Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости

Положение Министерства культуры Республики Беларусь от 20.12.1996 "Аб дзяржаўным цэнтры нацыянальных культур"

Документ утратил силу

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


                       ЗАЦВЕРДЖАНА
                       Мiнiстэрствам культуры
                       Рэспублiкi Беларусь
                       20.12.1996

Дзяржаўны цэнтр нацыянальных культур (далей па тэксту - цэнтр) утвараецца ў адпаведнасцi з Канстытуцыяй Рэспублiкi Беларусь, законамi Рэспублiкi Беларусь "Аб нацыянальных меншасцях у Рэспублiцы Беларусь", "Аб культуры ў Рэспублiцы Беларусь", "Канвенцыi аб забеспячэннi правоў асоб, якiя належаць да нацыянальных меншасцей", падпiсанай краiнамi Садружнасцi Незалежных Дзяржаў, а таксама згодна з агульнымi прынцыпамi дзейнасцi дзяржаўных клубных устаноў з мэтай реалiзацыi дзяржаўнай палiтыкi Рэспублiкi Беларусь у адносiнах да нацыянальных меншасцей.

Дзейнасць цэнтра будуецца на прынцыпах арыентацыi на агульначалавечыя каштоўнасцi, роўнасцi духоўных каштоўнасцей усiх нацыянальных супольнасцей, даступнасцi, дабравольнасцi, галоснасцi, апоры на грамадскую iнiцыятыву, абавязковага ўлiку мясцовых асаблiвасцей у этнiчным i культурным развiццi, спалучэння розных, не забароненых заканадаўствам крынiц фiнансавання, дзяржаўных i грамадскiх асноў кiравання, iндывiдуальнай, групавой i масавай работы.


Асноўныя мэты i задачы цэнтра:


- удзел у рэалiзацыi дзяржаўнай палiтыкi ў сферы адраджэння, захавання i развiцця культур нацыянальных меншасцей Рэспублiкi Беларусь;

- садзейнiчанне сродкамi культуры гарманiзацыi мiжнацыянальных i мiждзяржаўных адносiн;

- стварэнне ўмоў для практычнай рэалiзацыi правоў грамадзян Беларусi розных нацыянальнасцей на задавальненне культурных iнтарэсаў.

У адпаведнасцi з асноўнымi мэтамi дзейнасцi цэнтр вырашае задачы:

- адраджэння i ўкаранення ў быт сучасных пакаленняў абрадаў, свят, традыцый, маралi, эстэтычных норм, уласцiвых нацыянальным этнасам Беларусi;

- вывучэння, прапаганды i папулярызацыi лепшых узораў паэтычнага, музычнага, танцавальнага, выяўленчага, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва розных нацыянальнасцей Рэспублiкi Беларусь;

- стварэння сумесна з нацыянальнымi культурна-асветнiцкiмi аб'яднаннямi арганiзацыйных, фiнансавых, тэхнiчных умоў i прадстаўлення магчымасцей iндывiдуальнай i калектыўнай творчай дзейнасцi i арганiзацыi вольнага часу асобам розных нацыянальнасцей;

- каардынацыi, актывiзацыi, удасканалення формаў i метадаў работы органаў i ўстаноў культуры i мастацтва ў сферы адраджэння, захавання i развiцця культур нацыянальных меншасцей Беларусi;

- устанаўлення творчых сувязей i арганiзацыi сумеснай дзейнасцi з навуковымi ўстановамi, якiя займаюцца пытаннямi культурнай спадчыны, этнаграфii, фальклору этнасаў Беларусi;

- пастаяннай iнфармацыйнай, метадычнай, кансультацыйнай дапамогi нацыянальным аб'яднанням Беларусi ў iх культурна-асветнiцкай дзейнасцi;

- устанаўлення i падтрымкi культурных сувязей з этнiчнымi радзiмамi нацыянальных меншасцей Беларусi.

У адпаведнасцi з асноўнымi мэтамi i задачамi, iнтарэсамi асоб i аб'яднанняў нацыянальных меншасцей Беларусi цэнтр:

- арганiзуе курсавую, гуртковую работу, прафесiйныя i самадзейныя мастацкiя калектывы, аматарскiя аб'яднаннi;

- збiрае i распаўсюджвае рэпертуар для нацыянальных мастацкiх калектываў, iнфармацыю, метадычныя матэрыялы аб нацыянальных святах, абрадах, традыцыйных рамёствах i промыслах;

- праводзiць фестывалi, конкурсы, святы, днi нацыянальных культур, тэматычныя кiна-, вiдэапаказы, выстаўкi;

- прымае ўдзел у арганiзацыi i правядзеннi семiнараў, канферэнцый па праблемах нацыянальных культур;

- супрацоўнiчае са сродкамi масавай iнфармацыi, нацыянальнымi перыядычнымi выданнямi, ажыццяўляе самастойную выдавецкую дзейнасць па праблемах нацыянальных меншасцей;

- з'яўляецца метадычным цэнтрам i каардынатарам узаемадзення ўстаноў культуры i мастацтва з нацыянальнымi аб'яднаннямi, вывучае i распаўсюджвае вопыт работы, уносiць прапановы па яе ўдасканаленню;

- аказвае дапамогу нацыянальным аб'яднанням у правядзеннi арганiзацыйных мерапрыемстваў;

- вядзе гаспадарчую i камерцыйную дзейнасць для развiцця i падтрымкi асноўных напрамкаў дзейнасцi;

- устанаўлiвае i падтрымлiвае творчыя сувязi, культурныя абмены з замежнымi краiнамi, арганiзуе спецыялiзаваны турызм.


Прававы статус цэнтра


Цэнтр з'яўляецца дзяржаўнай бюджэтнай спецыялiзаванай клубнай установай, юрыдычнай асобай, мае свае самастойны баланс, пячатку, разлiковы i iншыя рахункi ў банках. Цэнтр ствараецца па адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльнаму прынцыпу (гарадскi, раённы, абласны, рэспублiканскi) рашэннем адпаведнага органа кiравання. З мэтай рацыянальнага выкарыстання матэрыяльна-тэхнiчнай, кадравай i фiнансавай базы культуры цэнтр можа ўваходзiць у склад цi ўтварацца на базе iснуючай цэнтралiзаванай клубнай сiстэмы, цэнтра культуры i вольнага часу, iншай дзяржаўнай установы або арганiзацыi культуры, карыстацца паслугамi цэнтралiзаванай бухгалтэрыi.

Статут цэнтра зацвярджаецца адпаведным органам дзяржаўнага кiравання. Цэнтр карыстаецца правамi i льготамi, устаноўленымi заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь для ўстаноў культуры. Для выканання сваiх статутных мэт цэнтр у межах сваёй кампетэнцыi i ў адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам можа здзяйсняць розныя юрыдычныя акты, ствараць ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку прадпрыемствы, творчыя i iншыя фармiраваннi, падтрымлiваць прамыя мiжнародныя сувязi, уступаць у грамадскiя аб'яднаннi.


Матэрыяльная база, фiнансава-гаспадарчая дзейнасць, улiк i справаздачнасць


Цэнтр размяшчаецца ў асобным будынку (комплексе будынкаў) або памяшканнях, выдзеленых мясцовымi органамi кiравання, арганiзацыямi i ўстановамi культуры, навучальнымi ўстановамi, падпрыемствамi, грамадскiмi аб'яднаннямi на дагаворных умовах.

Цэнтр карыстаецца маёмасцю, перададзенай на яго баланс або ў часовае карыстанне заснавальнiкамi i iншымi арганiзацыямi або прыватнымi асобамi.

Крынiцамi фiнансавання дзейнасцi цэнтра з'яўляюцца бюджэтныя сродкi, паступленнi за выкананыя работы (паслугi) па дагаворах з дзяржаўнымi i iншымi прадпрыемствамi, арганiзацыямi, установамi i грамадзянамi, здачу ў арэнду памяшканняў, тэхнiчных сродкаў, абсталявання, добраахвотныя ўзносы прадпрыемстваў, арганiзацый, устаноў, прыватных асоб, iншыя, не забароненыя заканадаўствам паступленнi.

Аператыўны, бухгалтерскi i статыстычны ўлiк i справаздачнасць ажыццяўляюцца ў адпаведнасцi з iснуючым заканадаўствам.


Кiраўнiцтва цэнтра


Цэнтр узначальвае дырэктар, якi прызначаецца загадам органа культуры з заключэннем кантракта. Прызначэнне дырэктара цэнтра ўзгадняецца з зацiкаўленымi нацыянальнымi культурна-асветнымi аб'яднаннямi. Пры цэнтры ствараецца грамадскi кансультацыйны Савет. У склад Савета ўваходзяць на добраахвотных пачатках прадстаўнiкi нацыянальных культурна-асветных аб'яднанняў, органаў i ўстаноў культуры, супрацоўнiкi цэнтра. Палажэнне аб Савеце цэнтра i яго персанальны склад зацвярджаецца вышэйстаячым органам кiравання.


Спыненне дзейнасцi цэнтра


Спыненне дзейнасцi цэнтра ажыццяўляецца ў форме яго рэарганiзацыi або лiквiдацыi па рашэнню заснавальнiка або суда. Пры рэарганiзацыi цэнтра яго правы i абавязкi пераходзяць да правапераемнiкаў.

У выпадку лiквiдацыi цэнтра па рашэнню заснавальнiка прызначаецца лiквiдацыйная камiсiя, якая замяняе кiраўнiчыя органы цэнтра ў час лiквiдацыi.

У выпадку лiквiдацыi цэнтра па рашэнню суда лiквiдацыйная камiсiя прызначаецца судом. Аб пачатку лiквiдацыi цэнтра i тэрмiнах заяўлення крэдыторамi прэтэнзiй робiцца паведамленне ў друку. Грашовыя сродкi i маёмасць, якiя засталiся пасля задавальнення патрабаванняў крэдытораў, перадаюцца заснавальнiку. Цэнтр лiчыцца спынiўшым сваё iснаванне з моманту выключэння з дзяржаўных рэестра i рэгiстра Рэспублiкi Беларусь.


Указы России 2009

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (изьранное), постановления, архив


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Russian Business

The real estate of Russia

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner