Валерий Левоневский

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа
НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 28 июня 1993 г. №203 "Палажэнне аб Дзяржаўнай iнспекцыi навучальных устаноў Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь"

Архив

обновление

Текст документа по состоянию на 28 марта 2007 года

<< Содержание

      МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

                      Зацверджана загадам
                      Мiнiстра адукацыi
                      Рэспублiкi Беларусь
                      ад 28 чэрвеня 1993 г.,
                      N 203


 Узгоднена
 Мiнiстэрства фiнансаў
 Рэспублiкi Беларусь

 Намеснiк Мiнiстра  А.I.Сверж

 15.11.93 г.


 Дзяржаўны камiтэт
 Рэспублiкi Беларусь па
 працы i сацыяльнай абароне
 насельнiцтва

 15.11.93 г.


               ПАЛАЖЭННЕ
      АБ ДЗЯРЖАЎНАЙ IНСПЕКЦЫI НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОЎ
      МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

===
    _______________________________________________ _______ ___ _
     Утратило силу постановлением Министерства образования от 6
     апреля 2004 г. № 26 (зарегистрировано в Национальном
     реестре - № 8/11109 от 15.06.2004 г.) 

           1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI

   1.1. Дзяржаўная  iнспекцыя навучальных устаноў Мiнiстэрства
адукацыi Рэспублiкi Беларусь (у далейшым Дзяржiнспекцыя) з'яўляецца
самастойным  падраздзяленнем,  падведамным Мiнiстэрству адукацыi
Рэспублiкi Беларусь.

   1.2. Асноўнымi задачамi дзейнасцi Дзяржiнспекцыi з'яўляюцца:

   1.2.1. Аналiз выканання Закону Рэспублiкi Беларусь "Аб адукацыi
ў Рэспублiцы Беларусь" галiновымi мiнiстэрствамi i ведамствамi,
прадпрыемствамi,  арганiзацыямi,   грамадскiмi   аб'яднаннямi,
грамадзянамi,  навучальнымi  ўстановамi незалежна ад ведамаснай
прыналежнасцi i форм уласнасцi, менавiта:
   - рэалiзацыя мэт нацыянальнай сiстэмы адукацыi ў Рэспублiцы
Беларусь;
   - выкананне прынцыпаў дзяржаўнай палiтыкi ў галiне адукацыi;
   - ажыццяўленне функцый сiстэмы адукацыi;
   - выкарыстанне правоў i выкананне абавязкаў у сферы адукацыi;
   - забеспячэнне матэрыяльнай базы  i  фiнансавання  сiстэмы
адукацыi;
   - ажыццяўленне супрацоўнiцтва i мiжнародных сувязей у галiне
адукацыi.

   1.2.2. Аналiз выканання законаў Вярхоўнага Савета, пастаноў
Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь i iншых заканадаўчых актаў,
якiя адносяцца да галiны адукацыi.

   1.2.3. Ажыццяўленне кантролю за выкананнем пастаноў калегii,
загадаў i распараджэнняў Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь
органамi кiравання i навучальнымi ўстановамi.

   1.2.4. Аналiз  дзейнасцi  (iнспектаванне,  атэстацыя  i
акрэдытацыя)  усiх  тыпаў  i  вiдаў  агульнаадукацыйных  школ,
прафесiйна-тэхнiчных вучылiшчаў, сярэднiх спецыяльных i вышэйшых
навучальных устаноў, навучальных устаноў павышэння квалiфiкацыi,
размешчаных  на  тэрыторыi рэспублiкi, незалежна ад ведамаснай
прыналежнасцi i форм уласнасцi.

   1.2.5. Аналiз  забеспячэння  рэгiянальных  патрэбнасцей  у
квалiфiкаваных рабочых i спецыялiстах з сярэдняй спецыяльнай i
вышэйшай адукацыяй iснуючымi навучальнымi ўстановамi i наменклатурай
спецыяльнасцей у iх.

   1.2.6. Вывучэнне  i  прадстаўленне  Мiнiстэрству  адукацыi
Рэспублiкi Беларусь матэрыялаў на прадмет выдачы лiцэнзiй для
адкрыцця  новых  тыпаў  навучальных устаноў (лiцэяў, гiмназiй,
каледжаў, вышэйшых прафесiйна-тэхнiчных вучылiшчаў); аналiз  iх
дзейнасцi i перспектыў развiцця.

   1.2.7. Аналiз стану i развiцця сiстэмы адукацыi, кантроль за
навучальнымi i iншымi ўстановамi адукацыi на тэрыторыi рэспублiкi па
выкананнi iмi дзяржаўных патрабаванняў да адукацыi.

   1.3. Дзяржiнспекцыя кiруецца ў сваёй дзейнасцi заканадаўствам
Рэспублiкi Беларусь i гэтым Палажэннем.

   1.4. Дзяржiнспекцыя  працуе  ў  непасрэдным  кантакце  з
упраўленнямi,  аддзеламi i iншымi структурнымi падраздзяленнямi
Мiнiстэрства адукацыi, ва ўзаемадзеяннi з галiновымi мiнiстэрствамi
i ведамствамi, якiя маюць у сваiм падпарадкаваннi навучальныя
установы; абласнымi, гарадскiмi, раённымi ўпраўленнямi i аддзеламi
адукацыi, а таксама базавымi прадпрыемствамi.

   1.5. Дзяржiнспекцыя  ажыццяўляе  кантроль  за  ўмацаваннем
дзяржаўнай, планавай, працоўнай i выканаўчай дысцыплiны ў сiстэме
адукацыi, за павышэннем адказнасцi кiруючых i педагагiчных кадраў за
стан спраў на давераным участку работы, за ўдасканаленнем сiстэмы
кантролю ў сферы адукацыi на аснове яго галоснасцi, дэмакратызацыi,
спалучэння дзяржаўных i грамадскiх формаў, павышэннем дзейнасцi i
эфектыўнасцi кантролю з боку органаў упраўлення.

   1.6. Найважнейшымi   ўмовамi  эфектыўнасцi  iнспектавання
з'яўляецца  планавасць  i  сiстэматычнасць,  усебаковасць  i
навукова-педагагiчная  глыбiня  аналiзу,  аб'ектыўнасць  ацэнак,
доказнасць ведаў, прынцыповая  патрабавальнасць  i  тактоўнасць
iнспектуючых асоб, шырокая галоснасць i дэмакратычнасць у работе,
аказанне дапамогi па лiквiдацыi недахопаў i праверка выканання сваiх
рашэнняў.

   1.7. Дзяржiнспекцыя з'яўляецца юрыдычнай асобай, мае пячатку з
выявай Дзяржаўнага герба Рэспублiкi Беларусь i са сваiм найменнем,
разлiковыя  i  iншыя  рахункi  ў банках, якiя адкрываюцца ва
ўстаноўленным парадку.

   1.8. Пастанова Дзяржiнспекцыi можа быць апратэставана згодна з
заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.

         2. ЗМЕСТ РАБОТЫ ДЗЯРЖIНСПЕКЦЫI

   2.1. Работа    Дзяржiнспекцыi    ажыццяўляецца    па
тэрытарыяльна-праблемнаму прынцыпу.

   2.2. Для выканання ўскладзеных на яе задач Дзяржiнспекцыя:
   - сумесна  з  органамi ўпраўлення, навучальнымi ўстановамi
распрацоўвае i каардынуе кантрольныя мерапрыемствы па вырашэннi
задач, вынiкаючых з Закона "Аб адукацыi ў Рэспублiцы Беларусь";
   - арганiзуе i праводзiць iнспектаванне, атэстацыю i акрэдытацыю
ўсiх тыпаў i вiдаў агульнаадукацыйных школ, прафесiянальна-тэхнiчных
вучылiшчаў, сярэднiх спецыяльных, вышэйшых, павышэння квалiфiкацыi i
iншых навучальных устаноў, размешчаных на тэрыторыi рэспублiкi, дае
дзяржаўную ацэнку навучання i якасцi падрыхтоўкi спецыялiстаў;
   - арганiзуе састаўленне i экспертызу заданняў для правядзення
комплексных кантрольных работ па спецыяльнасцях, кантрольных работ
па   асобных   прадметах,   анкет   i  iншых  неабходных
кантрольна-дыягнастычных матэрыялаў па пытаннях, якiя уваходзяць у
яе кампетэнцыю;
   - складае аналiтычныя  агляды  па  вывучаных  пытаннях  з
абавязковай ацэнкай стану работы, прычын iснуючых недахопаў i шляхоў
iх лiквiдацыi, даводзiць да ведама кiраўнiцтва мiнiстэрстваў i
ведамстваў свае заключэннi;
   - сумесна з педагагiчнымi калектывамi навучальных устаноў вядзе
пошук найбольш эфектыўных форм i метадаў работы, накiраваных на
рашэнне канкрэтных задач навучання i выхавання, на падрыхтоўку
квалiфiкаваных рабочых i спецыялiстаў з сярэдняй спецыяльнай i
вышэйшай адукацыяй;
   - аказвае  арганiзацыйна-метадычную  дапамогу  навучальным
установам у дэмакратызацыi навучальна-выхаваўчага працэсу i стылю
кiравання iмi;
   - дае аналiтычны агляд стану кiраўнiцкай дзейнасцi апарату
ўстановы  i  ўносiць  прапановы органам кiравання па аказаннi
неабходнай дапамогi кiраўнiцтву i педагагiчнаму  калектыву  па
пытаннях удасканалення навучальна-выхаваўчага працэсу;
   - вызначае дасягненнi навучэнцамi iнспектуемых, атэстуемых i
акрэдытуемых навучальных устаноў дзяржаўнага стандарту адукацыi,
адпаведнасць зместу навучання вучняў  агульнаадукацыйных  школ,
навучэнцаў  прафесiянальна-тэхнiчных  вучылiшчаў  i  сярэднiх
спецыяльных навучальных устаноў, студэнтаў вышэйшых навучальных
устаноў патрабаванням квалiфiкацыйных характарыстык.

   2.3. Асноўнымi метадамi i прыёмамi ў дзейнасцi супрацоўнiкаў
Дзяржiнспекцыi з'яўляюцца назiраннi, аналiз, гутаркi з вучнямi,
навучэнцамi, студэнтамi, настаўнiкамi i выкладчыкамi, прадстаўнiкамi
прадпрыемстваў i кiраўнiкамi навучальных устаноў,  анкетаванне,
правядзенне вусных i пiсьмовых праверак ведаў, уменняў i навыкаў
навучаючыхся ў адпаведнасцi  з  патрабаваннямi  квалiфiкацыйных
характарыстык да спецыялiстаў, атрыманне водзываў з прадпрыемстваў,
дзе працуюць выпускнiкi навучальнай установы, наведванне заняткаў,
аналiз навучальна-плануючай дакументацыi i iнш.

   2.4. Вынiкi iнспектарскай праверкi афармляюцца актам, даведкай,
iнфармацыяй, дакладной запiскай  з  абгрунтаванай  высновай  i
канкрэтнымi прапановамi па лiквiдацыi недахопаў цi абагульненнi
вопыту.

   2.5. Па вынiках праверкi ў залежнасцi ад яе мэт, задач i
абставiн праводзяцца вучоны савет, савет навучальнай установы,
педагагiчны  (метадычны)   савет,   пасяджэннi   структурных
падраздзяленняў i г.д.

   2.6. Пастановы  i  заключэннi  Дзяржiнспекцыi  ў межах яе
кампетэнцыi з'яўляюцца абавязковымi да  выканання  навучальнымi
ўстановамi,  мiнiстэрствамi,  ведамствамi, абласнымi, гарадскiмi
ўпраўленнямi i раённымi аддзеламi адукацыi.

   2.7. Для  рашэння  ўскладзеных  на  iх  задач  работнiкi
Дзяржiнспекцыi маюць права:

   - прымаць удзел у пасяджэннях вучоных саветаў, калегiй, саветаў
аддзелаў адукацыi, педагагiчных (метадычных) саветаў навучальных
устаноў,  прысутнiчаць  на пераводных, семестравых, курсавых i
выпускных экзаменах, абароне курсавых i дыпломных работ;
   - атрымлiваць  ва  ўстаноўленым  парадку  ад  адпаведных
мiнiстэрстваў  i  ведамстваў,  прадпрыемстваў,  арганiзацый  i
навучальных  устаноў  матэрыялы,  якiя  тычацца  падрыхтоўкi i
выкарыстання спецыялiстаў i рабочых кадраў;
   - вывучаць  арганiзацыю практычнага навучання вучняў школ,
навучэнцаў ПТВ i ССНУ, студэнтаў ВНУ на прадпрыемствах i  ў
арганiзацыях;
   - у  выпадку  нездавальняючай  ацэнкi  вынiкаў  дзейнасцi
навучальнай установы цi асобных педагагiчных работнiкаў ставiць
пытанне перад атэстацыйнай камiсiяй або вучоным саветам навучальнай
установы аб адпаведнасцi апошнiх прысвоенай катэгорыi цi займаемай
пасадзе; адначасова ўносiць прапановы аб заахвочваннi работнiкаў за
поспехi  ў  педагагiчнай  дзейнасцi  i выхаваннi падрастаючага
пакалення;
   - уносiць на разгляд у мясцовыя органы ўлады, Мiнiстэрства
адукацыi Рэспублiкi Беларусь, iншыя мiнiстэрствы  i  ведамствы
прапановы па ўдасканаленнi дзейнасцi, закрыццi цi рэарганiзацыi
асобных навучальных устаноў, аб спыненнi падрыхтоўкi спецыялiстаў па
асобных спецыяльнасцях у выпадку нездавальняючых вынiкаў атэстацыi
(iнспектавання) або выяўленай неадпаведнасцi структуры падрыхтоўкi
спецыялiстаў, попыту на iх;
   - патрабаваць адмены загадаў, указанняў i iншых ведамасных
нарматыўных актаў, выдадзеных кiраўнiкамi органаў упраўлення i
навучальных устаноў з парушэннем дзеючага заканадаўства;
   -  удзельнiчаць  у  падрыхтоўцы  i  разглядзе  калегiй
Мiнiстэрства  адукацыi,  другiх мiнiстэрстваў  i  ведамстваў
Рэспублiкi  Беларусь  пытанняў,  уваходзячых  у  кампетэнцыю
Дзяржiнспекцыi;
   - прыцягваць да правядзення аналiтычнай, iнспектарскай,
атэстацыйнай  i акрэдытацыйнай работы, распрацоўкi  заданняў
кантрольных работ высокаквалiфiкаваных спецыялiстаў адукацыi (СШ,
ПТВ, ССНУ, ВНУ, НДI, установы павышэння квалiфiкацыi), базавых
прадпрыемстваў i грамадскасць з вызваленнем на гэты тэрмiн ад
асноўнай работы па ўзгадненнi з iх кiраўнiцтвам;
   -  па ўзгадненнi з вучэбнымi ўпраўленнямi Мiнiстэрства
адукацыi, iншых мiнiстэрстваў i ведамстваў Рэспублiкi Беларусь
утвараць незалежныя дзяржаўныя камiсii па прыёму дзяржаўных
экзаменаў i абароне дыпломных работ, калi тэрмiны iх правядзення
супадаюць з тэрмiнамi iнспектавання, атэстацыi або акрэдытацыi
навучальнай установы.

        3. СТРУКТУРА I КАДРЫ ДЗЯРЖIНСПЕКЦЫI

   3.1. Штатная колькасць i структура Дзяржiнспекцыi зацвярджаецца
Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь у межах асiгнаванняў,
выдзеленых на яе ўтрыманне.

   3.2. Дзяржiнспекцыя   ўзначальваецца   начальнiкам,   якi
прызначаецца Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь з лiку асоб,
што маюць вышэйшую адукацыю, вопыт педагагiчнай i кiруючай работы ў
сiстэме адукацыi. Ён з'яўляецца  членам  калегii  Мiнiстэрства
адукацыi.

   3.3. Начальнiк  Дзяржiнспекцыi   ажыццяўляе   кiраўнiцтва
Дзяржiнспекцыяй,  нясе  персанальную  адказнасць за яе работу,
устанаўлiвае службовыя абавязкi работнiкаў, з'яўляецца распарадчыкам
крэдытаў.

   3.4. Намеснiк  начальнiка  Дзяржiнспекцыi  прызначаецца  яе
начальнiкам з лiку асоб, якiя маюць вышэйшую адукацыю, вопыт
педагагiчнай i кiруючай работы ў органах адукацыi.

   3.5. Iнспектары Дзяржiнспекцыi падбiраюцца i прызначаюцца яе
начальнiкам на конкурснай аснове з найбольш аўтарытэтных кiраўнiкоў
навучальных устаноў, выкладчыкаў (настаўнiкаў), якiя маюць вышэйшую
адукацыю  i  педагагiчны  стаж  не  менш  за  10  гадоў;
навукова-педагагiчных  работнiкаў,  якiя  валодаюць  шырокай
педагагiчнай эрудыцыяй, арганiзатарскiмi навыкамi, добра ведаюць
прынцыпы  арганiзацыi i дзейнасцi навучальных устаноў, органаў
упраўлення iмi.

   3.6. Начальнiк Дзяржiнспекцыi, яго намеснiк  i  iнспектары
з'яўляюцца прадстаўнiкамi ў дзяржаўных i грамадскiх арганiзацыях,
установах i прадпрыемствах Рэспублiкi Беларусь па пытаннях, якiя
ўваходзяць у iх кампетэнцыю, без асобай на тое даверанасцi.

   3.7. Работнiкi Дзяржiнспекцыi нясуць ва ўстаноўленым парадку
персанальную адказнасць за выкананне ўскладзеных на iх абавязкаў,
правiльнае выкарыстанне дадзеных iм правоў, за захаванне ў сваёй
дзейнасцi агульнадзяржаўных iнтарэсаў.

  3.8. Кiраўнiкi i iнспектары Дзяржiнспекцыi  павышаюць  сваю
квалiфiкацыю ў iнстытутах павышэння квалiфiкацыi, удасканалення
настаўнiкаў не менш аднаго разу ў 5 гадоў, а таксама праходзяць
адзiн раз у 5 гадоў атэстацыю. У вынiку нездавальняючай атэстацыi
яны вызваляюцца ад пасады ва ўстаноўленым законам парадку.

 ----------------------------------
 Дзяржаўная рэгщстрацыя.
 Нумар: 95/12
 Дата: 16.11.93 г. 


<< Назад

Перейти к другому документу
Следующий правовой акт

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избанное), постановления, архив

Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

О защите прав потребителя

ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документыРассылка


Content.Mail.Ru


 

Приколы, фото, юморПриколы