Валерий Левоневский

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа
НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Приказ Министерство образования и науки Республики Беларусь от 4 ноября 1995 г. №430 "Iнструкцыя аб парадку вырабу, запаўнення i выдачы пасведчання асобам, якiя прайшлi навучанне ў iнстытутах, на факультэтах, курсах i ў вучэбных цэнтрах па падрыхтоўцы, перападрыхтоўцы i павышэнню квалiфiкацыi кадраў"

Архив

обновление

Текст документа по состоянию на 28 марта 2007 года

<< Содержание


                ЗАЦВЕРДЖАНА
                загадам мiнiстра адукацыi i навукi
                Рэспублiкi Беларусь
                ад 4 лiстапада 1995 г.
                N 430


               УЗГОДНЕНА

 Мiнiстэрства фiнансаў        Мiнiстэрства працы
 Рэспублiкi Беларусь         Рэспублiкi Беларусь

 Намеснiк мiнiстра          Намеснiк мiнiстра

      А.I.Сверж               В.I.Паўлаў

 7 лiпеня 1995 г.           20 лiпеня 1995 г.


               IНСТРУКЦЫЯ

        аб парадку вырабу, запаўнення i выдачы
      пасведчання асобам, якiя прайшлi навучанне ў
     iнстытутах, на факультэтах, курсах i ў вучэбных
       цэнтрах па падрыхтоўцы, перападрыхтоўцы i
          павышэнню квалiфiкацыi кадраў

===
    _______________________________________________ _______ ___ _
     Утратила силу постановлением Министерства образования от от
     14 декабря 2005 г. № 116 (зарегистрировано в Национальном
     реестре - № 8/13759 от 05.01.2006 г.)  

   1.  Пасведчанне выдаецца  асобам, якiя  прайшлi павышэнне
квалiфiкацыi працягласцю да трох месяцаў з адрывам ад працы i да
шасцi месяцаў без адрыву ад працы ў iнстытутах, на факультэтах,
курсах i ў вучэбных цэнтрах па падрыхтоўцы, перападрыхтоўцы i
павышэнню  квалiфiкацыi кадраў,  акрэдытаваных ва  ўстаноўленым
парадку.

   2.  Пасведчанне прадстаўляе  сабою аркуш  гербавай паперы
блакiтнага колеру памерам 22 х 16 см, на пярэднiм баку якога
тыпаграфскiм  спосабам надрукавана  слова "Пасведчанне".  Тэкст
друкуецца на правым i левым унутраных баках аркушаў на беларускай i
рускай мовах. Тыпаграфскiм спосабам друкуецца наступны тэкст:

 на левым баку аркуша:

 зверху "Пасведчанне", нiжэй шрыфтам:

   Гэтае пасведчанне выдана ______________________________________
                 (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)
 у тым, што ён /яна/ з "___"________________ 19__ года па "___"_____
 19___года павыша/ў, ла/ сваю квалiфiкацыю з адрывам ад вытворчасцi
                      ---------
                      без адрыву

                   у спалучэннi гэтых форм
         _________________________________
 /назва навучальнай установы /падраздзялення/ павышэння квалiфiкацыi
 па ________________________________________________________________
        /найменне раздзела навукi, тэхнiкi/

на правым баку аркуша:

Тав. _____________________ прапрацава/ў, ла/ наступныя тэмы
   /прозвiшча, iнiцыялы/

па адзначанаму раздзелу:
 ------T-----------------------T-----------------T-----------------¬
 ¦ N  ¦            ¦   Колькасць ¦         ¦
 ¦п/п ¦   Тэматыка     ¦    гадзiн  ¦  Заўвагi   ¦
 L-----+-----------------------+-----------------+------------------

 i выкана(ў, ла) выпускную работу на тэму _________________________
 ___________________________________________________________________

 М.П.               Рэктар (дырэктар)

                  Сакратар

 Горад ___________________ "________"________________19___ г.

 Рэгiстрацыйны N ___________

   3. Запаўненне бланкаў пасведчанняў праводзiцца навучальнай
установай у строгай адпаведнасцi з зацверджаным тэкстам, ад рукi,
чорнай тушшу.

   4. Бланк пасведчання запаўняецца наступным чынам:

   а/ пасля слоў "Пасведчанне выдана" пiшацца поўнасцю прозвiшча,
iмя, iмя па бацьку асобы, якая прайшла павышэнне квалiфiкацыi;

   б/ час навучання: дата, месяц, год пачатку i канца навучання;

   в/ пасля слоў "павыша(ў, ла) сваю квалiфiкацыю з адрывам,
                          ----------
без адрыву ад вытворчасцi, у спалучэннi гэтых форм"

пiшацца поўная назва  навучальнай установы (падраздзялення) (у
залежнасцi  ад  формы  навучання,  непатрэбныя словы адпаведна
закрэслiваюцца);

   г/ пасля слоў "па" пiшацца найменне раздзела навукi, тэхнiкi,
па якому праводзiлася павышэнне квалiфiкацыi;

   д/ далей пiшацца прозвiшча i iнiцыялы асобы, якая навучалася;

   е/ пасля слоў "прапрацаваў наступныя тэмы па адзначанаму
раздзелу"  пiшацца  найменне  тэматыкi  павышэння квалiфiкацыi,
колькасць гадзiн i заўвагi;

   ж/ пасля слоў "i выкана(ў, ла) выпускную работу на тэму"
пiшацца найменне тэмы выпускной работы;

   з/ пасведчанне падпiсваецца  рэктарам вышэйшай навучальнай
установы, пры /або ў структуры/ якой створаны факультэт, або
рэктарам /дырэктарам/ iнстытута, курсаў, цэнтра па падрыхтоўцы,
перападрыхтоўцы i  павышэнню квалiфiкацыi кадраў  i сакратаром
навучальнай установы;

   i/ нiжэй подпiсаў пiшацца назва горада, у якiм знаходзiцца
навучальная ўстанова, дзе ажыццяўлялася навучанне, дата, месяц i год
выдачы пасведчання, а таксама рэгiстрацыйны нумар пасведчання па
кнiзе рэгiстрацыi выдаваемых пасведчанняў;

   к/ з правага боку на адпаведным месцы ставiцца гербавая пячатка
навучальнай установы.
   Узор запоўненага пасведчання дадаецца.

   5. Пасведчанне выдаецца асобна ўладальнiкаў па прад'яўленню
пашпарта або даверанасцi, аформленай ва ўстаноўленым парадку, цi
высылаецца па пошце каштоўным пакетам з адваротнай распiскаю.

   6. Для рэгiстрацыi выдаваемых пасведчанняў у кожнай навучальнай
устан ове,  дзе праводзiцца  павышэнне квалiфiкацыi, заводзiцца
спецыяльная кнiга, у якую заносяцца наступныя даныя:

   а) парадкавы рэгiстрацыйны нумар;

   б) дата выдачы пасведчання;

   в) прозвiшча, iмя i iмя па бацьку асобы, якая атрымала
пасведчанне;

   г)  подпiс  сакратара  навучальнай  установы, якая выдала
пасведчанне;

   д) распiска асобы, атрымаўшай пасведчанне.

   ЗАЎВАГА:

   Кнiга рэгiстрацыi выданых  пасведчанняў пранумароўваецца i
захоўваецца ў кiраўнiка навучальнай установы павышэння квалiфiкацыi.

   7. Сапсаваныя пры запаўненнi бланкi пасведчанняў падлягаюць
знiшчэнню, для чаго ствараецца камiсiя пад старшынствам кiраўнiка
навучальнай установы (падраздзялення) павышэння квалiфiкацыi, ў якую
павiнны ўваходзiць прадстаўнiкi вучэбнай часткi i бухгалтэрыi.
Камiсiя састаўляе акт у 2 экземплярах. У акце ўказваецца колькасць
бланкаў-пасведчанняў, колькасць бланкаў указваецца пропiссю.

   8. Бланкi пасведчанняў друкуюцца цэнтралiзавана праз Беларускае
рэспублiканскае гандлёвае аб'яднанне "Глобус" па заяўках i за лiк
мiнiстэрстваў i ведамстваў, у падпарадкаваннi якiх знаходзяцца
навучальныя ўстановы (падраздзяленнi) павышэння квалiфiкацыi, або па
заяўках i за лiк навучальных устаноў, якiя працуюць на ўмовах
гаспадарчага разлiку i самафiнансавання.

   Заяўкi на бланкi пасведчанняў прадстаўляюцца ў  Беларускае
Рэспублiканскае  гандлёвае  аб'яднанне  "Глобус"  штогод  да
1 кастрычнiка з указаннем колькасцi бланкаў па кожнай навучальнай
установе, iх адрасоў i  тэрмiнаў пастаўкi бланкаў (пры ўмове
праходжання ва ўстаноўленым парадку акрэдытацыi).

   9. Бланкi пасведчанняў захоўваюцца ў навучальных установах як
бланкi строгай справаздачы па спецыяльнаму рэестру.


              ПАСВЕДЧАННЕ

   Гэтае пасведчанне выдана Пятрову Пятру Сямёнавiчу
               ------------------------
              (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)
у тым, што ён з 1 верасня 1995 года па 30 лiстапада 1995 года
павышаў сваю квалiфiкацыю з адрывам ад вытворчасцi на факультэце
павышэння квалiфiкацыi Белдзяржунiверсiтэта
 -------------------------------------------------------------------
      (назва навучальнай установы падраздзялення)
 па прыкладнай матэматыкi i ЭВМ
 ------------------------------
(найменне раздзела навукi, тэхнiкi)

   Тав. Пятроў П.С.
     -----------          прапрацаваў наступныя тэмы
   прозвiшча, iнiцыялы

 па адзначанаму раздзелу:
 ----T--------------------T---------------T------------------------¬
 ¦ N ¦          ¦Колькасць   ¦            ¦
 ¦п/п¦  Тэматыка     ¦гадзiн     ¦  Заўвагi       ¦
 +---+--------------------+---------------+------------------------+
 ¦  ¦ Аперацыйныя    ¦        ¦            ¦
 ¦  ¦ сiстэмы MS-    ¦        ¦            ¦
 ¦  ¦ DOC        ¦ 35      ¦            ¦
 +---+--------------------+---------------+------------------------+
 ¦  ¦ Тэкставы      ¦        ¦            ¦
 ¦  ¦ рэдактар      ¦        ¦            ¦
 ¦  ¦ "Лексiкон"     ¦ 30      ¦            ¦
 +---+--------------------+---------------+------------------------+
 ¦  ¦ Электронныя    ¦        ¦            ¦
 ¦  ¦ таблiцы "Super   ¦        ¦            ¦
 ¦  ¦ Calc"       ¦ 40      ¦            ¦
 +---+--------------------+---------------+------------------------+
 ¦  ¦ Асновы СУБД Fох 2,0¦ 80      ¦            ¦
 +---+--------------------+---------------+------------------------+
 ¦  ¦ Сiстэма      ¦        ¦            ¦
 ¦  ¦ праграмiравання  ¦        ¦            ¦
 ¦  ¦ Turbo Paskal 7,0  ¦ 80      ¦            ¦
 L---+--------------------+---------------+-------------------------
i выканаў  выпускную  работу  на  тэму:  "Вядзенне базы даных
супрацоўнiкаў прадпрыемства i налiчэнне заработнай платы".


 М.П.                  Рэктар (дырэктар)

                     Сакратар

Горад Мiнск "30" лiстапада 1995 г.

   Рэгiстрацыйны N 154

 _______________________
 Дзяржаўная рэгiстрацыя.
 Нумар: 1201/12.
 Дата: 20.12.95 г. 


<< Назад

Перейти к другому документу
Следующий правовой акт

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избанное), постановления, архив

Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

О защите прав потребителя

ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документыРассылка


Content.Mail.Ru


 

Приколы, фото, юморПриколы