Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Бюджетний кодекс України

Кодекс України № 2542-III от 21.06.2001

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 10

( 1158-15 ) від 15.10.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 року,
N 2229-IV ( 2229-15 ) від 14.12.2004 )
 
   Стаття 86. Критерії розмежування видів видатків між
        місцевими бюджетами
 
   1. Розмежування видів видатків, визначених пунктами 2 і 3
статті 82 цього Кодексу, між місцевими бюджетами здійснюється на
основі принципу субсидіарності з урахуванням критеріїв повноти
надання послуги та наближення її до безпосереднього споживача.
Відповідно до цих критеріїв види видатків поділяються на такі
групи:
 
   1) перша група - видатки на фінансування бюджетних установ та
заходів,  які  забезпечують  необхідне  першочергове  надання
соціальних  послуг, гарантованих державою, і які розташовані
найближче до споживачів;
 
   2) друга група - видатки на фінансування бюджетних установ та
заходів, які забезпечують надання основних соціальних послуг,
гарантованих державою для всіх громадян України;
 
   3) третя група - видатки на фінансування бюджетних установ та
заходів, які забезпечують гарантовані державою соціальні послуги
для окремих категорій громадян, або фінансування програм, потреба
в яких існує в усіх регіонах України.
 
   2. Видатки першої групи здійснюються з бюджетів сіл, селищ,
міст та їх об'єднань.
 
   3. Видатки другої групи здійснюються  з  бюджетів  міст
республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного
значення, а також районних бюджетів.
 
   4. Видатки третьої групи здійснюються з бюджету Автономної
Республіки Крим та обласних бюджетів.
 
   5. З бюджетів міст Києва та Севастополя здійснюються видатки
всіх трьох груп.
 
               Глава 14
 
        РОЗМЕЖУВАННЯ ВИДАТКІВ МІЖ БЮДЖЕТАМИ
 
   Стаття 87. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету
        України
 
   1. До видатків, що здійснюються з Державного бюджету України,
належать видатки на:
 
   1) державне управління:
 
   а) законодавчу владу;
 
   б) виконавчу владу;
 
   в) Президента України;
 
   2) судову владу;
 
   3) міжнародну діяльність;
 
   4) фундаментальні та прикладні  дослідження  і  сприяння
науково-технічному  прогресу  державного  значення, міжнародні
наукові та інформаційні зв'язки державного значення;
 
   5) національну оборону;
 
   6) правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави;
 
   7) освіту:
 
   а) загальну середню освіту:
 
   спеціалізовані школи  (в  тому  числі  школи-інтернати),
засновані на державній формі власності;
 
   загальноосвітні школи соціальної реабілітації;
 
   ( Дію підпункту "б" пункту 7 частини першої статті 87
відновлено згідно із Законом N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 )
( Дію підпункту "б" пункту 7 частини першої статті 87 зупинено на
2008 рік в частині фінансування професійно-технічних навчальних
закладів Львівської та Харківської областей, а також міста Києва з
державного бюджету згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від
28.12.2007 - пункт про зупинення дії визнано неконституційним
згідно  з  Рішенням  Конституційного  Суду  N  10-рп/2008
( v010p710-08 ) від 22.05.2008 ) ( Дію підпункту "б" пункту 7
частини  першої  статті 87 зупинено на 2007 рік в частині
фінансування професійно-технічних навчальних закладів Львівської
та Харківської областей, а також міста Києва з державного бюджету
згідно із Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 )
   б) професійно-технічну освіту (навчальні та інші заклади
освіти, засновані на державній формі власності);
 
   в) вищі навчальні заклади, засновані на державній формі
власності;
 
   г) післядипломну освіту (крім закладів і заходів, визначених
підпунктом "г" пункту 2 статті 90 цього Кодексу);
 
   ґ) позашкільні навчальні заклади та заходи з позашкільної
роботи з дітьми, згідно з переліком ( 1133-2002-п ), затвердженим
Кабінетом Міністрів України;
 
   д) інші заклади та заходи в галузі освіти, що забезпечують
виконання  загальнодержавних  функцій,  згідно  з  переліком
( 1133-2002-п ), затвердженим Кабінетом Міністрів України;
 
   8) охорону здоров'я:
 
   а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну  та
стаціонарну допомогу (багатопрофільні лікарні та поліклініки, що
виконують специфічні загальнодержавні функції, згідно з переліком
( 342-2002-п ), затвердженим Кабінетом Міністрів України);
 
   б) спеціалізовану,            високоспеціалізовану
амбулаторно-поліклінічну  та  стаціонарну  допомогу  (клініки
науково-дослідних  інститутів, спеціалізовані лікарні, центри,
лепрозорії, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни,
спеціалізовані медико-санітарні    частини,   спеціалізовані
поліклініки, спеціалізовані стоматологічні поліклініки, згідно з
переліком  (  342-2002-п ), затвердженим Кабінетом Міністрів
України);
 
   в) санаторно-реабілітаційну   допомогу  (загальнодержавні
санаторії  для  хворих  на  туберкульоз,  загальнодержавні
спеціалізовані санаторії для дітей та підлітків, спеціалізовані
санаторії для ветеранів Великої Вітчизняної війни);
 
   г) санітарно-епідеміологічний             нагляд
(санітарно-епідеміологічні станції, дезінфекційні станції, заходи
боротьби з епідеміями);
 
   ґ) інші програми в галузі охорони здоров'я, що забезпечують
виконання  загальнодержавних  функцій,  згідно  з  переліком
( 342-2002-п ), затвердженим Кабінетом Міністрів України;
 
   9) соціальний захист та соціальне забезпечення:
 
   а) виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського
та старшинського складу строкової служби та членам їх сімей,
пенсії військовослужбовцям та особам начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ, іншим особам, визначеним законом;
сплату до Пенсійного фонду України страхових внесків за окремі
категорії  осіб,  передбачені  законом;  фінансування доплат,
надбавок, підвищень до пенсій, встановлених законом; ( Підпункт
"а" пункту 9 статті 87 в редакції Закону N 3108-IV ( 3108-15 ) від
17.11.2005 )
 
   б) державні програми соціальної допомоги (грошову допомогу
біженцям; компенсації на медикаменти; програма  протезування;
програми і заходи із соціального захисту інвалідів, у тому числі
програми і заходи Фонду України соціального захисту інвалідів;
відшкодування збитків, заподіяних громадянам; заходи, пов'язані з
поверненням в Україну кримськотатарського народу та осіб інших
національностей, які були незаконно депортовані з України; щорічна
разова грошова допомога ветеранам Великої Вітчизняної війни;
довічна стипендія для учасників бойових дій; кошти, що передаються
до Фонду соціального страхування на випадок безробіття; часткове
покриття витрат на виплату заборгованості з регресних позовів
шахтарів);
 
   в) державну підтримку громадських організацій інвалідів і
ветеранів, які мають статус всеукраїнських;
 
   г) державні програми і заходи стосовно дітей, молоді, жінок,
сім'ї;
 
   ґ) державну підтримку молодіжних громадських організацій на
виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей,
молоді, жінок, сім'ї;
 
   д) державні програми підтримки будівництва (реконструкції)
житла для окремих категорій громадян;
 
   10) культуру і мистецтво:
 
   а) державні  культурно-освітні  програми  (національні та
державні бібліотеки, музеї і виставки національного значення,
заповідники національного значення, міжнародні культурні зв'язки,
державні культурно-освітні заходи);
 
   б) державні  театрально-видовищні  програми  (національні
театри, національні філармонії, національні та державні музичні
колективи і ансамблі та інші заклади і заходи мистецтва згідно з
переліком  ( 1557-2001-п ), затвердженим Кабінетом Міністрів
України);
 
   в) державну підтримку громадських організацій культури і
мистецтва, що мають статус національних;
 
   г) державні програми розвитку кінематографії;
 
   ґ) державну архівну справу;
 
   11) державні програми підтримки телебачення, радіомовлення,
преси, книговидання, інформаційних агентств;
 
   12) фізичну культуру і спорт:
 
   а) державні  програми  підготовки  резерву  та  складу
національних команд та забезпечення їх участі  у  змаганнях
державного  і  міжнародного  значення  (утримання центральних
спортивних шкіл вищої спортивної майстерності, перелік  яких
затверджується  Кабінетом  Міністрів  України,  формування
національних команд, проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань державного значення з традиційних та нетрадиційних видів
спорту; підготовка і участь національних збірних  команд  в
олімпійських та паралімпійських іграх, у тому числі фінансова
підтримка баз олімпійської підготовки); ( Підпункт "а" пункту 12
статті 87 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2264-IV
( 2264-15 ) від 16.12.2004 )
 
   б) державні програми з інвалідного спорту та реабілітації
(центр "Інваспорт", участь у міжнародних змаганнях з інвалідного
спорту, навчально-тренувальні збори до них);
 
   в) державні програми фізкультурно-спортивної спрямованості;
 
   13) державні програми підтримки регіонального розвитку та
пріоритетних галузей економіки;
 
   14) програми  реставрації пам'яток архітектури державного
значення;
 
   15) державні  програми  розвитку  транспорту,  дорожнього
господарства, зв'язку, телекомунікацій та інформатики;
 
   16) державні інвестиційні проекти;
 
   17) державні програми з ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи, охорони навколишнього природного середовища та ядерної
безпеки, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха;
 
   18) створення та поповнення державних запасів і резервів;
 
   19) обслуговування державного боргу;
 
   20) проведення виборів та референдумів; ( Пункт 20 статті 87
із змінами, внесеними згідно із Законами N 1349-IV ( 1349-15 ) від
27.11.2003, N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною  згідно  з  Рішенням  Конституційного  Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 )
 
   21) інші програми, які мають виключно державне значення.
 
   Стаття 88. Видатки, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ,
        міст районного значення та їх об'єднань та
        враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних
        трансфертів
 
   1. До видатків, які здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст
районного значення та їх об'єднань та враховуються при визначенні
обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:
 
   1) органи місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного
значення;
 
   2) освіту:
 
   дошкільну освіту;
 
   загальну середню освіту (школи-дитячі садки);
 
   3) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та
стаціонарну допомогу (дільничні лікарні, медичні амбулаторії,
фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти); ( Пункт 3 частини
першої  статті 88 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2350-IV ( 2350-15 ) від 13.01.2005, N 3235-IV ( 3235-15 ) від
20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, N 107-VI ( 107-17 )
від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008,
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 )
 
   4) сільські, селищні та міські палаци культури, клуби та
бібліотеки. ( Пункт 4 частини першої статті 88 із змінами,
внесеними згідно із Законами N 2350-IV ( 2350-15 ) від 13.01.2005,
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від
19.12.2006, N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною  згідно  з  Рішенням  Конституційного  Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008, N 309-VI ( 309-17 )
від 03.06.2008 )
 
 
   ( Пункт 5 статті 88 втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на підставі
Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 )
 
 
   Стаття 89. Видатки, що здійснюються з районних бюджетів та
        бюджетів міст республіканського Автономної
        Республіки Крим і міст обласного значення та
        враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних
        трансфертів
 
   1. До видатків, які здійснюються з районних бюджетів та
бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст
обласного  значення  та  враховуються  при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:
 
   1) державне управління:
 
   а) органи місцевого самоврядування міст республіканського
Автономної Республіки Крим і міст обласного значення;
 
   б) органи місцевого самоврядування районного значення;
 
   2) освіту:
 
   а) дошкільну освіту (у містах республіканського Автономної
Республіки Крим та містах обласного значення);
 
   б) загальну  середню  освіту:  загальноосвітні  навчальні
заклади,  у  тому  числі:  школи-дитячі  садки  (для  міст
республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного
значення),  спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми,
вечірні (змінні) школи;
 
   ( Дію підпункту "в" пункту 2 частини першої статті 89
відновлено згідно із Законом N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 )
(  Дію  підпункту  "в"  пункту 2 частини першої статті 89
зупинено на 2008 рік в частині фінансування дитячих будинків
сімейного типу і прийомних сімей згідно із Законом N 107-VI
( 107-17 ) від 28.12.2007 - пункт про зупинення дії визнано
неконституційним  згідно  з  Рішенням  Конституційного  Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 ) ( Дію підпункту "в"
пункту 2 частини першої статті 89 зупинено на 2007 рік в частині
фінансування дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей
згідно із Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 ) ( Дію
підпункту "в" пункту 2 частини першої статті 89 зупинено на 2006
рік в частині фінансування дитячих будинків сімейного типу і
прийомних сімей згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від
20.12.2005 )
   в) заклади освіти для громадян, які потребують соціальної
допомоги  та  реабілітації:  загальноосвітні  школи-інтернати,
загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, які
позбавлені піклування батьків, дитячі будинки (у разі, якщо не
менше  70  відсотків  кількості  учнів  загальноосвітніх
шкіл-інтернатів, загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт
і дітей, які позбавлені піклування батьків, дитячих будинків
формується на території відповідного міста чи району), дитячі
будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, допомога на дітей, які
перебувають під опікою і піклуванням;
 
   г) інші державні освітні програми;
 
   ґ)  вищу  освіту  (вищі  навчальні заклади I-IV рівнів
акредитації, що перебувають у власності Автономної Республіки

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner