Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости

Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 30.09.1994 N 270 "Аб зацвярджэннi палажэння аб падрыхтоўчых курсах пры вышэйшых i сярэднiх спецыяльных навучальных установах Рэспублiкi Беларусь"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


У сувязi са стварэннем новай нарматыўнай базы па дзейнасцi навучальных устаноў ЗАГАДВАЮ:

1. Зацвердзiць палажэнне аб падрыхтоўчых курсах пры вышэйшых i сярэднiх спецыяльных навучальных установах Рэспублiкi Беларусь (дадаецца)/.

2. Адпаведнае палажэнне Дзяржаўнага камiтэта СССР па народнай адукацыi ад 10.07.90 г. N 504 на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь лiчыць нядзейеным.

3. Упраўленням ВНУ i педадукацыi (Галко Т.Я.); сярэдняй спецыяльнай адукацыi (Кiрылюк Л.Я.) у месячны тэрмiн давесцi палажэнне да навучальных устаноў, мiнiстэрстваў i ведамстваў.


Мiнiстр В.I.СТРАЖАЎ


УЗГОДНЕНА

Мiнiстэрства фiнансаў

Рэспублiкi Беларусь

28.09.1994


                         ЗАЦВЕРДЖАНА
                         загадам Мiнiстра
                         адукацыi i навукi
                         Рэспублiкi Беларусь
                         30.09.1994 N 270

ПРЫКЛАДНАЕ ПАЛАЖЭННЕ АБ ПАДРЫХТОЎЧЫХ КУРСАХ ПРЫ ВЫШЭЙШЫХ I СЯРЭДНIХ СПЕЦЫЯЛЬНЫХ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОВАХ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ


1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI


1.1. Падрыхтоўчыя курсы ствараюцца вышэйшымi цi сярэднiмi спецыяльнымi навучальнымi ўстановамi пры наяўнасцi адпаведнай вучэбна-матэрыяльнай базы i педагагiчных кадраў у мэтах падрыхтоўкi абiтурыентаў да ўступных экзаменаў у ВНУ цi ССНУ.

1.2. Курсы працуюць на аснове дадзенага палажэння, дзеючых нарматыўных дакументаў, а таксама палажэння аб падрыхтоўчых курсах канкрэтнай навучальнай установы, якое ўзгоднена з мiнiстэрствам цi ведамствам, у падпарадкаваннi якога яны знаходзяцца, i зацверджаны рэктарам (дырэктарам) навучальнай установы.

1.3. Парадак залiчэння слухачоў падрыхтоўчых курсаў у навучальную ўстанову вызначаецца Правiламi прыёму дадзенай навучальнай установы.


2. АРГАНIЗАЦЫЯ НАВУЧАЛЬНАГА ПРАЦЭСУ


2.1. Падрыхтоўка слухачоў на курсах можа весцiся па дзеннай, вячэрняй i завочнай формах навучання, а таксама шляхам спалучэння гэтых формаў.

2.2. Змест навучання, вiды заняткаў i формы кантролю вызначаюцца вучэбнымi планамi i праграмамi, якiя распрацаваны зыходзячы з задач курсаў у мэтах забеспячэння якаснай падрыхтоўкi слухачоў i зацверджаны кiраўнiцтвам навучальнай установы.

2.3. Кiраўнiцтва курсаў па ўзгадненнi з рэктарам (дырэктарам) навучальнай установы вызначае профiль работы курсаў, парадак прыёму, тэрмiны i формы навучання, напаўняльнасць навучальных груп, а таксама колькасць выкладчыкаў вучэбна-дапаможнага i абслуговага персаналу.

2.4. Да педагагiчнай работы на курсах прыцягваюцца выкладчыкi ВНУ i ССНУ, а таксама асобы якiя маюць адпаведную квалiфiкацыю, на ўмовах пагадзiннай аплаты працы.

2.5. На курсы прымаюцца асобы, жадаючыя павысiць свой агульнаадукацыйны ўзровень, у мэтах далейшага навучання незалежна ад узросту, адукацыi, характару заняткаў. Слухачам курсаў выдаецца дакумент на права наведвання заняткаў. Слухачы могуць займацца як па поўнай праграме навучання, так i па цыклам цi адной дысцыплiне, па iх жаданню, з адпаведнай аплатай. Па заканчэннi курсаў слухачам выдаецца дакумент аб заканчэннi дадзеных курсаў.

Слухачы курсаў абавязаны выконваць правiлы ўнутранага распарадку, якiя вызначаны для навучальнай установы. Слухачы, якiя сiстэматычна парушалi вучэбную дысцыплiну, правiлы ўнутранага распарадку i не выконвалi вучэбны план, выключаюцца з курсаў загадам кiраўнiка.

2.6. Парадак выкарыстоўвання слухачамi вучэбных памяшканняў, бiблiятэк, чытальняў, тэхнiчных сродкаў вызначаецца кiраўнiцтвам навучальнай установы.


3. ФIНАНСАВАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ I КIРАЎНIЦТВА КУРСАМI


3.1. Курсы з'яўляюцца структурным падраздзяленнем навучальнай установы цi факультэта даiнстытуцкай падрыхтоўкi i прафарыентацыi. Навучанне на курсах платнае. Курсы працуюць на аснове самафiнансавання.

3.2. Дзейнасць курсаў ажыццяўляецца за кошт сродкаў, атрыманых у якасцi аплаты за навучанне ад слухачоў, арганiзацый усiх формаў уласнасцi па дагаварах з якiмi вядзецца навучанне iх супрацоўнiкаў, а таксама за кошт сродкаў, якiя атрыманы ад рэалiзацыi вучэбна-метадычных матэрыялаў, распрацаваных на курсах, дабраахвотных узносаў ад арганiзацый i грамадзян, iншых паступленняў.

3.3. Ад аплаты за навучэнне на падрыхтоўчых курсах вызваляюцца i ваеннаслужачыя, звольненыя ў запас, якiя карыстаюцца ўстаноўленымi льготамi; дзецi-сiроты i дзецi, што засталiся без апекi бацькоў; дзецi з сем'яў ваеннаслужачых, загiнуўшых (памёршых) цi стаўшых iнвалiдамi ў час праходжання ваеннай службы, або рабочых i служачых, што займалi штатныя пасады ў воiнскiх часцях у складзе савецкiх войск на тэрыторыi дзяржаў, у якiх вялiся баявыя дзеяннi, а таксама дзецi з сем'яў ваеннаслужачых, загiнуўшых (памёршых) у мiрны час пры праходжаннi ваеннай службы; iнвалiды I i II груп, якiм, у адпаведнасцi з заключэннем медыка-рэабiлiтацыйных экспертных камiсiй не супрацьпаказана навучанне i якiя могуць наведваць заняткi; асобы, маючыя льготы ў адпаведнасцi з арт. 18, 19, 20, 23, 24, 25 Закона Рэспублiкi Беларусь "Аб сацыяльнай абароне грамадзян, пацярпеўшых ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС".

3.4. Плата за навучанне на курсах уносiцца на рахунак навучальнай установы цалкам цi паэтапна.

У выпадку выбыцця слухача з курсаў без уважлiвых прычын пасля пачатку заняткаў, плата, унесеная за навучанне, не вяртаецца.

3.5. Кiраўнiцтва курсаў складае каштарыс небюджэтных выдаткаў i штатны расклад курсаў, якiя зацвярджаюцца рэктарам (дырэктарам) навучальнай установы.

3.6. Аплата працы кiраўнiцтва, выкладчыкаў i iншых работнiкаў курсаў ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам.

Рэцэнзаванне кантрольных работ асоб, якiя навучаюцца завочна, аплачваецца як практычныя заняткi з разлiку 0,5 акадэмiчнага часу за работу па агульнаадукацыйных дысцыплiнах i 0,75 акадэмiчнага часу па гуманiтарных i спецыяльных дысцыплiнах.

Аплата за праверку прадугледжаных вучэбным планам кантрольных работ i кансультацый слухачоў, якiя навучаюцца па дзённай цi вячэрняй формах, ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з прыкладнымi нормамi часу, вызначанымi для адпаведных навучальных устаноў.

3.7. Кiраўнiцтва дзейнасцю курсаў ажыццяўляе кiраўнiк, прызначаны рэктарам (дырэктарам) навучальнай установы.

Кiраўнiк курсаў:

- арганiзуе вучэбную, выхаваўчую, метадычную i арганiзацыйна-гаспадарчую дзейнасць;

- забяспечвае магчымасць навучання на курсах для ўсiх катэгорый насельнiцтва, вызначае формы навучання i рэгулюе напаўняльнасць вучэбных груп;

- зацвярджае службовыя iнструкцыi адмiнiстрацыйна-гаспадарчага i вучэбна-дапаможнага персаналу курсаў;

- прымае меры па матэрыяльнаму i дысцыплiнарнаму ўздзеянню ў адпаведнасцi з працоўным заканадаўствам.

3.8. Iншыя пытаннi дзейнасцi курсаў, якiя не адлюстраваны ў дадзеным Палажэннi, вырашаюцца iх кiраўнiцтвам па ўзгадненнi з рэктарам (дырэктарам) навучальнай установы.


Право Украины 2009 (Приказы)

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (изьранное), постановления, архив


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Russian Business

The real estate of Russia

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner