Большая электронная библиотека законов
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости

Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 23 августа 1996 г. №370 "Аб зацвярджэннi дапаўненняў i змяненняў у Прыкладнае палажэнне аб прафесiянальна-тэхнiчным вучылiшчы"

Архив февраль 2009 года

Право Беларуси 2011

<< Содержание | <<< Главная страница


          МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI I НАВУКI
            РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

                ЗАГАД

             23.08.96 г. N 370

               г.Мiнск


 Аб зацвярджэннi дапаўненняў i змяненняў у Прыкладнае
 палажэнне аб прафесiянальна-тэхнiчным вучылiшчы

     --------------------------------------------------------+++
     Утратил силу постановлением Министерства образования от 7
     августа 2003 г. № 57 (зарегистрировано в Национальном
     реестре - № 8/9912 от 18.08.2003 г.) 

   У мэтах  вырашэння   iснуючых   праблем   у   сiстэме
прафесiянальна-тэхнiчнай  адукацыi, функцыянавання прафесiянальна-
тэхнiчных вучылiшчаў
 ЗАГАДВАЮ:

   1. Зацвердзiць узгодненые з Мiнiстэрствам фiнансаў Рэспублiкi
Беларусь i Мiнiстэрствам працы Рэспублiкi Беларусь дапаўненнi i
змяненнi ў  Прыкладнае  палажэнне  аб  прафесiянальна-тэхнiчным
вучылiшчы (дадаюцца).

   2. Упраўленню прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi (Ганчар Э.М.)
давесцi загад  да  ведама  ўпраўленняў  адукацыi аблвыканкамаў,
Мiнгарвыканкама i падведамных прафесiянальна-тэхнiчных навучальных
устаноў.


 Першы намеснiк
 мiнiстра                      В.П.Стаўроў


 УЗГОДНЕНА:                  ЗАЦВЕРДЖАНА:

 Мiнiстэрства працы              загадам мiнiстра
 Рэспублiкi Беларусь             адукацыi i навукi
 Намеснiк мiнiстра              Рэспублiкi Беларусь
     Е.П.Колас              N 370

 21.08.1996 г.                23.08.1996 г.


 Мiнiстэрства фiнансаў
 Рэспублiкi Беларусь
 Намеснiк мiнiстра
      А.Ф.Галаў

 20.08.1996 г.


            Дапаўненнi i змяненнi
  ў Прыкладнае  палажэнне  аб  прафесiянальна-тэхнiчным
  вучылiшчы,  зарэгiстраванае  ў  Рэестры  Дзяржаўнай
  рэгiстрацыi 27 кастрычнiка 1993 г., рэгiстрацыйны N 77/12.

   1. Пункт 2 раздзела 1 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:
"Галоўнымi задачамi прафесiянальна-тэхнiчнага вучылiшча з'яўляюцца:
   - забеспячэнне    прафесiянальна-тэхнiчнай    адукацыi,
перападрыхтоўкi  i  павышэння квалiфiкацыi моладзi i дарослага
насельнiцтва;
   - забеспячэнне  ўмоў  для  атрымання  i  ўдасканалення
агульнаадукацыйнай падрыхтоўкi навучэнцаў, пераемнасцi адукацыi;
   - садзейнiчанне  гарманiчнаму,  усебаковаму развiццю асобы,
поўнай рэалiзацыi яе творчых здольнасцей, падрыхтоўцы да жыцця i
адаптацыi ў грамадстве;
   - стварэнне ўмоў для фiзiчнага ўдасканалення, захавання здароўя
i засваення навыкаў здаровага ладу жыцця; фармiраванне адказнасцi за
сваё здароў'е".

   2. Абазначыць у раздзеле 1 на першай старонцы пасля 2 пункта
прапушчаны  пункт  лiчбай  -  "3",  якi  пачынаецца  сказам
"Прафесiянальна-тэхнiчнае вучылiшча з'яўляецца асноўнай навучальнай
установай, якая забяспечвае:" i далей па тэксту.

   3. У пункт 3 раздзела 1 пасля 4 абзаца дабавiць наступны абзац:
"-мэтавую  вучобу,  падрыхтоўку,  перападрыхтоўку  i  павышенне
квалiфiкацыi рабочых кадраў масавых прафесiй i спецыялiстаў для
сельскагаспадарчай вытворчасцi".

   4. Другi абзац пункта 4 раздзела 1 выкласцi ў наступнай
рэдакцыi:
   " У прафесiянальна-тэхнiчным вучылiшчы могуць стварацца:
   - аддзяленнi  па  адной  або некалькiх сумежных прафесiях
(спецыяльнасцях);
   - спецыяльныя  аддзяленнi  па  перападрыхтоўцы i павышэнню
квалiфiкацыi  кадраў,  вызваляемых  работнiкаў  i  незанятага
насельнiцтва;
   - спецыяльныя аддзяленнi па  працоўнаму  (прафесiянальнаму)
навучанню вучняў школ;
   - спецыяльныя аддзяленнi па мэтавай  вучобе,  падрыхтоўцы,
перападрыхтоўцы i павышэнню квалiфiкацыi рабочых кадраў масавых
прафесiй i спецыялiстаў сельскагаспадарчай вытворчасцi пры перадачы
вучэбна-курсавых камбiнатаў Мiнсельгасхарча на базу ПТВ;
   - спецыяльныя аддзяленнi для асоб з недахопамi разумовага i
фiзiчнага развiцця;
   - другiя спецыяльныя аддзяленнi;
   - фiлiялы,
якiя дзейнiчаюць на аснове палажэнняў аб iх i статута навучальнай
установы."

   5. У пункце 6 раздзела 1, пункце 25 раздзела 3 словы "Савет
Мiнiстраў" замянiць на "Кабiнет Мiнiстраў".

   6. У пункце 31 раздзела 3 слова "агульнаадукацыйных" замянiць
на словы "агульнапрафесiянальных".

   7. Пункт  11  раздзела  2 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:
"Вучэбна-выхаваўчы працэс у  прафесiянальна-тэхнiчным  вучылiшчы
будуецца  на  прынцыпах  дэмакратызацыi  i гуманiзацыi адносiн
навучэнцаў i педагогаў i ажыццяўляецца на аснове культурных традыцый
i каштоўнасцей беларускага народа, iншых нацыянальных супольнасцей
рэспублiкi, дасягненняў сусветнай культуры, адзiнства навучання i
выхавання, духоўнага i фiзiчнага ўдасканалення.
   Выбар сродкаў, метадаў i форм выхавання ажыццяўляецца з улiкам
iнтарэсаў i здольнасцей навучэнцаў, iх вопыту i ведаў.
   Рэзультатыўнасць i  эфектыўнасць   выхавання   навучэнцаў
забяспечваецца агульнымi намаганнямi ўсяго педагагiчнага калектыву ў
цеснай сувязi з бацькамi, дзяржаўнымi i грамадскiмi арганiзацыямi.
Прафесiянальна-тэхнiчнае вучылiшча стварае ўмовы для работы гурткоў,
клубаў, секцый i другiх грамадскiх аб'яднанняў  навучэнцаў  i
работнiкаў."

   8. Дапоўнiць  пункт  12  раздзела  2  наступным  сказам:
"Вучэбна-праграмная дакументацыя для навучання распрацоўваецца i
зацвярджаецца ва ўстаноўленым парадку".

   9. У другiм абзацы пункта 13 раздзела 2 словы "Дзяржаўным
камiтэтам Рэспублiкi Беларусь па працы i  сацыяльнай  абароне
насельнiцтва" замянiць на "Мiнiстэрствам працы Рэспублiкi Беларусь".

   10. Пункт 13 раздзела 2 дапоўнiць абзацам:
   "Вучэбныя  кабiнеты,  лабараторыi,  майстэрнi,  палiгоны,
аўтатрактарадромы,  другiя  вучэбна-вытворчыя  аб'екты, тэхнiка,
абсталяванне, iнструменты i iншыя сродкi навучання эксплуатуюцца ў
адпаведнасцi  з  правiламi  i  нормамi  па  ахове  працы  i
санiтарна-гiгiенiчнымi нормамi."

   11. Пункт 18 раздзела 2 дапоўнiць наступным абзацам:
   "Умовы навучання     i     выхавання     навучэнцаў
прафесiянальна-тэхнiчных вучылiшчаў  павiнны  адпавядаць  Закону
Рэспублiкi Беларусь "Аб санiтарна-эпiдэмiчным дабрабыце насельнiцтва
"i санiтарным нормам."

   12. Дапоўнiць пункт 34 раздзела 4 наступным абзацам:
   Вучэбная нагрузка майстроў вытворчага навучання вызначаецца
вучэбнымi планамi па прафесii /спецыяльнасцi/ зыходзячы з спецыфiкi
навучальнага працэсу, iснуючых форм арганiзацыi вытворчага навучання
(майстар - майстэрня,  майстар - вучэбная група i другiх форм
правядзення заняткаў па вытворчаму  навучанню),  прадугледжаных
статутам навучальнай установы i калектыўным дагаворам."
   13. У   пункце   25   Прыкладнага   палажэння   аб
прафесiянальна-тэхнiчным вучылiшчы Рэспублiкi Беларусь выключыць
слова "народных".

 ---------------------------
 Дзяржаўная рэгiстрацыя.
 Нумар: 1572/12.
 Дата: 28.08.96 г. 
<< Навигация | <<< Главная страница

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (изьранное), постановления, архив


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Russian Business

The real estate of Russia

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner