Валерий Левоневский

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа
НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Приказ Министерство образования и науки Республики Беларусь от 9 июня 1995 г. №222 "Аб зацвярджэннi Палажэння аб вышэйшым каледжы"

Архив

обновление

Текст документа по состоянию на 28 марта 2007 года

<< Содержание

          МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI I НАВУКI
            РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

                ЗАГАД

 9.06.95 г.                         N 222

 Аб зацвярджэннi палажэння аб вышэйшым каледжы


   У сувязi са стварэннем шматузроўневай сiстэмы вышэйшай адукацыi

 ЗАГАДВАЮ:

   1. Зацвердзiць палажэнне аб вышэйшым каледжы.

   2. Упраўленням ВНУ i педадукацыi (Даманеўскi Д.С.), сярэдняй
спецыяльнай адукацыi (Кiрылюк Л.Я.) у месячны  тэрмiн  давесцi
палажэнне да ведама вышэйшых i сярэднiх спецыяльных навучальных
устаноў, зацiкаўленых мiнiстэрстваў i ведамстваў.


 Мiнiстр                       В.I.Стражаў


 Намеснiк мiнiстра
       Т.Я.Галко

 Начальнiк упраўлення ВНУ         Начальнiк упраўлення
 i педадукацыi              сярэдняй спецыяльнай
                     адукацыi
    Д.С.Даманеўскi              Л.Я.Кiрылюк


                   ЗАЦВЕРДЖАНА
                   загадам Мiнiстра адукацыi
                   i навукi Рэспублiкi Беларусь
                   9 чэрвеня 1995 г. N 222

              УЗГОДНЕНА:

 Мiнiстэрства эканомiкi           Мiнiстэрства працы
 Рэспублiкi Беларусь            Рэспублiкi Беларусь

 Мiнiстэрства фiнансаў
 Рэспублiкi Беларусь


               ПАЛАЖЭННЕ
            АБ ВЫШЭЙШЫМ КАЛЕДЖЫ

===

            I. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI

   1. Вышэйшы каледж з'яўляецца навучальнай установай Рэспублiкi
Беларусь, звяном сiстэмы бесперапыннай, шматузроўневай адукацыi,
якая забяспечвае роўнае для ўсiх грамадзян Рэспублiкi Беларусь
(уключаючы  замежных грамадзян i асоб без грамадзянства, якiя
пастаянна пражываюць на тэрыторыi рэспублiкi) права на адукацыю,
рэалiзацыю  патрэб  асобы,  грамадства  i дзяржавы ў сярэдняй
спецыяльнай i вышэйшай адукацыi ў адпаведнасцi з iнтарэсамi i
здольнасцямi кожнага, i належыць нацыянальнай сiстэме адукацыi
рэспублiкi.

   2. Галоўнымi задачамi вышэйшага каледжа з'яўляюцца:

   2.1. Задавальненне патрэб асобы ў набыццi спецыяльнай адукацыi
i квалiфiкацыi.

   2.2. Садзейнiчанне  гарманiчнаму  развiццю  асобы, поўнай
рэалiзацыi яе здольнасцей.

   2.3. Фармiраванне  нацыянальнай  свядомасцi  грамадзянiна
Рэспублiкi Беларусь, а таксама пачуцця павагi да iншых дзяржаў i
народаў свету.

   2.4. Падрыхтоўка спецыялiстаў з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй
па складаных спецыяльнасцях i прафесiях, а таксама з вышэйшай
адукацыяй.

   2.5. Павышэнне квалiфiкацыi i перападрыхтоўка спецыялiстаў па
новых напрамках навукi, тэхнiкi i тэхналогii.

   2.6. Павышэнне агульнаадукацыйнага  i  культурнага  ўзроўню
навучэнцаў i студэнтаў.

   2.7. Выхаванне глыбокай павагi  да  дэмакратыi  як  формы
кiраўнiцтва i iснавання.

   3. Падрыхтоўка спецыялiстаў у вышэйшым каледжы ажыццяўляецца па
некалькiх узроўнях:

   3.1. Першы - падрыхтоўка спецыялiстаў з сярэдняй спецыяльнай
адукацыяй.

   3.2. Другi - падрыхтоўка спецыялiстаў з паглыбленай сярэдняй
спецыяльнай адукацыяй, якая ўключае прадметы па вучэбных планах i
праграмах вышэйшай навучальнай установы.

   3.3. Трэцi - падрыхтоўка спецыялiстаў па адной або некалькiх
спецыяльнасцях па першым узроўнi вышэйшай адукацыi.
   Усе ўзроўнi падрыхтоўкi маюць прафесiйную завершанасць, якая
дазваляе выпускнiкам вышэйшага каледжа працаваць  па  выбранай
спецыяльнасцi.

   4. Падрыхтоўка спецыялiстаў у вышэйшым каледжы ажыццяўляецца з
лiку асоб, якiя маюць адукацыю ў аб'еме базавай або сярэдняй школы.
Асобы, якiя маюць адукацыю ў аб'еме базавай школы, атрымлiваюць у
каледжы агульную сярэднюю адукацыю, дыферэнцыраваную ў залежнасцi ад
характару спецыяльнасцi.

   5. Прыем на першы ўзровень вышэйшага каледжа ажыццяўляецца на
конкурснай аснове ў адпаведнасцi з Тыпавымi правiламi прыему ў
сярэднiя спецыяльныя навучальныя ўстановы Рэспублiкi Беларусь, якiя
зацверджаны Мiнiстэрствам адукацыi i навукi. Пераход на другi i
трэцi  ўзроўнi ажыццяўляецца ў парадку, якi вызначаецца самiм
вышэйшым каледжам.

   6. Асобы, якiя вучацца ў вышэйшым каледжы па трэцяму ўзроўню
называюцца студэнтамi, астатнiя - навучэнцамi.

   7. Вышэйшы каледж можа таксама  рэалiзоўваць  iншыя  вiды
дзейнасцi:        вытворчую,       навукова-даследчую,
эксперыментальна-канструктарскую, гаспадарчую i другiя.

   8. Вышэйшы каледж з'яўляецца юрыдычнай асобай, мае пячатку з
выявай Дзяржаўнага герба Рэспублiкi Беларусь i назвай, бюджэтны i
пазабюджэтны i iншыя рахункi ў банках, якiя  адкрываюцца  ва
ўстаноуленным парадку.
   Вышэйшы каледж ажыццяўляе сваю дзейнасць у адпаведнасцi з
Канстытуцыяй  Рэспублiкi  Беларусь,  законам  "Аб  адукацыi  ў
Рэспублiцы Беларусь" ад 29 кастрычнiка 1991 г. (Ведамасцi Вярхоўнага
Савета  Рэспублiкi Беларусь, 1991 г., N 33, ст.598) i  другiмi
нарматыўнымi актамi.

            II. АСНОВЫ ДЗЕЙНАСЦI

   9. Падрыхтоўка  спецыялiстаў  у  вышэйшым  каледжы  можа
ажыццяўляцца па дзеннай, вячэрняй i завочнай формах навучання, а
таксама шляхам iх спалучэння, па спецыяльнасцях i ў тэрмiны,
вызначаныя вучэбнымi планамi. Адкрыцце i лiквiдацыя спецыяльнасцей
праводзiцца Мiнiстэрствам адукацыi i навукi Рэспублiкi Беларусь.
   Патрабаваннi да  ведаў,  уменняў i навыкаў, якiмi павiнен
валодаць  спецыялiст  па  кожнай  спецыяльнасцi,  вызначаюцца
квалiфiкацыйнай характарыстыкай.
   Змест падрыхтоўкi спецыялiстаў адлюстроўваецца  ў  вучэбных
планах i праграмах.
   Вышэйшы каледж ажыццяўляе падрыхтоўку спецыялiстаў на аснове
вучэбных планаў, якiя распрацаваны i зацверджаны ў вызначаным
парадку.

   10. Вышэйшы каледж мае права распрацоўваць i выдаваць канспекты
лекцый,  вучэбныя  i  метадычныя  дапаможнiкi  па  прадметах
спецыяльнасцей,  а  таксама вучэбна-метадычную дакументацыю для
навучэнцаў-завочнiкаў.

   11. Навучэнцам i студэнтам вышэйшага каледжа выдаюцца бiлеты
навучэнца i студэнта, кнiжкi паспяховасцi i залiковая адпаведна.
Навучэнцы  i студэнты дзеннай формы навучання, якiя паспяхова
вучацца, маюць права на стыпендыяльнае забеспячэнне ў адпаведнасцi з
дзеючым заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.
   Навучэнцы i студэнты, якiя вучацца без адрыву ад вытворчасцi,
маюць права на льготы, прадугледжаныя заканадаўствам Рэспублiкi
Беларусь.
   Навучэнцы вышэйшага каледжа маюць права ў вызначаным парадку
заключаць дагаворы з прадпрыемствамi i арганiзацыямi ў адпаведнасцi
Палажэннем  аб  парадку  заключэння  дагавароў  на падрыхтоўку
спецыялiстаў i рабочых кадраў у навучальных установах Рэспублiкi
Беларусь.

   12. Асобы, якiя навучаюцца ў каледжы, маюць права:

   12.1. Бясплатнага  карыстання  падручнiкамi  i  вучэбнымi
дапаможнiкамi, iншай лiтаратурай, неабходнай для навучання.

   12.2. Бясплатнага   карыстання   ў   працэсе  навучання
вучэбна-вытворчай, навуковай i культурна-спартыўнай базай.

   12.3. На бяспечныя ўмовы i ахову здароўя ў працэсе навучання.

   12.4. На ўдзел у органах самакiравання вышэйшага каледжа i ў
рашэннi пытанняў яго дзейнасцi.

   12.5. На заахвочванне i ўзнагароду за поспехi ў  вучобе,
навукова-вытворчай дзейнасцi.

   12.6. На атрыманне работы па спецыяльнасцi пасля заканчэння
вышэйшага  каледжа  ў  адпаведнасцi  з заключаным дагаворам i
накiраваннем каледжа.

   13. Асобы, якiя навучаюцца ў вышэйшым каледжы, абавязаны:

   13.1. Глыбока авалодваць тэарэтычнымi ведамi i практычнымi
навыкамi  па  спецыяльнасцi  ў  адпаведнасцi  з  устаноўленымi
патрабаваннямi.

   13.2. Наведваць  усе  абавязковыя  заняткi i выконваць ва
ўстаноўленыя тэрмiны ўсе вiды заданняў, прадугледжаных вучэбнымi
планамi i праграмамi.

   13.3. Пастаянна iмкнуцца да духоўнай i фiзiчнай дасканаласцi.

   13.4. Паважаць асабiстую годнасць выкладчыкаў.

   13.5. Выконваць  правiлы  ўнутранага  распарадку  i  iншыя
патрабаваннi, прадугледжаныя статутам вышэйшага каледжа.

   14. За высокую паспяховасць i актыўны ўдзел у грамадскай рабоце
для асоб, якiя навучаюцца ў вышэйшым каледжы, устанаўлiваюцца розныя
формы маральнага  i  матэрыяльнага  заахвочвання.  Выбар  форм
заахвочвання  ажыццяўляецца адмiнiстрацыяй вышэйшага каледжа па
рэкамендацыi калектыву.

   15. За сiстэматычную непаспяховасць, парушэнне патрабаванняў
статута навучальнай установы i правiл унутранага распарадку да асоб,
якiя навучаюцца ў вышэйшым каледжы, могуць быць прыменены меры
дысцыплiнарнага ўздзеяння, аж да выключэння з навучальнай установы.

   16. Асобы, якiя выканалi ўсе патрабаваннi вучэбных планаў i
праграм, рашэннямi Дзяржаўнай квалiфiкацыйнай або экзаменацыйнай
камiсiямi, якiя ствараюцца ў вышэйшым каледжы ў мэтах ацэнкi ведаў,
уменняў i  навыкаў  выпускаемых  спецыялiстаў,  прысвойваецца
квалiфiкацыя ў адпаведнасцi з атрыманай спецыяльнасцю, выдаецца
дыплом аб заканчэннi вышэйшага каледжа i нагрудны знак устаноўленага
ўзору.
   Асобы, якiя  абаранiлi дыпломны праект i здалi дзяржаўныя
экзамены на "выдатна", а таксама атрымалi адзнаку "выдатна" не менш
як па 75% дысцыплiн i адзнаку "добра" па астатнiх дысцыплiнах, якiя
прадугледжаны вучэбным планам, выдаецца дыплом з адзнакай.

   17. Асобы, якiя закончылi вышэйшы каледж, накiроўваюцца на
работу на прадпрыемствы i ў арганiзацыi, з якiмi былi заключаны
дагаворы,  або  па  iх  запатрабаванню,  цi працаўладкоўваюцца
самастойна.

   18. Камплектаванне вышэйшага каледжа выкладчыкамi i штатнымi
навуковымi супрацоўнiкамi на вакантныя пасады ажыццяўляецца на
аснове дзеючага заканадаўства.
   Парадак атэстацыi педагагiчных кадраў вызначаецца Мiнiстэрствам
адукацыi i навукi Рэспублiкi Беларусь.

   19. Выкладчыкi вышэйшага каледжа маюць права на:

   19.1. Забеспячэнне ўмоў сваей прафесiянальнай дзейнасцi.

   19.2. Творчую iнiцыятыву.

   19.3. Абарону гонару i прафесiйнай прыгоднасцi.

   19.4. Удзел у выбраннi i рабоце органаў самакiравання вышэйшага
каледжа.

   19.5. Самастойнае вызначэнне форм i метадаў  навучання  i
выхавання навучэнцаў.

   19.6. Педагагiчныя работнiкi маюць права на матэрыяльнае i
маральнае  заахвочванне  за поспехi ў педагагiчнай, навуковай,
вучэбна-метадычнай дзейнасцi, на ўзнагароду ардэнамi i медалямi, на
прысваенне ганаровых званняў.

   20. Выкладчыкi вышэйшага каледжа абавязаны:

   20.1. Пастаянна ўдасканальваць свае прафесiянальныя веды i
педагагiчнае майстэрства.

   20.2. Спрыяць  уключэнню  студэнтаў  i  навучэнцаў  у
навукова-даследчую, эксперыментальна-канструктарскую i iншыя вiды
работ, якiя садзейнiчаюць развiццю творчых здольнасцей будучых
спецыялiстаў.

   20.3. Паважаць гонар i годнасць навучэнцаў, выхоўваць iх у духу
гуманiзму, грамадзянскасцi i павагi да працы i закону.

   20.4. Валодаць высокiмi маральнымi якасцямi.

   20.5. Стрымлiвацца ад выкарыстання вучэбнага працэсу, свайго
становiшча ў адносiнах да навучэнцаў у палiтычных мэтах або для
пабуджэння да дзеянняў, якiя супярэчаць Канстытуцыi i законам
Рэспублiкi Беларусь.

   20.6. Выконваць статут навучальнай установы

   21. У вышэйшым каледжы праводзяцца навуковыя i метадычныя
даследаваннi ў адпаведнасцi з тэматычнымi планамi, якiя могуць
iнтэгравацца з пэўным унiверсiтэтам або акадэмiяй.

         III. СТРУКТУРА ВЫШЭЙШАГА КАЛЕДЖА

   22. Вышэйшы каледж мае ў сваей структуры:
факультэты, кафедры i аддзяленнi.
   Дзейнасць факультэта  i  кафедры рэгулюецца палажэннямi аб
факультэце i кафедры ВНУ Рэспублiкi Беларусь.
   Дзейнасць аддзяленняў  - палажэннямi аб аддзяленнi i ССНУ
Рэспублiкi Беларусь.
   У састаў   вышэйшага   каледжа   могуць   уваходзiць
навукова-даследчыя, вытворчыя i iншыя падраздзяленнi, якiя маюць
статус структурных адзiнак вышэйшага каледжа.

   23. Вышэйшы каледж  самастойна  фармiруе  сваю  структуру.
Структурныя падраздзяленнi ажыццяўляюць сваю дзейнасць на аснове
адпаведных палажэнняў, распрацаваных у пэўным парадку.

   24. У мэтах стварэння найбольш спрыяльных умоў для iнтэграцыi
навучання з вытворчасцю i навукай вышэйшы каледж можа ствараць
аб'яднаннi з другiмi вышэйшымi i сярэднiмi спецыяльнымi навучальнымi
ўстановамi, прафесiйна-тэхнiчнымi вучылiшчамi i прадпрыемствамi.

      IV. АРГАНIЗАЦЫЯ НАВУЧАЛЬНА-ВЫХАВАЎЧАГА ПРАЦЭСУ

   25. Навучальна-выхаваўчы працэс у вышэйшым каледжы будуецца на
педагагiчна  абаснаваным выбары сродкаў i метадаў навучання i
выхавання. Асноўныя вiды вучэбных заняткаў вызначаюцца вучэбнымi
планамi  i  праграмамi:  лекцыi  (урокi), лабараторныя работы,
практычныя, семiнарскiя заняткi, вытворчае навучанне (практыка),
курсавое  i  дыпломнае  праектаванне,  кансультацыi, i таксама
кантрольныя формы i экзамены, залiкi, кантрольныя работы i iншыя.
Факультатыўныя  заняткi,  накiраваныя  на развiцце iнтарэсаў i
здольнасцей навучэнцаў, уводзяцца па iх жаданню.

   26. Навучанне ў вышэйшым каледжы вядзецца на беларускай i
рускай мовах у парадку, вызначаным законам "Аб мовах у Рэспублiцы
Беларусь" ад 26 студзеня 1990 г. (Збор законаў БССР, указаў
Прэзiдыума Вярхоўнага Савета БССР, пастаноў Савета Мiнiстраў БССР,
1990 г., N 4)

   27. Пачатак навучальнага года па дзеннай форме  навучання
устанаўлiваецца з 1 верасня, канец навучальнага года - адпаведна з
вучэбным планам.
   Тэрмiны правядзення экзаменацыйных сесiй, час i працягласць
канiкул, вiды практычнага навучання вызначаюцца вучэбнымi планамi.
   Асаблiвасцi арганiзацыi вучэбнага працэсу пры навучаннi без
адрыву ад вытворчасцi вызначаюцца вучэбнымi планамi.

   28. Колькасць навучэнцаў у вучэбнай групе пры дзеннай форме
навучання па першаму i другому ўзроўню - 25-30 чалавек, па трэцяму -
20-25 чалавек, пры навучаннi без адрыву ад вытворчасцi - 15-20
чалавек.
   Пры правядзеннi лабараторных работ, практычных i семiнарскiх
заняткаў, заняткаў  па  фiзiчнаму  выхаванню,  замежнай  мове,
iнфарматыцы i вучэбных заняткаў па асобных прадметах, пералiк якiх
вызначаецца каледжам, а таксама пры курсавым  праектаваннi  i
вытворчым навучаннi ў майстэрнях вучэбная група дзелiцца на падгрупы
не менш, як па 8 чалавек.

   29. Выхаваўчыя задачы ў вышэйшым каледжы ажыццяўляюцца на
аснове культурных традыцый i каштоўнасцей беларускага народа, iншых
нацыянальных меншасцей рэспублiкi, дасягненняў сусветнай культуры.
Выхаваўчая работа праводзiцца па прынцыпах  добраахвотнасцi  i
супрацоўнiцтва  адзiнага  калектыву  навучэнцаў  i выкладчыкаў,
аб'яднаных агульнай мэтай, якая мае  асабiстую  i  грамадскую
значымасць.  Выбар  метадаў, сродкаў i форм выхаваўчай работы
праводзiцца з улiкам iнтарэсаў i схiльнасцей навучэнцаў, iх вопыту i
ведаў.  Штодзеннае  кiраўнiцтва навучальна-выхаваўчай работай у
вучэбных групах ажыццяўляецца класнымi кiраўнiкамi (куратарамi).
   Пры актыўным удзеле органаў самакiравання ў вышэйшым каледжы
арганiзуецца работа гурткоў, клубаў па iнтарэсах, студый, калектываў
i  самадзейных аб'яднанняў навучэнцаў i работнiкаў каледжа. У
вышэйшым каледжы ажыццяўляецца культурна-эстэтычная адукацыя  i
выхаванне,  фармiруюцца  высокiя  маральныя  якасцi  грамадзян
рэспублiкi.

       V. КIРАВАННЕ ДЗЕЙНАСЦЮ ВЫШЭЙШАГА КАЛЕДЖА

   30. Кiраўнiцтва дзейнасцю вышэйшага каледжа ажыццяўляе рэктар,
якi назначаецца Мiнiстэрствам, якому падначалена вучэбная ўстанова,
з лiку асоб, якiя маюць вучоныя званнi цi ступенi па  профiлю
падрыхтоўкi ў вышэйшым каледжы.
   Рэктар вышэйшага  каледжа  ў  адпаведнасцi  з  дзеючым
заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь ад iмя каледжа прадстаўляе яго ва
ўсiх арганiзацыях, распараджаецца яго маемасцю i сродкамi, заключае
дагаворы, выдае даручэннi, размяркоўвае крэдыты, складае штатны
расклад, выдае ў межах кампетэнцыi вышэйшага каледжа загады i дае
ўказаннi, абавязковыя для ўсiх работнiкаў i навучэнцаў.
   Рэктар вышэйшага  каледжа  ў  адпаведнасцi  з  дзеючым
заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь назначае i вызваляе з пасады
прарэктараў,  дэканаў факультэтаў,  загадчыкаўу  аддзяленнямi,
выкладчыкаў i iншых работнiкаў вышэйшага каледжа, i вызначае iх
службовыя абавязкi.

   31. Кiраванне  вышэйшым  каледжам  ажыццяўляецца на аснове
спалучэння цэнтралiзаванага кiраўнiцтва i самакiравання калектыву
вышэйшага каледжа.
   Калектыў вышэйшага каледжа, якi аб'ядноўвае  навучэнцаў  i
работнiкаў,  ажыццяўляе  свае задачы ў цесным узаемадзеяннi з
прадпрыемствамi (установамi, арганiзацыямi) - заказчыкамi кадраў.
   Самакiраванне ў вышэйшым каледжы рэалiзуецца ва ўмовах шырокай
галоснасцi i дэмакратыi шляхам удзелу ўсяго калектыву ў прыняццi
рашэнняў па асноўных пытаннях дзейнасцi вышэйшага каледжа i кантролю
за iх выкананнем.

   32. Вышэйшым органам самакiравання вышэйшага каледжа з'яўляецца
Савет  вышэйшага  каледжа.  Ен  ствараецца  з  мэтай развiцця
калегiяльных, дэмакратычных форм у кiраваннi вышэйшага каледжа,
аб'яднання  намаганняў  калектываў  выкладчыкаў,  супрацоўнiкаў,
навучэнцаў i студэнтаў, прадпрыемстваў для дасягнення канчатковых
вынiкаў  па  падрыхтоўцы  i  выхаванню  высокаквалiфiкаваных
спецыялiстаў. Старшыней Савета з'яўляецца рэктар вышэйшага каледжа.

   33. Асноўныя напрамкi дзейнасцi Савета вышэйшага каледжа:

   33.1. Намячае меры па выкананню рашэнняў дзяржаўных органаў па
падрыхтоўцы i павышэнню квалiфiкацыi спецыялiстаў з сярэдняй i
вышэйшай адукацыяй i арганiзуе iх рэалiзацыю.

   33.2. Рашае пытаннi развiцця вышэйшага каледжа i ўдасканалення
яго вучэбна-матэрыяльнай i навукова-даследчай базы. Удзельнiчае ў
распрацоўцы мер па эфектыўнай рабоце ўсяго калектыву,  асобых
структурных  падраздзяленняў,  захаванню  прынцыпу  сацыяльнай
справядлiвасцi.

   33.3. Прымае  статут  вышэйшага  каледжа i ўносiць у яго
неабходныя змены.

   33.4. Устанаўлiвае рэжым работы вышэйшага каледжа.

   33.5. Вызначае на падставе Правiл прыему ў навучальныя ўстановы
рэспублiкi дадатковыя патрабаваннi па прыему з улiкам профiлю
падрыхтоўкi.

   33.6.  Разглядае  пытаннi  замяшчэння  пасад  прафесарска-
выкладчыцкага складу i навуковых супрацоўнiкаў.

   33.7. Разглядае i ўносiць прапановы ў адпаведныя органы аб
прысваеннi ганаровых i вучоных званняў, прадстаўляе педагагiчных i
iншых работнiкаў вышэйшага каледжа да ўрадавых узнагарод i iншых
вiдаў заахвочвання.

   33.8. Заслухоўвае  справаздачы аб рабоце членаў калектыву,
адмiнiстрацыi аб ходзе выканання планаў развiцця вышэйшага каледжа i
вынiках  навучальна-выхаваўчай,  навукова-даследчай i фiнансавай
дзейнасцi i прымае па iх рашэннi.

   33.9. Прымае удзел у рашэннi пытанняу умацавання сувязi з
вытворчасцю i другiмi навучальнымi ўстановамi i рыхтуе адпаведныя
прапановы па гэтых пытаннях.

   33.10. Разглядае адрасаваныя савету заявы навучэнцаў, студэнтаў
i выкладчыкаў, iншых асоб, якiя датычаць дзейнасцi навучальнай
установы, i прымае неабходныя рашэннi.

   34. Колькасць i склад Савета вызначаецца на сходзе працоўнага
калектыву каледжа.
   Савет выбiраецца на тры гады, аб'яўляецца загадам рэктара. На
месцы выбыўшых членаў Савета праводзяцца дадатковыя выбары.
   Пасяджэннi Савета праводзяцца ў адпаведнасцi з планам работы цi
па меры неабходнасцi.

   35. У  мэтах  удасканалення якасцi выкладання i выхавання
навучэнцаў i студэнтаў,  павышэння  педагагiчнага  майстэрства,
разгляду  вучэбна-метадычных  распрацовак  у  вышэйшым  каледжы
ствараецца метадычны савет.
   Склад, функцыi i парадак работы метадычнага савета вызначаецца
загадам рэктара вышэйшага каледжа.

    VI. ФIНАНСАВАННЕ I МАТЭРЫЯЛЬНАЯ БАЗА ВЫШЭЙШАГА КАЛЕДЖА

   36. Фiнансаванне вышэйшага  каледжа  праводзiцца  за  кошт
дзяржаўных  цi  iншых  сродкаў. Асноўнай крынiцай фiнансавання
вышэйшага каледжа з'яўляюцца сродкi, якiя выдзяляюцца з дзяржаўнага
бюджэту  ў  адпаведнасцi  з  Законам  аб  дзяржаўным бюджэце,
прадугледжаным спецыяльнымi актамi ўрада Рэспублiкi Беларусь. Iншымi
сродкамi вышэйшага каледжа з'яўляюцца даходы ад платных паслуг,
вытворчай i навуковай дзейнасцi, дагаворныя або кантрактныя сумы за
падрыхтоўку кадраў, узносы прадпрыемстваў, спонсараў i грамадзян.
   Мiнiстэрствы, прадпрыемствы, арганiзацыi i мясцовыя  органы
ўлады, для якiх накiроўваюцца на работу маладыя спецыялiсты, могуць
перадаваць у вызначаным парадку навучальнай установе абсталяванне,
прыборы, матэрыялы i выдзяляць з асабiстых сродкаў дадатковыя
асiгнаваннi навучальнай установе i для аказання сацыяльнай дапамогi,
прадстаўлення дадатковых iльгот i даплат студэнтам i навучэнцам.

   37. Матэрыяльную базу вышэйшага каледжа складаюць  будынкi
вучэбных карпусоў i iнтэрнатаў, машыны i абсталяванне, транспартныя
сродкi i iншая маемасць, якая выкарыстоўваецца для навучання i быта.
   Работнiкi i навучэнцы вышэйшага каледжа абавязаны беражлiва
адносiцца да маемасцi, ажыццяўляць правiльную эксплуатацыю будынкаў
i абсталявання, прытрымлiвацца строгай эканомii матэрыяльных i
грашовых сродкаў вышэйшага каледжа. У выпадках наўмыснага нанясення
матэрыяльнага  ўрону  яго  кошт  спаганяецца  з вiнаватага ва
ўстаноуленным парадку.

   38. Навуковыя  даследаваннi фiнансуюцца  за  кошт  сродкаў
дзяржаўнага бюджэта на выкананне фундаментальных даследванняў па
самым важкiм напрамкам навукi, тэхнiкi i культуры, адпаведных
мiнiстэрстваў i iншых арганiзацый на дагаварных падставах, вышэйшага
каледжа ў межах адпаведных фондаў у вызначаным парадку.

   39. Пасадныя аклады i аплата працы работнiкаў вышэйшага каледжа
вызначаецца ў адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам.

   40. Матэрыяльнае забеспячэнне  навучэнцаў  ажыццяуляецца  ў
адпаведнасцi з нормамi, якiя зацверджаны для навучэнцаў сярэднiх
спецыяльных навучальных устаноў, студэнтаў - як для студэнтаў
вышэйшых навучальных устаноў.

   41. Вышэйшы каледж мае права  самастойна  ўдзельнiчаць  у
рэспублiканскiх,  мiжрэспублiканскiх, мiжнародных мерапрыемствах,
заключаць адпаведныя дагаворы i пагадненнi.

   42. На падставе дадзенага Палажэння вышэйшы каледж распрацоўвае
Статут, якi зацвярджаецца Мiнiстэрствам адукацыi i навукi Рэспублiкi
Беларусь.

 --------------------------
 Государственная регистрация.
 Номер: 956/12.
 Дата: 19.06.95 г.
<< Назад

Перейти к другому документу
Следующий правовой акт

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избанное), постановления, архив

Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

О защите прав потребителя

ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документыРассылка


Content.Mail.Ru


 

Приколы, фото, юморПриколы