Большая электронная библиотека законов
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости

Министерство культуры Республики Беларусь от 22 октября 1991 г. "Агульныя прынцыпы дзейнасцi дзяржаўных клубных устаноў"

Архив февраль 2009 года

Право Беларуси 2011

<< Содержание | <<< Главная страница

 АГУЛЬНЫЯ ПРЫНЦЫПЫ ДЗЕЙНАСЦI ДЗЯРЖАЎНЫХ КЛУБНЫХ УСТАНОЎ

 Зацверджана: першы намеснiк Мiнiстра культуры Рэспублiкi Беларусь
 У.А.Гiлеп 22.10.1991
 Узгоднена: старшыня Рэспублiканскага камiтэта прафсаюза работнiкаў
 культуры  Л.С.Сушкевiч,  намеснiк Мiнiстра фiнансаў Рэспублiкi
 Беларусь Н.П.Корбут
     --------------------------------------------------------+++
     Утратили силу приказом Министерства культуры от 16 октября
     2006 г. № 243 (зарегистрирован в Национальном реестре - №
     8/15759 от 24.01.2007 г.)  

           I. Сацыяльнае назначэнне

   Дзяржаўныя клубныя ўстановы адносяцца да культурна-асветных
устаноў, з'яўляюцца самастойнымi арганiзацыямi, якiя дзейнiчаюць у
сферы вольнага часу людзей з мэтамi стварэння спрыяльных умоў для
самадзейнай творчасцi ўсiх, хто жадае праявiць i развiць свае
мастацкiя i iнтэлектуальныя здольнасцi; задавальнення культурных
запатрабаванняў розных груп насельнiцтва ў аднаўленнi i ўзмацненнi
духоўных i фiзiчных сiл, а таксама ў мiжасабовых зносiнах  i
адпачынку.
   Дзейнасць клубных устаноў будуецца на прынцыпах даступнасцi,
добраахвотнасцi, апоры на грамадскую iнiцыятыву i самадзейнасць,
спалучэння iндывiдуальнай, групавой i масавай работы; галоснасцi;
кiравання i самакiравання; выкарыстання розных (законных) крынiц
фiнансавання; абавязковага ўлiку мясцовых асаблiвасцяў у гiстарычным
i культурным развiццi; дыферэнцыяцыi i спецыялiзацыi.
   Асноўныя задачы клубных устаноў:
   - зберажэнне  i  развiццё здабыткаў нацыянальнай культуры,
традыцыйных форм культурнай дзейнасцi i адпачынку;
   - развiццё самадзейнай мастацкай творчасцi ва ўсiх яе праявах,
раскрыццё i падтрымка творчых iндывiдуальнасцяў i талентаў, асаблiва
носьбiтаў аўтэнтычнага фальклору;
   - садзейнiчанне  пазнавальнай  актыўнасцi  розных  груп
насельнiцтва, самаадукацыi ў галiне лiтаратуры, мастацтва, гiсторыi,
навукi, эканомiкi, вытворчасцi, культуры быту, iнавацый i iнш.;
стварэнне ўмоў для рэалiзацыi iнтэлектуальна-творчага патэнцыялу i
павышэння   духоўнасцi   чалавека;   практычная   падтрымка
сацыяльна значных творчых iнiцыятыў аматарскiх аб'яднанняў, клубаў,
грамадскiх суполак; у тым лiку тых, якiя  спрыяюць  развiццю
нацыянальных культур на тэрыторыi Беларусi;
   - фармiраванне ў розных катэгорый насельнiцтва i ў асобных
грамадзян  умення  i  звычкi  грунтоўнай, трывалай i гуманнай
арганiзацыi i самаарганiзацыi свайго вольнага часу;
   - метадычная  i практычная прафесiйная дапамога ўстановам,
прадпрыемствам, арганiзацыям i асобным грамадзянам па пытаннях сваёй
кампетэнцыi на ўзаемакарысных умовах.
   Кожная клубная ўстанова мае права самастойна скiраваць сваю
дзейнасць на выкананне той цi iншай асобнай задачы, зыходзячы з
канкрэтных умоў i магчымасцяў; пры неабходнасцi можа ўкласцi на сябе
дадатковую сацыяльна значную задачу цi функцыю i выкарыстоўваць
самыя розныя сродкi, метады i формы культурна-творчай i асветнiцкай
работы, якiя адпавядаюць мясцовым грамадскiм iнтарэсам i культурным
запатрабаванням.

           II. Тыпы клубных устаноў

   Тыпы клубных устаноў вызначаюцца ў залежнасцi ад асноўных
напрамкаў iх дзейнасцi. Па напрамках дзейнасцi клубныя ўстановы
могуць быць аднапрофiльныя i шматпрофiльныя - у залежнасцi ад
сацыяльна-культурнага попыту насельнiцтва, кадравых, матэрыяльных i
iнфармацыйных рэсурсаў, iншых базавых дадзеных.
   Да клубных устаноў адносяцца такiя ўстановы культуры, якiя
створаны  па  адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльным   прынцыпе,   з
унiверсальна-комплексным характарам дзейнасцi (сельскiя, пасялковыя,
гарадскiя, занальныя, раённыя, абласныя, рэспублiканскiя клубы,
дамы, цэнтры i палацы культуры).
   У населеных пунктах, мiкрараёнах гарадоў, дзе  знаходзяцца
некалькi клубных устаноў, па рашэнню мясцовых органаў улады магчыма
спецыялiзацыя кожнай з гэтых устаноў (незалежна ад ведамаснай
прыналежнасцi) па асобных напрамках дзейнасцi:
   - скiраваныя на зберажэнне i развiццё нацыянальнай культуры,
традыцыйных  форм адпачынку, рамёстваў; на культурныя iнтарэсы
вызначаных прафесiйных, нацыянальных i iншых сацыяльна-дэмаграфiчных
катэгорый насельнiцтва (клубы, цэнтры, дамы сельскай iнтэлiгенцыi,
жывёлаводаў, дзяцей, моладзi, жанчын,  пенсiянераў,  iнвалiдаў,
майстроў музычнай культуры, фальклору, кiно, кнiнi, рамёстваў,
цэнтры нацыянальных культур i г.д.);
   - спецыялiзуюцца на перасоўным характары дзейнасцi (аўтаклубы,
плаваючыя культбазы, клубы i iнш.);
   - сумяшчаюць сваю асноўную функцыянальную дзейнасць з работай
iншых  тыпаў  устаноў  культуры,  побыту,  спорту,  гандлю
(клубы-чытальнi,  клубы-бiблiятэкi,  клубы-музеi,  клубы-выставы,
культурна-спартыўныя i культурна-вытворчыя цэнтры i г.д.). Работа
клубных устаноў у гэтых выпадках рэгулюецца ва ўстаноўленым законам
парадку.
   Выбар канкрэтнага  тыпу  i  разнастайнасцi клубных устаноў
залежыць толькi ад мясцовых iнiцыятыў, умоў i магчымасцяў.
   З мэтай больш рацыянальнага выкарыстання матэрыяльна-тэхнiчнай,
кадравай i фiнансавай базы клубныя ўстановы могуць уваходзiць
(зберагаючы  пры  гэтым сваю юрыдычную самастойнасць) у склад
цэнтралiзаваных клубных сiстэм, культурных, культурна-спартыўных
комплексаў,  цэнтраў культуры i вольнага часу, культурна-вытворчых
аб'яднанняў, другiх  фармiраванняў,  сумесная  дзейнасць  якiх
рэгулюецца асобнымi статутамi i дагаворнымi адносiнамi.
   Развiццё разнастайных тыпаў i вiдаў клубных устаноў гарантуецца
Законам БССР аб культуры, артыкул 31.

          III. Арганiзацыйная структура

   Арганiзацыйная структура клубных устаноў складаецца з розных
творча-вытворчых падраздзяленняў i грамадскiх фармiраванняў,  у
залежнасцi ад абраных задач i напрамкаў дзейнасцi, мясцовых умоў i
магчымасцяў.
   Да творча-вытворчых падраздзяленняў клубных устаноў адносяцца
аддзелы i сектары па напрамках дзейнасцi.
   Клубныя ўстановы могуць ствараць i арганiзоўваць у адпаведнасцi
з дзеючым заканадаўствам на аснове самаакупнасцi цi дагаворных
адносiн   дасугавыя   аб'екты:   кiнаўстаноўкi,  кiнатэатры,
вiдэатэкi-залы-салоны, спартыўныя залы i пляцоўкi,  атракцыёны,
танцавальныя (дыскатэчныя) залы i пляцоўкi, кафэ, бары i буфеты,
базы i пункты пракату, прыклубныя паркi i сады, майстэрнi прыкладных
навыкаў i рамёстваў, гасцёўнi, гульнятэкi, дзiцячыя пакоi, абрадавыя
залы, адкрытыя тэатры, стадыёны, павiльёны, каткi, бiльярдныя,
кегельбаны i iншыя аб'екты - як на асноўнай базе ўстановы культуры,
так i за яе межамi.
   Пры неабходнасцi i наяўнасцi ўмоў i крынiц фiнансавання клубныя
ўстановы могуць ствараць у сваёй структуры штатныя тэатральныя,
музычныя, харэаграфiчныя i iншыя мастацкiя калектывы, пазаштатныя i
часовыя калектывы спецыялiстаў, майстроў. Клубныя ўстановы, якiя
працуюць ва  ўмовах  гаспадарчага  механiзму,  могуць  быць
заснавальнiкамi малых прадпрыемстваў i кааператываў, дзейнасць якiх
адпавядае статутным задачам i не супярэчыць заканадаўству Рэспублiкi
Беларусь.
   У склад фармiраванняў клубных устаноў уваходзяць кружкi i
калектывы самадзейнай мастацкай i тэхнiчнай творчасцi, аматарскiя
аб'яднаннi i клубы па iнтарэсах, асацыяцыi, таварыствы, суполкi,
народныя музеi, тэатры, фiлармонii, унiверсiтэты i г.д.
   Iнiцыятыва стварэння клубных  фармiраванняў  можа  належаць
работнiкам клубных  устаноў,  грамадскiм  арганiзацыям,  асобным
грамадзянам, якiя iмкнуцца  рэалiзаваць  свае  сацыяльна значныя
iнiцыятывы.
   Агульныя сходы членаў  клубных  самадзейных  калектываў  i
аб'яднанняў выбiраюць  кiруючыя органы самакiравання, самастойна
вырашаюць пытаннi сваёй дзейнасцi.
   Непасрэдная адмiнiстрацыйна-ўпраўленчая адказнасць за дзейнасць
клубных  фармiраванняў  ускладаецца  на  штатных  кiраўнiкоў
фармiраванняў, а за iх адсутнасцю - на кiраўнiкоў клубнай установы.
   Аматарскiя клубныя фармiраваннi арганiзуюць сваю дзейнасць на
падставе дагавора з адмiнiстрацыяй базавай клубнай установы, якi
састаўляецца з улiкам задач двух бакоў i зацвярджаецца на сумесным
сходзе адмiнiстрацыi i членаў фармiравання. Дагавор можа быць па
iнiцыятыве аднаго з бакоў дапоўнены, зменены цi скасаваны.
   Аматарскiя клубныя фармiраваннi з iх згоды могуць на дагаворнай
аснове прыцягвацца  да  выканання  сацыяльна-творчых  заказаў,
выдаваемых органамi кiравання культурай у адпаведнасцi з артыкулам
26 Закона БССР аб культуры.
   Пры маючых быць разыходжаннях i спрэчных пытаннях па-за межах
кампетэнцыi клубных фармiраванняў i  клубных  устаноў  праблемы
разглядаюцца мясцовымi Саветамi народных дэпутатаў i iх органамi
культуры ў адпаведнасцi з дзеючым у рэспублiцы заканадаўствам.

        IV. Матэрыяльная база, планаванне i
           фiнансаванне, кiраўнiцтва

   Матэрыяльная база клубных устаноў складаецца са спецыяльна
пабудаваных i прыстасаваных будынкаў i асобных памяшканняў, розных
збудаванняў, абсталявання, транспарту, грашовых сродкаў i iншай
маёмасцi, неабходнай для здзяйснення сваiх задач i функцый.
   Будынкi i збудаваннi клубных устаноў могуць быць на балансе
самастойным цi выканкама мясцовага Савета  народных  дэпутатаў,
прадпрыемстваў, гаспадарак i арганiзацый, а таксама выкарыстоўвацца
па прызначэнню на ўмовах арэнднай платы, частковага цi поўнага
гаспадарчага ўтрымання  ў  сельскагаспадарчых  i  прамысловых
прадпрыемстваў, аб'яднанняў  i  калектываў  (у  тым  лiку  i
кааператыўных), грамадскiх i iншых арганiзацый на дагаворнай аснове,
маючы на ўвазе разлiкi з клубнымi ўстановамi за культурныя паслугi.
   Планаванне i фiнансаванне работы клубных устаноў, а таксама
кiраўнiцтва iмi i кантроль здзяйсняюцца ва ўстаноўленым парадку ў
адпаведнасцi з дзеючымi нарматыўнымi дакументамi, з улiкам спецыфiкi
i магчымасцяў  клубных  устаноў,  iнтарэсаў  i  запатрабаванняў
насельнiцтва.

       V. Узаемаадносiны з вышэйстаячымi органамi

   Узаемаадносiны клубных  устаноў  з  вышэйстаячымi  органамi
культуры афармляюцца сумесным дагаворам, у якiм вышэйстаячы орган
з'яўляецца дзяржаўным заказчыкам на асобныя мерапрыемствы, праекты,
праграмы i  гарантуе  супрацоўнiцтва  ў  адпаведнасцi са сваёй
кампетэнцыяй, якая ўстаноўлена заканадаўствам.

             VI. Прававы статут

   Клубныя ўстановы карыстаюцца правамi  юрыдычнай  асобы.  у
адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам яны могуць здзяйсняць розныя
юрыдычныя акты, быць iсцом i адказчыкам у судах i арбiтражах,
уступаць ва  ўстаноўленым  парадку  ў  мiжнародныя  грамадскiя
(неўрадавыя) арганiзацыi, падтрымлiваць прамыя мiжнародныя кантакты
i сувязi,  ствараць  ва  ўстаноўленым Законам парадку сумесныя
прадпрыемствы i арганiзацыi, удзельнiчаць у розных  мiжнародных
мерапрыемствах, якiя не пярэчаць мiжнародным абавязкам Рэспублiкi
Беларусь, а таксама ўступаць у любыя праваадносiны ў межах сваёй
кампетэнцыi для выканання статутных задач.
   Стварэнне, рэарганiзацыя  i  лiквiдацыя  клубных  устаноў
адбываюцца ў адпаведнасцi з артыкулам 16 Закона "Аб культуры ў
Рэспублiцы Беларусь".
   Клубныя ўстановы могуць мець самастойны баланс, разлiковыя i
другiя рахункi ў банках, свае фiрменныя бланкi, вуглавыя штампы i
круглыя пячаткi ўстаноўленага ўзору са сваёй поўнай назвай, другiя
рэквiзiты.
   Кiраўнiкi клубных  устаноў  маюць  права  подпiсу  на
распараджальна-фiнансавых дакументах. У выпадку карыстання паслугамi
цэнтралiзаваных бухгалтэрый  банкаўскiя i iншыя да iх падобныя
аперацыi па артыкулах каштарыса выдаткаў клубнай установы могуць
рабiцца толькi на патрэбы клубнай установы, з ведама i пры наяўнасцi
вiзы яе кiраўнiка.
   Асноўным прававым дакументам клубнай установы з'яўляецца яе
Статут, якi распрацоўваецца iндывiдуальна для кожнай на выснове
дзейнiчаючых нарматыўных дакументаў i дадзеных Агульных прынцыпаў.
   Статут уключае:
   - поўную назву ўстановы, яго заснавальнiкаў,  парадак  iх
узаемаадносiнаў;
   - асноўныя мэты, задачы i функцыi;
   - арганiзацыйную структуру;
   - сiстэму кiраўнiцтва, найбольш адметныя прынцыпы арганiзацыi
творча-вытворчай i фiнансава-гаспадарчай дзейнасцi;
   - правы i абавязкi грамадзян у адносiнах да клубнай установы;
   - выснова i парадак рэарганiзацыi i закрыцця ўстановы.
   У статут могуць быць уключаны i iншыя палажэннi, якiя звязаны з
асаблiвасцямi арганiзацыi i дзейнасцi клубнай установы ў канкрэтнай
сiтуацыi i якiя не супярэчаць дзеючаму ў Рэспублiцы  Беларусь
заканадаўству.
   Статут клубнай установы  з  меркаваннем  аддзела  культуры
прадстаўляецца ў выканкам Савета народных дэпутатаў, на тэрыторыi
якога знаходзiцца асноўная база клубнай установы.
   Клубная ўстанова лiчыцца створанай з моманту рэгiстрацыi яе
статута ў выканкаме Савета народных дэпутатаў.

          VII. Права валодання зямлёй

   За клубнымi ўстановамi замацавана права карыстання зямлёй у
парадку i на ўмовах адпаведна заканадаўству Рэспублiкi Беларусь.
     --------------------------------------------------------+++
<< Навигация | <<< Главная страница

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (изьранное), постановления, архив


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Russian Business

The real estate of Russia

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner