Валерий Левоневский

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа
НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Положение Министерства культуры Республики Беларусь от 20 декабря 1996 г. "Палажэнне аб дзяржаўным цэнтры нацыянальных культур"

Архив

обновление

Текст документа по состоянию на 28 марта 2007 года

<< Содержание

 ПАЛАЖЭННЕ АБ ДЗЯРЖАЎНЫМ ЦЭНТРЫ НАЦЫЯНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
 
 Зацверджана: Мiнiстр культуры Рэспублiкi Беларусь А.У.Сасноўскi
 20.12.1996

   Дзяржаўны цэнтр нацыянальных культур (далей па тэксту - цэнтр)
утвараецца ў адпаведнасцi з Канстытуцыяй Рэспублiкi  Беларусь,
законамi Рэспублiкi Беларусь "Аб нацыянальных меншасцях у Рэспублiцы
Беларусь", "Аб культуры ў Рэспублiцы Беларусь", "Канвенцыi аб
забеспячэннi правоў асоб, якiя належаць да нацыянальных меншасцей",
падпiсанай краiнамi Садружнасцi Незалежных Дзяржаў, а таксама згодна
з агульнымi прынцыпамi дзейнасцi дзяржаўных клубных устаноў з мэтай
реалiзацыi дзяржаўнай палiтыкi Рэспублiкi Беларусь у адносiнах да
нацыянальных меншасцей.
   Дзейнасць цэнтра  будуецца  на  прынцыпах  арыентацыi  на
агульначалавечыя каштоўнасцi, роўнасцi духоўных каштоўнасцей усiх
нацыянальных супольнасцей, даступнасцi, дабравольнасцi, галоснасцi,
апоры на  грамадскую  iнiцыятыву,  абавязковага  ўлiку мясцовых
асаблiвасцей у этнiчным i культурным развiццi, спалучэння розных, не
забароненых заканадаўствам  крынiц  фiнансавання,  дзяржаўных i
грамадскiх асноў кiравання, iндывiдуальнай, групавой i  масавай
работы.

          Асноўныя мэты i задачы цэнтра:

   - удзел у рэалiзацыi дзяржаўнай палiтыкi ў сферы адраджэння,
захавання i развiцця культур нацыянальных меншасцей  Рэспублiкi
Беларусь;
   - садзейнiчанне сродкамi культуры гарманiзацыi мiжнацыянальных
i мiждзяржаўных адносiн;
   - стварэнне ўмоў для практычнай рэалiзацыi правоў грамадзян
Беларусi розных  нацыянальнасцей  на  задавальненне  культурных
iнтарэсаў.
   У адпаведнасцi з асноўнымi мэтамi дзейнасцi цэнтр вырашае
задачы:
   - адраджэння i ўкаранення ў быт сучасных пакаленняў абрадаў,
свят, традыцый, маралi, эстэтычных норм, уласцiвых нацыянальным
этнасам Беларусi;
   - вывучэння,  прапаганды  i  папулярызацыi  лепшых  узораў
паэтычнага,    музычнага,    танцавальнага,    выяўленчага,
дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва розных нацыянальнасцей Рэспублiкi
Беларусь;
   - стварэння  сумесна з нацыянальнымi культурна-асветнiцкiмi
аб'яднаннямi арганiзацыйных,  фiнансавых,  тэхнiчных  умоў  i
прадстаўлення магчымасцей  iндывiдуальнай  i калектыўнай творчай
дзейнасцi i арганiзацыi вольнага часу асобам розных нацыянальнасцей;
   - каардынацыi, актывiзацыi, удасканалення формаў i метадаў
работы органаў i ўстаноў культуры i мастацтва ў сферы адраджэння,
захавання i развiцця культур нацыянальных меншасцей Беларусi;
   - устанаўлення творчых сувязей i арганiзацыi сумеснай дзейнасцi
з навуковымi  ўстановамi,  якiя  займаюцца пытаннямi культурнай
спадчыны, этнаграфii, фальклору этнасаў Беларусi;
   - пастаяннай  iнфармацыйнай,  метадычнай,  кансультацыйнай
дапамогi нацыянальным   аб'яднанням   Беларусi   ў    iх
культурна-асветнiцкай дзейнасцi;
   - устанаўлення i падтрымкi культурных сувязей з этнiчнымi
радзiмамi нацыянальных меншасцей Беларусi.
   У адпаведнасцi з асноўнымi мэтамi i задачамi, iнтарэсамi асоб i
аб'яднанняў нацыянальных меншасцей Беларусi цэнтр:
   - арганiзуе  курсавую,  гуртковую  работу,  прафесiйныя  i
самадзейныя мастацкiя калектывы, аматарскiя аб'яднаннi;
   - збiрае i распаўсюджвае рэпертуар для нацыянальных мастацкiх
калектываў, iнфармацыю, метадычныя матэрыялы аб нацыянальных святах,
абрадах, традыцыйных рамёствах i промыслах;
   - праводзiць  фестывалi, конкурсы, святы, днi нацыянальных
культур, тэматычныя кiна-, вiдэапаказы, выстаўкi;
   - прымае  ўдзел  у  арганiзацыi  i правядзеннi семiнараў,
канферэнцый па праблемах нацыянальных культур;
   - супрацоўнiчае са сродкамi масавай iнфармацыi, нацыянальнымi
перыядычнымi выданнямi, ажыццяўляе самастойную выдавецкую дзейнасць
па праблемах нацыянальных меншасцей;
   - з'яўляецца метадычным цэнтрам i каардынатарам узаемадзення
ўстаноў культуры i мастацтва з нацыянальнымi аб'яднаннямi, вывучае i
распаўсюджвае вопыт работы, уносiць прапановы па яе ўдасканаленню;
   - аказвае  дапамогу нацыянальным аб'яднанням у правядзеннi
арганiзацыйных мерапрыемстваў;
   - вядзе гаспадарчую i камерцыйную дзейнасць для развiцця i
падтрымкi асноўных напрамкаў дзейнасцi;
   - устанаўлiвае i падтрымлiвае творчыя сувязi, культурныя абмены
з замежнымi краiнамi, арганiзуе спецыялiзаваны турызм.

