Большая электронная библиотека законов
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости

Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 8 июля 1997 г. №381 "Аб зацвярджэннi Прыкладнага палажэння аб вучэбных аб'яднаннях прафесiянальна-тэхнiчных i сярэднiх спецыяльных навучальных устаноў"

Архив февраль 2009 года

Право Беларуси 2011

<< Содержание | <<< Главная страница

    ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
            8 лiпеня 1997 г. № 381

 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ПРЫКЛАДНАГА ПАЛАЖЭННЯ АБ ВУЧЭБНЫХ
 АБ'ЯДНАННЯХ ПРАФЕСIЯНАЛЬНА-ТЭХНIЧНЫХ I СЯРЭДНIХ
 СПЕЦЫЯЛЬНЫХ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОЎ
     --------------------------------------------------------+++
     Утратил силу приказом Министерства образования от 22 марта
     2006 г. № 169  

   У мэтах стварэння ўмоў для развiцця сiстэмы бесперапыннай
прафесiянальнай адукацыi, удасканалення падрыхтоўкi квалiфiкаваных
рабочых i спецыялiстаў з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй загадваю:
   1. Зацвердзiць прыкладнае Палажэнне аб вучэбных аб'яднаннях
прафесiянальна-тэхнiчных i сярэднiх спецыяльных навучальных устаноў.
Увесцi ў дзеянне ўказанае Палажэнне з 1 жнiўня 1997 г.
   2. Упраўленням прафесiянальна-тэхнiчнай i сярэдняй спецыяльнай
адукацыi (Ганчар Э.М., Кiрылюк Л.Я.) давесцi прыкладнае Палажэнне да
ведама  ўпраўленняў  адукацыi  абл(Мiнгар)выканкамаў, дырэктараў
прафесiянальна-тэхнiчных i сярэднiх спецыяльных навучальных устаноў
i забяспечыць кантроль за вызначаным парадкам стварэння вучэбных
аб'днанняў.

 Мiнiстр                         В.I.СТРАЖАЎ

                        ЗАЦВЕРДЖАНА
                        Загад
                        Мiнiстэрства адукацыi
                        Рэспублiкi Беларусь
                        08.07.1997 № 381

            ПРЫКЛАДНАЕ ПАЛАЖЭННЕ
     аб вучэбных аб'яднаннях прафесiянальна-тэхнiчных i
       сярэднiх спецыяльных навучальных устаноў

            1. Агульныя палажэннi

   1. Вучэбнае аб'яднанне "Прафесiянальна-тэхнiчная навучальная
ўстанова - сярэдняя спецыяльная навучальная ўстанова" ("ПТНУ-ССНУ")
(далей - аб'яднанне) з'яўляецца адной з форм практычнай рэалiзацыi
прынцыпа бесперапыннасцi прафесiянальнай адукацыi i ствараецца ў
мэтах найбольш эфектыўнага выкарыстання ў навучальным  працэсе
пераваг агульнаспецыяльнай i прафiлюючай падрыхтоўкi ў сярэдняй
спецыяльнай  i   прафесiянальна-практычнай   падрыхтоўкi   ў
прафесiянальна-тэхнiчных навучальных установах.
   2. Галоўнымi задачамi аб'яднання з'яўляюцца:
   - стварэнне спрыяльных умоў для рэалiзацыi адукацыйных запытаў
асобы ў галiне прафесiянальнай адукацыi,  яе  прафесiянальнага
станаўлення i росту;
   - удасканаленне вучэбна-выхаваўчага працэсу, якое мае на ўвазе
бесперапыннасць, адкрытасць, гiбкасць, варыятыўнасць i пераемнасць у
змесце, формах i метадах падрыхтоўкi квалiфiкаваных рабочых i
спецыялiстаў  з  сярэдняй спецыяльнай адукацыяй, распрацоўка i
апрабацыя новых методык i тэхналогiй  навучання  i  выхавання
навучэнцаў ПТНУ i ССНУ;
   - задавальненне  патрэбнасцi  народнай   гаспадаркi   ў
квалiфiкаваных кадрах розных узроўняў адукацыi i квалiфiкацыi;
   - карэннае павышэнне якасцi прафесiйнай падрыхтоўкi навучэнцаў
за кошт пераемнасцi i ўзаемасувязi зместу сярэдняй спецыяльнай i
прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi, больш поўнага i  эфектыўнага
выкарыстання наяўнага кадравага патэнцыялу i вучэбна-матэрыяльнай
базы навучальных устаноў, якiя ўваходзяць у аб'яднанне;
   - удасканаленне  iснуючых механiзмаў адбору абiтурыентаў i
фармiравання кантынгенту сярэднiх спецыяльных навучальных устаноў,
забеспячэнне высокага ўзроўню агульнаадукацыйнай i прафесiянальнай
падрыхтоўкi выпускнiкоў, якi дазваляе паспяхова працягваць навучанне
ў ВНУ па сiстэме бесперапыннай прафесiянальнай адукацыi.
   3. У сваёй дзейнасцi аб'яднанне кiруецца дзеючым заканадаўствам
Рэспублiкi Беларусь, прыкладнымi палажэнямi аб сярэднiх спецыяльных
(вучылiшча,   тэхнiкум,   каледж,   вышэйшы   каледж)   i
прафесiянальна-тэхнiчных   (прафесiянальна-тэхнiчнае  вучылiшча,
вышэйшае прафесiянальнае i тэхнiчнае  вучылiшча,  рэгiянальныя
цэнтры  прафесiянальнай  адукацыi)  навучальных  установах,
нарматыўнымi дакументамi Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь,
iншых  органаў  кiравання,  у непасрэдным падпарадкаваннi якiх
знаходзяцца ўваходзячыя ў аб'яднанне навучальныя ўстановы, i гэтым
Палажэннем.
   4. Аб'яднанне  навучальных  устаноў  сiстэмы  Мiнадукацыi
ствараецца загадам Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь на
падставе сумесных прапаноў навучальных устаноў  i  ўпраўленняў
адукацыi  абл(Мiнгар)выканкамаў,  якiм непасрэдна падпарадкаваны
прафесiянальна-тэхнiчныя навучальныя ўстановы.
   Аб'яднанне навучальных  устаноў,  не ўваходзячых ў сiстэму
Мiнадукацыi,  ствараецца  па  iх  сумеснай  прапанове  загадам
рэспублiканскага органа дзяржаўнага кiравання, якому падпарадкаваны
гэтыя навучальныя ўстановы.
   Аб'яднанне навучальных  устаноў, якiя ўваходзяць у сiстэмы
розных мiнiстэрстваў i iншых рэспублiканскiх органаў дзяржаўнага
кiравання, ствараецца сумесным загадам адпаведных рэспублiканскiх
органаў дзяржаўнага кiравання на  падставе  сумесных  прапаноў
навучальных  устаноў i органаў кiравання, якiм яны непасрэдна
падпарадкаваны.
   5. Сярэднiя спецыяльныя i прафесiянальна-тэхнiчныя навучальныя
ўстановы ўваходзяць у аб'яднанне на правах поўнай юрыдычнай i
фiнансавай самастойнасцi.
   Кожная навучальная ўстанова, што ўваходзiць у аб'яднане, мае
права свабоднага выхаду з яго.
   Спыненне дзейнасцi аб'яднання (выхад удзельнiкаў з саставу
аб'яднання)  ажыццяўляецца  ў аналагiчным парадку, на падставе
адпаведных прапаноў удзельнiкаў (удзельнiка) аб'яднання.
   6. Аб'яднанне арганiзуе сваю дзейнасць на падставе гадавога (цi
на iншы, устаноўлены саветам аб'яднання тэрмiн) i перспектыўных
планаў работы.

       2. Арганiзацыя вучэбна-выхаваўчага працэсу

   7. Бесперапынная падрыхтоўка рабочых i спецыялiстаў з сярэдняй
спецыяльнай адукацыяй у рамках аб'яднання ажыццяўляецца па прынцыпу
паэтапнага авалодання адукацыйнымi ўзроўнямi па адзiных (узгодненых)
вучэбных планах i праграмах, распрацаваных аб'яднаннем (навучальнымi
ўстановамi) i зацверджаных ва ўстаноўленым парадку Мiнiстэрствам
адукацыi Рэспублiкi Беларусь.
   8. На  першым  этапе  навучання  (у  ПТНУ),  як правiла,
прадугледжваецца  завяршэнне  агульнаадукацыйнай  падрыхтоўкi  i
прыманне рабочай квалiфiкацыi (квалiфiкацый) па прафесii (прафесiях)
на ўзроўнi не нiжэй 2-3 квалiфiкацыйнага разраду.
   9. Пераход навучэнцаў на другi этап навучання (у ССНУ) для
атрымання сярэдняй спецыяльнай адукацыi ажыццяўляецца ў адпаведнасцi
з Палажэннем аб умовах i парадку залiчэння навучэнцаў ПТНУ у ССНУ у
рамках вучэбнага аб'яднання "ПТНУ-ССНУ", распрацаванага аб'яднаннем
самастойна з улiкам патрабаваняў Тыпавых правiлаў прыёму ў ССНУ i
зацверджанага Саветам аб'яднання па ўзгадненню з органам кiравання,
загадам якога створана аб'яднанне.
   10. Тэрмiны навучання на кожным з этапаў вызначаюцца вучэбнымi
планамi.
   11. Пералiк спецыяльнасцей, па якiх ажыццяўляецца паэтапнае
бесперапыннае навучанне квалiфiкаваных рабочых i спецыялiстаў з
сярэдняй спецыяльнай адукацыяй у рамках аб'яднання ўзгадняецца з
органам кiравання, загадам якога створана аб'яднанне.

           3. Кiраванне аб'яднаннем

   12. Кiраўнiцтва  дзейнасцю  аб'яднання  ажыццяўляе  Савет
аб'яднання, якi ствараецца на парытэтных пачатках з прадстаўнiкоў
гэтых навучальных устаноў. У састаў Савета ўваходзяць прадстаўнiкi
ад адмiнiстрацыi, выкладчыкаў, майстроў вытворчага навучання i
грамадскiх арганiзацый ССНУ i ПТНУ.
   13. Савет узначальваюць сустаршынi-кiраўнiкi ўдзельнiчаючых у
аб'яднаннi навучальных устаноў, якiя маюць роўныя правы.
   14. Савет аб'яднання:
   - арганiзуе  (пры  неабходнасцi)  распрацоўку i зацвярджае
палажэнне аб аб'яднаннi;
   - распрацоўвае i зацвярджае гадавыя i перспектыўныя планы
работы аб'яднання;
   - арганiзуе распрацоўку i ўдасканаленне вучэбных планаў i
праграм бесперапыннай падрыхтоўкi рабочых i спецыялiстаў з сярэдняй
спецыяльнай адукацыяй з улiкам запытаў заказчыкаў кадраў i iнтарэсаў
навучальных устаноў, што ўваходзяць у аб'яднанне;
   - арганiзуе распрацоўку i зацвярджае па ўзгадненню з органам
кiравання, загадам якога створана аб'яднанне, Палажэнне аб умовах i
парадку  залiчэння навучэнцаў ПТНУ ў ССНУ ў рамках вучэбнага
аб'яднання "ПТНУ-ССНУ";
   - арганiзуе падрыхтоўку i правядзенне сумесных пасяджэнняў
педагагiчных саветаў, метадычных i цыклавых камiсiй, канферэнцый,
семiнараў, творчых выстаў i iншых мерапрыемстваў, абмен вопытам
работы.
   15. Пасяджэннi Савета праводзяцца не радзей 2 разоў у год, а
таксама па меры неабходнасцi, у перыяд памiж пасяджэннямi Савета
рашэннi бягучых пытанняў ажыццяўляюцца сустаршынямi.
   16. Для    арганiзацыi    метадычнага    забеспячэння
вучэбна-выхаваўчага працэсу з лiку адмiнiстрацыi, выкладчыкаў i
майстроў вытворчага навучання i каледжа можа стварацца метадычны
савет  аб'яднання, якi каардынуе метадычную работу навучальных
устаноў, якiя ўваходзяць у аб'яднанне i дзейнiчае на падставе
Палажэння, зацверджанага Саветам аб'яднання.

            4. Правы i абавязкi
      навучальных устаноў - удзельнiкаў аб'яднання

   17. Правы i абавязкi  ўдзельнiкаў  аб'яднання  вызначаюцца
Палажэннямi  аб сярэдняй спецыяльнай i прафесiянальна-тэхнiчнай
навучальных установах (ПТВ, ВПВ, ВТВ, ЦПА), дадзеным Палажэннем, а
таксама  двухбаковымi  дагаворамi,  якiя  могуць заключацца ва
ўстаноўленым парадку.
   18. Удзельнiкi аб'яднання маюць права ва ўстаноўленым парадку
ўносiць на разгляд органа кiравання, загадам якога яно створана,
прапановы па ўдасканаленню i спыненню дзейнасцi аб'яднання, пры
гэтым спыненне дзейнасцi аб'яднання не мяняе статуса ўваходзячых у
яго навучальных устаноў.
   19. Сярэдняя спецыяльная навучальная ўстанова:
   - ажыццяўляе падрыхтоўку спецыялiстаў з сярэдняй спецыяльнай
адукацыяй з лiку асоб, залiчаных у ССНУ ў адпаведнасцi з Палажэннем
аб умовах i парадку залiчэння навучэнцаў ПТНУ у ССНУ у рамках
вучэбнага аб'яднання "ПТНУ-ССНУ";
   - аказвае  дапамогу  выкладчыкам  вучылiшча  ў  павышэннi
квалiфiкацыi, прадстаўляе  магчымасць  карыстацца  тэхнiчнай  i
метадычнай дакументацыяй;
   - прадстаўляе магчымасць  выкладчыкам  i  навучэнцам  ПТНУ
карыстацца бiблiятэкай, вучэбнымi лабараторыямi, спартыўнай базай
ССНУ;
   - па  меры  неабходнасцi  накiроўвае  сваiх выкладчыкаў i
спецыялiстаў для правядзення заняткаў з навучэнцамi ПТНУ i ўдзелу ў
рабоце экзаменацыйнай камiсii.
   20. Прафесiянальна-тэхнiчная навучальная ўстанова:
   - праводзiць  прафарыентацыйную  работу  па прыцягненню на
навучанне найбольш падрыхтаваных выпускнiкоў школ;
   - ажыццяўляе адбор i падрыхтоўку навучэнцаў для прадаўжэння
навучання ў ССНУ па iнтэгрыраваным планам;
   - прадастаўляе  магчымасць  выкладчыкам,  спецыялiстам  i
навучэнцам ССНУ карыстацца бiблiятэкай, лабараторыямi i майстэрнямi,
спартыўнай базай ПТНУ.
   21. Аб'яднанне дзейнiчае ў адпаведнасцi з гэтым прыкладным
Палажэннем або распрацоўвае на яго падставе сваё уласнае палажэнне,
у якiм адлюстроўваецца спецыфiка яго  дзейнасцi  i  дзейнасцi
ўваходзячых у аб'яднанне навучальных устаноў, i якое зацвярджаецца
Саветам аб'яднання. 
<< Навигация | <<< Главная страница

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (изьранное), постановления, архив


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Russian Business

The real estate of Russia

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner