Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Бюджетний кодекс України

Кодекс України № 2542-III от 21.06.2001

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 11

Крим, спільній власності територіальних громад, а також вищі
навчальні  заклади  державної та комунальної форм власності)
відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів;
 
   3) охорону здоров'я:
 
   а) первинну  медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та
стаціонарну допомогу (лікарні широкого профілю, пологові будинки,
станції швидкої та невідкладної медичної допомоги, поліклініки і
амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки); ( Підпункт "а"
пункту 3 частини першої статті 89 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2350-IV ( 2350-15 ) від 13.01.2005 - дію Закону зупинено
на 2006 рік згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від
20.12.2005, дію Закону зупинено на 2007 рік згідно із Законом
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною  згідно  з  Рішенням  Конституційного  Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008, N 309-VI ( 309-17 )
від 03.06.2008 )
 
   б) програми медико-санітарної освіти (міські та  районні
центри здоров'я і заходи по санітарній освіті);
 
   4) соціальний захист та соціальне забезпечення:
 
   а) державні програми соціального забезпечення: притулки для
неповнолітніх (у разі, якщо не менше 70 відсотків кількості дітей,
які  перебувають  в  цих  закладах, формується на території
відповідного міста чи району), територіальні центри і відділення
соціальної допомоги на дому;
 
   б) державні програми соціального захисту: пільги ветеранам
війни і праці, допомога сім'ям з дітьми, додаткові виплати
населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг,
компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих  категорій
громадян;
 
   виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках
сімейного  типу  та прийомних сім'ях, грошового забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних
послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за
принципом "гроші ходять за дитиною; ( Підпункт "б" пункту 4
частини першої статті 89 доповнено абзацом другим згідно із
Законом N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 )
 
   в) державні програми підтримки будівництва (реконструкції)
житла для окремих категорій громадян;
 
   г) районні та міські програми і заходи щодо реалізації
державної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї;
 
   5) державні  культурно-освітні  та  театрально-видовищні
програми (театри, бібліотеки, музеї, виставки, палаци і будинки
культури, школи естетичного виховання дітей); ( Пункт 5 частини
першої статті 89 в редакції Закону N 2350-IV ( 2350-15 ) від
13.01.2005 - дію Закону зупинено на 2006 рік згідно із Законом
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, дію Закону зупинено на 2007
рік згідно із Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006; із
змінами, внесеними згідно із Законами N 107-VI ( 107-17 ) від
28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008,
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 )
 
   6) державні програми розвитку фізичної культури і спорту:
утримання  та  навчально-тренувальна  робота  дитячо-юнацьких
спортивних шкіл всіх типів (крім шкіл республіканського Автономної
Республіки Крим і обласного значення), заходи з фізичної культури
і   спорту   та   фінансова   підтримка   організацій
фізкультурно-спортивної  спрямованості  і  спортивних  споруд
місцевого значення;
 
 
   ( Пункт 7 статті 89 втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на підставі
Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 )
   
( Стаття 89 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2229-IV
( 2229-15 ) від 14.12.2004 )
 
   Стаття 90. Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної
        Республіки Крим та обласних бюджетів і
        враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних
        трансфертів
 
   1. До видатків, які здійснюються з  бюджету  Автономної
Республіки Крим і обласних бюджетів та враховуються при визначенні
обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:
 
   1) державне управління:
 
   а) представницьку і виконавчу владу Автономної Республіки
Крим;
 
   б) обласні ради;
 
   2) освіту:
 
   а) загальну середню освіту для громадян, які потребують
соціальної допомоги та реабілітації: спеціальні загальноосвітні
навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та
(або)  розумового  розвитку,  санаторні   школи-інтернати;
загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні школи-інтернати
для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
дитячі  будинки  (крім  загальноосвітніх  шкіл-інтернатів,
загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, які
позбавлені батьківського піклування, дитячих будинків, визначених
у підпункті "в" пункту 2 статті 89 цього Кодексу, та дитячих
будинків сімейного типу і прийомних сімей);
 
   б) заклади професійно-технічної освіти, що перебувають у
власності Автономної Республіки Крим  і  виконують  державне
замовлення;
 
   в)  вищу  освіту  (вищі  навчальні заклади I-IV рівнів
акредитації, що перебувають у власності Автономної Республіки
Крим, спільній власності територіальних громад, а також вищі
навчальні  заклади  державної та комунальної форм власності)
відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів;
 
   г) післядипломну  освіту (інститути післядипломної освіти
вчителів та центри і заходи з підвищення кваліфікації державних
службовців місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування,  постійно  діючі  курси  (центри)  підвищення
кваліфікації  працівників  соціально-культурної  сфери  та
агропромислового  комплексу,  що  знаходяться  у  комунальній
власності);
 
   ґ) інші державні освітні програми;
 
   д)  заклади  професійно-технічної  освіти  державної  та
комунальної форми власності, видатки на утримання яких враховані
при визначенні міжбюджетних трансфертів державного бюджету на
відповідний рік; ( Пункт 2 частини першої статті 90 доповнено
підпунктом "д" згідно із Законом N 309-VI ( 309-17 ) від
03.06.2008 )
 
   3) охорону здоров'я:
 
   а) первинну  медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та
стаціонарну  допомогу  (лікарні  республіканського  Автономної
Республіки Крим та обласного значення);
 
   б) спеціалізовану  амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну
допомогу  (спеціалізовані  лікарні,  поліклініки,  включаючи
стоматологічні,  центри,  диспансери, госпіталі для інвалідів
Великої Вітчизняної війни, будинки дитини, станції переливання
крові);
 
   в) санаторно-курортну  допомогу (санаторії для хворих на
туберкульоз, санаторії для дітей та підлітків, санаторії медичної
реабілітації);
 
   г) інші державні програми медичної та санітарної допомоги
(медико-соціальні експертні комісії, бюро судмедекспертизи, центри
медичної статистики, бази спецмедпостачання, центри здоров'я і
заходи санітарної освіти, інші програми і заходи);
 
   4) соціальний захист та соціальне забезпечення:
 
   а) державні програми соціального захисту та  соціального
забезпечення: допомога по догляду за інвалідами I чи II групи
внаслідок  психічного  розладу;  адресна  соціальна  допомога
малозабезпеченим  сім'ям;  виплати компенсації реабілітованим;
дитячі будинки-інтернати;  навчання  та  трудове  влаштування
інвалідів;  будинки-інтернати  для  престарілих  і інвалідів;
будинки-інтернати для дітей-інвалідів; центри  по  нарахуванню
пенсій; притулки для неповнолітніх (крім притулків, визначених у
підпункті "а" пункту 4 статті 89 цього Кодексу);
 
   б) республіканські Автономної Республіки Крим і  обласні
програми і заходи з реалізації державної політики стосовно дітей,
молоді, жінок, сім'ї;
 
   в) інші державні соціальні програми;
 
   5) культуру і мистецтво:
 
   а) державні  культурно-освітні  програми  (республіканські
Автономної  Республіки Крим та обласні бібліотеки, музеї та
виставки);
 
   б) державні  театрально-видовищні  програми  (філармонії,
музичні колективи і ансамблі, театри, палаци і будинки культури
республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення,
інші заклади та заходи у галузі мистецтва);
 
   в) інші державні культурно-мистецькі програми;
 
   6) фізичну культуру і спорт:
 
   а) державні програми з розвитку фізичної культури і спорту
(навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх
типів республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, заходи з фізичної культури і спорту республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення);
 
   б) державні програми з інвалідного спорту і реабілітації
(республіканський Автономної Республіки Крим та обласні центри з
інвалідного спорту і дитячо-юнацькі спортивні школи інвалідів та
спеціалізовані  спортивні  школи  паралімпійського  резерву;
проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з інвалідного
спорту республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення);
( Підпункт "б" пункту 6 статті 90 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2264-IV ( 2264-15 ) від 16.12.2004 )
 
 
   ( Пункт 7 статті 90 втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на підставі
Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 )
 
( Стаття 90 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2229-IV
( 2229-15 ) від 14.12.2004 )
 
   Стаття 91. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються
        при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
 
   1. До видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:
 
   1) місцеву пожежну охорону;
 
 
   ( Пункт 1-1 статті 91 втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на підставі
Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 )
 
 
   2) позашкільну освіту;
 
   3) соціальний захист та соціальне забезпечення:
 
   а) програми місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок,
сім'ї;
 
   б) місцеві програми соціального захисту окремих категорій
населення;
 
   в) програми соціального захисту малозабезпеченої категорії
учнів професійно-технічних навчальних закладів;
 
   4) місцеві   програми   розвитку   житлово-комунального
господарства та благоустрою населених пунктів;
 
   5) культурно-мистецькі програми місцевого значення;
 
   6) програми підтримки кінематографії та засобів  масової
інформації місцевого значення;
 
   7) місцеві програми з розвитку фізичної культури і спорту;
 
   8) типове  проектування, реставрацію та охорону пам'яток
архітектури місцевого значення;
 
   9) транспорт, дорожнє господарство:
 
   а) регулювання цін на послуги метрополітену за рішеннями
органів місцевого самоврядування;
 
   б) експлуатацію дорожньої системи місцевого значення (в тому
числі   роботи,   що   проводяться    спеціалізованими
монтажно-експлуатаційними підрозділами);
 
   в) будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг
місцевого значення;
 
   10) заходи з організації рятування на водах;
 
   11) обслуговування боргу органів місцевого самоврядування;
 
   12) програми природоохоронних заходів місцевого значення;
 
   13) управління комунальним майном;
 
   14) регулювання земельних відносин;
 
   15)  членські  внески  до  асоціацій  органів місцевого
самоврядування та їх добровільних об'єднань; ( Статтю 91 доповнено
пунктом згідно із Законом N 1275-VI ( 1275-17 ) від 16.04.2009 )
 
   16) інші програми, затверджені відповідною радою згідно із
законом.
( Стаття 91 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV
( 1158-15 ) від 15.10.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 року)
 
   Стаття 92. Передача видатків на виконання власних
        повноважень між місцевими бюджетами
 
   1. Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати
на договірних засадах кошти відповідних бюджетів для виконання
власних повноважень.
 
   2. Міські (міст республіканського Автономної Республіки Крим
та міст обласного значення) ради та районні ради можуть передати
видатки на виконання всіх або частини  власних  повноважень
Верховній Раді Автономної Республіки Крим чи обласній раді з
передачею відповідних коштів до бюджету Автономної Республіки Крим
чи до обласного бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту.
 
   3. Сільські, селищні та міські (міст районного значення) ради
можуть передавати видатки на виконання всіх або частини власних
повноважень районній раді чи раді іншої територіальної громади з
передачею коштів до відповідного бюджету у вигляді міжбюджетного
трансферту.
 
   4. Передача  видатків  здійснюється за спільним рішенням
відповідних рад на договірних засадах. Всі угоди про передачу
видатків укладаються до 1 серпня року, що передує плановому.
 
   Стаття 93. Передача видатків на виконання делегованих
        державних повноважень
 
   1. Передача прав на здійснення  видатків  на  виконання
делегованих державних повноважень до бюджетів сіл, селищ, міст
районного значення та їх об'єднань може здійснюватися за рішеннями
районної або міської (міст республіканського Автономної Республіки
Крим чи міст обласного значення) ради з відповідними коштами у
вигляді міжбюджетного трансферту. Сільські, селищні та міські
(міст районного значення) ради можуть передати частину видатків на
виконання  делегованих  державних  повноважень  міській (міст
республіканського  Автономної  Республіки  Крим  та обласного
значення) чи районній раді з відповідними коштами у вигляді
міжбюджетного трансферту. Ця передача здійснюється на підставі
рішень відповідних рад і укладення договору. ( Частина перша
статті 93 із змінами, внесеними згідно із Законами N 107-VI
( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно
з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від
22.05.2008, N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 )
 
   2. Міські (міст республіканського Автономної Республіки Крим
та міст обласного значення) ради можуть передати частину видатків
на виконання делегованих державних повноважень районній раді з
відповідними коштами районному бюджету у вигляді міжбюджетного
трансферту. Районні ради можуть передавати частину видатків на
виконання делегованих державних повноважень міській раді (міста
республіканського Автономної Республіки Крим та міста обласного
значення) з відповідними коштами міському бюджету у вигляді
міжбюджетного трансферту. Ця передача здійснюється на підставі
спільних рішень відповідних рад і укладення договору.
 
   3. Якщо інше не визначено договором, розмір переданих коштів
на виконання  делегованих  державних  повноважень  має  бути
пропорційний частці користувачів зазначеними послугами в повній
вартості цих послуг, розрахованих за фінансовими нормативами
бюджетної забезпеченості для органу влади Автономної Республіки
Крим чи органу місцевого самоврядування,  який  передає  ці
повноваження.
 
   4. Якщо на території міста (республіканського Автономної

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner