Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости

Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 08.10.1993 N 302 "Аб зацвярджэннi Палажэння аб Рэспублiканскiм Савеце дырэктароў прафесiянальна-тэхнiчных навучальных устаноў"

Документ утратил силу

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


У адпаведнасцi з артыкулам 26 Закона Рэспублiкi Беларусь "Аб адукацыi ў Рэспублiцы Беларусь", канцэпцыяй развiцця прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi ў Рэспублiцы Беларусь i ў мэтах далейшага ўдасканалення дэмакратычных асноў кiравання дзейнасцю прафесiянальна-тэхнiчных навучальных устаноў ЗАГАДВАЮ:

1. Зацвердзiць Палажэнне аб Рэспублiканскiм Савеце дырэктароў прафесiянальна-тэхнiчных навучальных устаноў (дадаецца).


Мiнiстр
В.А.ГАЙСЁНАК


Дадатак
да загада
Мiнiстэрства адукацыi
Рэспублiкi Беларусь
ад 8 кастрычнiка 1993 г. N 302


ПАЛАЖЭННЕ АБ РЭСПУБЛIКАНСКIМ САВЕЦЕ ДЫРЭКТАРОЎ ПРАФЕСIЯНАЛЬНА-ТЭХНIЧНЫХ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОЎ


1. Агульныя палажэннi


1.1. Рэспублiканскi Савет дырэктароў прафесiянальна-тэхнiчных навучальных устаноў (далей - Савет) з'яўляецца важнай састаўной часткай дзяржаўна-грамадскай сiстэмы кiравання прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыяй.

Савет ствараецца з мэтай каардынацыi дзейнасцi прафесiянальна-тэхнiчных навучальных устаноў усiх тыпаў (далей - ПТНУ), абагульнення i распаўсюджвання перадавога вопыту работы калектываў прафтэхвучылiшчаў.

1.2. Савет выбiраецца з лiку дырэктароў ПТНУ рэспублiкi, незалежна ад ведамаснай падначаленасцi.

Норма прадстаўнiцтва абласцей i г.Мiнска ў Савеце вызначаецца прапарцыянальна колькасцi навучальных устаноў у рэгiёне. Колькасны састаў Савета вызначаецца па рашэнню канферэнцыi (агульнага сходу) дырэктароў ПТНУ.

Для больш поўнага i ўсебаковага абмеркавання пытанняў дзейнасцi ПТНУ на пасяджэннi Савета могуць запрашацца прадстаўнiкi органаў кiравання адукацыяй, мiнiстэрстваў i ведамстваў, мясцовых Саветаў i iх выканаўчых органаў, прафсаюзаў i iншых грамадскiх арганiзацый, другiя асобы, дзейнасць якiх звязана з падрыхтоўкай квалiфiкаваных рабочых кадраў.

1.3. Члены Савета выбiраюцца на канферэнцыi (агульным сходзе) дырэктароў ПТНУ простай большасцю галасоў тэрмiнам на 5 гадоў.

1.4. Непасрэднае кiраўнiцтва работай Савета ажыццяўляе старшыня Савета, а ў яго адсутнасць - намеснiк старшынi. Старшыня Савета i яго намеснiк выбiраюцца на пасяджэннi Савета членамi Савета простай большасцю галасоў. Старшыня Савета i яго намеснiк працуюць на грамадскiх пачатках. Старшыня Савета можа прадстаўляць iнтарэсы iнжынерна-педагагiчных калектываў прафесiянальна-тэхнiчных навучальных устаноў на калегii Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

1.5. Старшыня Савета пасля заканчэння ўстаноўленага тэрмiну паўнамоцтваў Савета выступае са справаздачай на канферэнцыi (агульным сходзе) дырэктароў ПТНУ аб дзейнасцi Савета.

1.6. Дзейнасць Савета ажыццяўляецца на аснове прынцыпаў калегiяльнасцi, дэмакратызацыi, галоснасцi i ў цеснай сувязi з калектывамi ПТНУ, базавымi прадпрыемствамi, упраўленнямi адукацыi выканкамаў абласных i Мiнскага гарадскога Савета народных дэпутатаў, Мiнiстэрствам адукацыi i яго падраздзяленнямi i службамi, iншымi мiнiстэрствамi i ведамствамi, грамадскiмi арганiзацыямi.

1.7. Каардынацыя дзейнасцi Савета ажыццяўляецца Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь праз упраўленне прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi.

1.8. Рашэннi Савета прымаюцца адкрытым галасаваннем простай большасцю галасоў, пры наяўнасцi не менш палавiны членаў Савета. Рашэннi, прынятыя ў межах яго паўнамоцтваў, носяць рэкамендацыйны характар.

1.9. Для аператыўнага вырашэння пытанняў, звязаных з дзейнасцю Савета, можа быць створаны прэзiдыум Савета.

1.10. Для ацэнкi, аналiзу, абагульнення i распаўсюджвання перадавога вопыту, экспертнай ацэнкi праектаў нарматыўных дакументаў i распрацоўкi альтэрнатыўных праектаў Савет можа ствараць творчыя i эксперыментальныя лабараторыi, рабочыя групы, школы перадавога вопыту, часовыя творчыя калектывы на грамадскiх пачатках цi на ўмовах гаспадарчага разлiку.

1.11. У мэтах забеспячэння бягучай арганiзатарскай i метадычнай дзейнасцi Савета ў штат навучальнай установы, дырэктар якой з'яўляецца старшыней Савета, можа ўводзiцца дадатковая пасада метадыста.

1.12. Дзяржаўная iнспекцыя навучальных устаноў Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь iнфармуе Савет аб вынiках праверкi прафесiянальна-тэхнiчных навучальных устаноў.

1.13. Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ва ўстаноўленым парадку накiроўвае Савету ўсе прымаемыя iм нарматыўныя дакументы па пытаннях прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi.


2. Функцыi Савета


2.1. Садзейнiчанне ажыццяўленню практычных мер па рэалiзацыi прафесiянальна-тэхнiчнымi навучальнымi ўстановамi законаў Рэспублiкi Беларусь, пастаноў урада ў галiне прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi, а таксама загадаў, iнструктыўных указанняў Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

2.2. Распрацоўка планаў па далейшаму развiццю ПТНУ з улiкам развiцця эканомiкi i культуры ў рэгiёнах, наяўнасцi працоўных рэсурсаў i рацыянальнага размяшчэння прафесiй у вучылiшчах.

2.3. Вывучэнне ў прафтэхвучылiшчах стану вучэбна-выхаваўчай, метадычнай работы, выканання рашэнняў i рэкамендацый, прынятых Саветам, пастаноўка пытанняў перад Мiнiстэрствам адукацыi, УА аблвыканкамаў, дзяржаўнымi органамi па далейшаму развiццю i ўдасканаленню прафесiйнай падрыхтоўкi моладзi.

2.4. Стварэнне сумесна з педкалектывамi навучальных устаноў, выходзячы з нацыянальна-культурных асаблiвасцей рэспублiкi, кожнай вобласцi, неабходных умоў для забеспячэння прафесiянальных запытаў i iнтарэсаў навучэнцаў, грамадзян, садзейнiчанне нацыянальнаму адраджэнню, вывучэнню культуры i прагрэсiўных традыцый беларускага народа, нацыянальнаму i патрыятычнаму выхаванню моладзi.

2.5. Садзейнiчанне арганiзатарскай рабоце па стварэнню вучэбна-вытворчых аб'яднанняў, комплексаў, навучальных устаноў новага тыпу, гаспадарча-разлiковых майстэрняў вучылiшчаў, арганiзацыi на iх базе малых прадпрыемстваў, кааператываў па выпуску вучэбнага абсталявання i мэблi для вучэбных устаноў, аказанню платных паслуг насельнiцтву.

2.6. Арганiзацыя i правядзенне сумесна з метадычнымi органамi канферэнцый, школ перадавога вопыту i другiх мерапраемстваў, накiраваных на павышэнне квалiфiкацыi iнжынерна-педагагiчных работнiкаў прафтэхвучылiшчаў.

2.7. Кааперацыя сродкаў навучальных устаноў для правядзення мерапрыемстваў, якiя арганiзуюцца Саветам.

2.8. Абагульненне вопыту работы педкалектываў па пытаннях прафарыентацыi i прыему моладзi на навучанне ў ПТНУ.

2.9. Арганiзацыя экспертнай ацэнкi i падрыхтоўка заключэнняў па праектах заканадаўчых i нарматыўных дакументаў у галiне прафтэхадукацыi, распрацоўкi альтэрнатыўных праектаў i прапаноў па ўдасканаленню ўсiх бакоў дзейнасцi вучылiшчаў i органаў кiравання прафтэхадукацыяй.

2.10. Хадайнiчанне перад упраўленнямi адукацыi абл(гар)выканкамаў аб прадстаўленнi ва ўстаноўленым парадку работнiкаў ПТНУ да ўзнагароджвання ўзнагародамi Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь i дзяржаўнымi ўзнагародамi Рэспублiкi Беларусь.


Право Беларуси 2009

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (изьранное), постановления, архив


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Russian Business

The real estate of Russia

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner