Валерий Левоневский

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа
НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 9 февраля 1998 г. №66 "Аб зацвярджэннi Прыкладнага палажэння аб вучэбна-навуковым аб'яднаннi "Вышэйшая навучальная ўстанова - Сярэдняя спецыяльная навучальная ўстанова" (ВНУ - ССНУ)"

Архив

обновление

Текст документа по состоянию на 28 марта 2007 года

<< Содержание

    ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
            9 лютага 1998 г. № 66

 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ПРЫКЛАДНАГА ПАЛАЖЭННЯ АБ ВУЧЭБНА-НАВУКОВЫМ 
 АБ'ЯДНАННI "ВЫШЭЙШАЯ НАВУЧАЛЬНАЯ ЎСТАНОВА - СЯРЭДНЯЯ 
 СПЕЦЫЯЛЬНАЯ НАВУЧАЛЬНАЯ ЎСТАНОВА" (ВНУ - ССНУ)

   У мэтах  стварэння  нарматыўна-прававой  базы, забеспячэння
ўдасканалення падрыхтоўкi  спецыялiстаў,  рэалiзацыi   сiстэмы
бесперапыннай i iнтэграванай адукацыi загадваю:
   1. Зацвердзiць Прыкладнае  палажэнне  аб  вучэбна-навуковым
аб'яднаннi "Вышэйшая навучальная ўстанова - Сярэдняя спецыяльная
навучальная ўстанова" (ВНУ - ССНУ) на базе унiверсiтэта, акадэмii,
iнстытута,  вышэйшага  каледжа,  каледжа,  тэхнiкума, сярэдняга
спецыяльнага вучылiшча, вышэйшага тэхнiчнага вучылiшча, вышэйшага
прафесiянальнага вучылiшча.
   2. Рэктарам (дырэктарам) навучальных  устаноў  сумесна  з
ўпраўленнямi мiнiстэрств  i  ведамств,  упраўленнямi  адукацыi
аблвыканкамаў i  Мiнскага  гарвыканкама  разгледзiць  магчымасцi
стварэння аб'яднанняў "Вышэйшая навучальная ўстанова - Сярэдняя
спецыяльная навучальная ўстанова" (ВНУ - ССНУ).
   3. Кантроль  за  выкананнем  загаду  ўскласцi на Галоўнае
ўпраўленне вышэйшай адукацыi (Дабранскi В.М.), Упраўленне сярэдняй
спецыяльнай адукацыi (Кiрылюк Л.Я.), Упраўленне прафесiйна-тэхнiчнай
адукацыi (Ганчар Э.М.).

 Першы намеснiк Мiнiстра                Б.М.ХРУСТАЛЁЎ

            ПРЫКЛАДНАЕ ПАЛАЖЭННЕ
    аб вучэбна-навуковым аб'яднаннi "Вышэйшая навучальная
    ўстанова - Сярэдняя спецыяльная навучальная ўстанова"

            1. Агульнае палажэнне

   1.1. Вучэбна-навуковае  аб'яднанне  "Вышэйшая  навучальная
ўстанова - Сярэдняя спецыяльная навучальная ўстанова" (далей -
аб'яднанне "ВНУ - ССНУ") *) з'яўляецца адной з форм рэалiзацыi
прынцыпу  бесперапыннай  i  iнтэграванай адукацыi ў Рэспублiцы
Беларусь, якое ствараецца з  мэтай  удасканалення  падрыхтоўкi
спецыялiстаў з вышэйшай адукацыяй.
 _____________________________
   *) Далей у тэксце да ВНУ адносяцца унiверсiтэт, акадэмiя,
iнстытут, вышэйшы каледж, да ССНУ - каледж, тэхнiкум, сярэдняе
спецыяльнае  вучылiшча,  вышэйшае тэхнiчнае вучылiшча, вышэйшае
прафесiянальнае вучылiшча.

   1.2. Аб'яднанне навучальных  устаноў  сiстэмы  Мiнiстэрства
адукацыi ствараецца  загадам  Мiнiстэрства  адукацыi  Рэспублiкi
Беларусь i  ўпраўленняў  адукацыi  абл(Мiнгар)выканкамаў,  якiм
непасрэдна падпарадкаваны  вышэйшыя прафесiянальныя вучылiшчы, з
улiкам сумесных прапаноў навучальных устаноў.
   Аб'яднаннi навучальных  устаноў, якiя ўваходзяць у сiстэмы
розных рэспублiканскiх органаў дзяржаўнага кiравання, ствараюцца па
iх сумеснай прапанове сумесным загадам адпаведных органаў кiравання.
   1.3. Спыненне дзейнасцi аб'яднання, выхад удзельнiкаў з саставу
аб'яднання ажыццяўляецца ў аналагiчным парадку. Кожная навучальная
ўстанова, якая ўваходзiць у аб'яднанне, мае права свабоднага выхаду
з яе.
   1.4. Адносiны памiж навучальнымi ўстановамi, якiя ўваходзяць у
аб'яднанне, устанаўлiваюцца на аснове раўнапраўнага супрацоўнiцтва,
без змены iх падначаленасцi i статусу  як  юрыдычнай  асобы i
прадугледжваюць iх фiнансавую самастойнасць.
   1.5. Аб'яднанне дзейнiчае ў адпаведнасцi з гэтым Прыкладным
палажэннем або распрацоўвае на яго аснове сваё ўласнае палажэнне,
якое зацвярджаецца Саветам аб'яднання.
   1.6. Аб'яднанне  ажыццяўляе  сваю работу ў адпаведнасцi з
сумеснымi iнтэграванымi  вучэбнымi  планамi  гэтых  устаноў  па
спецыяльнасцях, распрацаваных на падставе тыпавых вучэбных планаў i
зацверджаных Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.
   1.7. У сваёй дзейнасцi аб'яднанне кiруецца Законам "Аб адукацыi
ў Рэспублiцы Беларусь",  iншымi  законамi,  указамi  Прэзiдэнта
Рэспублiкi Беларусь i пастановамi Урада, прыкладнымi палажэннямi аб
вышэйшай i сярэдняй спецыяльнай навучальных установах, нарматыўнымi
дакументамi Мiнiстэрства  адукацыi  Рэспублiкi Беларусь i iншых
органаў дзяржаўнага кiравання, у непасрэдным падпарадкаваннi якiх
знаходзяцца навучальныя ўстановы, што ўваходзяць ў аб'яднанне, i
гэтым Прыкладным палажэннем.

            2. Задачы аб'яднання

   Асноўнымi задачамi аб'яднання з'яўляюцца:
   2.1. Забеспячэнне павышэння якасцi бесперапыннай прафесiйнай
падрыхтоўкi спецыялiстаў на  ўсiх  этапах  навучання  за  кошт
пераемнасцi зместу сярэдняй i вышэйшай адукацыi.
   2.2. Больш   поўнае   i   эфектыўнае   выкарыстанне
прафесарска-педагагiчнага патэнцыялу,   рацыянальнае   ўжыванне
вучэбна-матэрыяльнай i лабараторнай базы навучальных устаноў, якiя
ўваходзяць у аб'яднанне.
   2.3. Стварэнне спрыяльных умоў для рэалiзацыi  адукацыйных
запытаў тэарэтычнага i практычнага навучання.
   2.4. Далучэнне навучэнцаў да навукова-даследчай работы.
   2.5. Вывучэнне i ўкараненне перадавога айчыннага i замежнага
вопыту.
   2.6. Змяншэнне матэрыяльных затрат на падрыхтоўку спецыялiстаў
з вышэйшай адукацыяй.
   2.7. Задавальненне   патрэбнасцi   галiн  гаспадаркi  ў
квалiфiкафаных кадрах.
   2.8. Удасканаленне iснуючага механiзму адбору абiтурыетаў i
фармiраванне кантынгенту вышэйшых навучальных устаноў, якi дазваляе
паспяхова працягваць  навучанне ў ВНУ па сiстэме бесперапыннай
прафесiянальнай адукацыi, у тым лiку  са  скарочаным  тэрмiнам
навучання.

      3. Арганiзацыя навучальна-выхаваўчага працэсу

   3.1. Бесперапынная  падрыхтоўка  спецыялiстаў  з  сярэдняй
спецыяльнай i вышэйшай адукацыяй ў рамках аб'яднання ажыццяўляецца
па прынцыпу паэтапнага авалодвання ведамi па адзiных iнтэграваных
вучэбных планах i праграмах, якiя сумесна распрацоўваюцца гэтымi
навучальнымi ўстановамi i зацвярджаюцца ва ўстаноўленным парадку
Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.
   3.2. Залiчэнне навучэнцаў, якiя закончылi ССНУ, для атрымання
вышэйшай адукацыi ў ВНУ ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з нарматыўнымi
актамi, якiя рэгулююць парадак прыёму ў ВНУ, i Палажэннем аб умовах
i парадку залiчэння навучэнцаў ССНУ ў ВНУ ў рамках аб'яднання,
распрацаванага i зацверджанага Саветам аб'яднання па ўзгадненню з
адпаведнымi органамi кiравання.
   3.3. Тэрмiны навучання вызначаюцца вучэбнымi планамi.
   3.4. Пералiк спецыяльнасцей, па якiх ажыццяўляецца iнтэграванае
навучанне ў рамках аб'яднання, узгадняецца з органамi кiравання.

           4. Кiраванне аб'яднаненнем

   4.1. Кiраванне дзейнасцю аб'яднання ажыццяўляецца Саветам, якi
ствараецца  на  парытэтных  асновах  з  удзелам  прадстаўнiкоў
адмiнiстрацыi,  прафесарска-выкладчыцкага  саставу  навучальных
устаноў, якiя ўваходзяць у аб'яднанне.
   4.2. Савет  аб'яднання  ўзначальваюць  сустаршынi-кiраўнiкi
навучальных устаноў, што ўваходзяць у аб'яднанне, i маюць роўныя
правы.
   4.3. Савет аб'яднання:
   4.3.1. арганiзуе распрацоўку  i  зацвярджае  Палажэнне  аб
аб'яднаннi i планы работы аб'яднання;
   4.3.2. арганiзуе  распрацоўку  i ўдасканаленне iнтэграваных
вучэбных планаў i праграм па бесперапыннай падрыхтоўцы iнжынераў i
спецыялiстаў з сярэдняй спецыяльнай адуацыяй з улiкам запытаў галiн
вытворчасцi i iнтарэсаў навучальных устаноў, што ўваходзяць у
аб'яднанне;
   4.3.3. арганiзуе распрацоўку i зацвярджае Палажэнне аб умовах i
парадку залiчэння навучэнцаў ССНУ ў ВНУ ў рамках аб'яднання па
ўзгадненню з Мiнiстэрствам адукацыi i iншымi оранамi дзяржаўнага
кiравання, якiя маюць у падпарадкаваннi навучальныя ўстановы;
   4.3.4. арганiзуе падрыхтоўку i правядзенне сумесных пасяджэнняў
педагагiчных саветаў, метадычных i цыклавых камiсiй, канферэнцый,
семiнараў, творчых выстаў i iншых мерапрыемстваў, абмен вопытам
работы.
   4.4. Пасяджэннi Савета праводзяцца не радзей 2 разоў у год, а
таксама па меры неабходнасцi. У перыяд памiж пасяджэннямi Савета
рашэннi бягучых пытанняў ажыццяўляюць сустаршынi.
   4.5. Навукова-метадычнае  забеспячэнне  вучэбна-выхаваўчага
працэсу па профiлях падрыхтоўкi кадраў у рамках ВНУ -  ССНУ
ажыццяўляе  вучэбна-метадычнае  аб'яднанне  вышэйшых навучальных
устаноў Рэспублiкi Беларусь.

            5. Правы i абавязкi

   5.1. Правы i абавязкi ўдзельнiкаў  аб'яднання  вызначаюцца
Прыкладным палажэннем аб вышэйшай навучальнай установе, Прыкладным
палажэннем аб сярэдняй спецыяльнай навучальнай установе, дадзеным
Прыкладным палажэннем i двухбаковымi або шматбаковымi дагаворамi,
якiя могуць заключацца ва ўстаноўленным парадку.
   5.2. Удзельнiкi аб'яднання маюць права ва ўстаноўленным парадку
ўносiць у Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь i адпаведныя
органы кiравання прапановы па ўдасканаленнi, спыненнi дзейнасцi
аб'яднання. Спыненне дзейнасцi  аб'яднання  не  мяняе  статуса
навучальных устаноў, якiя ў яго ўваходзяць.
   5.3. Вышэйшая навучальная ўстанова:
   5.3.1. ажыццяўляе падрыхтоўку спецыялiстаў з вышэйшай адукацыяй
з лiку асоб, залiчаных у ВНУ, у адпаведнасцi з пунктам 4.3.3.
   5.3.2. прадстаўляе магчымасць выкладчыкам i навучэнцам ССНУ
гэтай катэгорыi карыстацца бiблiятэкай, вучэбнымi лабараторыямi,
спартыўнай базай ВНУ.
   5.3.3. па меры неабходнасцi накiроўвае сваiх выкладчыкаў для
правядзення заняткаў з навучэнцамi ССНУ або для ўдзелу ў рабоце
экзаменацыйнай камiсii.
   5.4. Сярэдняя спецыяльная навучальная ўстанова:
   5.4.1. праводзiць  адпаведную  работу  з  мэтай  выяўлення
таленавiтай i творчай моладзi сярод навучэнцаў ССНУ;
   5.4.2. праводзiць адбор i падрыхтоўку навучэнцаў ССНУ для
працягу навучання ў ВНУ па iнтэграваных вучэбных планах;
   5.4.3. прадстаўляе магчымасць  выкладчыкам  ВНУ  карыстацца
бiблiятэкамi, лабараторыямi, спартыўнай базай ССНУ.
<< Назад

Перейти к другому документу
Следующий правовой акт

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избанное), постановления, архив

Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

О защите прав потребителя

ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документыРассылка


Content.Mail.Ru


 

Приколы, фото, юморПриколы