых, што
прыняты ў час асабiстага прыёму Мiнiстрам i яго  намеснiкамi,
перадаюцца ў адпаведнасцi з рэзалюцыяй непасрэдна выканаўцу.

   9. Выканаўца  павiнен  уважлiва  вывучыць змест дакумента,
разабрацца i ўнесцi прапановы кiраўнiку структурнага падраздзялення.

   10. Кiраўнiк структурнага падраздзялення не пазней чым  у
пяцiдзённы тэрмiн з часу рэгiстрацыi можа накiраваць зварот:
   iншым цэнтральным дзяржаўным  органам  кiравання,  мясцовым
выканаўчым органам,  грамадскiм  аб'яднанням,  прадпрыемствам,
арганiзацыям i ўстановам для разгляду i вырашэння пытаняў, якiя
ўваходзяць у  iх  кампетэнцыю,  з  суправаджальным  лiстом  i
паведамленнем аб гэтым аўтару звароту.

   11. Звароты  грамадзян,  якiя  паступiлi  ў  структурныя
падраздзяленнi, разглядаюцца i выконваюцца ў тэрмiны, якiя вызначаны
заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь, - да 1 каляндарнага месяца,
альбо ўказаныя ў рэзалюцыях кiраўнiцтва Мiнiстэрства.
   У тых выпадках, калi для разгляду звароту неабходна правядзенне
праверкi, пошук дадатковых матэрыялаў цi прыняцце iншых мер, тэрмiны
разгляду могуць быць падоўжаны мiнiстрам, намеснiкамi мiнiстра з
паведамленнем аб гэтым аўтару звароту.
   Тэрмiн выканання лiчыцца  з  дня  паступлення  звароту  ў
Мiнiстэрства, за выключэннем зваротаў, што паступiлi з вышэйшых
дзяржаўных органаў кiравання, па якiх тэрмiн  лiчыцца  з  дня
рэгiстрацыi ў гэтых органах.

   12. Кантроль  за своечасовым i якасным разглядам зваротаў
грамадзян ускладаецца на  начальнiкаў  упраўленняў  i  аддзелаў
Мiнiстэрства.
   Звароты грамадзян, на якiя даюцца прамежкавыя  адказы,  з
кантролю не здымаюцца. Кантроль завяршаецца толькi пасля вынясення
рашэння i прыняцця мер па звароту. Выкананыя дакументы здымаюцца з
кантролю па ўзгадненню з кiраўнiкамi, якiя давалi даручэнне.

   13. Звароты грамадзян лiчацца вырашанымi, калi разгледжаны ўсе
ўзнятыя пытаннi, па iх прыняты неабходныя меры i дадзены адказы
заявiцелю.
   Адказы на звароты грамадзян даюцца ў пiсьмовай альбо вуснай
форме. У выпадку вуснага адказу робiцца адпаведны запiс на першай
старонцы звароту, вольным ад тэкста месцы цi асобным аркушы паперы.

   14. У адказах, якiя накiроўваюцца ў парадку кантролю ў вышэйшыя
дзяржаўныя органы, неабходна ўказаць, што заявiцелю дадзены адказ, а
таксама прозвiшча выканаўцы i яго службовы нумар тэлефона.

   15. Паўторныя звароты грамадзян, якiя не маюць падстаў для
задавальнення просьбы,  у  адпаведнасцi  з  дакладной  запiскай
структурнага падраздзялення вяртаюцца заявiцелю без разгляду альбо
накiроўваюцца ў справу.

   16. Звароты грамадзян пасля iх вырашэння павiнны быць вернуты
супрацоўнiку Кiраўнiцтва спраў з усiмi матэрыяламi, якiя тычацца
гэтага пытання.

   17. Звароты грамадзян i дакументы, якiя звязаны з iх разглядам,
у тым лiку i па асабiстаму прыёму грамадзян, фармiруюцца ў справы ў
адпаведнасцi з Наменклатурай спраў мiнiстэрства.
   Дакументы ў гэтых справах размяшчаюцца ў храналагiчным парадку
iх паступлення. Кожны зварот i ўсе дакументы па яго разгляду
складаюць у справе самастойную групу. Дакументы ў групе падшываюцца
ў паслядоўнасцi вырашэння пытання, прычым у перапiсцы дакумент-адказ
павiнен быць падшыты за дакументам-запытам, якi ў сваю чаргу
размяшчаецца за зваротам.
   Пры фармiраваннi спраў адказны супрацоўнiк Кiраўнiцтва спраў
правярае правiльнасць  накiравання  дакументаў  у  справу,  iх
камплектнасць. Нявырашаныя звароты грамадзян, а таксама дакументы,
якiя аформлены няправiльна, падшываць у справы забараняецца.
   Фармiраванне i захоўванне спраў у выканаўцаў забараняецца.

   18. Тэрмiн захоўвання зваротаў  грамадзян,  дакументаў  па
разгляду i вырашэнню зваротаў - 5 гадоў (у выпадку неаднаразовага
звароту - 5 гадоў з даты апошняга разгляду).
   У асобных выпадках у вызначаным парадку Мiнiстрам (намеснiкамi
Мiнiстра) можа быць прынята рашэнне  аб  павелiчэннi  тэрмiну
захоўвання альбо аб пастаянным захоўваннi зваротаў грамадзян.

   19. Справы, якiя падлягаюць пастаяннаму i часоваму захоўванню,
перадаюцца ў  архiў  Мiнiстэрства  праз  год  пасля завяршэння
справаводства па iх.
   Па мiнаваннi  вызначаных  тэрмiнаў захоўвання дакументы па
зваротах грамадзян падлягаюць знiшчэнню ў парадку, якi ўстаноўлены
Камiтэтам па архiвах i справаводству Рэспублiкi Беларусь.

   20. Звароты грамадзян аналiзуюцца i абагульняюцца Кiраўнiцтвам
спраў з мэтай своечасовага выяўлення i лiквiдацыi прычын, якiя
выклiкаюць парушэннi законных правоў грамадзян, вывучэння грамадскай
думкi, а таксама ўдасканалення работы Мiнiстэрства.
   Вынiкi аналiзу  i  абагульнення  афармляюцца  ў  выглядзе
аналiтычных даведак  i  аглядаў,  прадстаўляюцца  кiраўнiцтву
Мiнiстэрства па заканчэннi кожнага каляндарнага года, а таксама па
меры неабходнасцi.

 Кiраўнiк спраў                     Л.М.Галенчык
<< Назад

Перейти к другому документу
Следующий правовой акт

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избанное), постановления, архив

Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

О защите прав потребителя

ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документыРассылка


Content.Mail.Ru


 

Приколы, фото, юморПриколы