Валерий Левоневский

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа
НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Положение Министерство образования и науки Республики Беларусь и Государственный комитет Республики Беларусь по статистике и анализу от 29 сентября 1994 г. "Палажэнне аб сiстэме статыстычнай справаздачнасцi ў галiне адукацыi"

Архив

обновление

Текст документа по состоянию на 28 марта 2007 года

<< Содержание

 ЗАЦВЯРДЖАЮ            ЗАЦВЯРДЖАЮ
 Мiнiстр адукацыi i навукi     Старшыня Дзяржкамстата
 Рэспублiкi Беларусь        Рэспублiкi Беларусь
        В.I.Стражаў        В.Н.Нiчыпаровiч
 29 верасня 1994 г.        29 верасня 1994 г.


               ПАЛАЖЭННЕ
       АБ СIСТЭМЕ СТАТЫСТЫЧНАЙ СПРАВАЗДАЧНАСЦI
             Ў ГАЛIНЕ АДУКАЦЫI

===

            I. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI

   Сiстэма статыстычнай  справаздачнасцi  ў  галiне  адукацыi
ствараецца i дзейнiчае ў мэтах забеспячэння органаў кiравання
якаснай iнфармацыяй для выпрацоўкi i кантролю выканання кiраўнiчых
рашэнняў,  станаўлення  i  функцыянiравання механiзму кiравання
адукацыяй праз мэтавыя комплексныя праграмы.
   Яна з'яўляецца  састаўной часткай агульнадзяржаўнай сiстэмы
статыстычнай справаздачнасцi Рэспублiкi Беларусь i адначасова, праз
сумяшчальнасць з прынятай у мiжнароднай практыцы сiстэмай улiку i
статыстыкi ў галiне адукацыi, стварае падставы для параўнання стану
развiцця адукацыi ў Беларусi i iншых краiнах сусвету.
   Асноўнымi заказчыкамi  i   карыстальнiкамi   статыстычнай
справаздачнасцi ў галiне адукацыi з'яўляюцца органы дзяржаўнага
кiравання, у тым лiку органы кiравання адукацыяй рознага ўзроўню.

   II. АРГАНIЗАЦЫЯ РАБОТЫ ПА РАСПРАЦОЎЦЫ, ЗБОРУ, АПРАЦОЎЦЫ
     I ПРАДСТАЎЛЕННЮ СТАТЫСТЫЧНАЙ СПРАВАЗДАЧНАСЦI

   Асноўным арганiзатарам работ па распрацоўцы, збору, апрацоўцы i
прадстаўленню  статыстычнай  справаздачнасцi  ў галiне адукацыi
з'яўляецца Дзяржаўны камiтэт па статытстыцы i аналiзу. Ён, з улiкам
заўваг Мiнiстэрства адукацыi i навукi, тэрытарыяльных (абласных,
гарадскiх i раённых) i галiновых (iншыя мiнiстэрствы i ведамствы,
якiя  маюць  навучальна-выхаваўчыя  ўстановы) органаў кiравання
адукацыяй, ажыццяўляе ўвесь комплекс работ па вядзенню дзяржаўнай
статыстычнай справаздачнасцi дашкольнай, сярэдняй спецыяльнай i
вышэйшай адукацыi, павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кадраў.
Мiнiстэрства  адукацыi  i  навукi ўдзельнiчае ў распрацоўцы i
пераглядзе паказчыкаў статыстычнай справаздачнасцi гэтых узроўняў
адукацыi, тэрмiнаў i форм яе прадстаўлення.
   Мiнiстэрства адукацыi i навукi, разам з абласнымi, раённымi i
гарадскiмi органамi кiравання адукацыяй, адказвае за ўвесь комплекс
работ па вядзенню статыстычнай справаздачнасцi агульнай сярэдняй,
прафесiянальна-тэхнiчнай i пазашкольнай адукацыi. Формы дзяржаўнай
статыстычнай    справаздачнасцi    агульнай    сярэдняй,
прафесiянальна-тэхнiчнай  i  пазашкольнай адукацыi зацвярджаюцца
Дзяржкамстатам.
   Улiчваючы тое, што адпаведнымi дакументамi Урада Рэспублiкi
Беларусь Мiнiстэрству адукацыi i навукi даручана распрацоўваць i
ажыццяўляць дзяржаўную палiтыку ў галiне адукацыi, Дзяржаўны камiтэт
па статыстыцы i аналiзу ў пярвiчных формах дзяржаўнай статыстычнай
справаздачнасцi  сярэдняй  спецыяльнай  i  вышэйшай  адукацыi
прадугледжвае таксама адрас Мiнiстэрства адукацыi i навукi для ўсiх
сярэднiх  спецыяльных  i вышэйшых навучальна-выхаваўчых устаноў
незалежна ад ведамаснага падпарадкавання i формы ўласнасцi.
   У мэтах  павышення якасцi кiраўнiцтва галiной Мiнiстэрства
адукацыi i навукi мае права, ва ўстаноўленым парадку i па ўзгадненнi
з Дзяржаўным камiтэтам па статыстыцы i аналiзу, уводзiць ведамасныя
формы статыстычнай справаздачнасцi.
   З гэтай жа мэтай Мiнiстэрства адукацыi i навукi мае права
праводзiць разавыя цi лангiцюдныя статыстычныя абследаваннi.
   Мiнiстэрства адукацыi i навукi арганiзоўвае, ва ўстаноўленым
парадку,  выкананне  тэрмiновых  запытаў  вышэйстаячых  органаў
кiравання.
   Мiнiстэрства адукацыi i навукi распрацоўвае праект "Табелю форм
статыстычнай  справаздачнасцi  ў  галiне адукацыi", якi, пасля
ўзгаднення з Дзяржкамстатам, зацвярджаецца загадам Мiнiстра адукацыi
i навукi i вызначае пералiк форм справаздачнасцi ў адукацыi, тэрмiны
i парадак iх прадстаўлення.
   Тэрмiны прадстаўлення,  разгляду  i  зацвярджэння  зводных
справаздач (раённых, абласных i рэспублiканскiх) устанаўлiваюцца
аднолькавымi для органаў Дзяржкамстата i органаў кiравання сiстэмай
адукацыi.
   Мiнiстэрства адукацыi  i  навукi  распрацоўвае  i  вядзе
аўтаматызаваны банк устаноў адукацыi ў рэспублiцы незалежна ад
ведамаснага падпарадкавання i форм уласнасцi.
   Абласныя i Мiнскае гарадское ўпраўленнi, раённыя (гарадскiя)
аддзелы адукацыi:
   ажыццяўляюць арганiзацыйна-метадычнае кiраўнiцтва падначаленымi
ўстановамi  вобласцi  (горада,  раёна)  па  пытаннях  вядзення
статыстычнай справаздачнасцi ў адукацыi;
   забяспечваюць падначаленыя ўстановы бланкамi форм галiновай
статыстычнай справаздачнасцi i ўказаннямi па iх запаўненню;
   кантралююць якасць  справаздачнай  iнфармацыi  i  выкананне
тэрмiнаў яе прадстаўлення;
   распрацоўваюць на  ўзроўнi  вобласцi  (горада,  раёна)  i
прадстаўляюць ў Мiнiстэрства адукацыi i навукi (абласныя ўпраўленнi
адукацыi)  i  тэрытарыяльныя  органы  Дзяржкамстата  зводную
справаздачнасць, прадугледжаную адпаведнымi загадамi Мiнiстэрства
адукацыi i навукi i Дзяржкамстатам;
   арганiзоўваюць, ва ўстаноўленым парадку, выкананне тэрмiновых
запытаў Мiнiстэрства адукацыi i навукi i iншых вышэйстаячых органаў
кiравання;
   садзейнiчаюць Мiнадукацыi i навукi, ва ўстаноўленым парадку, ў
правядзеннi разавых i лангiцюдных статыстычных абследаванняў;
   укараняюць тыповыя праграмныя сродкi для апрацоўкi галiновай
статыстычнай справаздачнасцi;
   вядуць аўтаматызаваны банк iнфармацыi аб установах адукацыi
свайго рэгiёну;
   падрыхтоўваюць прапановы па ўдасканаленню зместу i структуры
форм галiновай статыстычнай справаздачнасцi i ўказанняў па iх
запаўненню.
   Усе навучальна-выхаваўчыя ўстановы, незалежна ад форм уласнасцi
i  ведамаснага  падпарадкавання,  ажыццяўляюць  распрацоўку  i
прадстаўленне статыстычнай справаздачнасцi згодна з Табелем форм
статыстычный  справаздачнасцi. Службовыя асобы, якiя непасрэдна
выконваюць  работы  па  вядзенню  статыстычнай  справаздачнасцi
канкрэтнай  навучальна-выхаваўчай  установы,  прадпрыемства  цi
арганiзацыi, вызначаюцца спецыяльнымi загадамi кiраўнiкоў гэтых
устаноў i нясуць поўную адказнасць за стан пярвiчнага ўлiку i якасць
прадстаўляемай iнфармацыi ў адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам.
   Аб усiх змяненнях, якiя датычацца заўважаных памылак ва ўжо
зацверджаных справаздачах, адначасова iнфармуюцца адпаведныя органы
Дзяржкамстата i органы кiравання сiстэмай адукацыi.
   На ўсiх узроўнях кiравання адукацыяй забараняецца збор ад
падначаленых  устаноў  дадатковай iнфармацыi, не прадугледжанай
адпаведнымi  рашэннямi  Мiнiстэрства  адукацыi  i  навукi  цi
Дзяржкамстата.

 УЗГОДНЕНА                УЗГОДНЕНА
 Дзяржаўны камiтэт па працы        Мiнiстэрства фiнансаў
 i сацыяльнай абароне насельнiцтва    Рэспублiкi Беларусь
 Рэспублiкi Беларусь
 Намеснiк старшынi            Намеснiк мiнiстра
            В.I.Паўлаў          А.I.Сверж
 23 сентября 1994 г.            26 сентября 1994 г.

 ----------------------------
 Дзяржаўная рэгiстрацыя.
 Нумар: 582/12.
 Дата: 18.10.94 г.
<< Назад

Перейти к другому документу
Следующий правовой акт

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избанное), постановления, архив

Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

О защите прав потребителя

ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документыРассылка


Content.Mail.Ru


 

Приколы, фото, юморПриколы