Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Бюджетний кодекс України

Кодекс України № 2542-III от 21.06.2001

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 5

пропозицій проекту Державного бюджету України розглядає та вживає
заходів щодо усунення розбіжностей з головними розпорядниками
бюджетних  коштів.  У  разі,  коли узгодження не досягнуто,
Міністерство фінансів України додає свій висновок з неузгоджених
питань до зазначених пропозицій, які подаються Кабінету Міністрів
України.
 
   Стаття 37. Схвалення Кабінетом Міністрів України проекту
        закону про Державний бюджет України
 
   1. Міністерство фінансів України подає проект закону про
Державний бюджет України Кабінету Міністрів України для розгляду,
а також вносить пропозиції щодо термінів і порядку розгляду цього
проекту в Кабінеті Міністрів України.
 
   2. Кабінет Міністрів України приймає постанову щодо схвалення
проекту закону про Державний бюджет України та подає його разом з
відповідними матеріалами  Верховній  Раді  України не пізніше
15 вересня року, що передує плановому.
 
   Стаття 38. Проект закону про Державний бюджет України та
        матеріали, що до нього додаються
 
   1. Разом з проектом закону про Державний бюджет України,
схваленим Кабінетом Міністрів України, подаються:
 
   1) пояснювальна записка до проекту закону про Державний
бюджет України, яка повинна містити: 
 
   а) інформацію про економічне становище держави та основні
прогнозні макропоказники економічного і соціального  розвитку
України на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту
Державного бюджету України;
 
   б) оцінку надходжень доходів та інших коштів (позик), що
пропонуються  для  забезпечення  фінансовими ресурсами витрат
бюджету;
 
   в) пояснення до основних положень проекту Державного бюджету
України та проекту закону про Державний бюджет України, включаючи
аналіз пропонованих обсягів видатків на  виконання  функцій,
програм у розрізі територій. Обгрунтування включають бюджетні
показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в
розрізі класифікації видатків бюджету; ( Підпункт "в" пункту 1
частини першої статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1086-IV ( 1086-15 ) від 10.07.2003 )
 
   г) інформацію щодо врахування Основних напрямів бюджетної
політики на наступний бюджетний період та пропозицій Верховної
Ради України до них, якщо вони були прийняті Верховною Радою
України відповідно до частини шостої статті 33 цього Кодексу;
( Підпункт "г" пункту 1 частини першої статті 38 в редакції Закону
N 1086-IV ( 1086-15 ) від 10.07.2003 )
 
   ґ) аналітичні дані, розрахунки з обґрунтуваннями особливостей
міжбюджетних взаємовідносин, а саме:
 
   детальні розрахунки прогнозного загального обсягу доходів та
видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів
між державним бюджетом та місцевими бюджетами, за видами доходів
та за функціями;
 
   базові показники та результати обрахунку індексів відносної
податкоспроможності в розрізі місцевих бюджетів;
 
   детальний розрахунок розміру фінансового нормативу бюджетної
забезпеченості по функціях та видах місцевих бюджетів;
 
   детальний розрахунок коригуючих коефіцієнтів та коефіцієнту
вирівнювання;
 
   розрахунки обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим
бюджетам за видами пільг і допомог та детальними фінансовими та
кількісними показниками;
( Підпункт "ґ" пункту 1 частини першої статті 38 в редакції Закону
N 1086-IV ( 1086-15 ) від 10.07.2003 )
 
   д) інформацію щодо обсягів державного боргу, в тому числі за
типом боргового зобов'язання, графіка його погашення, обсягів та
умов запозичень;
 
   е) прогноз  основних  макропоказників  економічного  і
соціального розвитку України, показників зведеного бюджету України
за основними видами доходів, видатків та фінансування на наступні
три бюджетні періоди;
 
   2) прогнозні показники зведеного бюджету України (включаючи
оцінку Державного бюджету України та місцевих бюджетів) відповідно
до бюджетної класифікації, а також зведений баланс фінансових
ресурсів України;
 
   3) перелік пільг по податках, зборах (інших обов'язкових
платежах) із розрахунком втрат доходів бюджету від їх надання;
 
   4) показники видатків Державного бюджету України, необхідних
на наступні бюджетні періоди для завершення програм, що враховані
в проекті Державного бюджету України, за умови реалізації цих
програм протягом більш як одного бюджетного періоду;
 
   5) зведення та структура фінансових зобов'язань із державного
боргу та державних гарантій на поточний і наступний бюджетні
періоди до повного погашення боргових зобов'язань, включаючи суми
на обслуговування державного боргу;   
 
   6) перелік  інвестиційних програм на наступний бюджетний
період, під які можуть надаватися гарантії Кабінету Міністрів
України;
 
   7) доповідь про хід виконання Державного бюджету України у
поточному бюджетному періоді;
 
   8) проекти кошторисів усіх державних цільових фондів, які
створюються за рахунок податків і зборів (обов'язкових платежів)
відповідно до закону;
 
   9) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів  до
проекту  Державного  бюджету  України (подаються до Комітету
Верховної Ради України з питань бюджету);
 
   10) протокол про результати консультацій Кабінету Міністрів
України  із  всеукраїнськими  асоціаціями  органів  місцевого
самоврядування; ( Частину першу статті 38 доповнено пунктом згідно
із Законом N 1275-VI ( 1275-17 ) від 16.04.2009 )
 
   11) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Кабінет
Міністрів України.
 
   У разі зміни Кабінетом Міністрів України показників обсягів
міжбюджетних трансфертів під час розгляду та доопрацювання ним
проекту закону про Державний бюджет України Кабінет Міністрів
України подає розрахунки відповідно до вимог підпункту "ґ" цієї
частини статті. ( Частину першу доповнено абзацом згідно із
Законом N 1086-IV ( 1086-15 ) від 10.07.2003 )
 
   2. Законом про Державний бюджет України визначаються:
 
   1) загальна  сума  доходів  і  загальна  сума  видатків
(з розподілом на загальний та спеціальний фонди, а також з
розподілом видатків на поточні і капітальні);
 
   2) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) Державного
бюджету України в наступному бюджетному періоді і державного боргу
на кінець наступного бюджетного періоду, повноваження щодо надання
державних гарантій, а також обсягу цих гарантій відповідно до
статті 17 цього Кодексу;
 
   3) бюджетні  призначення  головним  розпорядникам  коштів
Державного бюджету України за бюджетною класифікацією;
 
   4) доходи бюджету за бюджетною класифікацією;
 
   5) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів;
 
   5-1) розмір оборотної касової готівки Державного бюджету
України; ( Частину другу статті 38 доповнено пунктом 5-1 згідно із
Законом N 1086-IV ( 1086-15 ) від 10.07.2003 )
 
   5-2) розмір мінімальної  заробітної  плати  на  плановий
бюджетний період; ( Частину другу статті 38 доповнено пунктом 5-2
згідно із Законом N 1086-IV ( 1086-15 ) від 10.07.2003 )
 
   5-3) рівень забезпечення прожиткового мінімуму на плановий
бюджетний період; ( Частину другу статті 38 доповнено пунктом 5-3
згідно із Законом N 1086-IV ( 1086-15 ) від 10.07.2003 )
 
   6) додаткові положення, що регламентують процес виконання
бюджету.
 
   3. Видатки проекту закону про Державний бюджет України по
головних розпорядниках бюджетних коштів повинні бути деталізовані
за  підрозділами  функціональної  класифікації  (програмної
класифікації  у  разі  складання  проекту  бюджету  за
програмно-цільовим методом).
 
               Глава 7
 
     РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 
   Стаття 39. Представлення проекту закону про Державний
        бюджет України Верховній Раді України
 
   1. Не пізніше ніж через п'ять днів після подання Кабінетом
Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України до
Верховної Ради України Міністр фінансів України представляє його
на пленарному засіданні Верховної Ради України. Голова Комітету
Верховної Ради  України  з  питань  бюджету  доповідає  про
відповідність проекту закону про Державний бюджет України вимогам
цього Кодексу, Основним напрямам бюджетної політики на наступний
бюджетний період та пропозиціям Верховної Ради України до Основних
напрямів бюджетної політики на наступний  бюджетний  період,
прийнятим згідно з частиною шостою статті 33 цього Кодексу.
 
   2. За результатами обговорення проекту закону про Державний
бюджет України Верховна Рада України може прийняти вмотивоване
рішення про його відхилення у разі невідповідності цьому Кодексу
та Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний
період та пропозиціям Верховної Ради України до них, прийнятим
згідно з частиною шостою статті 33 цього Кодексу. ( Частина друга
статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1086-IV
( 1086-15 ) від 10.07.2003 )
 
   3. У разі відхилення проекту закону про Державний бюджет
України Кабінет Міністрів України зобов'язаний у тижневий термін з
дня набрання чинності рішенням про відхилення подати проект закону
про Державний бюджет України на  повторне  представлення  з
обгрунтуванням внесених змін, пов'язаних з відповідним рішенням
Верховної Ради України. Міністр  фінансів  України  повторно
представляє проект закону про Державний бюджет України не пізніше
трьох днів після його повторного подання до Верховної Ради
України.
 
   Стаття 40. Підготовка Верховною Радою України проекту
        закону про Державний бюджет України до першого
        читання
 
   1. Після прийняття до розгляду представленого проекту закону
про Державний бюджет України не пізніше 1 жовтня (6 жовтня, якщо
проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного подання
Кабінетом Міністрів України) року, який передує плановому, проект
закону  про Державний бюджет України розглядається народними
депутатами України, а також у комітетах, депутатських фракціях та
групах Верховної Ради України. Комітети Верховної Ради України
формують свої пропозиції до проекту закону про Державний бюджет
України і передають їх до Комітету Верховної Ради України з питань
бюджету та призначають представників для участі у роботі Комітету
Верховної Ради України з питань бюджету. Після 1 жовтня (6 жовтня,
якщо проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного
подання Кабінетом Міністрів України) року, який передує плановому,
прийняття пропозицій Комітетом Верховної Ради України з питань
бюджету припиняється.
 
   2. Пропозиції стосовно збільшення видатків Державного бюджету
України мають визначати  джерела  покриття  таких  видатків;
пропозиції стосовно зменшення доходів Державного бюджету України
мають визначати джерела компенсації втрат доходів Державного
бюджету України або види та обсяги видатків, що підлягають
відповідному скороченню. Жодна з таких пропозицій не повинна
призводити до збільшення державного боргу і гарантій порівняно з
їх обсягом, передбаченим у представленому проекті закону про
Державний  бюджет України. Якщо принаймні одна із вимог не
виконується, відповідна пропозиція до розгляду Комітетом Верховної
Ради України з питань бюджету не приймається. Не допускається
внесення пропозицій щодо змін до прогнозу податкових надходжень,
крім випадку, коли за висновком Комітету Верховної Ради України з
питань бюджету, Міністерства фінансів України та Рахункової палати
виявлені неточності в їх розрахунку.
 
   3. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету не пізніше
15 жовтня (20 жовтня, якщо проект бюджету був прийнятий до
розгляду після повторного подання Кабінетом Міністрів України)
року,  який  передує  плановому,  спільно  з  уповноваженими
представниками Кабінету Міністрів України розглядає пропозиції до
проекту закону про Державний бюджет України і готує Висновки та
пропозиції до нього, а також таблиці пропозицій суб'єктів права
законодавчої ініціативи, які пропонується підтримати чи відхилити,
і приймає з цього приводу відповідне рішення. Показники, що
містяться у Висновках та пропозиціях до проекту закону про
Державний бюджет України, мають бути збалансованими.
 
   4. Висновки та пропозиції до проекту закону про Державний
бюджет України, а також таблиці пропозицій Апаратом Верховної Ради
України розповсюджуються серед народних депутатів України не
пізніше ніж за два дні до розгляду проекту закону про Державний
бюджет України у першому читанні на пленарному засіданні Верховної
Ради України.
 
   Стаття 41. Розгляд проекту закону про Державний бюджет
        України у першому читанні
 
   1. Перше читання проекту закону про Державний бюджет України
починається з доповіді Голови Комітету Верховної Ради України з
питань бюджету щодо Висновків та пропозицій до проекту закону про
Державний бюджет України. В обговоренні цього питання беруть
участь представники комітетів Верховної Ради України, депутатських
фракцій та груп, народні депутати України, представники Кабінету
Міністрів України та Рахункової палати.
 
   2. Висновки та пропозиції до проекту закону про Державний
бюджет України голосуються в цілому. Якщо позитивне рішення не
прийнято,  відбувається  постатейне  голосування.  Під  час
постатейного голосування розглядаються пропозиції, які Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету пропонується відхилити і
на розгляді яких наполягають їх автори. Прийняття рішення щодо
Висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет
України вважається прийняттям проекту закону про Державний бюджет
України у першому читанні. Показники бюджету, що містяться у
Висновках та пропозиціях до проекту закону про Державний бюджет
України, мають бути збалансованими. Схвалені Верховною Радою
України Висновки та пропозиції Комітету Верховної Ради України з
питань бюджету набувають статусу Бюджетних висновків Верховної
Ради України.
 
   3. Верховна Рада України приймає проект закону про Державний
бюджет України у першому читанні не пізніше 20 жовтня (25 жовтня,
якщо проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного
подання Кабінетом Міністрів України) року, що передує плановому.
 
   Стаття 42. Підготовка проекту закону про Державний бюджет
        України на друге читання
 
   1. Після  прийняття проекту закону про Державний бюджет
України у першому читанні Кабінет Міністрів України у двотижневий
термін готує і подає не пізніше 3 листопада (8 листопада, якщо
проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного подання
Кабінетом Міністрів України) року, що передує плановому, проект
закону про Державний бюджет України, доопрацьований відповідно до
Бюджетних висновків Верховної Ради України, і порівняльну таблицю
щодо їх врахування з вмотивованими поясненнями щодо неврахованих
пропозицій.
 
   2. Доопрацьований  до другого читання проект закону про
Державний бюджет України має містити текстові статті та показники,
які пропонувались Кабінетом Міністрів України в першому читанні,
або схвалені Бюджетними висновками Верховної Ради України. У разі,
якщо Кабінет Міністрів України пропонує нові текстові статті, до
них додається детальне обгрунтування їх необхідності. Ці вимоги
щодо цифрових показників можуть бути змінені виключно у випадку,
якщо основні прогнозні макропоказники економічного і соціального
розвитку  України  на  наступний бюджетний період, покладені
Кабінетом Міністрів України в основу проекту Державного бюджету
України, поданого до Верховної Ради України 15 вересня року, що
передує плановому, змінилися на час розгляду в другому читанні
більше ніж на два відсотки.
 
   3. Проект закону про Державний бюджет України, підготовлений
Кабінетом Міністрів України з порушенням вимог частини другої цієї
статті, повертається Кабінету Міністрів України на доопрацювання і
подається ним на повторне друге читання у тижневий термін з дня
прийняття Верховною Радою України відповідного рішення.
 
   4. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету протягом
трьох днів після внесення проекту закону про Державний бюджет
України, підготовленого Кабінетом Міністрів України до другого
читання, готує висновки щодо розгляду проекту закону про Державний
бюджет України у другому читанні.
 
   Стаття 43. Розгляд проекту закону про Державний бюджет
        України у другому читанні
 
   1. При розгляді проекту закону про Державний бюджет України у
другому читанні пропозиції народних депутатів України, комітетів
Верховної Ради України, депутатських груп та фракцій щодо змін до
проекту закону про Державний бюджет України не розглядаються, крім
висновків Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо
розгляду проекту закону про Державний бюджет України у другому
читанні, в тому числі щодо врахування Кабінетом Міністрів України
Бюджетних висновків Верховної Ради України при підготовці проекту
закону про Державний бюджет України до другого читання.
 
   2. Друге читання розпочинається з доповіді Міністра фінансів

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner