Валерий Левоневский

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа
НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Приказ Министерство образования и науки Республики Беларусь от 2 апреля 1996 г. №123 "Аб зацвярджэннi Палажэння аб парадку адкрыцця новых спецыяльнасцей i спецыялiзацый у вышэйшых навучальных установах Рэспублiкi Беларусь"

Архив

обновление

Текст документа по состоянию на 28 марта 2007 года

<< Содержание


    Мiнiстэрства адукацыi i навукi Рэспублiкi Беларусь

                ЗАГАД

 02.04.1996 г. N 123                   г.Минск


 Аб зацвярджэннi Палажэння аб парадку адкрыцця новых
 спецыяльнасцей i спецыялiзацый у вышэйшых навучальных
 установах Рэспублiкi Беларусь

===

   У сувязi са стварэннем новай нарматыўнай базы па дзейнасцi
навучальных устаноў

 ЗАГАДВАЮ:

   1. Зацвердзiць узгодненае з Мiнiстэрствам працы i Мiнiстэрствам
эканомiкi Палажэнне аб парадку адкрыцця новых спецыяльнасцей i
спецыялiзацый у вышэйшых навучальных установах Рэспублiкi Беларусь.

   2. Лiчыць страцiўшымi сiлу пiсьмы Мiнадукацыi N 04-6/576 ад
8.11.93 г. аб падрыхтоўцы спецыялiстаў у ВНУ i ССНУ па новых
спецыяльнасцях i N 04-6/128 ад 18.04.94 г. аб парадку увядзення ў
дзеянне  пералiку спецыяльнасцей  вышэйшых навучальных устаноў,
спецыялiзацый i квалiфiкацый да гэтага пералiку ў частцы, якiя
датычацца вышэйшых навучальных устаноў.

   3. Галоўнаму ўпраўленню вышэйшай адукацыi (Даманеўскi Д.С.) у
месячны тэрмiн давесцi Палажэнне да вышэйшых навучальных устаноў i
органаў кiравання iмi.

 Мiнiстр                       В.I.Стражаў


 Узгоднена               Зацверджана
 Мiнiстэрства працы           загадам мiнiстра адукацыi
 Рэспублiкi Беларусь          i навукi Рэспублiкi Беларусь
  Першы намеснiк мiнiстра       ад 2.04.1996 г. N 123
 29 сакавiка 1996 г.

 Мiнiстэрства эканомiкi
 Рэспублiкi Беларусь
   Намеснiк мiнiстра
 А.М.Тур
  28 сакавiка 1996 г.

               ПАЛАЖЭННЕ
   аб парадку адкрыцця новых спецыяльнасцей i спецыялiзацый
    у вышэйшых навучальных установах Рэспублiкi Беларусь


   У адпаведнасцi з Распараджэннем Савета Мiнiстраў Рэспублiкi
Беларусь ад 12 мая 1993 года N 381-р устанаўлiваецца наступны
парадак адкрыцця падрыхтоўкi спецыялiстаў па новых спецыяльнасцях i
спецыялiзацыях.

   1. Для ўключэння новых спецыяльнасцей у Пералiк зацiкаўлены бок
(мiнiстэрства, арганiзацыя, прадпрыемства, навучальная ўстанова i
г.д.) накiроўвае ў Мiнiстэрства адукацыi i навукi прапанову з
абгрунтаваннем неабходнасцi ўключэння iх у Пералiк спецыяльнасцей
вышэйшых навучальных устаноў.
   У абгрунтаваннi неабходна ўказаць:
   - тлумачэнне неабходнасцi адкрыцця падрыхтоўкi спецыялiстаў у
ВНУ рэспублiкi па новай спецыяльнасцi;
   - перспектывы далейшага развiцця спецыяльнасцi;
   - квалiфiкацыю спецыялiста;
   - функцыянальна-службовыя абавязкi, характар i змест працоўнай
дзейнасцi спецыялiстаў па новай спецыяльнасцi, iстотнае адрозненне
ад патрабаванняў    да    спецыялiстаў    па    сумежных
(падобных) спецыяльнасцях;
   - дзе i на якiх пасадах будуць працаваць выпускнiкi новай
спецыяльнасцi;
   - кiм i ў якiх колькасцях вызначана патрэба Рэспублiкi Беларусь
у спецыялiстах дадзенай спецыяльнасцi на блiжэйшыя 10-15 гадоў;
   крынiцы фiнансавання падрыхтоўкi спецыялiстаў.
   Да прапановы неабходна прыкласцi праект нарматыўнай вучэбнай
дакументацыi (вучэбны  план,  квалiфiкацыйная   характарыстыка
спецыялiста), паказаць  наяўнасць  вучэбна-лабараторнай  базы  з
сучасным абсталяваннем,  хадайнiцтва  ўстаноў,  зацiкаўленых  у
падрыхтоўцы спецыялiстаў па новай спецыяльнасцi.
   Мiнiстэрства адукацыi i навукi вывучае прад'яўленыя матэрыялы,
пры неабходнасцi арганiзуе экспертызу i накiроўвае iх ўзгадненне ў
Мiнiстэрства працы i Мiнiстэрства эканомiкi Рэспублiкi Беларусь.
   Пры станоўчым вырашэннi прапановы новая спецыяльнасць загадам
Мiнiстра адукацыi i навукi ўключаецца ў Пералiк спецыяльнасцей
вышэйшых навучальных устаноў.

   2. Для адкрыцця падрыхтоўкi спецыялiстаў па спецыяльнасцях,
якiя ўключаны ў Пералiк спецыяльнасцей вышэйшых навучальных устаноў,
але з'яўляюцца новымi для дадзенай ВНУ,  прапанову неабходна
падаваць у орган кiравання гэтай ВНУ.
   У прапанове неабходна паказаць:
   - мэтазгоднасць адкрыцця падрыхтоўкi спецыялiстаў па новай для
ВНУ спецыяльнасцi пры яе наяўнасцi ў другiх ВНУ рэспублiкi;
   - наяўнасць або магчымасць стварэння да пачатку навучальнага
года неабходнай вучэбна-метадычнай дакументацыi i лабараторнай базы
з сучасным абсталяваннем;
   - працаўладкаванне выпускнiкоў пасля заканчэння вучобы;
   - спiс прафесарска-выкладчыцкiх кадраў, якiя будуць ажыццяўляць
навучанне па прафiлiруючых дысцыплiнах з указаннем атрыманых у ВНУ
спецыяльнасцей, вучоных ступеней i навуковых спецыяльнасцей, iншых
звестак, якiя пацвярджаюць квалiфiкацыю гэтых кадраў па профiлю
адкрываемай спецыяльнасцi.
   Орган кiравання ВНУ па падпарадкаванасцi ацэньвае мэтазгоднасць
адкрыцця новай спецыяльнасцi i па ўзгадненнi з Мiнадукацыяй прымае
рашэнне аб яе адкрыццi.

   3. Спецыялiзацыi спецыяльнасцей, па якiх дазволена падрыхтоўка
спецыялiстаў, уводзяцца вышэйшымi навучальнымi ўстановамi па заяўках
прадпрыемстваў, арганiзацый  з улiкам  пажаданняў студэнтаў пры
наяўнасцi неабходнай матэрыяльнай базы i прафесарска-выкладчыцкiх
кадраў. Яны  павiнны  спрыяць  паглыбленню  ведаў  студэнтаў у
адпаведнай вобласцi будучай дзейнасцi выпускнiкоў.
   Адкрыццё спецыялiзацый неабходна ўзгаднiць з органамi кiравання
па падпарадкаванасцi i Галоўным упраўленнем  вышэйшай  адукацыi
Мiнiстэрства адукацыi i навукi Рэспублiкi Беларусь.

   4. Ва  ўсiх выпадках пры адкрыццi новых спецыяльнасцей i
спецыялiзацый неабходна вытрымаць наступныя ўмовы:
   - навучанне па прафiлiруючых дысцыплiнах павiнны праводзiць
выкладчыкi, якiя  атрымалi  вышэйшую  адукацыю  па  дадзенай
спецыяльнасцi (спецыялiзацыi), маюць адпаведныя навуковыя працы, з
iх не менш двух з'яўляюцца дактарамi  або  кандыдатамi  навук
непасрэдна па профiлю спецыяльнасцi (спецыялiзацыi);
   - запатрабаванасць прадпрыемстваў, арганiзацый усiх  формаў
уласнасцi ў адзначаных спецыялiстах;
   - мiнiмальныя   дадатковыя   затраты   па   стварэнню
вучэбна-метадычнай i    лабараторнай   базы   па   новай
спецыяльнасцi (спецыялiзацыi);
   - рэкамендацыi вучэбна-метадычных аб'яднанняў па мэтазгоднасцi
адкрыцця новай спецыяльнасцi (спецыялiзацыi).
   Змяненнi назвы спецыяльнасцi або квалiфiкацыi  спецыялiстаў
ажыццяўляюцца Мiнiстэрствам адукацыi i навукi пасля  атрыманага
ўзгаднення працы i Мiнiстэрства эканомiкi Рэспублiкi Беларусь па
хадайнiцтву зацiкаўленых мiнiстэрстваў, другiх цэнтральных органаў
кiравання i вышэйшых навучальных устаноў.

 _________________________
 Дзяржаўная рэгiстрацыя:
 Нумар: 1375/12.
 Дата: 04.04.96 г.
<< Назад

Перейти к другому документу
Следующий правовой акт

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избанное), постановления, архив

Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

О защите прав потребителя

ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документыРассылка


Content.Mail.Ru


 

Приколы, фото, юморПриколы