Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Бюджетний кодекс України

Кодекс України № 2542-III от 21.06.2001

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 6

України щодо доопрацьованого з урахуванням Бюджетних висновків
Верховної Ради України проекту закону про Державний  бюджет
України. Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету
доповідає висновки Комітету Верховної Ради України з питань
бюджету щодо врахування Кабінетом Міністрів України Бюджетних
висновків Верховної Ради України при підготовці проекту закону про
Державний бюджет України до другого читання.
 
   Друге читання проекту закону про Державний бюджет України
передбачає в першу чергу затвердження загального обсягу дефіциту
(профіциту),  доходів і видатків Державного бюджету України,
розміру  мінімальної  заробітної плати та рівня забезпечення
прожиткового мінімуму на плановий бюджетний період з подальшим
постатейним голосуванням проекту закону про Державний бюджет
України, поданого Кабінетом Міністрів України на друге читання.
( Абзац другий частини другої статті 43 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1086-IV ( 1086-15 ) від 10.07.2003 )
 
   3. Друге читання проекту закону про Державний бюджет України
завершується не пізніше 20 листопада року, що передує плановому.
При цьому загальний обсяг дефіциту (профіциту), доходів і видатків
Державного бюджету України, розмір мінімальної заробітної плати та
рівень забезпечення прожиткового мінімуму на наступний бюджетний
період,  обсяг  міжбюджетних  трансфертів та інші положення,
необхідні для формування місцевих бюджетів, повинні бути прийняті
у другому читанні в обов'язковому порядку і не підлягають розгляду
у третьому читанні. ( Частина третя статті 43 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1086-IV ( 1086-15 ) від 10.07.2003 )
 
   4. Статті проекту закону про Державний бюджет України, не
прийняті у другому читанні, переносяться на розгляд у третьому
читанні.
 
   Стаття 44. Розгляд проекту закону про Державний бюджет
        України у третьому читанні
 
   1. Комітет Верховної  Ради  України  з  питань  бюджету
доопрацьовує проект закону про Державний бюджет України та вносить
його на розгляд Верховної Ради України у третьому читанні не
пізніше 25 листопада року, що передує плановому.
 
   2. Третє читання проекту закону про Державний бюджет України
починається з доповіді Голови Комітету Верховної Ради України з
питань бюджету та співдоповіді Міністра фінансів України.
 
   3. Після доповіді Голови Комітету Верховної Ради України з
питань бюджету та співдоповіді Міністра фінансів України Верховна
Рада  України  проводить голосування по пропозиціях Комітету
Верховної Ради України з питань бюджету щодо статей проекту закону
про Державний бюджет України, що не були прийняті у другому
читанні, та по проекту закону в цілому.
 
   4. У разі якщо рішення про схвалення закону про Державний
бюджет України із запропонованими пропозиціями Комітету Верховної
Ради України з питань бюджету в цілому не прийнято, проводиться
голосування по кожній запропонованій Комітетом Верховної Ради
України з питань бюджету пропозиції.
 
   5. Закон про Державний бюджет України приймається Верховною
Радою України до 1 грудня року, що передує плановому.
 
   Стаття 45. Особливості розгляду проекту закону про
        Державний бюджет України
 
   1. Терміном перебування проекту закону про Державний бюджет
України на розгляді у Верховній Раді України є час з моменту його
офіційного подання Кабінетом Міністрів України Верховній Раді
України до його прийняття Верховною Радою України за вирахуванням
часу, коли цей проект знаходився в Кабінеті Міністрів України
згідно з процедурою, визначеною цим Кодексом.
 
   2. У разі відхилення Верховною Радою України проекту закону
про Державний бюджет України відлік терміну перебування проекту на
розгляді  у  Верховній  Раді України поновлюється з моменту
повторного його подання Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Термін перебування прийнятого Верховною Радою України
закону про Державний бюджет України на розгляді у Президента
України, а також термін повторного розгляду Верховною Радою
України,  у  разі  повернення  його  Президентом України із
вмотивованими і сформульованими пропозиціями до цього закону з
наступним його поверненням до Верховної Ради України на повторний
розгляд, не включаються до загального терміну перебування проекту
закону про Державний бюджет України у Верховній Раді України.
 
   Стаття 46. Бюджетні призначення в разі несвоєчасного
        прийняття закону про Державний бюджет України
 
   1. Якщо до початку нового бюджетного періоду не набрав
чинності закон про Державний бюджет України, Кабінет Міністрів
України має право здійснювати витрати Державного бюджету України
відповідно до цієї статті Кодексу з наступними обмеженнями:
 
   1) витрати Державного бюджету України можуть здійснюватися
лише на цілі, які визначені у законі про Державний бюджет України
на попередній бюджетний період і одночасно передбачені у проекті
закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період,
поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України;
 
   2) щомісячні видатки Державного бюджету України не можуть
перевищувати  1/12  обсягу  видатків, визначених законом про
Державний бюджет України на попередній бюджетний період, крім
випадків, передбачених частиною четвертою статті 15 та частиною
четвертою статті 23 цього Кодексу;
 
   3) до прийняття закону про Державний бюджет України на
поточний  бюджетний  період  провадити  капітальні  видатки
забороняється, крім випадків, пов'язаних з введенням воєнного чи
надзвичайного  стану,  оголошенням окремих місцевостей зонами
надзвичайної  екологічної  ситуації,  видатків,  пов'язаних з
капіталізацією  банків,  та  видатків,  що  здійснюються  із
Стабілізаційного фонду. ( Пункт 3 частини першої статті 46 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 639-VI ( 639-17 ) від
31.10.2008 )
 
   2. Не пізніше двох місяців з дня набрання чинності законом
про Державний бюджет України Міністр фінансів України інформує
Верховну Раду України про взяті бюджетні зобов'язання та здійснені
платежі згідно з частиною першою цієї статті, по яких бюджетні
призначення у затвердженому Державному  бюджеті  України  не
передбачені.
 
   3. До прийняття закону про Державний бюджет України на
поточний бюджетний період запозичення можуть здійснюватися лише з
метою погашення основної суми державного боргу, крім видатків,
пов'язаних з капіталізацією банків, та видатків, що здійснюються
із Стабілізаційного фонду".
( Частина третя статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 639-VI ( 639-17 ) від 31.10.2008 )
 
   4. До прийняття закону про Державний бюджет України на
поточний бюджетний період податки, збори (обов'язкові платежі) та
інші надходження справляються відповідно до закону про Державний
бюджет  України  на  попередній  бюджетний  період та інших
нормативно-правових актів.
 
               Глава 8
 
        ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 
   Стаття 47. Організація виконання державного бюджету
 
   1. Кабінет Міністрів України забезпечує виконання Державного
бюджету України. Міністерство фінансів України здійснює загальну
організацію та управління виконанням Державного бюджету України,
координує  діяльність  учасників бюджетного процесу з питань
виконання бюджету.
 
   Стаття 48. Казначейське обслуговування Державного бюджету
        України
 
   1. В Україні застосовується казначейська форма обслуговування
Державного бюджету України, яка передбачає здійснення Державним
казначейством України:
 
   1) операцій з коштами державного бюджету;
 
   2) розрахунково-касового   обслуговування   розпорядників
бюджетних коштів;
 
   3) контролю бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень,
прийнятті зобов'язань та проведенні платежів;
 
   4) бухгалтерського  обліку  та  складання  звітності про
виконання державного бюджету.
 
   Стаття 49. Бюджетний розпис
 
   1. Державний бюджет України виконується за розписом, який
затверджується Міністром фінансів України відповідно до бюджетних
призначень у місячний термін після набрання чинності законом про
Державний  бюджет України. До затвердження розпису Міністром
фінансів України затверджується тимчасовий розпис на відповідний
період.
 
   Примірник затвердженого бюджетного розпису передається до
Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з подальшим
інформуванням про внесені до нього зміни.
 
   2. Міністр  фінансів України протягом бюджетного періоду
забезпечує відповідність розпису Державного  бюджету  України
встановленим бюджетним призначенням.
 
   Стаття 50. Виконання Державного бюджету України за
        доходами
 
   1. Міністерство фінансів України здійснює прогнозування та
аналіз доходів бюджету і має виключне право надання відстрочок по
сплаті податків, зборів (обов'язкових  платежів)  на  умовах
податкового кредиту за поданнями органів стягнення на термін до
трьох місяців в межах поточного бюджетного періоду.
 
   2. Державне казначейство України веде бухгалтерський облік
всіх надходжень, що належать Державному бюджету України, та за
поданням органів стягнення здійснює повернення коштів, що були
помилково або надмірно зараховані до бюджету.
 
   3. Органи стягнення забезпечують своєчасне та в повному
обсязі надходження до державного  бюджету  податків,  зборів
(обов'язкових  платежів)  та  інших  доходів  відповідно  до
законодавства.
 
   4. Податки, збори (обов'язкові платежі) та інші  доходи
державного  бюджету  зараховуються  безпосередньо  на  єдиний
казначейський рахунок Державного бюджету України і не можуть
акумулюватися на рахунках органів стягнення.
 
   5. Податки,  збори (обов'язкові платежі) та інші доходи
державного бюджету визнаються зарахованими в доход державного
бюджету з моменту зарахування на єдиний казначейський рахунок
державного бюджету.
 
   Стаття 51. Виконання Державного бюджету України за
        видатками
 
   1. Стадіями виконання Державного бюджету України за видатками
визнаються:
 
   1) встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних
коштів на основі затвердженого бюджетного розпису;
 
   2) затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів;
 
   3) взяття бюджетних зобов'язань;
 
   4) отримання товарів, робіт та послуг;
 
   5) здійснення платежів;
 
   6) використання  товарів,  робіт та послуг на виконання
бюджетних програм.
 
   2. Відповідно  до  затвердженого  бюджетного  розпису
розпорядники коштів Державного бюджету України одержують бюджетні
асигнування,  що  є  підставою  для затвердження кошторисів.
Затвердження,  а  також коригування протягом бюджетного року
кошторисів бюджетних установ здійснюється розпорядниками коштів
відповідно до затвердженого бюджетного розпису Державного бюджету
України. Затвердження змін до кошторисів вищих навчальних закладів
III-IV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності у
зв'язку із зміною обсягів доходів і видатків відповідно до
затвердженого бюджетного розпису здійснюється керівниками цих
закладів.  Кошторис є основним плановим документом бюджетної
установи,  який надає повноваження щодо отримання доходів і
здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для
виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей,
визначених на бюджетний період відповідно до бюджетних призначень.
 
   3. Державне  казначейство  України  здійснює контроль за
відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису
Державного бюджету України.
 
   4. Розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за
управління бюджетними асигнуваннями і здійснення контролю за
виконанням процедур та вимог, встановлених цим Кодексом.
 
   5. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання
та провадять видатки тільки в межах  бюджетних  асигнувань,
встановлених кошторисами.
 
   6. Будь-які  зобов'язання, взяті фізичними та юридичними
особами за коштами Державного бюджету України без відповідних
бюджетних  асигнувань  або  ж  з  перевищенням  повноважень,
встановлених цим Кодексом та законом про Державний бюджет України,
не  вважаються  бюджетними зобов'язаннями. Витрати державного
бюджету на покриття таких зобов'язань не можуть здійснюватися.
 
   7. Після отримання товарів, робіт та послуг відповідно до
умов взятого бюджетного зобов'язання розпорядник бюджетних коштів
приймає рішення про їх оплату та подає доручення на здійснення
платежу органу Державного казначейства України, якщо інше не
передбачено нормативно-правовими актами.
 
   8. Державне казначейство  України  здійснює  платежі  за
дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі:
 
   1) наявності відповідного бюджетного зобов'язання для платежу
у бухгалтерському обліку виконання Державного бюджету України;
 
   2) відповідності  напрямів  витрачання  бюджетних  коштів
бюджетному асигнуванню;
 
   3) наявності у розпорядників бюджетних коштів невикористаних
бюджетних асигнувань.
( Стаття 51 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2229-IV
( 2229-15 ) від 14.12.2004 )
 
               Глава 9
 
    ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ
 
   Стаття 52. Порядок внесення змін до закону про Державний
        бюджет України
 
   1. Зміни до закону про Державний бюджет України можуть
вноситися у випадках виникнення відхилення  оцінки  прогнозу
макропоказників економічного і соціального розвитку України та
надходжень до бюджету від прогнозу, врахованого при затвердженні
Державного бюджету України на відповідний бюджетний період, а
також зміни структури видатків державного бюджету та в інших
випадках, передбачених цим Кодексом. Міністерство фінансів України
проводить щомісячну оцінку відповідності прогнозу  надходжень
показникам,  встановленим Державним бюджетом України. Кабінет
Міністрів України проводить щоквартальну оцінку відповідності
прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку
України показникам, врахованим при затвердженні Державного бюджету
України на відповідний бюджетний період. ( Частина перша статті 52
в редакції Закону N 1086-IV ( 1086-15 ) від 10.07.2003 )
 
   2. Зміни до закону про Державний бюджет України подаються у
формі проекту закону про внесення змін до закону про Державний
бюджет України.
( Офіційне тлумачення положення частини другої статті 52 див. в
Рішенні Конституційного Суду N 1-рп/2009 ( v001p710-09 ) від
13.01.2009 )
 
   Стаття 53. Перевиконання доходної частини Державного
        бюджету України
 
   1. Доходи, що перевищують враховані у законі про Державний
бюджет України показники доходної частини Державного бюджету
України, розподіляються відповідно до закону про внесення змін до
закону про Державний бюджет України.
 
   2. Факт перевиконання доходної частини Державного бюджету
України визнається за результатами офіційних висновків Рахункової
палати та Міністерства фінансів України щодо виконання Державного
бюджету України за підсумками трьох кварталів у разі перевищення
показників доходів, врахованих у розписі державного бюджету на
відповідний період, більше ніж на 15 відсотків. Такі висновки
подаються Комітету Верховної Ради України з питань бюджету до 15
жовтня поточного року.
 
   3. Кабінет Міністрів України протягом двох тижнів з дня
оголошення зазначених офіційних висновків зобов'язаний подати
Верховній Раді України відповідний проект закону про внесення змін
до закону про Державний бюджет України.
( Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 53 див. в
Рішенні Конституційного Суду N 1-рп/2009 ( v001p710-09 ) від
13.01.2009 )
 
   Стаття 54. Скорочення видатків загального фонду Державного
        бюджету України
 
   1. У разі якщо за результатами місячного звіту про виконання
загального  фонду  Державного  бюджету України виявиться, що
отриманих надходжень  недостатньо  для  здійснення  бюджетних
асигнувань  відповідно до бюджетних призначень з урахуванням
граничного рівня дефіциту (профіциту), затвердженого законом про
Державний бюджет України, Міністерство фінансів України встановлює

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner