Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 24.01.2006 N 3 "Аб унясеннi змяненняў i дапаўненняў у Правiлы прыёму ва ўстановы, якiя забяспечваюць атрыманне прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi"

Документ утратил силу

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


У адпаведнасцi з Законам Рэспублiкi Беларусь ад 29 чэрвеня 2003 года "О профессионально-техническом образовании" Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

Унесцi ў Правiлы прыёму ва ўстановы, якiя забяспечваюць атрыманне прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi, зацверджаныя пастановай Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад 4 лютага 2003 г. N 3а , наступныя змяненнi i дапаўненнi:

1. Пункт 9 выключыць.

2. У падпункце 10.2 пункта 10:

у частцы першай:

словы "па 15 жнiўня" замянiць словамi "па 20 жнiўня";

словы "з 15 па 22 жнiўня" замянiць словамi "з 21 па 24 жнiўня";

лiчбы "25" замянiць лiчбамi "26";

частку другую выключыць;

частку трэцюю лiчыць адпаведна часткай другой;

частку другую пасля слоў "установе прафтэхадукацыi" дапоўнiць словамi "па ўзгадненнi з заснавальнiкам".

3. Пункт 10-1 пасля часткi другой дапоўнiць часткай наступнага зместу:

"Прыём дакументаў асоб, якiя маюць квалiфiкацыю рабочага (служачага), для атрымання агульнапрафесiянальнай падрыхтоўкi ў завочнай форме, самастойна (у парадку экстэрната) ажыццяўляецца з 1 па 10 кастрычнiка, залiчэнне - да 13 кастрычнiка.".

4. Пасля пункта 10-1 дапоўнiць пунктам 10-2 наступнага зместу:

"10-2. У асобных выпадках рашэннем дырэктара навучальнай установы прафтэхадукацыi па ўзгадненнi з заснавальнiкам могуць быць устаноўлены iншыя тэрмiны прыёму дакументаў, правядзення ўступных iспытаў i залiчэння. Рашэнне аб змяненнях даводзiцца да паступаючых у навучальную ўстанову прафтэхадукацыi не пазней чым за два месяцы да пачатку прыёму дакументаў шляхам размяшчэння яго на iнфармацыйным стэндзе ў даступным для грамадзян месцы.".

5. Пункт 11 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:

"11. Паступаючыя павiнны падаць у прыёмную камiсiю навучальнай установы прафтэхадукацыi наступныя дакументы:

заяву на iмя дырэктара па форме згодна з дадаткам 2;

дакумент аб адукацыi (арыгiнал);

медыцынскую даведку па форме, вызначанай Мiнiстэрствам аховы здароўя Рэспублiкi Беларусь;

дакументы, якiя пацвярджаюць права паступаючых на льготы пры прыёме на навучанне;

6 фотакартак памерам 3 x 4 см.

Акрамя пералiчаных у частцы першай дадзенага пункта дакументаў дадаткова ў прыёмную камiсiю прадстаўляюцца:

арыгiналы сертыфiкатаў абавязковага цэнтралiзаванага або цэнтралiзаванага тэстыравання, праведзенага ў Рэспублiцы Беларусь у год прыёму (па жаданнi паступаючага);

заключэнне медыка-рэабiлiтацыйных экспертных камiсiй (iнвалiдамi I - III групы, а таксама дзецьмi-iнвалiдамi);

дакумент, якi пацвярджае прысваенне квалiфiкацыi рабочага (служачага), - пасведчанне прайшоўшых навучанне прафесiям рабочых або выпiска з працоўнай кнiжкi (тымi, хто паступае для атрымання агульнапрафесiянальнай падрыхтоўкi ў завочнай форме, самастойна (у парадку экстэрната);

дагавор памiж паступаючым i заказчыкам на мэтавую падрыхтоўку (тымi паступаючымi, якiя ўдзельнiчаюць у конкурсе на мэтавыя месцы).

Пашпарт або iншы дакумент, якi сведчыць пра асобу, для непаўналетнiх пры адсутнасцi пашпарта - пасведчанне аб нараджэннi прадстаўляюцца паступаючым асабiста.".

6. У пункце 12:

у частцы другой словы "па ўзгадненнi з дзяржаўнымi органамi кiравання адукацыяй па падпарадкаваннi, а для прыватных навучальных устаноў прафтэхадукацыi -" выключыць;

у частцы трэцяй:

пасля слоў "Уступныя iспыты" дапоўнiць словамi "ў форме ўступнага экзамену, тэстыравання";

словы "i зацверджаных" замянiць словам "зацвярджаемымi";

у частцы чацвёртай словы "дзяржаўнымi органамi кiравання адукацыяй па падпарадкаваннi" замянiць словамi "заснавальнiкам па ўзгадненнi з тэрытарыяльнымi органамi кiравання адукацыяй".

7. Абзац другi пункта 17 дапоўнiць словамi ", а таксама асобы з лiку дзяцей-сiрот i дзяцей, якiя засталiся без апекi бацькоў".

8. У пункце 22:

другi сказ часткi першай выкласцi ў наступнай рэдакцыi: "На месцы, што засталiся пасля залiчэння ўсiх паступаючых, якiя ўдзельнiчалi ў конкурсе на адпаведную вучэбную спецыяльнасць (прафесiю), у першую чаргу залiчваюцца паступаючыя дадзенай навучальнай установы прафтэхадукацыi, якiя станоўча здалi тыя ж уступныя iспыты, але не прайшлi па конкурсе на iншую вучэбную спецыяльнасць (прафесiю), а потым - паступаючыя, якiя станоўча здалi адпаведныя ўступныя iспыты ў iншых навучальных установах прафтэхадукацыi, установах, якiя забяспечваюць атрыманне сярэдняй спецыяльнай, вышэйшай адукацыi.";

частку другую дапоўнiць словамi ", якая выдаецца прыёмнымi камiсiямi навучальных устаноў прафтэхадукацыi ўсiм не залiчаным ва ўстанову. Залiчэнне паступаючых, якiя не прайшлi па конкурсе ва ўстановы, якiя забяспечваюць атрыманне сярэдняй спецыяльнай, вышэйшай адукацыi, праводзiцца на падставе даведкi аб вынiках здачы ўступных iспытаў, што выдаецца адпаведнымi навучальнымi ўстановамi па запыце навучальнай установы прафтэхадукацыi ў дзённы тэрмiн пасля паступлення запыту. Па жаданнi паступаючага дадзеная даведка можа выдавацца на рукi".

9. Пункт 23 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:

"23. Для арганiзацыi прыёму грамадзян у навучальную ўстанову прафтэхадукацыi штогод ствараецца прыёмная камiсiя.".

10. У пунктах 24, 27, 30, 33 слова "(кiраўнiк)" ў розных склонах выключыць.

11. У пункце 29:

абзац сёмы выключыць;

абзац восьмы лiчыць адпаведна абзацам семым.

12. У другiм сказе пункта 32 пасля слова "iспытаў" дапоўнiць словамi "у форме ўступнага экзамену, тэстыравання".

13. У пункце 34:

у трэцiм сказе часткi першай слова "экзаменаваных" замянiць словам "экзаменуемых";

у частцы другой словы "дзяржаўнымi органамi кiравання адукацыяй па падпарадкаваннi" замянiць словам "заснавальнiкам".

14. У пункце 35 словы "з актамi заканадаўства Рэспублiкi Беларусь" замянiць словамi "з вучэбнымi дапаможнiкамi, якiя ўключаюць экзаменацыйныя матэрыялы, для ўстаноў, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй або агульнай базавай адукацыi".

15. Пункт 39 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:

"39. Вусныя i пiсьмовыя iспыты ў форме ўступнага экзамену, тэстыравання ў кожнага паступаючага прымаюцца двума экзаменатарамi, а экзамен па вучэбнай спецыяльнасцi (прафесii) - не менш чым трыма экзаменатарамi.".

16. У сказе чацвёртым пункта 43 словы "адным экзаменатарам" замянiць словамi "двума экзаменатарамi".

17. Пункт 48 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:

"48. Рашэнне аб змяненнi выстаўленай экзаменатарамi адзнакi прымаецца прыёмнай камiсiяй з улiкам пiсьмовага абгрунтавання апеляцыйнай камiсii, тлумачэнняў экзаменатараў i афармляецца пратаколам.".

18. Дадатак 3 да Правiлаў выкласцi ў наступнай рэдакцыi:


"Дадатак 3
да Правiлаў прыёму ва ўстановы,
якiя забяспечваюць атрыманне
прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi


   ________________________________________________________
      (назва навучальнай установы прафтэхадукацыi)

РАСПIСКА аб прыёме дакументаў
N __________________________________________________________________ (па рэгiстрацыйным журнале) у прыёме дакументаў на вучэбную спецыяльнасць (прафесiю) ___________ ад _________________________________________________________________ (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку) Прыняты дакументы: 1. Заява на iмя дырэктара. 2. Дакумент аб адукацыi (арыгiнал) N _______ ад "__" __________ ____ г., выдадзены _________________________________________________ ____________________________________________________________________ 3. Медыцынская даведка. 4. Дакументы, якiя пацвярджаюць права паступаючых на льготы пры прыёме на навучанне ________________________________________________ 5. 6 фотакартак памерам 3 х 4 см. 6. Iншыя дакументы ____________________________________________ ____________________________________________________________________ "__" _______________ ____ г. Прыняў адказны сакратар прыёмнай камiсii _________ ______________ (подпiс) (iнiцыялы, прозвiшча) Заўвага. У выпадку страты распiскi паступаючы неадкладна заяўляе аб гэтым у прыёмную камiсiю.".

19. Дадатак 4 да Правiлаў выкласцi ў наступнай рэдакцыi:


"Дадатак 4
да Правiлаў прыёму ва ўстановы,
якiя забяспечваюць атрыманне
прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi


   _______________________________________________________
      (назва навучальнай установы прафтэхадукацыi)

Куды _________________________ (адрас) ______________________________ Каму _________________________ (прозвiшча, iнiцыялы)
ПАВЕДАМЛЕННЕ
Для здачы ўступных iспытаў ____________________________________ Вам належыць з'явiцца ў ____________________________________________ (назва навучальнай установы прафтэхадукацыi) "__" ___________ ____ г. у ____________________ гадзiн. Пры сабе мець пашпарт або iншы дакумент, якi сведчыць пра асобу, для непаўналетнiх пры адсутнасцi пашпарта - пасведчанне аб нараджэннi. Экзаменацыйны лiст N _________________ неабходна атрымаць у адказнага сакратара прыёмнай камiсii напярэдаднi першага iспыту.
Дырэктар _________________ _______________________ (подпiс) (iнiцыялы, прозвiшча) "__" ________________ ____ г.".

20. У дадатку 7 да Правiлаў слова "экзамен" замянiць словам "iспыт" у адпаведных склоне i лiку.

21. У дадатку 8 да Правiлаў словы "экзамен", "экзамену" замянiць адпаведна словамi "iспыт", "iспыту".


Мiнiстр А.М.РАДЗЬКОЎ


Право Беларуси 2007

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (изьранное), постановления, архив


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Russian Business

The real estate of Russia

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner