Валерий Левоневский

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа
НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон Республики Беларусь от 7 февраля 1997 г. №3-З "Аб ратыфiкацыi Пагаднення памiж Урадам Рэспублiкi Беларусь i Урадам Лiтоўскай Рэспублiкi аб перадачы картографа-геадэзiчных матэрыялаў, якiя адносяцца да лiтоўскай тэрыторыi"

Архив

обновление

Текст документа по состоянию на 28 марта 2007 года

<< Содержание

    АБ РАТЫФIКАЦЫI ПАГАДНЕННЯ ПАМIЖ УРАДАМ РЭСПУБЛIКI
    БЕЛАРУСЬ I УРАДАМ ЛIТОўСКАЙ РЭСПУБЛIКI АБ ПЕРАДАЧЫ
    КАРТОГРАФА-ГЕАДЭЗIЧНЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ, ЯКIЯ АДНОСЯЦЦА
           ДА ЛIТОЎСКАЙ ТЭРЫТОРЫI

                ЗАКОН
            РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
          ад 7 лютага 1997 г. N 3-З
    (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
          1997 г., N 12, арт.232-233)


 Прыняты Палатай прадстаўнiкоў   9 студзеня 1997 года

 Адобраны Саветам Рэспублiкi   30 студзеня 1997 года


   Ратыфiкаваць Пагадненне памiж Урадам Рэспублiкi Беларусь i
Урадам  Лiтоўскай Рэспублiкi аб перадачы картографа-геадэзiчных
матэрыялаў, якiя адносяцца да лiтоўскай тэрыторыi, падпiсанае ў
г.Вiльнюсе 12 лiпеня 1996 года.


 Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь            А.ЛУКАШЭНКА


    ПАГАДНЕННЕ ПАМIЖ УРАДАМ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ I УРАДАМ
   ЛIТОЎСКАЙ РЭСПУБЛIКI АБ ПЕРАДАЧЫ КАРТОГРАФА-ГЕАДЭЗIЧНЫХ
     МАТЭРЫЯЛАЎ, ЯКIЯ АДНОСЯЦЦА ДА ЛIТОўСКАЙ ТЭРЫТОРЫI


   Урад Рэспублiкi Беларусь i Урад Лiтоўскай Рэспублiкi, якiя
далей называюцца Бакамi,

   грунтуючыся на  прынцыпах  добрасуседскiх   адносiн   i
супрацоўнiцтва памiж Рэспублiкай Беларусь i Лiтоўскай Рэспублiкай,
замацаваных у Дагаворы ад 6 лютага 1995 года,

   пагадзiлiся аб нiжэйпададзеным:

               Артыкул 1

   Беларускi Бок, улiчваючы iнiцыятыву Лiтоўскага Боку ў набыццi
картографа-геадэзiчных матэрыялаў, якiя  адносяцца да лiтоўскай
тэрыторыi i захоўваюцца ў Рэспублiцы Беларусь, перадае Лiтоўскай
Рэспублiцы    на   кампенсацыйнай    аснове   адпаведныя
картографа-геадэзiчныя матэрыялы.

               Артыкул 2

   Перадача картографа-геадэзiчных   матэрыялаў   праводзiцца
паэтапна. Пералiк вышэйназваных матэрыялаў, тэрмiны i ўмовы iх
перадачы выкладзены ў Дадатку, якi з'яўляецца неад'емнай часткай
дадзенага Пагаднення.

               Артыкул 3

   Любыя рознагалоссi, якiя ўзнiкаюць у сувязi з тлумачэннем i
прымяненнем дадзенага Пагаднення, рэгулююцца шляхам перагавораў
памiж  адпаведнымi  камiсiямi,  утворанымi  пастановай Кабiнета
Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 12 жнiўня 1995 года N 370 i
пастановай Урада Лiтоўскай Рэспублiкi ад 14 кастрычнiка 1994 года N
984.

               Артыкул 4

   Дадзенае  Пагадненне  ўступае  ў  сiлу  ў дзень апошняга
паведамлення  аб выкананнi  Бакамi неабходных  унутрыдзяржаўных
працэдур.

   Заключана ў Вiльнюсе 12 лiпеня 1996 года у двух экземплярах на
беларускай  i лiтоўскай мовах, пры гэтым абодва тэксты маюць
аднолькавую сiлу.


 За Урад Рэспублiкi Беларусь               М.ЧЫГIР


               ДАДАТАК
   да Пагаднення памiж Урадам Рэспублiкi Беларусь i Урадам
   Лiтоўскай Рэспублiкi аб перадачы картографа-геадэзiчных
     матэрыялаў, якiя адносяцца да лiтоўскай тэрыторыi

   1. Картографа-геадэзiчныя матэрыялы на тэрыторыю  Лiтоўскай
Рэспублiкi, якiя захоўваюцца ў Рэспублiцы Беларусь, перадаюцца
Лiтоўскаму Боку на кампенсацыйнай аснове з улiкам кошту матэрыялаў,
перададзеных Лiтоўскiм Бокам Рэспублiцы Беларусь.

   2. Пералiк картографа-геадэзiчных матэрыялаў, якiя перадаюцца
Беларускiм Бокам Лiтоўскай Рэспублiцы:

 ---T-----------T-------T------T------------T-------T---------------
 N ¦ Назва   ¦Адзiнка¦Аб'ём ¦Кошт адзiнкi¦Усяго ¦ Заўвагi
 п/п¦матэрыялаў ¦вымя- ¦вымя- ¦ў доларах  ¦долараў¦
  ¦      ¦рэння ¦рэння ¦ЗША     ¦ЗША  ¦
 ---+-----------+-------+------+------------+-------+---------------
 1. Тапаграфiчныя       Тапаграфiчныя планы Спiс гарадоў
   планы:           гарадоў i пасёлкаў, i населеных
   а) гарадоў: кв.км  1450 якiя павiнны былi  пунктаў у
   М 1:2000  лiстоў  2070 захоўвацца па    таблiцы N 1
                тэрытарыяльнаму   да дадзенага
   М 1:5000  -"-   1854 прынцыпу перадаюцца дадатку
              515 бясплатна

   б) сельскiх
   населеных  -"-   161
   пунктаў        329
   М 1:2000

 2. Плошчавая                    Спiс лiстоў
   тапаграфiчная                  прыведзены
   здымка                     ў картаграме
   М 1:5000                    N 1 да
                           дадзенага
                           дадатку

   (выдавецкiя
   арыгiналы)
   Аб'екты:
   05.02.1002 кв.км  1285  307,1    86000
   (Датнуўскi) лiстоў  280

   05.02.1003 кв.км  1033  298,7    67200
   (Кедайнскi) лiстоў  225

 3. Выдавецкiя                   Спiс
   арыгiналы:                   наменклатур
   а) тапагра-                   перадаваемых
   фiчных                     выдавецкiх
   планаў гарадоў                 арыгiналаў
   М 1:10000  лiстоў  160  103,3    16528 i штрыхавых
   Аб'екты:                    копiй
   05.08.0871;                   прыведзены ў
   05.08.0873;                   таблiцах N 2,
   05.08.1236;                   3, 4 да
   05.08.1120;                   дадзенага
   05.08.0984                   дадатку

   б) пера-
   аформленыя
   пазiтыўныя
   копii тапа-
   графiчных
   карт
   М 1:10000  лiстоў  317   96,6    30622
   (с.к.
   1942 г.)

   в) тапагра-
   фiчных карт
   М 1:10000  лiстоў  1976  144,8    286125
   (с.к.
   1963 г.)
   Штрыхавыя
   копii на
   пластыку,
   пера-
   аформленыя
   са с.к.
   1963 г. у
   с.к.1942 г. лiстоў  140   78,4    10976

 4. Выдавецкiя                   Спiс лiстоў
   арыгiналы                    прыведзены ў
   тапаграфiчных                  картаграмах
   карт                      N 2, 3 да
   М 1:25000                    дадзенага
   (с.к.1963 г.) лiст.  755   40,0    30200 дадатку
   (с.к.1963 г.) лiст.  163   60,63    9882

 5. Выдавецкiя                   Спiс лiстоў
   арыгiналы:                   прыведзены ў
   а) тапагра-                   картаграме N 4
   фiчных карт                   да дадзенага
   М 1:50000  лiстоў   81  378,5    30659 дадатку
   б) таксама
   тапаграфiчных
   карт
   агульных
   лiстоў з
   iншымi лi-
   стоў дзяр-
   жавамi   лiстоў   23  226,1     5200

 6. Выдавецкiя                   Спiс лiстоў
   арыгiналы:                   прыведзены ў
   а) тапагра-                   картаграме N 5
   фiчных карт                   да дадзенага
   М 1:100000 лiстоў   20  179,5     3590 дадатку
   б) таксама
   тапаграфiчных
   карт
   агульных
   лiстоў з
   iншымi
   лiстоў
   дзяржавамi лiстоў   11   90,9     1000

 7. Тыражныя                    Спiс лiстоў
   адбiткi                     прыведзены Ў
   карт                      картаграме N 5
   М 1:10000                    да дадзенага
   М 1:50000  лiстоў  3850   4,0     5400 дадатку

 8. Каталогi  ката-
   вышынi i  логаў   156   10:0     1560
   каардынат

 9. Аэра-    нега-
   негатывы  тываў 246832   1.0    246832

 10. Рэпрадук-  рэпра-
   цыi накiд- дукцый  1560   2.0    3120
   нога
   мантажу

 11. Аэра-           вяртаюцца      Спiс
   негатывы,         бязвыплатна     аэраздымачных
   перададзеныя                  матэрыялаў
   Лiтоўскiм                    прыведзены
   Бокам у                     ў таблiцы
   1981-1989                    N 6 да
   гадах па  нега-                дадзенага
   ўказанню  тываў  6909            дадатку
   ГУГК СССР
   на
   захоўванне
   ў ЗахАГП

 12. Матэрыялы
   планавай
   прывязкi
   аэра-
   здымкаў з
   каталогамi
   каардынат
   апазнакаў:

   а) на рэпра- рэпра-
   дукцыях;   дукцый 1870  1.0      1870
   б) на    адбiт-
   кантактных  каў  37560  1.0     37560
   адбiтках

 13. Кошт паслуг
   i выраб
   копiй на
   агульныя
   лiсты
   тапаграфiчных
   карт з
   iншымi
   дзяржавамi                114500

   Усяго                  998824

   Агульны кошт матэрыялаў складае 998824 (дзевяноста восем тысяч
васемсот дваццаць чатыры) долары ЗША.

   Пералiк матэрыялаў, перададзеных у 1990-1991 гадах Лiтоўскiм
Бокам Рэспублiцы Беларусь:

 ---T-----------T-------T------T------------T-------T---------------
 N ¦ Назва   ¦Адзiнка¦Аб'ём ¦Кошт адзiнкi¦Усяго ¦ Заўвагi
 п/п¦матэрыялаў ¦вымя- ¦вымя- ¦ў доларах  ¦долараў¦
  ¦      ¦рэння ¦рэння ¦ЗША     ¦ЗША  ¦
 ---+-----------+-------+------+------------+-------+---------------

 1. Тапаграфiчныя
  карты
  М 1:10000   карт  10164   4.0    40656
   1:100000

 2. Каталогi   ката-
  геадэзiчных  логаў   215  10.0     2150
  пунктаў

 3. Матэрыялы
  аэрафота-
  здымкi:

  а) аэра-   нега-
  негатывы;  тывы  301461   1.0    301461
  б) рэпра-  рэпра-
  дукцыi    дукцый  5638   2.0    11276

 4. Матэрыялы
  планавай
  прывязкi:
  а) на    рэпра-
  рэпрадукцыi дукцый  2769   1.0     2769
  б) на    адбiткаў
  кантактных
  адбiтках       43465   1.0    43456

   Усяго                  401777


   Усяго перададзена матэрыялаў на суму 401777 (чатырыста адна
тысяча семсот семдзесят сем) долараў ЗША.

   Рознiца кошту перададзеных з 1990 года Бакамi адзiн аднаму
картографа-геадэзiчных матэрыялаў складае 597047 (пяцьсот дзевяноста
сем тысяч сорак сем) долараў ЗША на карысць Рэспублiкi Беларусь.

   3. Беларускi  Бок  гарантуе  камплектнасць,  якаснасць  i
прыгоднасць  для  далейшага выкарыстання картографа-геадэзiчнага
матэрыялу,  якi  перадаецца  Лiтоўскаму  Боку.  Разам  з
картографа-геадэзiчнымi матэрыяламi Беларускi Бок перадае i ўсю
тэхнiчную дакументацыю да iх.

   4. Беларускi Бок у асобе Беларускага картографа-геадэзiчнага
аб'яднання  Мiнiстэрства  архiтэктуры  i будаўнiцтва Рэспублiкi
Беларусь (г.Мiнск, вул.Варвашэнi, 17) на  працягу трох месяцаў
праводзiць камплектацыю i зверку картографа-геадэзiчнага матэрыялу,
якi перадаецца Лiтоўскаму Боку ў асобе Дзяржаўнай службы  па
землеўпарадкаванню i геадэзii пры Мiнiстэрстве сельскай гаспадаркi
Лiтоўскай Рэспублiкi (г.Вiльнюс, пр.Гедзiмiнаса, 19), i паведамляе
аб гатоўнасцi да перадачы названых матэрыялаў.

   5. Лiтоўскi Бок у асобе Дзяржаўнай службы па землеўпарадкаванню
i геадэзii пры Мiнiстэрстве сельскай гаспадаркi Лiтоўскай Рэспублiкi
праводзiць  праверку  камплектнасцi  падрыхтаванага да перадачы
картографа-геадэзiчнага матэрыялу i пры садзейнiчаннi Беларускага
Боку праводзiць вываз яго сваiмi сродкамi.

   6. Беларускi Бок у асобе Беларускага картографа-геадэзiчнага
аб'яднання Мiнiстэрства архiтэктуры  i  будаўнiцтва  Рэспублiкi
Беларусь  прыступае  да  выканання  абавязкаў  па  перадачы
картографа-геадэзiчных матэрыялаў пасля атрымання ўрадавага задання.

   7. Факт перадачы матэрыялаў афармляецца адпаведнымi актамi
здачы-прыёмкi iх, якiя падпiсваюцца ўпаўнаважанымi прадстаўнiкамi
Беларускага  картографа-геадэзiчнага  аб'яднання  Мiнiстэрства
архiтэктуры i будаўнiцтва Рэспублiкi Беларусь i Дзяржаўнай службы па
землеўпарадкаванню i геадэзii пры Мiнiстэрстве сельскай гаспадаркi
Лiтоўскай Рэспублiкi.

   8. Сродкi, прадугледжаныя ў якасцi кампенсацыi Лiтоўскiм Бокам
Беларускаму Боку за перадачу картографа-геадэзiчных матэрыялаў у
памеры 597047 долараў ЗША, улiчваюцца пры ажыццяўленнi разлiкаў за
пастаўленую Лiтоўскiм Бокам Беларускаму Боку электраэнергiю.

<< Назад

Перейти к другому документу
Следующий правовой акт

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избанное), постановления, архив

Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

О защите прав потребителя

ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документыРассылка


Content.Mail.Ru


 

Приколы, фото, юморПриколы