Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Бюджетний кодекс України

Кодекс України № 2542-III от 21.06.2001

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

   4. Зовнішній контроль та аудит фінансової та господарської
діяльності бюджетних установ здійснюються Рахунковою палатою - в
частині контролю за використанням коштів  Державного  бюджету
України, Головним  контрольно-ревізійним управлінням України -
відповідно до його повноважень, визначених законом.
 
   Стаття 27. Порядок подання та розгляду законопроектів,
        які впливають на доходну чи видаткову
        частину бюджетів
 
   1. Кожен законопроект, внесений до Верховної Ради України,
протягом семи днів подається до Комітету Верховної Ради України з
питань бюджету для проведення експертизи щодо його впливу на
доходну та/або видаткову частину бюджетів та виконання закону про
Державний бюджет України у поточному бюджетному періоді.
 
   2. Протягом двох тижнів, якщо Верховною Радою України не
визначено інший термін, Комітет Верховної Ради України з питань
бюджету забезпечує підготовку експертного висновку щодо впливу
відповідного законопроекту на доходну та/або видаткову частину
бюджетів. До проектів законів, набрання чинності якими в поточному
чи наступному бюджетних періодах призведе до збільшення видатків
або скорочення доходів бюджету, суб'єктом законодавчої ініціативи
додаються пропозиції про видатки, які належить скоротити, та/або
пропозиції про джерела додаткових доходів для покриття збільшення
видатків. Жодна з таких змін не повинна призвести до збільшення
державного боргу і державних гарантій, розмір яких встановлений
законом про Державний бюджет України. При цьому:
 
   1) законопроекти, які згідно з експертним висновком  та
рішенням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету не
впливають на доходну та/або видаткову частину бюджетів, вносяться
до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України для
їх розгляду у загальному порядку, встановленому  Регламентом
Верховної Ради України;
 
   2) законопроекти,  які згідно з експертним висновком та
відповідним рішенням Комітету Верховної Ради України з питань
бюджету впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів,
протягом трьох днів передаються Міністерству фінансів України для
експертного висновку щодо визначення вартісної величини впливу
законопроектів на доходну чи видаткову частину бюджетів та для
пропозицій щодо доцільності їх прийняття, можливості та терміну
набрання ними  чинності.  Міністерство  фінансів  України  у
двотижневий термін готує експертний висновок та пропозиції до
законопроектів і передає Комітету Верховної Ради України з питань
бюджету для підготовки висновків щодо доцільності їх прийняття
Верховною Радою України і термінів набрання ними чинності.
 
   3. Закони України, які впливають на формування доходної чи
видаткової частини бюджетів, повинні бути офіційно оприлюднені до
15 серпня року, що передує плановому. В іншому разі норми
відповідних законів, що впливають на формування доходної та/або
видаткової частини бюджетів, застосовуються не раніше початку
бюджетного  періоду,  наступного за плановим, крім випадків,
передбачених Законом України "Про запобігання впливу світової
фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового
будівництва" ( 800-17 ).
( Частина третя статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 800-VI ( 800-17 ) від 25.12.2008 )
 
   Стаття 28. Доступність інформації про бюджет
 
   1. Інформація  про  бюджет  повинна  бути  оприлюднена.
Міністерство  фінансів  України  забезпечує  доступність  для
публікації:
 
   1) проекту закону про державний бюджет;
 
   2) закону про Державний бюджет України на відповідний період
з додатками, що є його невід'ємною частиною;
 
   3) інформації про виконання Державного бюджету України за
підсумками кварталу та року;
 
   4) інформації  про показники виконання зведеного бюджету
України;
 
   5) іншої інформації про виконання Державного бюджету України.
 
   2. Проект закону про державний бюджет підлягає обов'язковій
публікації в газеті "Урядовий кур'єр" не пізніше ніж через сім
днів після його подання Верховній Раді України.
 
   3. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та
органи місцевого самоврядування забезпечують публікацію інформації
про місцеві бюджети, в тому числі рішень про місцевий бюджет та
періодичних звітів про їх виконання. Рішення про місцевий бюджет
повинно бути оприлюднене не пізніше десяти днів з дня його
прийняття.
 
   4. Інформація про виконання Державного бюджету України та
місцевих  бюджетів  (крім  бюджетів  сіл  і селищ) підлягає
обов'язковій публікації не пізніше 1 березня року, що наступає за
роком звіту: Державного бюджету України - в газетах "Голос
України" та "Урядовий кур'єр"; місцевих бюджетів - у газетах,
визначених відповідними радами.
 
   Міністерство фінансів  України  до 20 березня за участю
Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Рахункової
палати  здійснює  публічне представлення звіту про виконання
Державного бюджету України за попередній рік у розрізі економічної
класифікації видатків. Інформація про час і місце публічного
представлення публікується разом  із  звітом  про  виконання
Державного бюджету України.
 
   Головні розпорядники  коштів  Державного  бюджету України
здійснюють публічне представлення звітів про витрачання бюджетних
коштів у розрізі економічної класифікації видатків до 15 квітня.
 
   Рішення про час і місце представлення звітів визначається
рішенням Кабінету Міністрів України, яке підлягає публікації в
газеті "Урядовий кур'єр". Головні розпорядники бюджетних коштів
зобов'язані додавати до звітів розшифрування (деталізацію) витрат
за статтями, які перевищують 5 млн. гривень (крім заробітної плати
з нарахуваннями на неї та комунальних платежів).
 
   Публічне представлення  звітів  (в  розрізі  економічної
класифікації видатків) про виконання місцевих бюджетів (крім
бюджетів сіл і селищ) здійснюється до 20 березня. Інформація про
час і місце публічного представлення звітів публікується разом із
звітом про виконання відповідних бюджетів. До звітів додається
розшифрування  (деталізація) витрат за статтями, розмір яких
перевищує (крім заробітної плати з нарахуваннями на неї та
комунальних платежів): для бюджету міста Києва - 2 млн. гривень;
для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджету
міста Севастополя - 1 млн. гривень; для бюджетів міст, районів -
500 тис. гривень.
( Статтю 28 доповнено частиною четвертою згідно із Законом
N 1086-IV ( 1086-15 ) від 10.07.2003 )
 
             ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
 
              Розділ II
           ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ
 
               Глава 5
 
      ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 
   Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України
 
   1. Доходи Державного бюджету України включають:
 
   1) доходи (за винятком тих, що згідно з статтями 64, 66 та 69
цього Кодексу закріплені за місцевими бюджетами), що отримуються
відповідно до законодавства про податки, збори і обов'язкові
платежі та Закону України "Про основи соціальної захищеності
інвалідів" ( 875-12 ), а також від плати за послуги, що надаються
бюджетними установами, які утримуються за рахунок Державного
бюджету  України, та інших визначених законодавством джерел,
включаючи кошти від продажу активів, що належать державі або
підприємствам, установам та організаціям, а також проценти і
дивіденди, нараховані на частку майна, що належить державі в майні
господарських товариств;
 
   2) гранти і дарунки у вартісному обрахунку;
 
   3) міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів;
 
   4) 50 відсотків надходження адміністративних штрафів у сфері
забезпечення  безпеки  дорожнього  руху,  що  накладаються
уповноваженими органами (посадовими особами). ( Частину першу
статті  29 доповнено пунктом 4 згідно із Законом N 586-VI
( 586-17 ) від 24.09.2008 )
 
   Стаття 30. Склад видатків Державного бюджету України
 
   1. Видатки Державного бюджету України включають бюджетні
призначення, встановлені законом про Державний бюджет України на
конкретні цілі, що пов'язані з реалізацією державних програм,
перелік яких визначено статтею 87 цього Кодексу.
 
   Стаття 31. Таємні видатки
 
   1. Державний бюджет України має містити пояснення  всіх
видатків, за винятком видатків, що пов'язані з державною таємницею
(таємних видатків).
 
   2. Таємні видатки,  передбачені  на  діяльність  органів
державної влади, в інтересах національної безпеки включаються до
Державного бюджету України без деталізації.
 
   3. Контроль за проведенням таємних видатків здійснюється
Рахунковою палатою та Міністерством фінансів України у порядку,
визначеному Верховною Радою України.
 
   4. Звіти про проведені таємні видатки розглядаються Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету, Комітетом Верховної Ради
України з питань  законодавчого  забезпечення  правоохоронної
діяльності, Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з
організованою злочинністю і корупцією, Комітетом Верховної Ради
України з питань національної безпеки і оборони.
 
   5. Окремі звіти про проведені таємні видатки розглядаються
Верховною Радою України на закритому засіданні.
 
               Глава 6
 
      СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 
   Стаття 32. Організаційні засади складання проекту
        Державного бюджету України
 
   1. Кабінет Міністрів України розробляє проект закону про
Державний бюджет України.
 
   2. Міністр фінансів України відповідає за складання проекту
закону  про  Державний  бюджет  України,  визначає  основні
організаційно-методичні  засади  бюджетного  планування,  які
використовуються для підготовки бюджетних запитів і розроблення
пропозицій проекту Державного бюджету України.
 
   3. Міністр  фінансів  України  на  підставі  основних
макропоказників економічного і соціального розвитку України на
наступний  бюджетний  період та аналізу виконання бюджету у
поточному бюджетному періоді визначає загальний рівень доходів та
видатків бюджету і дає оцінку обсягу фінансування бюджету для
складання пропозицій проекту Державного бюджету України.
 
   Стаття 33. Визначення Основних напрямів бюджетної політики
        на наступний бюджетний період
 
   1. Не пізніше 1 червня або першого наступного за цією датою
дня пленарних засідань Верховної Ради України у Верховній Раді
України відбуваються парламентські слухання з питань бюджетної
політики на наступний бюджетний період. З доповіддю про Основні
напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період виступає
Прем'єр-міністр України або за його дорученням Міністр фінансів
України.
 
   2. Кабінет Міністрів України подає до Верховної Ради України
проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний
період не пізніше, ніж за чотири робочих дні до початку проведення
парламентських слухань з питань бюджетної політики на наступний
бюджетний період.
 
   3. Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний
бюджетний період містить пропозиції Кабінету Міністрів України
щодо:
 
   1) граничного розміру дефіциту (профіциту) Державного бюджету
України у відсотках до прогнозного річного обсягу  валового
внутрішнього продукту;
 
   2) частки прогнозного річного обсягу валового внутрішнього
продукту, що перерозподіляється через зведений бюджет України;
 
   3) граничного обсягу державного боргу та його структури;
 
   4)  обґрунтувань  і  розрахунків  питомої  ваги  обсягу
міжбюджетних трансфертів у видатках Державного бюджету України і
коефіцієнта вирівнювання для місцевих бюджетів; ( Пункт 4 частини
третьої  статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1086-IV ( 1086-15 ) від 10.07.2003 )
 
   5) питомої ваги капітальних вкладень у видатках Державного
бюджету України та пріоритетних напрямів їх використання;
 
   6) взаємовідносин Державного бюджету України з місцевими
бюджетами в наступному бюджетному періоді;
 
   7) змін до законодавства, прийняття яких є необхідним для
реалізації бюджетної політики держави;
 
   8) переліку головних розпорядників коштів Державного бюджету
України;
 
   9) захищених статей видатків бюджету;
 
   10) обґрунтування необхідності поділу бюджету на загальний та
спеціальний фонди;
 
   11) встановлення розміру мінімальної заробітної плати та
рівня забезпечення прожиткового мінімуму на плановий бюджетний
період. ( Частину третю статті 33 доповнено пунктом 11 згідно із
Законом N 1086-IV ( 1086-15 ) від 10.07.2003 )
 
   4. Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний
бюджетний період грунтується  на  прогнозних  макропоказниках
економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний
період із зазначенням показників обсягу валового внутрішнього
продукту, індексів споживчих та гуртових цін, прогнозованого
офіційного обмінного курсу гривні у середньому за рік та на кінець
року, прогнозованого рівня безробіття.
 
   5. Національний банк України до 1 квітня року, що передує
плановому, подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України:
 
   1) проект  основних  засад грошово-кредитної політики на
наступний бюджетний період;
 
   2) проект кошторису доходів та видатків Національного банку
України на наступний бюджетний період.
 
   6. За  результатами парламентських слухань Верховна Рада
України приймає постанову про схвалення або взяття до відома
Основних  напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний
період. Зазначена постанова може містити пропозиції Верховної Ради
України  до проекту Основних напрямів бюджетної політики на
наступний бюджетний період виключно з питань, визначених частиною
третьою цієї статті, в тому числі відповідні доручення Кабінету
Міністрів України.
 
   Стаття 34. Інструкції з підготовки бюджетних запитів
 
   1. Для підготовки пропозицій проекту Державного  бюджету
України Міністерство фінансів України розробляє і доводить до
головних розпорядників бюджетних коштів інструкції щодо підготовки
бюджетних запитів.
 
   2. Інструкції  щодо  підготовки бюджетних запитів можуть
запроваджувати організаційні, фінансові та інші обмеження, яких
зобов'язані дотримуватися усі розпорядники бюджетних коштів у
процесі підготовки бюджетних запитів.
 
   Стаття 35. Розроблення бюджетного запиту
 
   1. Головні  розпорядники  бюджетних  коштів  організують
розроблення бюджетних запитів для подання Міністерству фінансів
України в терміни та порядку, встановлені Міністерством фінансів
України.
 
   2. Головні   розпорядники   бюджетних  коштів  несуть
відповідальність за своєчасність, достовірність та зміст поданих
Міністерству фінансів України бюджетних запитів, які мають містити
всю інформацію, необхідну  для  аналізу  показників  проекту
Державного бюджету  України,  згідно  з вимогами Міністерства
фінансів України.
 
   Стаття 36. Аналіз бюджетних запитів і розробка пропозицій
        проекту Державного бюджету України
 
   1. Міністерство фінансів  України  на  будь-якому  етапі
складання і розгляду проекту Державного бюджету України проводить
аналіз бюджетного  запиту,  поданого  головним  розпорядником
бюджетних  коштів,  з  точки  зору його відповідності меті,
пріоритетності, а також ефективності  використання  бюджетних
коштів. На основі результатів аналізу Міністр фінансів України
приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції
проекту Державного бюджету України перед поданням його на розгляд
Кабінету Міністрів України.
 
   2. На основі аналізу бюджетних  запитів,  що  подаються
відповідно до статті 35 цього Кодексу, Міністерство фінансів
України готує проект закону про Державний бюджет України.
 
   3. Міністерство фінансів  України  в  період  підготовки

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner