Валерий Левоневский

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа
НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Министерство образования Республики Беларусь от 30 августа 1998 г. №269 "Аб паляпшэннi работы з дзяцьмi па месцы жыхарства i выканання Рэспублiканскай мiжведамаснай праграмы па арганiзацыi работы з дзяцьмi, падлеткамi i моладзю па месцы жыхарства"

Архив

обновление

Текст документа по состоянию на 28 марта 2007 года

<< Содержание

    УКАЗАННЕ МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
           31 жнiўня 1998 г. № 269

 АБ ПАЛЯПШЭННI РАБОТЫ З ДЗЕЦЬМI ПА МЕСЦЫ ЖЫХАРСТВА I
 ВЫКАНАННI РЭСПУБЛIКАНСКАЙ МIЖВЕДАМАСНАЙ ПРАГРАМЫ ПА
 АРГАНIЗАЦЫI РАБОТЫ З ДЗЕЦЬМI, ПАДЛЕТКАМI I МОЛАДДЗЮ ПА
 МЕСЦЫ ЖЫХАРСТВА

   Як сведчыць аналiз сiтуацыi, у апошнiя гады, нягледзячы на
iснуючыя цяжкасцi ў сацыяльна-выхаваўчай сферы, на аснове новых
падыходаў актывiзавалася работа з дзецьмi i моладдзю па месцы
жыхарства.
   Работа ў гэтым накiрунку разглядаецца як важнейшая састаўляючая
агульнай стратэгii сацыялiзацыi i выхавання ў сучасных умовах i
абапiраецца на лепшыя традыцыi, якiя былi напрацаваны на працягу
многiх гадоў.
   Дзейнасць клубаў i пакояў школьнiка па месцы жыхарства ўсё
больш скiроўваецца на iндывiдуальныя запатрабаваннi дзяцей i моладзi
ў сферы вольнага часу, грамадска карыснай дзейнасцi, дадатковай
адукацыi, на  стварэнне  ўмоў  для пазiтыўнай самарэалiзацыi ў
фармальных i нефармальных аб'яднаннях дзяцей, моладзi, дарослых.
   Работа па  месцы  жыхарства не з'яўляецца клопатам аднаго
ведамства, а дазваляе аб'яднаць i скаардынаваць намаганнi ўсiх
зацiкаўленых у развiццi i станаўленнi асобы ва ўмовах блiжэйшага
сацыяльнага акружэння.
   У рэспублiцы актыўна фармiруюцца комплексы пазашкольнай работы,
аб'яднаннi пазашкольных устаноў  сiстэмы  адукацыi,  аб'яднаннi
маладзёжных i падлеткавых клубаў камiтэтаў (аддзелаў) па справах
моладзi, цэнтры сацыяльна-псiхалагiчнай дапамогi моладзi, асновы
сацыяльна-педагагiчнай службы для дзяцей. Менавiта з пашырэннем
гэтых устаноў звязаны перспектывы ўдасканалення работы па месцы
жыхарства.  У iх рамках магчыма рэалiзацыя галоўных прынцыпаў
сучаснай палiтыкi ў галiне сацыялiзацыi i выхавання падрастаючых
пакаленняў: комплекснасць у вырашэннi праблем дзяцей i моладзi,
адраснасць уздзеянняў i iндывiдуальны падыход; iнтэграцыя сацыяльных
iнстытутаў у iнтэрэсах асобы.
   Аднак далейшае развiццё работы з дзецьмi i моладдзю па месцы
жыхарства  стрымлiваецца  шэрагам  фактараў.  На  правядзенне
культурна-масавай работы па месцы жыхарства не хапае 2 працэнтных
адлiчэнняў ад даходаў жыллёва-эксплуатацыйных арганiзацый. У многiх
рэгiёнах дапушчана скарачэнне клубаў i пакояў школьнiка па месцы
жыхарства, iх плошча не адпавядае дзеючаму нарматыву. Не ўсюды
прымаюцца канкрэтныя  меры  па  ўмацаванню  матэрыяльнай  базы
комплексаў, цэнтраў, клубаў i пакояў школьнiка па месцы жыхарства.
Патрабуе пэўнай сiстэматызацыi павышэнне квалiфiкацыi i аказанне
метадычнай дапамогi спецыялiстам, якiя арганiзуюць работу з дзецьмi
i моладдзю па месцы жыхарства.
   З улiкам пашырэння сацыяльна-педагагiчных функцый навучання i
выхавання i фармiравання рэгiянальных сiстэм выхавання работа па
месцы жыхарства набывае ўсё большую важнасць i актуальнасць.
   Дзяржкамiтэтам па  справах   моладзi,   Мiнадукацыi   i
Мiнжылкамунгасам зацверджана Дзяржаўная мiжведамасная праграма па
арганiзацыi работы з дзецьмi, падлеткамi i моладдзю па месцы
жыхарства (дадаецца). Савет Мiнiстраў разглядае ўказанную праграму
як праграму першачарговых мер па арганiзацыi работы па месцы
жыхарства.
   З мэтай далейшага ўдасканалення работы з дзецьмi, падлеткамi i
моладдзю па  месцы  жыхарства  i  выканання  Рэспублiканскай
мiжведамаснай праграмы па арганiзацыi работы з дзецьмi, падлеткамi i
моладдзю па месцы жыхарства абавязваю:
   1. Упраўленнi адукацыi аблвыканкамаў i Мiнскага гарвыканкама,
аддзелы адукацыi рай(гар)выканкамаў:
   1.1. Распрацаваць i зацвердзiць да 1 снежня 1998 г. рашэннямi
мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў рэгiянальныя праграмы на
перыяд да 2000 года па стварэнню, развiццю i ўмацаванню матэрыяльнай
базы пазашкольных  устаноў  (цэнтраў  творчасцi,  экалагiчнай,
турыстычнай i краязнаўчай работы, комплексаў пазашкольнай работы,
клубаў, пакояў школьнiка па месцы жыхарства, сацыяльна-педагагiчных
цэнтраў, сацыяльных прыютаў i г.д.) сiстэмы адукацыi, прадугледзеўшы
ў iх канкрэтныя тэрмiны выканання, аб'ёмы i крынiцы фiнансавання.
   Абласныя праграмы i г.Мiнска прадставiць у Галоўнае ўпраўленне
сацыяльнай i выхаваўчай работы Мiнадукацыi да 1 снежня 1998 г.
   1.2. Уносiць штогод мясцовым выканаўчым i распарадчым органам
прапановы аб мэтавым выдзяленнi сродкаў для работы з дзецьмi па
месцы жыхарства з улiкам далейшага развiцця комплексаў пазашкольнай
работы аб'яднанняў пазашкольных устаноў, клубаў, пакояў школьнiка па
месцы жыхарства      сацыяльна-педагагiчных      цэнтраў,
сацыяльна-педагагiчнай службы сiстэмы адукацыi.
   1.3. Прааналiзаваць узровень квалiфiкацыi i вынiкi атэстацыi
спецыялiстаў, якiя працуюць з дзецьмi i моладдзю па месцы жыхарства,
i прыняць меры па арганiзацыi павышэння квалiфiкацыi адзначаных
спецыялiстаў на базе абласных iнстытутаў павышэння квалiфiкацыi i
перападрыхтоўкi кiруючых работнiкаў i спецыялiстаў адукацыi  i
Мiнскага гарадского iнстытута ўдасканалення настаўнiкаў i атэстацыi
ў вызначаныя тэрмiны.
   1.4. Прыняць неабходныя меры па паляпшэннi метадычнай дапамогi
спецыялiстам, якiя працуюць з дзецьмi i падлеткамi па  месцы
жыхарства, стварыць абласныя (рэгiянальныя) i актывiзаваць работу
дзеючых метадычных аб'яднанняў педагагiчных работнiкаў  клубаў,
пакояў школьнiка па месцы жыхарства сiстэмы адукацыi.
   1.5. Правесцi на працягу 1998-1999 гг. абласныя (рэгiянальныя)
семiнары, навукова-практычныя канферэнцыi па арганiзацыi работы з
дзецьмi i моладдзю па месцы жыхарства.
   1.6. Планаваць  штогод  абагульненне  станоўчага вопыту па
арганiзацыi работы з дзецьмi i навучэнскай моладдзю па  месцы
жыхарства i  садзейнiчаць  яго  распаўсюджванню праз метадычныя
выданнi, журналы  "Сацыяльна-педагагiчная  работа",  "Праблемы
выхавання", "Праблемы псiхалогii", "Пазашкольнае выхаванне".
   1.7. Стварыць на працягу 1998-1999 гг. у клубах i пакоях
школьнiка па  месцы  жыхарства,  пазашкольных установах сiстэмы
адукацыi грамадскiя рознаўзроставыя аб'яднаннi дзяцей i навучэнскай
моладзi па аказаннi мiласэрнасцi i шэфскай дапамогi пажылым людзям,
iнвалiдам, ветэранам вайны i працы.
   1.8. Пашырыць практыку правядзення ў клубах i пакоях школьнiка
па  месцы  жыхарства,  пазашкольных  установах  калектыўных  i
iндывiдуальных  мерапрыемстваў  i  кансультацый  па  праблемах
падрыхтоўкi дзяцей i моладзi да сямейнага жыцця, фармiравання
здаровага ладу жыцця, прафiлактыкi шкодных звычак i ВIЧ-iнфекцыi з
прыцягненнем адпаведных спецыялiстаў: урачоў, псiхолагаў, сацыяльных
педагогаў, юрыстаў, валеолагаў.
   1.9. Забяспечыць  правядзенне  сумесна  з  зацiкаўленнымi
ўстановамi i    арганiзацыямi    рэгiянальных    масавых
фiзкультурна-аздараўленчых спаборнiцтваў "Скураны мяч",  "Залатая
шайба", "Цуд шашкi", "Белая ладдзя", "Мяч над сеткай", "Хуткi мяч",
фестывалей "Спорт i мастацтва", "Алiмпiйцы сярод нас" i ўдзел клубаў
i пакояў школьнiка па месцы жыхарства, цэнтраў творчасцi i iншых
пазашкольных устаноў у адзначаных мерапрыемствах усiх узроўняў.
   1.10. Прымаць  удзел у правядзеннi разам з зацiкаўленнымi
органамi i ўстановамi спартакiяд дапрызыўнай моладзi.
   2. Галоўнаму  ўпраўленню  сацыяльнай  i  выхаваўчай работы
(Бутрым Г.А.):
   2.1. Сумесна  з планава-эканамiчным упраўленнем (Астроўская
Н.А.), упраўленнем развiцця матэрыяльна-тэхнiчнай базы (Сакольчык
А.Ф.) i ўпраўленнем па рабоце з кадрамi i прававым забеспячэннi
(Пыжоў А.А.) штогод прадугледжваць у планах работы  меры  па
ўмацаваннi матэрыяльнай базы, паляпшэннi фiнансавання, кадравага
забеспячэння  i  аплаты  працы  супрацоўнiкаў  рэспублiканскiх
пазашкольных устаноў з мэтай далейшага ўдасканалення iх работы,
пашырэння метадычных i сацыяльна-педагагiчных функцый.
   2.2. Аказаць на працягу 1998 года дапамогу Дзяржкамiтэту па
справах моладзi ў арганiзацыi павышэння квалiфiкацыi кадраў для
работы з  дзецьмi  i падлеткамi па месцы жыхарства цэнтраў i
аб'яднанняў камiтэтаў (аддзелаў) па справах моладзi.
   2.3. Забяспечыць падрыхтоўку i правесцi ў 2000 годзе сумесна з
Дзяржкамiтэтам  па  справах  моладзi,  iншымi  зацiкаўленымi
рэспубiканскi навукова-практычны семiнар па рабоце з дзецьмi i
моладдзю па месцы жыхарства.
   3. Рэспублiканскiм пазашкольным установам:
   3.1. Пашырыць практыку стварэння клубаў, студый, аматарскiх
аб'яднанняў, грамадскiх рознаўзроставых аб'яднанняў i рухаў дзяцей i
навучэнскай моладзi па iнтарэсах, за здаровы лад жыцця, па аказаннi
мiласэрнай i шэфскай дапамогi пажылым людзям, iнвалiдам, ветэранам
вайны i працы, садзейнiчаць развiццю валанцёрскага руху сярод
навучэнскай моладзi.
   3.2. Праводзiць калектыўныя i iндывiдуальныя мерапрыемствы i
кансультацыi па праблемах падрыхтоўкi дзяцей i навучэнскай моладзi
да сямейнага жыцця, фармiравання здаровага ладу жыцця i прафiлактыкi
шкодных звычак  i  ВIЧ-iнфекцыi  з  прыцягненнем  адпаведных
спецыялiстаў: псiхолагаў, сацыяльных педагогаў, урачоў, юрыстаў,
валеолагаў.
   4. Навукова-метадычнаму цэнтру вучэбнай  кнiгi  i  сродкаў
навучання (Зносенка Г.П.), Акадэмii паслядыпломнай адукацыi (Жук
А.I.), рэспублiканскiм пазашкольным установам штогод  планаваць
абагульненне вопыту па арганiзацыi работы з дзецьмi i навучэнскай
моладдзю па месцы жыхарства i прымаць меры па яго распаўсюджванню.
   5. Упраўленням адукацыi аблвыканкамаў i Мiнскага гарвыканкама,
адпаведным рэспублiканскiм падведамным установам прадставiць да 1
снежня 1998 г. iнфармацыю аб рабоце з дзецьмi i навучэнскай моладдзю
па месцы жыхарства i ходзе выканання дадзенага ўказання.
   6. Кантроль  за  выкананнем указання ўскласцi на Галоўнае
ўпраўленне сацыяльнай i выхаваўчай работы (Бутрым Г.А.).

 Намеснiк Мiнiстра                     А.Г.СЛУКА
<< Назад

Перейти к другому документу
Следующий правовой акт

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избанное), постановления, архив

Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

О защите прав потребителя

ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документыРассылка


Content.Mail.Ru


 

Приколы, фото, юморПриколы