Валерий Левоневский

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа
НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Министерство культуры Республики Беларусь от 22 октября 1991 г. "Агульныя прынцыпы дзейнасцi дзяржаўных клубных устаноў"

Архив

обновление

Текст документа по состоянию на 28 марта 2007 года

<< Содержание

 АГУЛЬНЫЯ ПРЫНЦЫПЫ ДЗЕЙНАСЦI ДЗЯРЖАЎНЫХ КЛУБНЫХ УСТАНОЎ

 Зацверджана: першы намеснiк Мiнiстра культуры Рэспублiкi Беларусь
 У.А.Гiлеп 22.10.1991
 Узгоднена: старшыня Рэспублiканскага камiтэта прафсаюза работнiкаў
 культуры  Л.С.Сушкевiч,  намеснiк Мiнiстра фiнансаў Рэспублiкi
 Беларусь Н.П.Корбут
    _______________________________________________ _______ ___ _
     Утратили силу приказом Министерства культуры от 16 октября
     2006 г. № 243 (зарегистрирован в Национальном реестре - №
     8/15759 от 24.01.2007 г.)  

           I. Сацыяльнае назначэнне

   Дзяржаўныя клубныя ўстановы адносяцца да культурна-асветных
устаноў, з'яўляюцца самастойнымi арганiзацыямi, якiя дзейнiчаюць у
сферы вольнага часу людзей з мэтамi стварэння спрыяльных умоў для
самадзейнай творчасцi ўсiх, хто жадае праявiць i развiць свае
мастацкiя i iнтэлектуальныя здольнасцi; задавальнення культурных
запатрабаванняў розных груп насельнiцтва ў аднаўленнi i ўзмацненнi
духоўных i фiзiчных сiл, а таксама ў мiжасабовых зносiнах  i
адпачынку.
   Дзейнасць клубных устаноў будуецца на прынцыпах даступнасцi,
добраахвотнасцi, апоры на грамадскую iнiцыятыву i самадзейнасць,
спалучэння iндывiдуальнай, групавой i масавай работы; галоснасцi;
кiравання i самакiравання; выкарыстання розных (законных) крынiц
фiнансавання; абавязковага ўлiку мясцовых асаблiвасцяў у гiстарычным
i культурным развiццi; дыферэнцыяцыi i спецыялiзацыi.
   Асноўныя задачы клубных устаноў:
   - зберажэнне  i  развiццё здабыткаў нацыянальнай культуры,
традыцыйных форм культурнай дзейнасцi i адпачынку;
   - развiццё самадзейнай мастацкай творчасцi ва ўсiх яе праявах,
раскрыццё i падтрымка творчых iндывiдуальнасцяў i талентаў, асаблiва
носьбiтаў аўтэнтычнага фальклору;
   - садзейнiчанне  пазнавальнай  актыўнасцi  розных  груп
насельнiцтва, самаадукацыi ў галiне лiтаратуры, мастацтва, гiсторыi,
навукi, эканомiкi, вытворчасцi, культуры быту, iнавацый i iнш.;
стварэнне ўмоў для рэалiзацыi iнтэлектуальна-творчага патэнцыялу i
павышэння   духоўнасцi   чалавека;   практычная   падтрымка
сацыяльна значных творчых iнiцыятыў аматарскiх аб'яднанняў, клубаў,
грамадскiх суполак; у тым лiку тых, якiя  спрыяюць  развiццю
нацыянальных культур на тэрыторыi Беларусi;
   - фармiраванне ў розных катэгорый насельнiцтва i ў асобных
грамадзян  умення  i  звычкi  грунтоўнай, трывалай i гуманнай
арганiзацыi i самаарганiзацыi свайго вольнага часу;
   - метадычная  i практычная прафесiйная дапамога ўстановам,
прадпрыемствам, арганiзацыям i асобным грамадзянам па пытаннях сваёй
кампетэнцыi на ўзаемакарысных умовах.
   Кожная клубная ўстанова мае права самастойна скiраваць сваю
дзейнасць на выкананне той цi iншай асобнай задачы, зыходзячы з
канкрэтных умоў i магчымасцяў; пры неабходнасцi можа ўкласцi на сябе
дадатковую сацыяльна значную задачу цi функцыю i выкарыстоўваць
самыя розныя сродкi, метады i формы культурна-творчай i асветнiцкай
работы, якiя адпавядаюць мясцовым грамадскiм iнтарэсам i культурным
запатрабаванням.

           II. Тыпы клубных устаноў

   Тыпы клубных устаноў вызначаюцца ў залежнасцi ад асноўных
напрамкаў iх дзейнасцi. Па напрамках дзейнасцi клубныя ўстановы
могуць быць аднапрофiльныя i шматпрофiльныя - у залежнасцi ад
сацыяльна-культурнага попыту насельнiцтва, кадравых, матэрыяльных i
iнфармацыйных рэсурсаў, iншых базавых дадзеных.
   Да клубных устаноў адносяцца такiя ўстановы культуры, якiя
створаны  па  адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльным   прынцыпе,   з
унiверсальна-комплексным характарам дзейнасцi (сельскiя, пасялковыя,
гарадскiя, занальныя, раённыя, абласныя, рэспублiканскiя клубы,
дамы, цэнтры i палацы культуры).
   У населеных пунктах, мiкрараёнах гарадоў, дзе  знаходзяцца
некалькi клубных устаноў, па рашэнню мясцовых органаў улады магчыма
спецыялiзацыя кожнай з гэтых устаноў (незалежна ад ведамаснай
прыналежнасцi) па асобных напрамках дзейнасцi:
   - скiраваныя на зберажэнне i развiццё нацыянальнай культуры,
традыцыйных  форм адпачынку, рамёстваў; на культурныя iнтарэсы
вызначаных прафесiйных, нацыянальных i iншых сацыяльна-дэмаграфiчных
катэгорый насельнiцтва (клубы, цэнтры, дамы сельскай iнтэлiгенцыi,
жывёлаводаў, дзяцей, моладзi, жанчын,  пенсiянераў,  iнвалiдаў,
майстроў музычнай культуры, фальклору, кiно, кнiнi, рамёстваў,
цэнтры нацыянальных культур i г.д.);
   - спецыялiзуюцца на перасоўным характары дзейнасцi (аўтаклубы,
плаваючыя культбазы, клубы i iнш.);
   - сумяшчаюць сваю асноўную функцыянальную дзейнасць з работай
iншых  тыпаў  устаноў  культуры,  побыту,  спорту,  гандлю
(клубы-чытальнi,  клубы-бiблiятэкi,  клубы-музеi,  клубы-выставы,
культурна-спартыўныя i культурна-вытворчыя цэнтры i г.д.). Работа
клубных устаноў у гэтых выпадках рэгулюецца ва ўстаноўленым законам
парадку.
   Выбар канкрэтнага  тыпу  i  разнастайнасцi клубных устаноў
залежыць толькi ад мясцовых iнiцыятыў, умоў i магчымасцяў.
   З мэтай больш рацыянальнага выкарыстання матэрыяльна-тэхнiчнай,
кадравай i фiнансавай базы клубныя ўстановы могуць уваходзiць
(зберагаючы  пры  гэтым сваю юрыдычную самастойнасць) у склад
цэнтралiзаваных клубных сiстэм, культурных, культурна-спартыўных
комплексаў,  цэнтраў культуры i вольнага часу, культурна-вытворчых
аб'яднанняў, другiх  фармiраванняў,  сумесная  дзейнасць  якiх
рэгулюецца асобнымi статутамi i дагаворнымi адносiнамi.
   Развiццё разнастайных тыпаў i вiдаў клубных устаноў гарантуецца
Законам БССР аб культуры, артыкул 31.

          III. Арганiзацыйная структура

   Арганiзацыйная структура клубных устаноў складаецца з розных
творча-вытворчых падраздзяленняў i грамадскiх фармiраванняў,  у
залежнасцi ад абраных задач i напрамкаў дзейнасцi, мясцовых умоў i
магчымасцяў.
   Да творча-вытворчых падраздзяленняў клубных устаноў адносяцца
аддзелы i сектары па напрамках дзейнасцi.
   Клубныя ўстановы могуць ствараць i арганiзоўваць у адпаведнасцi
з дзеючым заканадаўствам на аснове самаакупнасцi цi дагаворных
адносiн   дасугавыя   аб'екты:   кiнаўстаноўкi,  кiнатэатры,
вiдэатэкi-залы-салоны, спартыўныя залы i пляцоўкi,  атракцыёны,
танцавальныя (дыскатэчныя) залы i пляцоўкi, кафэ, бары i буфеты,
базы i пункты пракату, прыклубныя паркi i сады, майстэрнi прыкладных
навыкаў i рамёстваў, гасцёўнi, гульнятэкi, дзiцячыя пакоi, абрадавыя
залы, адкрытыя тэатры, стадыёны, павiльёны, каткi, бiльярдныя,
кегельбаны i iншыя аб'екты - як на асноўнай базе ўстановы культуры,
так i за яе межамi.
   Пры неабходнасцi i наяўнасцi ўмоў i крынiц фiнансавання клубныя
ўстановы могуць ствараць у сваёй структуры штатныя тэатральныя,
музычныя, харэаграфiчныя i iншыя мастацкiя калектывы, пазаштатныя i
часовыя калектывы спецыялiстаў, майстроў. Клубныя ўстановы, якiя
працуюць ва  ўмовах  гаспадарчага  механiзму,  могуць  быць
заснавальнiкамi малых прадпрыемстваў i кааператываў, дзейнасць якiх
адпавядае статутным задачам i не супярэчыць заканадаўству Рэспублiкi
Беларусь.
   У склад фармiраванняў клубных устаноў уваходзяць кружкi i
калектывы самадзейнай мастацкай i тэхнiчнай творчасцi, аматарскiя
аб'яднаннi i клубы па iнтарэсах, асацыяцыi, таварыствы, суполкi,
народныя музеi, тэатры, фiлармонii, унiверсiтэты i г.д.
   Iнiцыятыва стварэння клубных  фармiраванняў  можа  належаць
работнiкам клубных  устаноў,  грамадскiм  арганiзацыям,  асобным
грамадзянам, якiя iмкнуцца  рэалiзаваць  свае  сацыяльна значныя
iнiцыятывы.
   Агульныя сходы членаў  клубных  самадзейных  калектываў  i
аб'яднанняў выбiраюць  кiруючыя органы самакiравання, самастойна
вырашаюць пытаннi сваёй дзейнасцi.
   Непасрэдная адмiнiстрацыйна-ўпраўленчая адказнасць за дзейнасць
клубных  фармiраванняў  ускладаецца  на  штатных  кiраўнiкоў
фармiраванняў, а за iх адсутнасцю - на кiраўнiкоў клубнай установы.
   Аматарскiя клубныя фармiраваннi арганiзуюць сваю дзейнасць на
падставе дагавора з адмiнiстрацыяй базавай клубнай установы, якi
састаўляецца з улiкам задач двух бакоў i зацвярджаецца на сумесным
сходзе адмiнiстрацыi i членаў фармiравання. Дагавор можа быць па
iнiцыятыве аднаго з бакоў дапоўнены, зменены цi скасаваны.
   Аматарскiя клубныя фармiраваннi з iх згоды могуць на дагаворнай
аснове прыцягвацца  да  выканання  сацыяльна-творчых  заказаў,
выдаваемых органамi кiравання культурай у адпаведнасцi з артыкулам
26 Закона БССР аб культуры.
   Пры маючых быць разыходжаннях i спрэчных пытаннях па-за межах
кампетэнцыi клубных фармiраванняў i  клубных  устаноў  праблемы
разглядаюцца мясцовымi Саветамi народных дэпутатаў i iх органамi
культуры ў адпаведнасцi з дзеючым у рэспублiцы заканадаўствам.

        IV. Матэрыяльная база, планаванне i
           фiнансаванне, кiраўнiцтва

   Матэрыяльная база клубных устаноў складаецца са спецыяльна
пабудаваных i прыстасаваных будынкаў i асобных памяшканняў, розных
збудаванняў, абсталявання, транспарту, грашовых сродкаў i iншай
маёмасцi, неабходнай для здзяйснення сваiх задач i функцый.
   Будынкi i збудаваннi клубных устаноў могуць быць на балансе
самастойным цi выканкама мясцовага Савета  народных  дэпутатаў,
прадпрыемстваў, гаспадарак i арганiзацый, а таксама выкарыстоўвацца
па прызначэнню на ўмовах арэнднай платы, частковага цi поўнага
гаспадарчага ўтрымання  ў  сельскагаспадарчых  i  прамысловых
прадпрыемстваў, аб'яднанняў  i  калектываў  (у  тым  лiку  i
кааператыўных), грамадскiх i iншых арганiзацый на дагаворнай аснове,
маючы на ўвазе разлiкi з клубнымi ўстановамi за культурныя паслугi.
   Планаванне i фiнансаванне работы клубных устаноў, а таксама
кiраўнiцтва iмi i кантроль здзяйсняюцца ва ўстаноўленым парадку ў
адпаведнасцi з дзеючымi нарматыўнымi дакументамi, з улiкам спецыфiкi
i магчымасцяў  клубных  устаноў,  iнтарэсаў  i  запатрабаванняў
насельнiцтва.

       V. Узаемаадносiны з вышэйстаячымi органамi

   Узаемаадносiны клубных  устаноў  з  вышэйстаячымi  органамi
культуры афармляюцца сумесным дагаворам, у якiм вышэйстаячы орган
з'яўляецца дзяржаўным заказчыкам на асобныя мерапрыемствы, праекты,
праграмы i  гарантуе  супрацоўнiцтва  ў  адпаведнасцi са сваёй
кампетэнцыяй, якая ўстаноўлена заканадаўствам.

             VI. Прававы статут

   Клубныя ўстановы карыстаюцца правамi  юрыдычнай  асобы.  у
адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам яны могуць здзяйсняць розныя
юрыдычныя акты, быць iсцом i адказчыкам у судах i арбiтражах,
уступаць ва  ўстаноўленым  парадку  ў  мiжнародныя  грамадскiя
(неўрадавыя) арганiзацыi, падтрымлiваць прамыя мiжнародныя кантакты
i сувязi,  ствараць  ва  ўстаноўленым Законам парадку сумесныя
прадпрыемствы i арганiзацыi, удзельнiчаць у розных  мiжнародных
мерапрыемствах, якiя не пярэчаць мiжнародным абавязкам Рэспублiкi
Беларусь, а таксама ўступаць у любыя праваадносiны ў межах сваёй
кампетэнцыi для выканання статутных задач.
   Стварэнне, рэарганiзацыя  i  лiквiдацыя  клубных  устаноў
адбываюцца ў адпаведнасцi з артыкулам 16 Закона "Аб культуры ў
Рэспублiцы Беларусь".
   Клубныя ўстановы могуць мець самастойны баланс, разлiковыя i
другiя рахункi ў банках, свае фiрменныя бланкi, вуглавыя штампы i
круглыя пячаткi ўстаноўленага ўзору са сваёй поўнай назвай, другiя
рэквiзiты.
   Кiраўнiкi клубных  устаноў  маюць  права  подпiсу  на
распараджальна-фiнансавых дакументах. У выпадку карыстання паслугамi
цэнтралiзаваных бухгалтэрый  банкаўскiя i iншыя да iх падобныя
аперацыi па артыкулах каштарыса выдаткаў клубнай установы могуць
рабiцца толькi на патрэбы клубнай установы, з ведама i пры наяўнасцi
вiзы яе кiраўнiка.
   Асноўным прававым дакументам клубнай установы з'яўляецца яе
Статут, якi распрацоўваецца iндывiдуальна для кожнай на выснове
дзейнiчаючых нарматыўных дакументаў i дадзеных Агульных прынцыпаў.
   Статут уключае:
   - поўную назву ўстановы, яго заснавальнiкаў,  парадак  iх
узаемаадносiнаў;
   - асноўныя мэты, задачы i функцыi;
   - арганiзацыйную структуру;
   - сiстэму кiраўнiцтва, найбольш адметныя прынцыпы арганiзацыi
творча-вытворчай i фiнансава-гаспадарчай дзейнасцi;
   - правы i абавязкi грамадзян у адносiнах да клубнай установы;
   - выснова i парадак рэарганiзацыi i закрыцця ўстановы.
   У статут могуць быць уключаны i iншыя палажэннi, якiя звязаны з
асаблiвасцямi арганiзацыi i дзейнасцi клубнай установы ў канкрэтнай
сiтуацыi i якiя не супярэчаць дзеючаму ў Рэспублiцы  Беларусь
заканадаўству.
   Статут клубнай установы  з  меркаваннем  аддзела  культуры
прадстаўляецца ў выканкам Савета народных дэпутатаў, на тэрыторыi
якога знаходзiцца асноўная база клубнай установы.
   Клубная ўстанова лiчыцца створанай з моманту рэгiстрацыi яе
статута ў выканкаме Савета народных дэпутатаў.

          VII. Права валодання зямлёй

   За клубнымi ўстановамi замацавана права карыстання зямлёй у
парадку i на ўмовах адпаведна заканадаўству Рэспублiкi Беларусь.
    _______________________________________________ _______ ___ _


<< Назад

Перейти к другому документу
Следующий правовой акт

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избанное), постановления, архив

Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

О защите прав потребителя

ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документыРассылка


Content.Mail.Ru


 

Приколы, фото, юморПриколы