            Прававы статус цэнтра

   Цэнтр з'яўляецца дзяржаўнай бюджэтнай спецыялiзаванай клубнай
установай, юрыдычнай асобай, мае свае самастойны баланс, пячатку,
разлiковы i iншыя  рахункi  ў  банках.  Цэнтр  ствараецца  па
адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльнаму прынцыпу (гарадскi, раённы, абласны,
рэспублiканскi) рашэннем адпаведнага органа кiравання. З  мэтай
рацыянальнага выкарыстання  матэрыяльна-тэхнiчнай,  кадравай  i
фiнансавай базы культуры цэнтр можа ўваходзiць у склад цi ўтварацца
на базе iснуючай цэнтралiзаванай клубнай сiстэмы, цэнтра культуры i
вольнага часу, iншай дзяржаўнай установы або арганiзацыi культуры,
карыстацца паслугамi цэнтралiзаванай бухгалтэрыi.
   Статут цэнтра зацвярджаецца адпаведным органам  дзяржаўнага
кiравання. Цэнтр  карыстаецца правамi i льготамi, устаноўленымi
заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь для  ўстаноў  культуры.  Для
выканання сваiх статутных мэт цэнтр у межах сваёй кампетэнцыi i ў
адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам  можа  здзяйсняць  розныя
юрыдычныя акты, ствараць ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку
прадпрыемствы, творчыя i iншыя фармiраваннi, падтрымлiваць прамыя
мiжнародныя сувязi, уступаць у грамадскiя аб'яднаннi.

       Матэрыяльная база, фiнансава-гаспадарчая
         дзейнасць, улiк i справаздачнасць

   Цэнтр размяшчаецца ў асобным будынку (комплексе будынкаў)  або
памяшканнях, выдзеленых мясцовымi органамi кiравання, арганiзацыямi
i ўстановамi культуры, навучальнымi ўстановамi,  падпрыемствамi,
грамадскiмi аб'яднаннямi на дагаворных умовах.
   Цэнтр карыстаецца маёмасцю, перададзенай на яго баланс або ў
часовае карыстанне  заснавальнiкамi  i iншымi арганiзацыямi або
прыватнымi асобамi.
   Крынiцамi фiнансавання дзейнасцi цэнтра з'яўляюцца бюджэтныя
сродкi, паступленнi за выкананыя работы (паслугi) па дагаворах з
дзяржаўнымi i iншымi прадпрыемствамi, арганiзацыямi, установамi i
грамадзянамi, здачу ў арэнду  памяшканняў,  тэхнiчных  сродкаў,
абсталявання, добраахвотныя  ўзносы  прадпрыемстваў, арганiзацый,
устаноў, прыватных асоб, iншыя, не  забароненыя  заканадаўствам
паступленнi.
   Аператыўны, бухгалтерскi i статыстычны ўлiк i справаздачнасць
ажыццяўляюцца ў адпаведнасцi з iснуючым заканадаўствам.

             Кiраўнiцтва цэнтра

   Цэнтр узначальвае дырэктар, якi прызначаецца загадам органа
культуры з заключэннем кантракта. Прызначэнне дырэктара  цэнтра
ўзгадняецца з  зацiкаўленымi  нацыянальнымi  культурна-асветнымi
аб'яднаннямi. Пры цэнтры ствараецца грамадскi кансультацыйны Савет.
У склад Савета ўваходзяць на добраахвотных пачатках прадстаўнiкi
нацыянальных культурна-асветных аб'яднанняў, органаў  i  ўстаноў
культуры, супрацоўнiкi цэнтра. Палажэнне аб Савеце цэнтра i яго
персанальны склад зацвярджаецца вышэйстаячым органам кiравання.

           Спыненне дзейнасцi цэнтра

   Спыненне дзейнасцi  цэнтра  ажыццяўляецца  ў  форме  яго
рэарганiзацыi або лiквiдацыi па рашэнню заснавальнiка або суда. Пры
рэарганiзацыi цэнтра  яго  правы  i  абавязкi  пераходзяць  да
правапераемнiкаў.
   У выпадку  лiквiдацыi  цэнтра  па  рашэнню  заснавальнiка
прызначаецца лiквiдацыйная камiсiя, якая замяняе кiраўнiчыя органы
цэнтра ў час лiквiдацыi.
   У выпадку лiквiдацыi цэнтра па рашэнню суда лiквiдацыйная
камiсiя прызначаецца судом. Аб пачатку лiквiдацыi цэнтра i тэрмiнах
заяўлення крэдыторамi  прэтэнзiй  робiцца паведамленне ў друку.
Грашовыя сродкi i маёмасць, якiя засталiся пасля задавальнення
патрабаванняў крэдытораў, перадаюцца заснавальнiку. Цэнтр лiчыцца
спынiўшым сваё iснаванне з моманту выключэння з дзяржаўных рэестра i
рэгiстра Рэспублiкi Беларусь.
<< Назад

Перейти к другому документу
Следующий правовой акт

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избанное), постановления, архив

Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

О защите прав потребителя

ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документыРассылка


Content.Mail.Ru


 

Приколы, фото, юморПриколы