Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Бюджетний кодекс України

Кодекс України № 2542-III от 21.06.2001

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 12

Республіки Крим чи міста обласного значення) чи району недостатньо
бюджетних установ, які забезпечують надання послуг, визначених
пунктом 2 частини першої статті 86 цього Кодексу в обсязі,
визначеному  фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості,
обрахований обсяг видатків на фінансування цих послуг враховується
при  визначенні  міжбюджетного  трансферту  бюджету, з якого
утримуються бюджетні установи, що надають ці послуги.
 
   5. Всі угоди про передачу видатків на виконання делегованих
державних повноважень укладаються до 1 серпня року, що передує
плановому.
 
               Глава 15
 
  РОЗРАХУНОК ВИДАТКІВ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ОБСЯГУ
           МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ
 
   Стаття 94. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості
 
   1. Фінансовий   норматив   бюджетної   забезпеченості
використовується  для  визначення  розподілу  міжбюджетних
трансфертів.
 
   2. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості визначається
шляхом ділення загального  обсягу  фінансових  ресурсів,  що
спрямовуються  на реалізацію бюджетних програм, на кількість
мешканців чи споживачів соціальних послуг тощо.
 
   3. Загальний обсяг фінансових ресурсів, що спрямовується на
виконання бюджетних програм місцевими бюджетами, розподіляється
між видами видатків відповідно до пріоритетів бюджетної політики
держави.
 
   4. При  розрахунку  фінансового  нормативу  бюджетної
забезпеченості може передбачатися обсяг нерозподілених видатків,
який об'єднує види видатків на ті повноваження, встановлення
нормативів по яких є недоцільним.
 
   Стаття 95. Коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів
        бюджетної забезпеченості
 
   1. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості для місцевих
бюджетів коригуються коефіцієнтами, що враховують відмінності у
вартості надання соціальних послуг залежно від:
 
   1) кількості населення та споживачів соціальних послуг;
 
   2) соціально-економічних,   демографічних,   кліматичних,
екологічних та інших особливостей (з  часу  їх  визначення)
адміністративно-територіальних одиниць.
 
   2. Коригуючі коефіцієнти затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
 
               Глава 16
 
           МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
 
   Стаття 96. Види міжбюджетних трансфертів
 
   1. Міжбюджетні трансферти поділяються на:
 
   1) дотацію вирівнювання;
 
   2) субвенцію;
 
   3) кошти, що передаються до Державного бюджету України та
місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів;
 
   4) інші дотації.
 
   Стаття 97. Трансферти, які надаються з Державного бюджету
        України місцевим бюджетам
 
   1. У Державному бюджеті України можуть передбачатися такі
міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам:
 
   1) дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим,
обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя, районним
бюджетам та бюджетам міст республіканського Автономної Республіки
Крим та міст обласного значення;
 
   2) субвенція на здійснення програм соціального захисту;
 
   3) субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого
самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок надання
пільг, встановлених державою;
 
   4) субвенція на виконання інвестиційних проектів;
 
   5) інші субвенції.
 
   2. У Державному бюджеті України затверджується обсяг дотації
вирівнювання та субвенцій окремо для бюджету Автономної Республіки
Крим, кожного з обласних бюджетів, бюджетів міст Києва  та
Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим,
міст обласного значення та районних бюджетів, а також коштів, що
передаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів,
якщо є підстави для надання та отримання відповідних міжбюджетних
трансфертів.
 
   Стаття 98. Дотація вирівнювання бюджетам міст Києва та
        Севастополя, міст республіканського Автономної
        Республіки Крим, міст обласного значення і
        районним бюджетам
 
   1. Дотація вирівнювання бюджетам міст Києва та Севастополя,
міст республіканського Автономної Республіки Крим, міст обласного
значення і районним бюджетам визначається як перевищення обсягу
видатків, перелік яких визначено статтею 89 цього Кодексу (для
бюджетів міст Києва та Севастополя - статтями 88-90  цього
Кодексу), і який обраховано із застосуванням фінансових нормативів
бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів:
 
   над кошиком доходів бюджетів місцевого самоврядування - для
бюджетів  міст  Києва та Севастополя, міст республіканського
Автономної Республіки Крим та міст обласного значення;
 
   над доходами, визначеними частиною другою статті 66 цього
Кодексу, - для районних бюджетів.
 
   2. Розподіл  обсягу  міжбюджетних трансфертів, визначених
пунктами 1 та 3 частини першої статті 96  цього  Кодексу,
затвердженого законом про Державний бюджет України, між бюджетами
міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної
Республіки Крим, міст обласного значення і районними бюджетами,
визначається на основі формули.
 
   3. Формула  розподілу  обсягу  міжбюджетних  трансфертів,
визначених пунктами 1 та 3 частини першої статті 96 цього Кодексу,
затверджується Кабінетом Міністрів України і повинна враховувати
такі параметри:
 
   1) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригуючі
коефіцієнти до них;
 
   2) кількість мешканців та кількість споживачів соціальних
послуг;
 
   3) індекс відносної податкоспроможності відповідного міста чи
району;
 
   4) прогнозний показник кошика доходів бюджетів місцевого
самоврядування для бюджетів міст Києва та Севастополя, міст
республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного
значення, і прогноз доходів, визначених частиною другою статті 66
цього Кодексу, - для районних бюджетів;
 
   5) коефіцієнт вирівнювання.
 
   У  разі  внесення  змін  до  Формули  розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів на плановий бюджетний період проект таких
змін та аналітичні розрахунки і порівняльні таблиці щодо впливу
запропонованих змін подаються разом з проектом  закону  про
Державний бюджет України, схваленим Кабінетом Міністрів України.
( Частину третю статті 98 доповнено абзацом згідно із Законом
N 1086-IV ( 1086-15 ) від 10.07.2003 )
 
   4. Обсяг кошика доходів відповідного бюджету визначається із
застосуванням індексу відносної податкоспроможності бюджету міста
чи району на основі даних про фактичне виконання відповідного
бюджету за три останні бюджетні періоди.
 
   5. Індекс відносної податкоспроможності є коефіцієнтом, що
визначає рівень податкоспроможності адміністративно-територіальної
одиниці у порівнянні з аналогічним середнім показником по Україні
у розрахунку на одного мешканця.
 
   6. Для визначення індексу  відносної  податкоспроможності
відповідних  бюджетів використовується кошик доходів бюджетів
місцевого самоврядування, визначений відповідно до статті 64 цього
Кодексу, а також доходи, передбачені пунктами 1, 3-5 частини
другої статті 66 цього Кодексу.
 
   7. При визначенні індексу відносної податкоспроможності кошик
доходів місцевого самоврядування збільшується на суму втрат у
доходах, що виникли внаслідок надання пільг платникам податків
згідно з рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та
відповідних рад.
 
   8. Індекси відносної податкоспроможності відповідних бюджетів
не можуть змінюватися і переглядатися частіше, ніж раз на три
роки.
 
   9. Коефіцієнт вирівнювання застосовується до обчисленого за
формулою обсягу дотації вирівнювання і визначається в межах від
0,60 до одиниці. При цьому загальний обсяг коштів, на який
зменшується сума дотацій вирівнювання, є тотожним загальному
обсягу коштів, на який зменшується сума коштів, що передаються до
Державного бюджету України з місцевих бюджетів у разі застосування
коефіцієнту вирівнювання.
 
   Стаття 99. Дотація вирівнювання бюджету Автономної
        Республіки Крим та обласним бюджетам
 
   1. Дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим та
обласним бюджетам визначається як перевищення обсягу видатків цих
бюджетів, перелік яких визначено статтею 90 цього Кодексу, і який
обраховано із застосуванням фінансових  нормативів  бюджетної
забезпеченості  та  коригуючих  коефіцієнтів, над прогнозними
показниками доходів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних
бюджетів, що зараховуються до них відповідно до частини першої
статті 66 цього Кодексу.
 
   2. Обсяг доходів бюджету Автономної Республіки Крим  та
обласних бюджетів обчислюється на основі прогнозних показників
доходів, що зараховуються до цих бюджетів відповідно до частини
першої статті 66 цього Кодексу, із застосуванням індексу відносної
податкоспроможності з дотриманням умов його обчислення, визначених
частинами п'ятою, сьомою та восьмою статті 98 цього Кодексу.
 
   Стаття 100. Кошти, що передаються до Державного бюджету
         України з бюджету Автономної Республіки Крим,
         обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва
         і Севастополя, міст республіканського Автономної
         Республіки Крим та міст обласного значення)
         бюджетів
 
   1. Якщо прогнозні показники доходів  бюджету  Автономної
Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва
і Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим
та міст обласного значення) бюджетів, визначених відповідно до
статей 64 та 66 цього Кодексу, перевищують розрахунковий обсяг
видатків  відповідного  бюджету, обрахований із застосуванням
фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та  коригуючих
коефіцієнтів, для такого бюджету встановлюється обсяг коштів, що
підлягають передачі до Державного бюджету України.
 
   2. Коефіцієнт вирівнювання застосовується до обчисленого за
формулою обсягу коштів, що підлягають передачі до Державного
бюджету України, і визначається в межах від 0,60 до одиниці.
 
   Стаття 101. Міжбюджетні трансферти між місцевими
         бюджетами
 
   1. Міські (міст Києва і Севастополя, міст республіканського
Автономної Республіки Крим та міст обласного значення) та районні
ради  можуть  передбачати  у  відповідних  бюджетах  дотації
вирівнювання бюджетам районів у містах, бюджетам сіл, селищ, міст
районного значення та їх об'єднань, а також кошти, що передаються
з цих бюджетів.
 
   2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та відповідні
ради  можуть  передбачати  у відповідних бюджетах такі види
міжбюджетних трансфертів:
 
   1) субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи
ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного
користування;
 
   2) субвенції на виконання власних повноважень територіальних
громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань;
 
   3) субвенції на виконання інвестиційних проектів;
 
   4) інші субвенції.
 
   Стаття 102. Субвенція з Державного бюджету України місцевим
         бюджетам на здійснення програм соціального
         захисту
 
   1. Видатки місцевих бюджетів, передбачені у підпункті "б"
пункту 4 частини першої статті 89 цього Кодексу, фінансуються за
рахунок  субвенцій  з Державного бюджету України у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 103. Субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів
         місцевого самоврядування на виконання власних
         повноважень внаслідок наданих державою
         податкових пільг
 
   1. Надання державою податкових пільг, що зменшують доходи
бюджетів  місцевого  самоврядування  на  виконання  власних
повноважень, має супроводжуватися внесенням змін до закону про
Державний бюджет України на поточний бюджетний  період,  що
передбачають надання субвенції на компенсацію відповідних втрат
доходів бюджетів місцевого самоврядування.
 
   Стаття 104. Субвенції на утримання об'єктів спільного
         користування чи ліквідацію негативних наслідків
         діяльності об'єктів спільного користування
 
   1. Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи
ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного
користування надається з одного місцевого бюджету іншому для
компенсації цих видатків.
 
   2. Умови  утримання  об'єктів  спільного користування чи
ліквідації негативних наслідків діяльності об'єктів спільного
користування та надання субвенції визначаються на договірних
засадах між надавачем субвенції та її отримувачем.
 
   Стаття 105. Субвенції з Державного бюджету України на
         виконання інвестиційних проектів
 
   1. Субвенції  з Державного бюджету України на виконання
інвестиційних проектів надаються з Державного бюджету України
бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам
міст Києва та Севастополя з їх подальшим перерозподілом для
бюджетів місцевого самоврядування.
 
   2. Субвенції на виконання інвестиційних проектів надаються на
засадах конкурентності між бюджетами місцевого самоврядування та
передбачають фінансову участь бюджету отримувача субвенції у
здійсненні програми чи проекту. Органи місцевого самоврядування, у
яких  середньорічний  фактичний  обсяг видатків на утримання
бюджетних установ за три останні бюджетні періоди менший за обсяг,
визначений  згідно  з  фінансовими  нормативами  бюджетної
забезпеченості, мають пріоритетне право на отримання субвенції на
виконання інвестиційних проектів.
 
   3. Основні засади надання субвенцій визначаються окремим
законом, порядок та умови їх надання визначаються Кабінетом
Міністрів України, а обсяг субвенцій на наступний бюджетний період
визначається законом про Державний бюджет України.
 
   Стаття 106. Субвенції на виконання власних повноважень
         територіальних громад сіл, селищ, міст та їх
         об'єднань
 
   1. Субвенції на виконання власних повноважень територіальних
громад можуть передбачатися в складі їх бюджетів у разі, якщо
інший орган державної влади чи місцевого самоврядування може
виконати цю функцію ефективніше.
 
   2. Умови та порядок надання субвенції на виконання власних
повноважень територіальних громад визначаються відповідною угодою
сторін.
 
   Стаття 107. Субвенції на виконання інвестиційних проектів з
         місцевих бюджетів
 
   1. Субвенції на виконання інвестиційних проектів надаються з
одного місцевого бюджету іншому на підставі договору між надавачем
субвенції та її отримувачем.
 
   Стаття 108. Порядок надання міжбюджетних трансфертів
 
   1. Дотація вирівнювання та субвенції з Державного бюджету
України місцевим бюджетам перераховуються з рахунків Державного
бюджету України органами Державного казначейства України бюджету
Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва
і Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим
та міст обласного значення і районним бюджетам. Перерахування
коштів, що передаються до Державного бюджету України з бюджету
Автономної Республіки Крим, бюджетів міст Києва і Севастополя,
бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст
обласного значення, районних і обласних бюджетів, забезпечується
відповідними органами Державного казначейства України.
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner