Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости

Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 22.03.1994 N 79 "Аб зацвярджэннi нарматыўных дакументаў для вышэйшых навучальных устаноў"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


У адпаведнасцi з Законам "Аб адукацыi ў Рэспублiцы Беларусь" ЗАГАДВАЮ:

1. Зацвердзiць:

1.1. Палажэнне аб Савеце вышэйшай навучальнай установы (дадатак 1);

1.2. Палажэнне аб факультэце вышэйшай навучальнай установы (дадатак 2);

1.3. Палажэнне аб Савеце факультэта вышэйшай навучальнай установы (дадатак 3);

1.4. Палажэнне аб кафедры вышэйшай навучальнай установы (дадатак 4).

2. Упраўленню ВНУ i педадукацыi (Галко Т.Я.) у месячны тэрмiн давесцi палажэннi да ведама ўсiх вышэйшых навучальных устаноў.


Мiнiстр В.А.ГАЙСЁНАК


Дадатак 1

                        ЗАЦВЕРДЖАНА
                        загад
                        Мiнiстэрства адукацыi
                        Рэспублiкi Беларусь
                        22.03.1994 N 79

ПАЛАЖЭННЕ АБ САВЕЦЕ ВЫШЭЙШАЙ НАВУЧАЛЬНАЙ УСТАНОВЫ


1. Агульныя палажэннi


1.1. Савет вышэйшай навучальнай установы з'яўляецца прадстаўнiчым калегiяльным органам кiравання, якi ствараецца з мэтай вырашэння асноўных пытанняў дзейнасцi вышэйшай навучальнай установы.

1.2. Сваю дзейнасць Савет ажыццяўляе ў адпаведнасцi з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь, нарматыўнымi дакументамi Мiнiстэрства адукацыi, Статутам вышэйшай навучальнай установы i дадзеным Палажэннем.

1.3. Галоўная задача Савета - аб'яднанне намаганняў калектыву вышэйшай навучальнай установы з мэтай падрыхтоўкi квалiфiкаваных спецыялiстаў, якiя спалучаюць высокую агульную культуру, навуковую i прафесiйную кампетэнтнасць.


2. Паўнамоцтвы Савета ВНУ


2.1. Савет вышэйшай навучальнай установы:

- зацвярджае Статут вышэйшай навучальнай установы i, з удзелам прафсаюза, Правiлы ўнутранага распарадку ў вышэйшай навучальнай установе, уносiць у iх змяненнi i дапаўненнi;

- вылучае кандыдатуры ў рэзерв для прызначэння на пасаду рэктара;

- вырашае пытаннi стварэння i лiквiдавання факультэтаў, кафедраў, лабараторый i iншых падраздзяленняў вышэйшай навучальнай установы;

- разглядае пытаннi развiцця матэрыяльна-тэхнiчнай базы вышэйшай навучальнай установы, выкарыстання цэнтралiзаваных фондаў, якiя фармiруюцца за кошт адлiчэння ад падраздзяленняў;

- абмяркоўвае праекты вучэбных планаў i праграм, планаў навукова-даследчых работ;

- зацвярджае тэмы дысертацый;

- прымае рашэннi па пытаннях арганiзацыi вучэбна-выхаваўчага працэсу;

- разглядае пытаннi падрыхтоўкi i выдання падручнiкаў, вучэбных дапаможнiкаў i iншай навуковай i вучэбна-метадычнай лiтаратуры;

- разглядае пытаннi замяшчэння пасад загадчыкаў кафедрай, прафесарска-выкладчыцкага складу агульных кафедраў, прадстаўлення да прысваення вучоных i ганаровых званняў, дзяржаўных узнагарод;

- зацвярджае прапанаваныя Саветам факультэта кандыдатуры студэнтаў на атрыманне iмянных стыпендый i ў мэтавую аспiрантуру;

- з удзелам камiтэта прафсаюза зацвярджае нормы часу для разлiку аб'ёму вучэбнай работы прафесарска-выкладчыцкага складу у межах норм, якiя вызначаюцца Мiнiстэрствам адукацыi;

- заслухоўвае справаздачы рэктара i iншых службовых асоб аб iх дзейнасцi.

2.2. Iншыя паўнамоцтвы Савета вышэйшай навучальнай установы вызначаюцца Статутам ВНУ.

2.3. Тэрмiн паўнамоцтваў Савета вышэйшай навучальнай установы не больш за 3 гады.


3. Склад i структура Савета ВНУ


3.1. У склад Савета ўваходзяць рэктар (старшыня), прарэктары, дэканы факультэтаў, кiраўнiкi самастойных арганiзацый i асноўных структурных падраздзяленняў ВНУ, прадстаўнiкi прафкама, студэнтаў, прафесарска-выкладчыцкага складу i навуковых супрацоўнiкаў.

3.2. Структура i агульная колькасць членаў Савета вызначаюцца Статутам вышэйшай навучальнай установы. Прадстаўнiкi прафесарска-выкладчыцкага складу i навуковых супрацоўнiкаў павiнны складаць не менш за 75% ад агульнай колькасцi членаў Савета ВНУ.

3.3. Прадстаўнiкi выкладчыкаў, навуковых супрацоўнiкаў i студэнтаў выбiраюцца адкрытым або тайным галасаваннем у структурных падраздзяленнях згодна з парадкам, якi вызначаецца Статутам ВНУ. Прадстаўнiкi прафкама прызначаюцца на пасяджэннi прафкама.

3.4. Спiс членаў Савета зацвярджаецца загадам рэктара вышэйшай навучальнай установы.


4. Арганiзацыя дзейнасцi Савета ВНУ


4.1. Для арганiзацыi дзейнасцi Савета з лiку яго членаў, якiя маюць навуковую ступень, вопыт выкладчыцкай i арганiзацыйнай работы, прызначаецца вучоны сакратар Савета ВНУ.

4.2. Работа Савета праводзiцца па плану, якi распрацоўваецца на навучальны год. План работы Савета зацвярджаецца рэктарам вышэйшай навучальнай установы пасля разгляду яго Саветам ВНУ.

4.3. Пасяджэннi Савета праводзяцца адзiн раз у месяц. Яны лiчацца паўнамоцнымi, калi на iх прысутнiчае не меней за 2/3 членаў Савета. Пасяджэннi Савета афармляюцца пратаколам, якi павiнен быць падпiсан старшынёй i вучоным сакратаром Савета.

4.4. Рашэннi Савета па пытаннях арганiзацыйнай, вучэбна-выхаваўчай i навукова-даследчай работы навучальнай установы прымаюцца простай большасцю галасоў. Пры правядзеннi конкурсаў на замяшчэнне пасад прафесарска-выкладчыцкага складу i прадстаўленнi да зацвярджэння ў вучоных званнях рашэннi Савета прымаюцца ў парадку, якi вызначаны адпаведнымi палажэннямi.

4.5. Рашэннi Савета ўступаюць у дзеянне пасля iх зацвярджэння рэктарам. Яны з'яўляюцца абавязковымi для ўсiх структурных падраздзяленняў i службовых асоб вышэйшай навучальнай установы.

У неабходных выпадках рэктар на падставе рашэнняў Савета выдае загады.

4.6. Старшыня Савета арганiзуе сiстэматычную праверку выканання рашэнняў Савета i iнфармуе аб гэтым яго членаў.


Дадатак 2

                        ЗАЦВЕРДЖАНА
                        загад
                        Мiнiстэрства адукацыi
                        Рэспублiкi Беларусь
                        22.03.1994 N 79

ПАЛАЖЭННЕ АБ ФАКУЛЬТЭЦЕ ВЫШЭЙШАЙ НАВУЧАЛЬНАЙ УСТАНОВЫ


1. Агульныя палажэннi


1.1. Факультэт з'яўляецца арганiзацыйна-адмiнiстратыўным структурным падрадзяленнем вышэйшай навучальнай установы. Ён ствараецца з мэтай арганiзацыi падрыхтоўкi студэнтаў i аспiрантаў па пэўным напрамку спецыяльнасцей або цыклу вучэбных дысцыплiн, перападрыхтоўкi i павышэння квалiфiкацыi кадраў для адпаведнай галiны гаспадаркi, кiраўнiцтва навукова-даследчай работы кафедраў.

1.2. Галоўнымi задачамi факультэта з'яўляюцца:

- арганiзацыя i ажыццяўленне вучэбнай, метадычнай i навуковай работы на факультэце;

- каардынацыя дзейнасцi кафедраў, якiя ўваходзяць у склад факультэта;

- арганiзацыя i правядзенне выхаваўчай работы сярод студэнтаў i аспiрантаў;

- арганiзацыя навукова-метадычнага забеспячэння вучэбна-выхаваўчага працэсу;

- стварэнне неабходных умоў для творчай працы студэнтаў i аспiрантаў;

- аператыўнае кiраванне i рэгуляванне вучэбна-выхаваўчага працэсу.

1.3. Факультэт ажыццяўляе падрыхтоўку спецыялiстаў як з адрывам ад вытворчасцi, так i без адрыву.

1.4. Дзейнасць факультэта рэгулюецца нарматыўнымi i мэтадычнымi дакументамi Мiнiстэрства адукацыi, Статутам вышэйшай навучальнай установы i дадзеным Палажэннем.


2. Арганiзацыя факультэта


2.1. Факультэт можа стварацца пры наяўнасцi не меней 200 студэнтаў на дзённай форме навучання, не меней 400 студэнтаў - на вячэрняй форме навучання, не меней 500 - на завочнай форме навучання. Для арганiзацыi факультэта, дзе адначасова навучаюцца студэнты дзённай, вячэрняй i завочнай формаў навучання, у разлiках прымаюцца каэфiцыенты 1, 0,5 i 0,4 адпаведна для дзённай, вячэрняй i завочнай формаў навучання.

2.2. Адкрыццё факультэта па рабоце з замежнымi навучэнцамi ажыццяўляецца ва ўстаноўленым парадку.

2.3. Факультэт аб'ядноўвае кафедры, лабараторыi i iншыя падраздзяленнi, якiя дачыняюцца да спецыяльнасцей, уключаных у склад факультэта, а таксама агульнанавуковыя, агульнаадукацыйныя кафедры вышэйшай навучальнай установы, якiя ўключаны ў склад факультэта па рашэннi Савета ВНУ.

2.4. Струкура факультэта вызначаецца Статутам вышэйшай навучальнай установы. Для арганiзацыi вучэбнай работы па асобных формах навучання або па асобных спецыяльнасцях у складзе факультэта могуць стварацца аддзяленнi.


3. Кiраўнiцтва факультэтам


3.1. Кiраўнiцтва дзейнасцю факультэта ажыццяўляе дэкан. У межах сваёй кампетэнцыi ён выдае распараджэннi i ўказаннi, абавязковыя для прафесарска-выкладчыцкага складу, студэнтаў, аспiрантаў i супрацоўнiкаў факультэта.

3.2. Дэкан факультэта прызначаецца загадам рэктара вышэйшай навучальнай установы па прадстаўленнi Савета факультэта з лiку прафесараў або вопытных дацэнтаў дадзенага, як правiла, факультэта, ён нясе адказнасць за дзейнасць факультэта.

3.3. Дэкан факультэта:

- арганiзуе кiраванне вучэбнай, выхаваўчай i навуковай работай на факультэце;

- ажыццяўляе кантроль за навучальным працэсам, навуковай работай, вучэбнай i вытворчай практыкай студэнтаў;

- арганiзуе распрацоўку навукова абгрунтаванага раскладу вучэбных заняткаў i ажыццяўляе кантроль за яго выкананнем;

- стварае ўмовы для правядзення атэстацыi студэнтаў, экзаменаў i залiкаў, рыхтуе дакументы аб пераводзе студэнтаў з аднаго курса на другi i прадстаўляе iх рэктару ВНУ;

- дапускае сваiм распараджэннем студэнтаў да экзаменацыйнай сесii, здачы дзяржаўных экзаменаў, абароны дыпломнага праекта (работы) i атрымання акадэмiчных ступеняў;

- вырашае пытанне аб пераздачы курсавых экзаменаў i залiкаў;

- прадстаўляе дакументы рэктару вышэйшай навучальнай установы да прызначэння стыпендый студэнтам факультэта ў адпаведнасцi з дзеючым палажэннем i прадстаўляе ў Савет ВНУ кандыдатуры студэнтаў для прысуджэння iмянных стыпендый;

- ажыццяўляе кантроль за падрыхтоўкай аспiрантаў i павышэннем квалiфiкацыi прафесарска-выкладчыцкага складу;

- каардынуе работу па падрыхтоўцы падручнiкаў, вучэбных i метадычных дапаможнiкаў па вучэбных дысцiплiнах, якiя выкладаюцца кафедрамi факультэта;

- арганiзуе i праводзiць мiжкафедральныя нарады, навуковыя i навукова-метадычныя нарады i канферэнцыi;

- стварае ўмовы для высокапрадукцыйнай працы супрацоўнiкаў, клапоцiцца аб паляпшэннi ўмоў iх працы i побыту, забяспечвае вытворчую i працоўную дысцыплiну;

- уносiць прапановы па матэрыяльнаму заахвочванню супрацоўнiкаў, арганiзуе, пры неабходнасцi, распрацоўку лакальных нарматыўных дакументаў па гэтых пытаннях;

- ажыццяўляе агульнае кiраўнiцтва навуковай работы студэнтаў, якая праводзiцца на кафедрах i ў навуковых гуртках;

- арганiзуе сувязь з выпускнiкамi факультэта, вывучэнне якасцi iх прафесiянальнай дзейнасцi, распрацоўку мерапрыемстваў, якiя накiраваны на паляпшэнне падрыхтоўкi спецыялiстаў.

3.4. У дапамогу дэкану факультэта загадам рэктара могуць прызначацца намеснiкi дэкана факультэта, якiм дэкан перадае частку сваiх функцый.

Колькасць штатных намеснiкаў дэкана факультэта вызначаецца з разлiку 500 студэнтаў на кожнага намеснiка. Пры гэтым выкарыстоўваюцца каэфiцыенты 1, 0,5 i 0,4 адпаведна для дзённай, вячэрняй i завочнай формаў навучання.

Намеснiкi дэкана прызначаюцца на пасаду па прадстаўленнi дэкана факультэта переважна з лiку спецыялiстаў па профiлю факультэта, якiя маюць вучоную ступень або вучонае званне.

3.5. Для разгляду асноўных пытанняў дзейнасцi факультэта пры дэкане ствараецца Савет факультэта. Яго паўнамоцтвы вызначаюцца Палажэннем аб Савеце факультэта.


Дадатак 3

                        ЗАЦВЕРДЖАНА
                        загад
                        Мiнiстэрства адукацыi
                        Рэспублiкi Беларусь
                        22.03.1994 N 79

ПАЛАЖЭННЕ АБ САВЕЦЕ ФАКУЛЬТЭТА ВЫШЭЙШАЙ НАВУЧАЛЬНАЙ УСТАНОВЫ


1. Агульныя палажэннi


1.1. Савет факультэта з'яўляецца прадстаўнiчым калегiяльным органам кiравання, якi ствараецца пры дэкане з мэтай вырашэння асноўных пытанняў дзейнасцi факультэта.

1.2. Галоўная задача Савета факультэта - аб'яднанне намаганняў калектыву факультэта на падрыхтоўку квалiфiкаваных спецыялiстаў, якiя спалучаюць высокую агульную культуру, маральныя якасцi, навуковую i прафесiянальную кампетэнтнасць.

1.3. Сваю дзейнасць Савет факультэта ажыццяўляе ў адпаведнасцi з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь, нарматыўнымi дакументамi Мiнiстэрства адукацыi, Статутам вышэйшай навучальнай установы i дадзеным Палажэннем.


2. Паўнамоцтвы Савета факультэта


2.1. Савет факультэта:

- вылучае кандыдатуры для прызначэння на пасаду дэкана факультэта;

- абмяркоўвае пытаннi арганiзацыi вучэбна-выхаваўчага працэса, прымае рашэннi па пытаннях павышэння якасцi i эфектыўнасцi падрыхтоўкi спецыялiстаў, бакалаўраў i магiстраў;

- разглядае праекты па навукова-даследчых работах;

- зацвярджае тэматыку дыпломных работ, iндывiдуальныя планы аспiрантаў i тэмы кандыдацкiх дысертацый;

- разглядае распрацаваныя прафiлюючымi кафедрамi праекты вучэбных планаў i праграм, а таксама рабочыя вучэбныя планы i праграмы, якiя вызначаюць падрыхтоўку студэнтаў;

- заслухоўвае справаздачы дэкана факультэта i iншых службовых асоб аб арганiзацыйнай, вучэбна-метадычнай i навукова-даследчай рабоце на факультэце па вынiках работы за вучэбны год;

- разглядае пытаннi замяшчэння пасад прафесарска-выкладчыцкага складу i навуковых супрацоўнiкаў факультэта;

- прадстаўляе кандыдатуры ад факультэта ў Савет навучальнай установы i да прысваення вучоных званняў;

- уносiць прапановы ў Савет ВНУ па пытаннях развiцця вучэбна-матэрыяльнай базы, выкарыстання цэнтралiзаваных фондаў, якiя фармiруюцца за кошт адлiчэнняў ад яго падраздзяленняў;

- разглядае пытаннi матэрыяльнага забеспячэння, стымулявання працы супрацоўнiкаў i студэнтаў, прызначэння iмянных стыпендый студэнтам;

- вылучае кандыдатуры студэнтаў у мэтавую аспiрантуру.

2.2. Iншыя паўнамоцтвы Савета факультэта вызначаюцца Статутам ВНУ.

2.3. Тэрмiн паўнамоцтва Савета факультэта - не болей за 3 гады.


3. Склад i структура Савета факультэта


3.1. Савет факультэта фармiруецца ў складзе дэкана (старшыня), яго намеснiкаў, загадчыкаў кафедраў, а таксама прадстаўнiкоў адпаведнага камiтэта прафсаюза, прафесарска-выкладчыцкага складу i навуковых супрацоўнiкаў.

3.2. Структура i склад Савета факультэта вызначаюцца Статутам ВНУ. Прадстаўнiкi прафесарска-выкладчыцкага складу i навуковых супрацоўнiкаў павiнны складаць не менш за 75% ад агульнай колькасцi членаў Савета факультэта.

3.3. Прадстаўнiкi выкладчыкаў, навуковых супрацоўнiкаў i студэнтаў выбiраюцца ў структурных падраздзяленнях факультэта згодна з парадкам, якi вызначаецца Статутам ВНУ. Прадстаўнiкi прафсаюза прызначаюцца на пасяджэннi адпаведнага камiтэта прафсаюза.

3.4. Спiс членаў Савета факультэта зацвярджаецца загадам рэктара вышэйшай навучальнай установы.


4. Арганiзацыя дзейнасцi Савета факультэта


4.1. Для арганiзацыi работы Савета з лiку членаў прызначаецца сакратар Савета.

4.2. Работа Савета праводзiцца па плану, якi распрацоўваецца на навучальны год. План работы Савета зацвярджаецца рэктарам ВНУ пасля разгляду яго Саветам факультэта.

4.3. Рашэннi Савета па пытаннях арганiзацыйнай, вучэбнай i навуковай работы факультэта прымаюцца простай большасцю галасоў. Пры правядзеннi конкурсаў на замяшчэнне пасад прафесарска-выкладчыцкага складу i пры абмеркаваннi пытанняў аб прадстаўленнi да зацвярджэння вучоных або ганаровых званняў рашэннi Савета прымаюцца ў парадку, якi вызначаны адпаведнымi палажэннямi.

4.4. Пасяджэннi Савета праводзяцца не менш чым адзiн раз у месяц. Яны лiчацца паўнамоцнымi, калi на iх прысутнiчае не меней 2/3 спiсачнага складу Савета. Пасяджэннi Савета афармляюцца пратаколам. Пратаколы падпiсваюцца старшынёй i сакратаром Савета.

4.5. Рашэннi Савета ўступаюць у дзейнасць пасля iх зацвярджэння дэканам факультэта. Яны з'яўляюцца абавязковымi для ўсiх структурных падраздзяленняў i службовых асоб факультэта.

4.6. Старшыня Савета арганiзуе сiстэматычную праверку выканання рашэнняў Савета i iнфармуе аб гэтым членаў Савета.


Дадатак 4

                        ЗАЦВЕРДЖАНА
                        загад
                        Мiнiстэрства адукацыi
                        Рэспублiкi Беларусь
                        22.03.1994 N 79

ПАЛАЖЭННЕ АБ КАФЕДРЫ ВЫШЭЙШАЙ НАВУЧАЛЬНАЙ УСТАНОВЫ


1. Агульныя палажэннi


1.1. Кафедра з'яўляецца асноўным вучэбна-навуковым структурным падраздзяленнем вышэйшай навучальнай установы (фiлiяла, факультэта), якое забяспечвае правядзенне вучэбнай, метадычнай, навуковай i выхаваўчай работы. Дзейнасць кафедры накiравана на падрыхтоўку спецыялiстаў, якiя валодаюць глыбокiмi тэарэтычнымi ведамi, уменнямi i навыкамi, спалучаюць агульную культуру i высокiя маральныя якасцi.

1.2. Кафедры могуць падпарадкоўвацца непасрэдна рэктару вышэйшай навучальнай установы (дырэктару фiлiяла), або дэкану факультэта, у склад якога яны ўваходзяць.

1.3. Галоўныя задачы кафедры:

- арганiзацыя i правядзенне вучэбнай i навукова-метадычнай работы па адной або некалькiх блiзкiх вучэбных дысцыплiнах;

- правядзенне выхаваўчай работы сярод студэнтаў;

- арганiзацыя i правядзенне навуковых даследаванняў па профiлю кафедры;

- падрыхтоўка навукова-педагагiчных i педагагiчных кадраў, павышэнне iх квалiфiкацыi.

1.4. Сваю дзейнасць кафедра ажыццяўляе ў адпаведнасцi з нарматыўнымi дакументамi i iнструктыўнымi матэрыяламi Мiнiстэрства адукацыi, Статутам вышэйшай навучальнай установы, загадамi рэктара, распараджэннямi i ўказаннямi дэкана факультэта i дадзеным Палажэннем.


2. Функцыi кафедры


2.1. Для вырашэння задач кафедра ажыццяўляе наступныя функцыi:

- праводзiць вучэбныя заняткi па ўсiх вiдах i формах навучання;

- распрацоўвае рабочыя праграмы па вучэбных дысцыплiнах;

- арганiзуе метадычнае i матэрыяльнае забеспячэнне вучэбнага працэсу, падрыхтоўку падручнiкаў, вучэбных дапаможнiкаў, распрацоўку вучэбна-метадычных матэрыялаў па правядзеннi ўсiх вiдаў вучэбных заняткаў;

- забяспечвае непарыўнае ўдасканаленне якасцi выкладання вучэбных дысцыплiн;

- удзельнiчае ў навукова-метадычных аб'яднаннях у ВНУ i iншых арганiзацыях;

- арганiзуе правядзенне навукова-даследчай работы студэнтаў, курсавога i дыпломнага праектавання, вучэбнай i вытворчай практыкi;

- праводзiць залiкi, курсавыя экзамены i атэстацыю студэнтаў, аналiзуе iх вынiкi;

- праводзiць падрыхтоўку i павышэнне квалiфiкацыi навукова-педагагiчных i педагагiчных кадраў; вывучае, абагульняе i распаўсюджвае вопыт работы лепшых выкладчыкаў; аказвае дапамогу пачынаючым выкладчыкам у авалодваннi педагагiчным майстэрствам;

- абмяркоўвае завершаныя навукова-даследчыя работы, дае рэкамендацыi да iх публiкавання, прымае ўдзел ва ўкараненнi вынiкаў даследаванняў у практыку;

- разглядае дысертацыi, якiя прадстаўляюцца да абароны членамi кафедры або па даручэннi кiраўнiцтва ВНУ (факультэта) iншымi суiскальнiкамi;

- праводзiць навуковыя даследаваннi па важнейшых праблемах у накiрунках, якiя адпавядаюць профiлю кафедры (пры наяўнасцi на кафедры доктара навук па адпаведнай спецыяльнасцi);

- удзельнiчае ў арганiзацыi i правядзеннi прыёму ў вышэйшую навучальную ўстанову, прафесiйнай арыентацыi навучэнцаў i працуючай моладзi, правядзеннi заняткаў на падрыхтоўчых аддзяленнях (курсах).

2.2. Прафiлюючая кафедра выконвае наступныя дадатковыя функцыi:

- прымае ўдзел у распрацоўцы квалiфiкацыйных характарыстык, вучэбных планаў падрыхтоўкi спецыялiстаў адпаведнага профiлю, праграм спецыяльных дысцыплiн i праграм дзяржаўных экзаменаў, у тым лiку на атрыманне акадэмiчных ступеняў бакалаўра i магiстра;

- ажыццяўляе метадычнае забеспячэнне падрыхтоўкi спецыялiстаў адпаведнага профiлю i атрыманне iмi акадэмiчных ступеняў бакалаўра i магiстра;

- удзельнiчае ў арганiзацыi i рабоце дзяржаўных экзаменацыйных камiсiй па спецыяльнасцях кафедры;

- вырашае пытаннi аб неабходнасцi стварэння на прадпрыемствах (арганiзацыях, установах) фiлiялаў кафедры i дае адпаведныя прапановы ў Савет вышэйшай навучальнай установы.

2.3. Рэктарам вышэйшай навучальнай установы могуць быць устаноўлены канкрэтныя функцыi кафедры ў залежнасцi ад яе месца ў падрыхтоўцы спецыялiстаў i ролi ў навукова-даследчай рабоце.


3. Знешнiя сувязi кафедры


3.1. Кафедра ўстанаўлiвае творчыя сувязi па вучэбнай, вучэбна-метадычнай навукова-даследчай рабоце з адпаведнымi кафедрамi вышэйшых навучальных устаноў i iншымi навучальнымi i навуковымi ўстановамi Рэспублiкi Беларусь.

3.2. Кафедра праводзiць работу па пашырэннi i ўмацаваннi сувязей з вытворчасцю па наступных напрамках:

- развiвае супрацоўнiцтва з прадпрыемствамi (арганiзацыямi i ўстановамi) у падрыхтоўцы спецыялiстаў, якое накiравана на авалоданне студэнтамi прафесiйнымi навыкамi, перадавымi метадамi арганiзацыi i кiравання;

- арганiзуе выступленнi кiраўнiкоў i вядучых спецыялiстаў прадпрыемстваў (арганiзацый i ўстаноў) перад студэнтамi i прафесарска-выкладчыцкiм складам кафедры, прыцягвае да педагагiчнай дзейнасцi вядучых вучоных i спецыялiстаў;

- ажыццяўляе кантроль за стажыроўкай маладых спецыялiстаў i аказвае метадычную дапамогу кiраўнiкам стажыроўкi, падтрымлiвае сувязi з выпускнiкамi вышэйшай навучальнай установы;

- прымае ўдзел у мерапрыемствах па павышэннi квалiфiкацыi спецыялiстаў, арганiзуе ў адпаведным парадку семiнары павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кадраў па перспектыўных накiрунках навукi i тэхнiкi;

- вядзе прапаганду навуковых i агульнакультурных ведаў.

3.3. У адпаведным парадку кафедра ажыццяўляе супрацоўнiцтва з кафедрамi замежных ВНУ па вучэбнай, вучэбна-метадычнай i навукова-даследчай рабоце, а таксама з замежнымi навукова-даследчымi арганiзацыямi па профiлю кафедры.


4. Арганiзацыя, састаў i структура кафедры


4.1. Кафедра ствараецца загадам рэктара на падставе рашэння Савета вышэйшай навучальнай установы. Неабходнай умовай стварэння кафедры з'яўляецца наяўнасць у яе складзе не меней пяцi выкладчыкаў, з якiх трое павiнны мець вучоныя ступенi або званнi (у тым лiку адзiн прафесар або доктар навук). У iншых выпадках рашэнне аб стварэннi кафедры прымаецца пры ўзгадненнi з Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

4.2. У склад кафедры ўваходзяць загадчык кафедры, прафесары, дацэнты, старшыя выкладчыкi, выкладчыкi, асiстэнты, выкладчыкi-стажоры, аспiранты, дактаранты, навуковыя супрацоўнiкi i вучэбна-дапаможны персанал. Пры ўмове наяўнасцi на кафедры адпаведных навукова-педагагiчных кадраў (дактароў навук) рашэннем рэктара ВНУ можа быць створана аспiрантура i дактарантура.

4.3. Кафедра можа мець вучэбныя i навукова-даследчыя лабараторыi, кабiнеты i iншыя падраздзяленнi, якiя неабходны для забеспячэння вучэбна-выхаваўчага працэсу i навукова-даследчай работы.

4.4. Прафiлюючая кафедра ў неабходных выпадках можа мець фiлiял, якi размешчаны на тэрыторыi прадпрыемства (арганiзацыi, установы) i выкарыстоўвае яго матэрыяльна-тэхнiчную базу.

У фiлiяле могуць працаваць як штатныя выкладчыкi i супрацоўнiкi кафедры, так i вядучыя спецыялiсты прадпрыемстваў (арганiзацый, устаноў), якiя прыцягваюцца да работы па сумяшчальнiцтву.

4.5. Структура кафедры i яе штаты зацвярджаюцца рэктарам вышэйшай навучальнай установы.


5. Кiраванне кафедрай


5.1. Кафедру ўзначальвае загадчык кафедры, якi выбiраецца на гэтую пасаду Саветам вышэйшай навучальнай установы з лiку, як правiла, прафесараў або дактароў навук. Ён мае права даваць распараджэннi i ўказаннi ў межах сваёй кампетэнцыi i нясе адказнасць за дзейнасць кафедры.

5.2. Для ажыццяўлення дзейнасцi кафедра павiнна мець наступную дакументацыю:

- вучэбныя тыпавыя i рабочыя праграмы па дысцыплiнах, якiя выкладаюцца кафедрай;

- планы работы кафедры на навучальны год;

- iндывiдуальныя планы выкладчыкаў i аспiрантаў;

- журналы (карты) кантролю выканання вучэбнай нагрузкi;

- пратаколы пасяджэняў кафедры;

- кнiгу распараджэнняў i ўказанняў кафедры;

- метадычныя i iншыя матэрыялы, якiя распрацаваны кафедрай.

- iншую дакументацыю, якая прадугледжана для кафедры Наменклатурай спраў вышэйшай навучальнай установы.

5.3. Загадчык кафедры:

- ажыццяўляе агульнае кiраванне дзейнасцю кафедры;

- распрацоўвае план работы кафедры на навучальны год i прадстаўляе яго на зацвярджэнне кiраўнiка, якому падпарадкавана кафедра;

- удзельнiчае ў рабоце ўсiх падраздзяленняў ВНУ, дзе абмяркоўваюцца i вырашаюцца пытаннi дзейнасцi кафедры;

- з удзелам прафсаюза ажыццяўляе размеркаванне вучэбнай нагрузкi, зацвярджае iндывiдуальныя планы выкладчыкаў i навуковых супрацоўнiкаў кафедры (iндывiдуальны план загадчыка кафедры зацвярджаецца кiраўнiком, якому падпарадкавана кафедра), а таксама iншыя дакументы на ўзроўнi кафедры;

- ажыццяўляе размеркаванне вучэбнай нагрузкi i функцыянальных абавязкаў памiж работнiкамi кафедры, кантралюе своечасовасць i якасць iх выканання;

- прадстаўляе кiраўнiцтву ВНУ ў адпаведным парадку прапановы па прыёму на работу, звальненнi i перамяшчэннi работнiкаў кафедры, iх маральнаму i матэрыяльнаму заахвочванню, а таксама аб мерах дысцыплiнарнага ўздзеяння;

- прымае рашэннi, якiя забяспечваюць неабходныя ўмовы для правядзення вучэбна-выхаваўчага працэсу i навукова-даследчай работы кафедры;

- падводзiць вынiкi работы кафедры за навучальны год i дае справаздачы аб рабоце кафедры ў тэрмiны i форме, якiя ўстанаўлiваюцца рэктарам ВНУ.

5.4. Вырашэнне асноўных пытанняў дзейнасцi кафедры выносiцца на пасяджэннi кафедры, якiя праводзяцца па меры неабходнасцi, але не меней аднаго разу ў месяц. Пасяджэннi праходзяць у складзе загадчыка кафедры (старшыня), прафесарска-выкладчыцкага складу i навуковых супрацоўнiкаў кафедры, з лiку якiх выбiраецца сакратар пасяджэння. На пасяджэнне могуць быць запрошаны iншыя работнiкi кафедры або другiх кафедраў ВНУ, а таксама прадстаўнiкi прадпрыемстваў (арганiзацый, устаноў), з якiмi кафедра ажыццяўляе супрацоўнiцтва.

5.5. Рашэннi пасяджэнняў кафедры прымаюцца простай большасцю галасоў. Яны лiчацца правамоцнымi, калi ў пасяджэннi прымалi ўдзел не меней за 2/3 прафесарска-выкладчыцкага складу кафедры. Кожнае пасяджэнне афармляецца пратаколам, якi павiнен быць падпiсаны старшынёй i сакратаром пасяджэння.

5.6. На кафедрах, якiя вядуць навучанне па некалькiх дысцыплiнах, для вырашэння пытанняў навукова-метадычнай работы могуць стварацца прадметна-метадычныя камiсii. У iх склад уваходзяць выкладчыкi, якiя вядуць сумесную вучэбную работу па пэўнай дысцыплiне. У неабходных выпадках у склад прадметна-метадычнай камiсii могуць быць уключаны выкладчыкi сумежных дысцыплiн. Старшыня выбiраецца на пасяджэннi камiсii i зацвярджаецца загадчыкам кафедры.

Рэкамендацыi i рашэннi пасяджэння прадметна-мэтадычнай камiсii афармляюцца пратаколам, якi падпiсваецца старшынёй камiсii i зацвярджаецца загадчыкам кафедры.


6. Фiлiял кафедры


6.1. Фiлiял кафедры арганiзуецца на падставе рашэння Савета вышэйшай навучальнай установы па ўзгадненнi з прадпрыемствам (арганiзацыяй, установай) i зацвярджаецца загадам рэктара. Ён падпарадкоўваецца загадчыку кафедры.

6.2. Фiлiял кафедры:

- прымае ўдзел у арганiзацыi i правядзеннi вучэбных заняткаў па прафiлюючых дысцыплiнах, кiраўнiцтве навучальнай i вытворчай практыкай, навукова-даследчай работы студэнтаў, курсавога i дылломнага праектавання;

- прымае ўдзел у распрацоўцы пытанняў, якiя вызначаюць змест i мэтадычнае забеспячэнне навучальнага працэсу, а таксама ў правядзеннi навукова-даследчых работ, якiя звязаны з дзейнасцю прадпрыемства (арганiзацыi, установы);

- вядзе прапаганду навуковых, тэхнiчных i культурных ведаў на прадпрыемстве (арганiзацыi, установе), на базе якога працуе фiлiял, праводзiць прафарыентацыйную работу сярод моладзi.

6.3. Па прадстаўленнi загадчыка кафедры i па ўзгадненнi з адпаведным прадпрыемствам (арганiзацыяй, установай) кiраванне фiлiялам кафедры рэктар ВНУ даручае аднаму з вядучых спецыялiстаў прадпрыемства (арганiзацыi, установы), на базе якога створаны фiлiял. Ён павiнен працаваць на кафедры на ўмовах штатнага сумяшчальнiцтва i, як правiла, мець вучонае званне або вучоную ступень.

Работа па кiраваннi фiлiялам кафедры ўлiчваецца ў iндывiдуальным плане выкладчыка як арганiзацыйна-метадычная работа.

6.4. Кiраўнiк павiнен даваць справаздачу аб дзейнасцi фiлiяла на пасяджэннях кафедры. Фiлiял кафедры павiнен мець дакументацыю, якая прадугледжана для кафедры.


7. Прафесарска-выкладчыцкi склад кафедры


7.1. Да прафесарска-выкладчыцкага складу кафедры адносяцца загадчык кафедры, прафесары, дацэнты, асiстэнты, старшыя выкладчыкi, выкладчыкi i выкладчыкi-стажоры. Замяшчэнне вакантных пасад прафесарска-выкладчыцкага складу праводзiцца па конкурсу ва ўстаноўленым парадку.

7.2. Прафесарска-выкладчыцкi склад кафедры мае права:

- выбiраць i быць выбраным у Савет ВНУ (факультэта); удзельнiчаць у абмеркаваннi i вырашэннi найважнейшых пытанняў вучэбнай, выхаваўчай, метадычнай, навуковай i iншых накiрункаў дзейнасцi ВНУ;

- распрацоўваць i ўносiць прапановы па ўдасканаленнi вучэбнай, навукова-педагагiчнай i выхаваўчай работы ў ВНУ;

- удзельнiчаць у рабоце навукова-метадычных саветаў i камiсiй, а таксама ва ўстаноўленым парадку ў мiжнародных i рэспублiканскiх канферэнцыях, з'ездах i нарадах;

- выбiраць метады i срокi навучання, якiя найбольш поўна адпавядаюць яго iндывiдуальным асаблiвасцям;

- карыстацца лабараторыямi, кабiнетамi, аўдыторыямi, чытальнымi заламi, бiблiятэкамi i iншай вучэбнай, вучэбна-дапаможнай i навуковай базай вышэйшай навучальнай установы;

- патрабаваць стварэння такiх умоў працы, якiя забяспечваюць выкананне на высокiм узроўнi службовых абавязкаў, правядзенне вучэбнай, мэтадычнай i навукова-даследчай работы.

7.3. Прафесарска-выкладчыцкi склад абавязаны:

- праводзiць на высокiм узроўнi вучэбную, метадычную i навукова-даследчую работу па сваёй спецыяльнасцi;

- забяспечваць выкананне вучэбных планаў i праграм, аб'ектыўна ацэньваць веды i ўменнi студэнтаў;

- ажыццяўляць выхаванне студэнтаў, фармiраваць у iх неабходныя прафесiйныя якасцi, праяўляць клапатлiвасць аб iх культурным i творчым росце;

- кiраваць навукова-даследчай работай студэнтаў, аказваць iм дапамогу ў арганiзацыi самастойных заняткаў;

- удасканальваць уласны практычны вопыт, педагагiчнае майстэрства, метады навуковых даследаванняў.


Право Беларуси 2007

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (изьранное), постановления, архив


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Russian Business

The real estate of Russia

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner