Большая электронная библиотека законов
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости

Постановление Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 16 августа 2000 г. №59 "Аб зацвярджэннi форм дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасцi па статыстыцы матэрыяльных рэсурсаў"

Архив февраль 2009 года

Право Беларуси 2011

<< Содержание | <<< Главная страница

Стр. 5

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 |


каштоўных металаў i вырабаў з iх, лому i адходаў па стану на 1
лiпеня i 1 студзеня, i даных аб здачы каштоўных металаў у выглядзе
лому i адходаў у Дзяржаўны фонд каштоўных металаў i каштоўных
камянёў Рэспублiкi Беларусь, а таксама справаздачных даных аб
расходзе каштоўных металаў, якiя перадаюцца прадпрыемствам на iншыя
прадпрыемствы для выканання ўласных заказаў.

   4.1. Даныя аб здачы каштоўных металаў у выглядзе лому i адходаў
у Дзяржаўны фонд каштоўных металаў i каштоўных камянёў Рэспублiкi
Беларусь  указваюцца ў справаздачы на падставе дакументаў  аб
утрыманнi каштоўных металаў у ломе i адходах, якiя здадзены за
справаздачны  перыяд  i  атрыманы  ад прадпрыемстваў,  якiя
перапрацоўваюць лом i адходы. Калi да моманту складання справаздачы
гэтыя дакументы не паступяць, здача ў Дзяржаўны фонд каштоўных
металаў i каштоўных камянёў Рэспублiкi Беларусь паказваецца па
ўлiковых даных прадпрыемства.

   4.2. Прадпрыемствы-ломаздатчыкi  абавязаны  ўказваць   у
суправаджальных дакументах на розныя вiды адпраўляемых лому i
адходаў код дадзенага вiду адходаў у адпаведнасцi з кодамi нумароў
радкоў раздзела III "Астаткi, паступленне i здача ў Дзяржаўны фонд
каштоўных металаў i каштоўных камянёў Рэспублiкi Беларусь каштоўных
металаў у выглядзе лому i адходаў" справаздачы па форме 2-км.
Напрыклад, код адходаў золата ад камплектуючых вырабаў 023, адходаў
серабра ад нiзкавольтнай апаратуры 053 i гэтак далей.

   4.3. Паступiўшыя  за справаздачны перыяд каштоўныя  металы
павiнны быць поўнасцю апрыходаваны i адлюстраваны ў справаздачы па
форме 2-км, для чаго ўсе дакументы па прыходу i расходу каштоўных
металаў за справаздачны перыяд павiнны быць своечасова апрацаваны.

   5. У справаздачу па форме 2-км не ўключаюцца каштоўныя металы,
якiя ўтрымлiваюцца:
   у гатовай прадукцыi, якая здаецца на склад для рэалiзацыi;
   у складзе матэрыяльных каштоўнасцей, пералiчаных у пункце 3;
   атрыманыя ад пабочных арганiзацый для выканання iх заказаў.

   6. Усе даныя ў справаздачы паказваюцца ў вазе чыстых металаў з
дакладнасцю да аднаго грама, па сусальнаму золату - у штуках
кнiжак.

    Глава 2. Парадак запаўнення справаздачы па раздзелу I
 "Астаткi, паступленне i расход каштоўных металаў i вырабаў з iх"

   7. Азотнакiслае  серабро  (тэхнiчнае),  атрыманае   ад
прадпрыемстваў-вытворцаў, адлюстроўваецца ў справаздачы ў радку 03
"Солi серабра для хiманалiзаў у пералiку на метал".
   У выпадках выкарыстання азотнакiслага серабра (тэхнiчнага) на
выраб электралiтаў i паст спiсанне гэтай солi ў расход у радку 03
"Солi серабра для хiманалiзаў у пералiку на метал" робiцца толькi ў
графе 3 "Зрасходавана з пачатку года - усяго" з адначасовым
апрыходваннем яе ў графе 2 "Паступiла з пачатку года" у радку 02
"Серабро" у пералiку на чыстую вагу металу. Расход i астаткi серабра
ў электралiтах i пастах адлюстроўваюцца ў справаздачы толькi ў радку
02 "Серабро" у графах 1, 3, 4, 8, 9, 11.
   Астаткi  азотнакiслага серабра, якое атрымана для  вырабу
электралiтаў  i  паст,  але не выкарыстана на гэтыя  мэты,
адлюстроўваюцца ў справаздачы ў пералiку на метал у радку 03 "Солi
серабра для хiманалiзаў у пералiку на метал" у графах 1, 8 i 9.

   8. Злучэннi серабра ў хiмiчных рэактывах, якiя выкарыстоўваюцца
для правядзення хiмiчных аналiзаў, адлюстроўваюцца ў радку 03 у
пералiку на метал у парадку, якi прадугледжаны пунктам 11 дадзенай
iнструкцыi.

   9. Вырабы з каштоўных металаў i сплаваў, якiя паступаюць у
камплекце з абсталяваннем, уключаючы закупленыя па iмпарту, а
таксама выкарыстаныя для камплектацыi абсталявання ў якасцi аснасткi
(шклоплавiльныя  прылады,  каталiзатарныя сеткi,  каталiзатары,
награвальныя элементы, тыглi, тэрмометры супрацiўлення i iншае),
якiя могуць быць выцягнуты з гэтага абсталявання, адлюстроўваюцца ў
справаздачы ў пералiку на металы па адпаведных радках у графах 1, 2,
3, 8, 10.

   10. Каштоўныя  металы,  якiя ўтрымлiваюцца ў  стандартных
тэрмапарах, а таксама якiя паступаюць у камплекце з абсталяваннем,
адлюстроўваюцца  ў вазе сплаву ў радку 12  "Плацiна-родыевыя
тэрмапары" ў графах 1, 2, 3, 5, 8, 10.

   11. Усе злучэннi i вырабы з каштоўных металаў, якiя  не
пералiчаны ў графе А "Каштоўныя металы i вырабы з iх" справаздачы,
адлюстроўваюцца ў пералiку на метал па адпаведных радках. Працэнтнае
ўтрыманне металу вызначаецца па дакументах пастаўшчыкоў i па даных
уваходнага кантролю.

   12. Серабро, якое знаходзiцца ў прыгодных сярэбрана-цынкавых
акумулятарах,  у справаздачу па форме 2-км не ўключаецца,  а
адлюстроўваецца  ў справаздачы па форме 4-км "Справаздача  аб
астатках, паступленнi i расходзе каштоўных металаў, якiя знаходзяцца
ў прыборах, абсталяваннi i iншых вырабах".

   13. У графе 1 "Астатак на пачатак года" паказваюцца астаткi
каштоўных металаў на пачатак года, якiя павiнны быць роўнымi
астаткам на тую ж дату графы 8 "Астатак на канец справаздачнага
перыяду - усяго" справаздачы за папярэднi год. Пры несупадзеннi
ўказаных даных у тлумачальнай запiсцы да справаздачы належыць
указаць прычыны разыходжанняў.

   14. У графе 2 "Паступiла з пачатку года" паказваецца агульная
колькасць  каштоўных  металаў i вырабаў з iх, атрыманых  у
справаздачным перыядзе:
   ад Камiтэта па каштоўных металах пры Мiнiстэрстве фiнансаў
Рэспублiкi Беларусь;
   ад прадпрыемстваў, якiя вырабляюць паўфабрыкаты, вырабы i
злучэннi з каштоўных металаў па дагаворных заказах, а таксама ад
iншых прадпрыемстваў;
   у тэрмапарах i тэрмометрах супрацiўлення, якiя паступаюць па
дагаворных заказах i ў камплекце з абсталяваннем;
   выяўленыя лiшкi i iншыя паступленнi каштоўных металаў.

   15. У графе 3 "Зрасходавана з пачатку года - усяго" паказваецца
агульная колькасць каштоўных металаў i вырабаў з iх, фактычна
зрасходаваных у справаздачным перыядзе:
   на  вытворчасць  прадукцыi, уключаючы расход на  вырабы,
тэхналагiчныя  адходы  i  брак, i на страты, у тым  лiку
звышнарматыўныя, не аднесеныя на вiнаватых асоб;
   на  навукова-даследчыя, вопытна-канструктарскiя,  рамонтныя,
лабараторныя i iншыя работы.
   У графу 3 уключаюць таксама каштоўныя металы:
   забракаваныя i знятыя з вытворчасцi паўфабрыкаты, вырабы,
дэталi, спiсаныя па актах, якiя падлягаюць здачы ў Дзяржаўны фонд
каштоўных металаў i каштоўных камянёў Рэспублiкi Беларусь;
   у адпрацаваных у працэсе эксплуатацыi вырабах (шклоплавiльных
прыладах, каталiзатарах, тыглях, лабараторным посудзе, тэрмапарах,
тэрмометрах супрацiўлення i iншых), калi прадпрыемства здае iх у
Дзяржаўны фонд каштоўных металаў i каштоўных камянёў Рэспублiкi
Беларусь, пры гэтым спiсанне выконваецца па першапачатковай вазе,
якая ўказана ў дакументах пастаўшчыка i зацверджана актам прыёмкi;
   у адпраўленых для перапрацоўкi на прадпрыемствы незабруджаных
адходах  вытворчасцi  прадукцыi (высечка, вырубка i  iншыя),
адпрацаваных вырабах i нявыкарыстаных астатках з мэтай iх паўторнага
выкарыстання;
   у нявыкарыстаных астатках паўфабрыкатаў, вырабаў, злучэнняў,
якiя здадзены ў Дзяржаўны фонд каштоўных металаў i каштоўных камянёў
Рэспублiкi Беларусь, а таксама нястачы i звышнарматыўныя страты,
якiя аднесены на вiнаватых асоб.

   16. У графе 4 "Зрасходавана з пачатку года, у тым лiку на
вытворчыя патрэбы, навукова-даследчыя мэты, уключаючы адходы i
страты"  паказваецца колькасць каштоўных металаў у  сыравiне,
паўфабрыкатах, дэталях, вузлах i вырабах, фактычна зрасходаваных у
справаздачным перыядзе на вытворчасць прадукцыi:
   на валавы выпуск прадукцыi, уключаючы адходы i брак, якiя
падлягаюць здачы ў Дзяржаўны фонд каштоўных металаў i каштоўных
камянёў Рэспублiкi Беларусь, а таксама беззваротныя страты;
   на рамонтныя, вучэбныя, лабараторныя, навукова-даследчыя i
вопытныя работы, уключаючы адходы i страты, якiя мелi месца пры iх
правядзеннi;
   вышаўшыя са строю ў працэсе эксплуатацыi i падлягаючыя здачы ў
Дзяржаўны фонд каштоўных металаў i каштоўных камянёў Рэспублiкi
Беларусь каталiзатарныя сеткi, каталiзатары, лабараторны посуд,
тыглi, электранагравальнiкi i iншыя вырабы, якiя выкарыстоўваюцца
для аснасткi вытворчага абсталявання, з улiкам страт пры  iх
эксплуатацыi.

   16.1. У графу 4 справаздачы не ўключаюцца:
   каштоўныя металы ў адпрацаваных тэрмапарах i  тэрмометрах
супрацiўлення,  за выключэннем страт, якiя ўтварылiся пры  iх
эксплуатацыi (угар);
   каштоўныя  металы  ў  адходах, адпрацаваных вырабах  i
нявыкарыстаных астатках, якiя перадаюцца ў перапрацоўку для iх
паўторнага выкарыстання;
   каштоўныя  металы ў забракаваных i знятых з  вытворчасцi
паўфабрыкатах, вырабах i дэталях, спiсаных па актах i падлягаючых
здачы ў Дзяржаўны фонд каштоўных металаў i каштоўных камянёў
Рэспублiкi Беларусь;
   нястачы i звышнарматыўныя страты каштоўных металаў, аднесеныя
на вiнаватых асоб.

   17. У графе 5 "Зрасходавана з пачатку года, у тым лiку
перададзена на другасны пераплаў з наступным выкарыстаннем  у
вытворчасцi" паказваецца колькасць каштоўных металаў i вырабаў з iх,
перададзеных у справаздачным перыядзе перапрацоўчым прадпрыемствам
для аднаўлення i паўторнага выкарыстання ў вытворчасцi.

   18. Сума паказчыкаў граф 4 i 5 можа быць роўнай або менш
паказчыка ў графе 3. Калi сума менш, то да формы прыкладаецца
расшыфроўка з тлумачэннем прычын разыходжанняў.

   19. У графах 6 i 7 "Акрамя таго рэалiзавана з пачатку года
прадпрыемствам i арганiзацыям" адлюстроўваецца колькасць каштоўных
металаў, якiя рэалiзаваны ў справаздачным перыядзе прадпрыемствам i
арганiзацыям рэспублiкi i iншых дзяржаў.

   20. У графе 8 "Астатак на канец справаздачнага  перыяду"
паказваюцца астаткi каштоўных металаў на канец  справаздачнага
перыяду ў сыравiне, паўфабрыкатах i вырабах:
   якiя знаходзяцца на заводскiх, цэхавых i прамежкавых складах, у
цэхах, лабараторыях, непасрэдна на працоўных месцах, уключаючы
паўфабрыкаты, дэталi i вузлы;
   перададзеных прадпрыемствам, якое складае справаздачу, на iншыя
прадпрыемствы для выканання ўласных заказаў;
   у паўфабрыкатах i вырабах, якiя зняты з вытворчасцi.
   У гэтай жа графе паказваюць каштоўныя металы ў адпрацаваных
вырабах i нявыкарыстаных астатках, адходах, якiя могуць быць пасля
перапрацоўкi паўторна выкарыстаны ў вытворчасцi.

   20.1. З агульнай колькасцi астаткаў на канец справаздачнага
перыяду, паказаных у графе 8, трэба выдзелiць:
   графу 9 "Астатак на канец справаздачнага перыяду, у тым лiку ў
сыравiне,  паўфабрыкатах i незавершанай вытворчасцi", у  якой
паказваюцца астаткi ў сыравiне, паўфабрыкатах, уключаючы астаткi ў
цэхах, куды ўключаюцца астаткi каштоўных металаў у разнастайных
вiдах сыравiны i паўфабрыкатаў (у злiтках, дроце, палосах, анодах, у
солях, кiслотах), а таксама ў адходах каштоўных металаў, якiя могуць
быць  выкарыстаны  на  выпуск  прадукцыi,  на  правядзенне
навукова-даследчых i вопытных работ. Астаткi каштоўных металаў у
каталiзатарах, у свiнцова-сярэбраных анодах, каталiзатарных сетках,
нiцеўтваральнiках (фiльерах), электранагравальнiках уключаюцца ў
графу 9 справаздачы ў тым выпадку, калi яны знаходзяцца на заводскiх
i цэхавых складах як запасныя вырабы да дзеючага  вытворчага
абсталявання. У гэтай графе паказваюцца таксама аноды, дэталi з
каштоўных металаў, якiя паддаюцца ўзважванню, а таксама электралiты,
эмульсii, пасты i гэтак далей, утрыманне каштоўных металаў у якiх
можа быць вызначана хiмiчным аналiзам;
   графу 10 "Астатак на канец справаздачнага перыяду, у тым лiку ў
абсталяваннi i лабараторным посудзе", у якой паказваюцца каштоўныя
металы ў лабараторным посудзе i ў вырабах аснасткi  дзеючага
вытворчага абсталявання, якiя знаходзяцца на момант  складання
справаздачы ў працэсе эксплуатацыi.

   21. У графе 11 "Акрамя таго, астаткi каштоўных металаў, якiя не
могуць быць узважаны, у незавершанай вытворчасцi"  паказваецца
колькасць каштоўных металаў, якiя ўтрымлiваюцца ў дэталях, вузлах i
зборках не поўнасцю гатовых вырабаў.
   У сувязi з тым, што вагу каштоўных металаў у такiх дэталях,
вузлах i вырабах устанавiць шляхам узважвання немагчыма, колькасць
каштоўных металаў у iх у графе 11 справаздачы ўказваецца па
фактычнаму  расходу адпаведна ўлiковым дакументам,  дакументам
пастаўшчыка або па нормах расходу за мiнусам адходаў i страт.

   22. Гадзiннiкавые  заводы,  якiя атрымлiваюць золата  ад
пастаўшчыкоў у выглядзе залатых гадзiннiкавых карпусоў i завадных
галовак да iх, павiнны паказаць гэтае золата па радку 01 "Золата" у
графах 1, 2, 3, 4, 8, 9 па чыстай вазе адпаведна пашпарту i iншым
улiковым дакументам. Пры гэтым у справаздачы належыць зрабiць
даведку, у якой указаць колькасць золата, якое ўтрымлiваецца ў
гадзiннiкавых карпусах i галоўках да iх, уключанае ў графу 4 i
асобна - у графы 8 i 9.

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 |
<< Навигация | <<< Главная страница

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (изьранное), постановления, архив


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Russian Business

The real estate of Russia

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner