Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости

Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 09.02.1998 N 66 "Аб зацвярджэннi Прыкладнага палажэння аб вучэбна-навуковым аб'яднаннi "Вышэйшая навучальная ўстанова - Сярэдняя спецыяльная навучальная ўстанова" (ВНУ - ССНУ)"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


У мэтах стварэння нарматыўна-прававой базы, забеспячэння ўдасканалення падрыхтоўкi спецыялiстаў, рэалiзацыi сiстэмы бесперапыннай i iнтэграванай адукацыi ЗАГАДВАЮ:

1. Зацвердзiць Прыкладнае палажэнне аб вучэбна-навуковым аб'яднаннi "Вышэйшая навучальная ўстанова - Сярэдняя спецыяльная навучальная ўстанова" (ВНУ - ССНУ) на базе унiверсiтэта, акадэмii, iнстытута, вышэйшага каледжа, каледжа, тэхнiкума, сярэдняга спецыяльнага вучылiшча, вышэйшага тэхнiчнага вучылiшча, вышэйшага прафесiянальнага вучылiшча.

2. Рэктарам (дырэктарам) навучальных устаноў сумесна з ўпраўленнямi мiнiстэрств i ведамств, упраўленнямi адукацыi аблвыканкамаў i Мiнскага гарвыканкама разгледзiць магчымасцi стварэння аб'яднанняў "Вышэйшая навучальная ўстанова - Сярэдняя спецыяльная навучальная ўстанова" (ВНУ - ССНУ).

3. Кантроль за выкананнем загаду ўскласцi на Галоўнае ўпраўленне вышэйшай адукацыi (Дабранскi В.М.), Упраўленне сярэдняй спецыяльнай адукацыi (Кiрылюк Л.Я.), Упраўленне прафесiйна-тэхнiчнай адукацыi (Ганчар Э.М.).


Першы намеснiк Мiнiстра Б.М.ХРУСТАЛЁЎ


ПРЫКЛАДНАЕ ПАЛАЖЭННЕ АБ ВУЧЭБНА-НАВУКОВЫМ АБ'ЯДНАННI "ВЫШЭЙШАЯ НАВУЧАЛЬНАЯ ЎСТАНОВА - СЯРЭДНЯЯ СПЕЦЫЯЛЬНАЯ НАВУЧАЛЬНАЯ ЎСТАНОВА"


1. Агульнае палажэнне


1.1. Вучэбна-навуковае аб'яднанне "Вышэйшая навучальная ўстанова - Сярэдняя спецыяльная навучальная ўстанова" (далей - аб'яднанне "ВНУ - ССНУ") <*> з'яўляецца адной з форм рэалiзацыi прынцыпу бесперапыннай i iнтэграванай адукацыi ў Рэспублiцы Беларусь, якое ствараецца з мэтай удасканалення падрыхтоўкi спецыялiстаў з вышэйшай адукацыяй.

-------------------------------

<*> Далей у тэксце да ВНУ адносяцца унiверсiтэт, акадэмiя, iнстытут, вышэйшы каледж, да ССНУ - каледж, тэхнiкум, сярэдняе спецыяльнае вучылiшча, вышэйшае тэхнiчнае вучылiшча, вышэйшае прафесiянальнае вучылiшча.


1.2. Аб'яднанне навучальных устаноў сiстэмы Мiнiстэрства адукацыi ствараецца загадам Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь i ўпраўленняў адукацыi абл(Мiнгар)выканкамаў, якiм непасрэдна падпарадкаваны вышэйшыя прафесiянальныя вучылiшчы, з улiкам сумесных прапаноў навучальных устаноў.

Аб'яднаннi навучальных устаноў, якiя ўваходзяць у сiстэмы розных рэспублiканскiх органаў дзяржаўнага кiравання, ствараюцца па iх сумеснай прапанове сумесным загадам адпаведных органаў кiравання.

1.3. Спыненне дзейнасцi аб'яднання, выхад удзельнiкаў з саставу аб'яднання ажыццяўляецца ў аналагiчным парадку. Кожная навучальная ўстанова, якая ўваходзiць у аб'яднанне, мае права свабоднага выхаду з яе.

1.4. Адносiны памiж навучальнымi ўстановамi, якiя ўваходзяць у аб'яднанне, устанаўлiваюцца на аснове раўнапраўнага супрацоўнiцтва, без змены iх падначаленасцi i статусу як юрыдычнай асобы i прадугледжваюць iх фiнансавую самастойнасць.

1.5. Аб'яднанне дзейнiчае ў адпаведнасцi з гэтым Прыкладным палажэннем або распрацоўвае на яго аснове сваё ўласнае палажэнне, якое зацвярджаецца Саветам аб'яднання.

1.6. Аб'яднанне ажыццяўляе сваю работу ў адпаведнасцi з сумеснымi iнтэграванымi вучэбнымi планамi гэтых устаноў па спецыяльнасцях, распрацаваных на падставе тыпавых вучэбных планаў i зацверджаных Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

1.7. У сваёй дзейнасцi аб'яднанне кiруецца Законам "Аб адукацыi ў Рэспублiцы Беларусь", iншымi законамi, указамi Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь i пастановамi Урада, прыкладнымi палажэннямi аб вышэйшай i сярэдняй спецыяльнай навучальных установах, нарматыўнымi дакументамi Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь i iншых органаў дзяржаўнага кiравання, у непасрэдным падпарадкаваннi якiх знаходзяцца навучальныя ўстановы, што ўваходзяць ў аб'яднанне, i гэтым Прыкладным палажэннем.


2. Задачы аб'яднання


Асноўнымi задачамi аб'яднання з'яўляюцца:

2.1. Забеспячэнне павышэння якасцi бесперапыннай прафесiйнай падрыхтоўкi спецыялiстаў на ўсiх этапах навучання за кошт пераемнасцi зместу сярэдняй i вышэйшай адукацыi.

2.2. Больш поўнае i эфектыўнае выкарыстанне прафесарска-педагагiчнага патэнцыялу, рацыянальнае ўжыванне вучэбна-матэрыяльнай i лабараторнай базы навучальных устаноў, якiя ўваходзяць у аб'яднанне.

2.3. Стварэнне спрыяльных умоў для рэалiзацыi адукацыйных запытаў тэарэтычнага i практычнага навучання.

2.4. Далучэнне навучэнцаў да навукова-даследчай работы.

2.5. Вывучэнне i ўкараненне перадавога айчыннага i замежнага вопыту.

2.6. Змяншэнне матэрыяльных затрат на падрыхтоўку спецыялiстаў з вышэйшай адукацыяй.

2.7. Задавальненне патрэбнасцi галiн гаспадаркi ў квалiфiкафаных кадрах.

2.8. Удасканаленне iснуючага механiзму адбору абiтурыетаў i фармiраванне кантынгенту вышэйшых навучальных устаноў, якi дазваляе паспяхова працягваць навучанне ў ВНУ па сiстэме бесперапыннай прафесiянальнай адукацыi, у тым лiку са скарочаным тэрмiнам навучання.


3. Арганiзацыя навучальна-выхаваўчага працэсу


3.1. Бесперапынная падрыхтоўка спецыялiстаў з сярэдняй спецыяльнай i вышэйшай адукацыяй ў рамках аб'яднання ажыццяўляецца па прынцыпу паэтапнага авалодвання ведамi па адзiных iнтэграваных вучэбных планах i праграмах, якiя сумесна распрацоўваюцца гэтымi навучальнымi ўстановамi i зацвярджаюцца ва ўстаноўленным парадку Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

3.2. Залiчэнне навучэнцаў, якiя закончылi ССНУ, для атрымання вышэйшай адукацыi ў ВНУ ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з нарматыўнымi актамi, якiя рэгулююць парадак прыёму ў ВНУ, i Палажэннем аб умовах i парадку залiчэння навучэнцаў ССНУ ў ВНУ ў рамках аб'яднання, распрацаванага i зацверджанага Саветам аб'яднання па ўзгадненню з адпаведнымi органамi кiравання.

3.3. Тэрмiны навучання вызначаюцца вучэбнымi планамi.

3.4. Пералiк спецыяльнасцей, па якiх ажыццяўляецца iнтэграванае навучанне ў рамках аб'яднання, узгадняецца з органамi кiравання.


4. Кiраванне аб'яднаннем


4.1. Кiраванне дзейнасцю аб'яднання ажыццяўляецца Саветам, якi ствараецца на парытэтных асновах з удзелам прадстаўнiкоў адмiнiстрацыi, прафесарска-выкладчыцкага саставу навучальных устаноў, якiя ўваходзяць у аб'яднанне.

4.2. Савет аб'яднання ўзначальваюць сустаршынi-кiраўнiкi навучальных устаноў, што ўваходзяць у аб'яднанне, i маюць роўныя правы.

4.3. Савет аб'яднання:

4.3.1. арганiзуе распрацоўку i зацвярджае Палажэнне аб аб'яднаннi i планы работы аб'яднання;

4.3.2. арганiзуе распрацоўку i ўдасканаленне iнтэграваных вучэбных планаў i праграм па бесперапыннай падрыхтоўцы iнжынераў i спецыялiстаў з сярэдняй спецыяльнай адуацыяй з улiкам запытаў галiн вытворчасцi i iнтарэсаў навучальных устаноў, што ўваходзяць у аб'яднанне;

4.3.3. арганiзуе распрацоўку i зацвярджае Палажэнне аб умовах i парадку залiчэння навучэнцаў ССНУ ў ВНУ ў рамках аб'яднання па ўзгадненню з Мiнiстэрствам адукацыi i iншымi органамi дзяржаўнага кiравання, якiя маюць у падпарадкаваннi навучальныя ўстановы;

4.3.4. арганiзуе падрыхтоўку i правядзенне сумесных пасяджэнняў педагагiчных саветаў, метадычных i цыклавых камiсiй, канферэнцый, семiнараў, творчых выстаў i iншых мерапрыемстваў, абмен вопытам работы.

4.4. Пасяджэннi Савета праводзяцца не радзей 2 разоў у год, а таксама па меры неабходнасцi. У перыяд памiж пасяджэннямi Савета рашэннi бягучых пытанняў ажыццяўляюць сустаршынi.

4.5. Навукова-метадычнае забеспячэнне вучэбна-выхаваўчага працэсу па профiлях падрыхтоўкi кадраў у рамках ВНУ - ССНУ ажыццяўляе вучэбна-метадычнае аб'яднанне вышэйшых навучальных устаноў Рэспублiкi Беларусь.


5. Правы i абавязкi


5.1. Правы i абавязкi ўдзельнiкаў аб'яднання вызначаюцца Прыкладным палажэннем аб вышэйшай навучальнай установе, Прыкладным палажэннем аб сярэдняй спецыяльнай навучальнай установе, дадзеным Прыкладным палажэннем i двухбаковымi або шматбаковымi дагаворамi, якiя могуць заключацца ва ўстаноўленным парадку.

5.2. Удзельнiкi аб'яднання маюць права ва ўстаноўленным парадку ўносiць у Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь i адпаведныя органы кiравання прапановы па ўдасканаленнi, спыненнi дзейнасцi аб'яднання. Спыненне дзейнасцi аб'яднання не мяняе статуса навучальных устаноў, якiя ў яго ўваходзяць.

5.3. Вышэйшая навучальная ўстанова:

5.3.1. ажыццяўляе падрыхтоўку спецыялiстаў з вышэйшай адукацыяй з лiку асоб, залiчаных у ВНУ, у адпаведнасцi з пунктам 4.3.3.

5.3.2. прадстаўляе магчымасць выкладчыкам i навучэнцам ССНУ гэтай катэгорыi карыстацца бiблiятэкай, вучэбнымi лабараторыямi, спартыўнай базай ВНУ.

5.3.3. па меры неабходнасцi накiроўвае сваiх выкладчыкаў для правядзення заняткаў з навучэнцамi ССНУ або для ўдзелу ў рабоце экзаменацыйнай камiсii.

5.4. Сярэдняя спецыяльная навучальная ўстанова:

5.4.1. праводзiць адпаведную работу з мэтай выяўлення таленавiтай i творчай моладзi сярод навучэнцаў ССНУ;

5.4.2. праводзiць адбор i падрыхтоўку навучэнцаў ССНУ для працягу навучання ў ВНУ па iнтэграваных вучэбных планах;

5.4.3. прадстаўляе магчымасць выкладчыкам ВНУ карыстацца бiблiятэкамi, лабараторыямi, спартыўнай базай ССНУ.


Постановления России 2009

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (изьранное), постановления, архив


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Russian Business

The real estate of Russia

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner