Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Бюджетний кодекс України

Кодекс України № 2542-III от 21.06.2001

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 13

   2. Порядок перерахування дотації вирівнювання та субвенцій з
Державного  бюджету  України  місцевим  бюджетам, коштів, що
передаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів, а
також порядок перерахування міжбюджетних трансфертів між місцевими
бюджетами визначаються Кабінетом Міністрів України і повинні
забезпечувати  своєчасність,  рівномірність, гарантованість та
повноту перерахування трансфертів.
 
               Розділ V
        КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ БЮДЖЕТНОГО
     ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БЮДЖЕТНІ
             ПРАВОПОРУШЕННЯ
 
               Глава 17
 
     КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 
   Стаття 109. Повноваження Верховної Ради України по
         контролю за дотриманням бюджетного
         законодавства
 
   1. До повноважень Верховної Ради України належить контроль за
дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного
процесу.
 
   2. Комітети Верховної Ради України беруть участь у підготовці
до розгляду Верховною Радою України проекту закону про Державний
бюджет України, готують і попередньо розглядають питання щодо
контролю за виконанням та звіту про виконання Державного бюджету
України в частині, що віднесена до компетенції комітетів.
 
   3. До повноважень Верховної Ради України по контролю за
дотриманням бюджетного законодавства належить:
 
   1) заслуховування  звітів  про стан виконання Державного
бюджету України, в тому числі заслуховування звітів розпорядників
бюджетних  коштів про використання коштів Державного бюджету
України;
 
   2) контроль за  використанням  коштів  резервного  фонду
державного бюджету.
 
   4. До повноважень Комітету Верховної Ради України з питань
бюджету  по контролю за дотриманням бюджетного законодавства
належить:
 
   1) контроль за відповідністю поданого Кабінетом Міністрів
України проекту закону про Державний бюджет України Основним
напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період та
підготовка відповідного висновку;
 
   2) контроль за відповідністю законопроектів, поданих  на
розгляд Верховної Ради України, бюджетному законодавству.
 
   Стаття 110. Повноваження Рахункової палати по контролю за
         дотриманням бюджетного законодавства
 
   1. До повноважень  Рахункової  палати  по  контролю  за
дотриманням бюджетного законодавства належить здійснення контролю
за:
 
   1) використанням коштів Державного бюджету України відповідно
до закону про Державний бюджет України;
 
   2) утворенням, обслуговуванням і погашенням державного боргу
України;
 
   3) ефективністю використання та управління коштами Державного
бюджету України;
 
   4) використанням бюджетних коштів у частині фінансування
повноважень місцевих державних адміністрацій  та  делегованих
місцевому самоврядуванню повноважень органів виконавчої влади по
доходах і видатках.
 
   Стаття 111. Повноваження Міністерства фінансів України по
         контролю за дотриманням бюджетного
         законодавства
 
   1. Міністерство фінансів України  здійснює  контроль  за
дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного
процесу як стосовно державного бюджету, так і місцевих бюджетів,
якщо інше не передбачено законодавством України.
 
   Стаття 112. Повноваження Державного казначейства України
         по контролю за дотриманням бюджетного
         законодавства
 
   1. Державне казначейство України:
 
   1) здійснює бухгалтерський облік всіх надходжень та витрат
Державного бюджету України;
 
   2) встановлює єдині правила ведення бухгалтерського обліку та
складання звітності про виконання бюджетів, кошторисів, видає
інструкції з цих питань та здійснює контроль за їх дотриманням;
 
   3) здійснює контроль за  відповідністю  платежів  взятим
зобов'язанням та бюджетним асигнуванням.
 
   Стаття 113. Повноваження органів Державної
         контрольно-ревізійної служби України за
         дотриманням бюджетного законодавства
 
   1. Органи  Державної контрольно-ревізійної служби України
здійснюють контроль за:
 
   1) цільовим та ефективним використанням коштів державного
бюджету та місцевих бюджетів;
 
   2) цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів,
одержаних під гарантію Кабінету Міністрів України;
 
   3) порядком ведення бухгалтерського обліку та достовірністю
звітності про виконання Державного бюджету України та місцевих
бюджетів, кошторисів.
 
   2. Державна контрольно-ревізійна служба України щомісячно
надає Верховній Раді України та Міністерству фінансів України
узагальнені результати звітів про проведені перевірки.
 
   Стаття 114. Повноваження Верховної Ради Автономної
         Республіки Крим та відповідних рад по контролю
         за дотриманням бюджетного законодавства
 
   1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та відповідні
ради у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства
здійснюють:
 
   1) контроль за виконанням рішення відповідної ради  про
бюджет;
 
   2) інші повноваження, передбачені цим Кодексом та законом про
Державний бюджет України.
 
   Стаття 115. Повноваження Ради міністрів Автономної
         Республіки Крим, місцевих державних
         адміністрацій та виконавчих органів відповідних
         рад по контролю за дотриманням бюджетного
         законодавства
 
   1. Контроль за відповідністю бюджетному законодавству України
показників затверджених бюджетів, бюджетного розпису та кошторисів
бюджетних установ здійснюється:
 
   1) Радою міністрів Автономної Республіки Крим - стосовно
бюджетів міст республіканського значення та районних бюджетів
Автономної Республіки Крим;
 
   2) обласними державними адміністраціями - стосовно районних
та міських (міст обласного значення) бюджетів;
 
   3) міськими державними адміністраціями в містах Києві та
Севастополі - стосовно районних у цих містах бюджетів;
 
   4) районними державними адміністраціями - стосовно міських
(міст районного значення), сільських, селищних та їх об'єднань
бюджетів;
 
   5) виконавчими органами міських рад - стосовно бюджетів
районів у місті, сільських, селищних чи міст районного значення,
що входять до складу цих міст.
 
               Глава 18
 
      ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БЮДЖЕТНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 
   Стаття 116. Поняття бюджетного правопорушення
 
   1. Бюджетним  правопорушенням  визнається  недотримання
учасником бюджетного процесу встановленого цим Кодексом та іншими
нормативно-правовими  актами  порядку  складання,  розгляду,
затвердження, внесення змін, виконання бюджету чи звіту про
виконання бюджету.
 
   Стаття 117. Підстави для призупинення бюджетних асигнувань
 
   1. Міністерство  фінансів  України, Державне казначейство
України, Державна контрольно-ревізійна служба України, місцеві
фінансові органи, голови виконавчих органів міських міст районного
значення, селищних та сільських  рад,  головні  розпорядники
бюджетних коштів у межах своїх повноважень можуть призупиняти
бюджетні асигнування у разі:
 
   1) несвоєчасного і неповного подання звітності про виконання
бюджету;
 
   2) невиконання вимог щодо бухгалтерського обліку, складання
звітності та внутрішнього фінансового контролю за бюджетними
коштами і недотримання порядку перерахування цих коштів;
 
   3) подання недостовірних звітів та інформації про виконання
бюджету;
 
   4) порушення  розпорядниками бюджетних коштів вимог щодо
прийняття ними бюджетних зобов'язань;
 
   5) нецільового використання бюджетних коштів.
 
   Стаття 118. Заходи, що застосовуються до розпорядників та
         одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними
         бюджетні правопорушення
 
   1. У разі виявлення бюджетного правопорушення Міністерство
фінансів України, Державне казначейство України, органи Державної
контрольно-ревізійної служби України, місцеві фінансові органи,
голови  виконавчих  органів міських міст районного значення,
селищних та сільських рад і головні розпорядники бюджетних коштів
у межах своєї компетенції можуть вчиняти такі дії щодо тих
розпорядників бюджетних коштів та одержувачів, яким вони довели
відповідні бюджетні асигнування:
 
   1) застосування адміністративних стягнень до осіб, винних у
бюджетних правопорушеннях відповідно до закону;
 
   2) зупинення операцій з бюджетними коштами.
 
   2. Накладення на особу  заходу  стягнення  за  бюджетне
правопорушення не звільняє її від відшкодування заподіяної таким
правопорушенням матеріальної шкоди в  порядку,  встановленому
законом.
 
   Стаття 119. Нецільове використання бюджетних коштів
 
   1. Нецільове використання бюджетних коштів, тобто витрачання
їх на цілі,  що  не  відповідають  бюджетним  призначенням,
встановленим законом про Державний бюджет України чи рішенням про
місцевий бюджет, виділеним бюджетним асигнуванням чи кошторису,
має наслідком зменшення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів
на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням, і
притягнення  відповідних  посадових  осіб  до дисциплінарної,
адміністративної чи кримінальної відповідальності у  порядку,
визначеному законами України.
 
   2. У  разі  нецільового  використання  бюджетних коштів,
отриманих у вигляді субвенції,  зазначені  кошти  підлягають
обов'язковому  поверненню до відповідного бюджету у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України. Відповідні посадові особи
притягаються до відповідальності згідно з законом.
 
   Стаття 120. Зупинення операцій з бюджетними коштами
 
   1. Зупинення  операцій  з  бюджетними коштами полягає у
зупиненні будь-яких операцій по здійсненню платежів з рахунку
порушника бюджетного законодавства. Механізм зупинення операцій з
бюджетними коштами визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Зупинення операцій з бюджетними коштами можливе на термін
до тридцяти днів, якщо інше не передбачено законом.
 
   Стаття 121. Відповідальність за бюджетні правопорушення
 
   1. Особи, винні у порушенні бюджетного законодавства, несуть
цивільну,  дисциплінарну,  адміністративну  або  кримінальну
відповідальність згідно з законами України.
 
   2. Бюджетне  правопорушення,  вчинене  розпорядником  чи
одержувачем бюджетних коштів, може бути підставою для притягнення
до відповідальності згідно з законом його керівника чи інших
відповідальних посадових осіб, залежно від характеру вчинених ними
діянь.
 
   3. Посадові особи органів державної влади, органів влади
Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а
також підприємств, установ та організацій, які вчинили бюджетне
правопорушення, несуть  передбачену  законом  цивільно-правову
відповідальність  згідно  з законом незалежно від накладення
передбачених цим Кодексом заходів стягнення на розпорядника чи
одержувача бюджетних коштів.
 
   Стаття 122. Відповідальність органів місцевого самоврядування
         за порушення бюджетного планування
 
   1. У разі порушення вимог цього Кодексу та закону про
Державний бюджет України щодо формування відповідного бюджету в
частині  державних делегованих повноважень Кабінету Міністрів
України надається право протягом місяця з дня прийняття рішення
про обласний бюджет, бюджети міст Києва та Севастополя призупиняти
дію цього рішення з одночасним зверненням до суду. Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації наступного дня після підписання
Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної
ради рішення про місцевий бюджет або внесення до нього змін
надсилають його Міністерству фінансів України.
 
   2. У разі порушення вимог щодо формування бюджету згідно з
цим Кодексом та законом про Державний бюджет України в частині
державних делегованих повноважень Голові Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, голові обласної, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій надається право протягом місяця з
дня  прийняття  рішення  про  районний,  міський  (міст
республіканського Автономної Республіки Крим чи міст обласного
значення), районний у містах Києві та  Севастополі  бюджети
призупинити дію рішення про відповідний бюджет з одночасним
зверненням до суду. Районні державні адміністрації, виконавчі
органи міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим
і міст обласного значення) та районних рад у містах наступного дня
після підписання керівником відповідної ради рішення про місцевий
бюджет або внесення до нього змін надсилають його Раді міністрів
Автономної   Республіки  Крим,  обласним,  Київській  та
Севастопольській міським державним адміністраціям,  виконавчим
органам міських рад.
 
   3. У разі порушення вимог щодо формування бюджету згідно з
цим Кодексом, законом про Державний бюджет України чи рішенням
районної чи міської (міста республіканського Автономної Республіки
Крим та міст обласного значення) ради про бюджет в частині
державних  делегованих  повноважень голові районної державної
адміністрації,  голові  виконавчого  органу  міської  (міста
республіканського Автономної Республіки Крим чи міста обласного
значення) ради надається право протягом місяця з дня прийняття
рішення про міський (міст районного значення), сільський, селищний
та районний у місті бюджети призупиняти  дію  рішення  про
відповідний бюджет з одночасним зверненням до суду. Виконавчі
органи міських міст районного значення, сільської, селищної,
районної у місті рад наступного дня після підписання керівником
рішення про відповідний бюджет або внесення до нього змін надсилає
його  районній державній адміністрації чи виконавчому органу
міської (міста республіканського Автономної Республіки Крим чи
міста обласного значення) ради.
 
   4. У разі призупинення рішення про місцевий бюджет видатки з
нього здійснюються у порядку, визначеному статтею 79  цього
Кодексу.
 
   Стаття 123. Відповідальність органів Державного казначейства
         України
 
   1. Органи Державного казначейства України відповідно  до
закону несуть відповідальність за невиконання вимог щодо ведення
бухгалтерського обліку та складання звітності про  виконання
бюджетів.
 
   2. Керівники органів Державного казначейства України несуть
персональну відповідальність у разі вчинення ними бюджетного
правопорушення  та  невиконання  вимог  щодо  казначейського
обслуговування бюджетів, встановлених цим Кодексом.
 
   Стаття 124. Порядок накладення стягнення за бюджетні
         правопорушення
 
   1. Передбачені  цим  Кодексом  стягнення  за  бюджетні
правопорушення накладаються за рішенням Міністра фінансів України,
керівника органу Державного казначейства України, керівника органу
Державної контрольно-ревізійної служби України, Міністра фінансів
Автономної  Республіки  Крим, керівника місцевого фінансового
органу, голови виконавчого органу  міської  міста  районного
значення, селищної та сільської ради.
 
   2. Рішення  про  накладення  стягнення  за  бюджетне

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner