Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Бюджетний кодекс України

Кодекс України № 2542-III от 21.06.2001

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 7

тимчасове обмеження асигнувань загального фонду Державного бюджету
України.
 
   2. У разі якщо за результатами квартального звіту про
виконання Державного бюджету України має місце недоотримання
доходів загального фонду Державного бюджету України більше ніж на
15 відсотків від суми, передбаченої розписом державного бюджету на
відповідний період, Міністерство фінансів України готує пропозиції
про внесення змін до Державного бюджету України. Кабінет Міністрів
України, розглянувши ці пропозиції, подає до Верховної Ради
України розроблений на їх основі проект закону про внесення змін
до закону про Державний бюджет України не пізніше двох тижнів з
дня подання пропозицій Міністром фінансів України.
( Офіційне тлумачення положення частини другої статті 54 див. в
Рішенні Конституційного Суду N 1-рп/2009 ( v001p710-09 ) від
13.01.2009 )
 
   3. Верховна Рада України приймає рішення щодо зазначеного
проекту закону стосовно скорочення видатків Державного бюджету
України у двотижневий термін з дня відповідного подання Кабінетом
Міністрів  України.  До  прийняття  Верховною  Радою України
відповідного рішення видатки провадяться з урахуванням тимчасових
обмежень бюджетних асигнувань, встановлених Міністерством фінансів
України.
 
   Стаття 55. Захищені статті видатків бюджету
 
   1. Захищеними статтями видатків бюджету визнаються статті
видатків  Державного  бюджету  України,  обсяг яких не може
змінюватися при проведенні скорочення затверджених  бюджетних
призначень.
 
   2. Перелік  захищених статей видатків Державного бюджету
України визначається законом про Державний бюджет України.
 
               Глава 10
 
  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО
             БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 
   Стаття 56. Ведення бухгалтерського обліку виконання
        Державного бюджету України
 
   1. Єдині правила бухгалтерського обліку всіх  фінансових
операцій, активів і фінансових зобов'язань держави визначаються
Державним казначейством України за погодженням з Міністерством
фінансів України.
 
   2. Бухгалтерський  облік  усіх  операцій  щодо виконання
Державного  бюджету  України  здійснюють  органи  Державного
казначейства України. Цей облік повинен відображати всі активи та
зобов'язання держави.
 
   3. Розпорядники бюджетних коштів ведуть бухгалтерський облік
відповідно  до  правил,  встановлених Державним казначейством
України.
 
   4. Усі  надходження  до  бюджету  та  витрати  бюджету
обліковуються  у  валових  показниках  незалежно  від  того,
передбачається чи не передбачається у бюджетних призначеннях
взаємозарахування цих показників.
 
   5. Усі надходження до бюджету та витрати бюджету повинні
заноситися на рахунки в хронологічному порядку відповідно до
встановленої законодавством процедури. Всі бухгалтерські записи
повинні підтверджуватися документально.
 
   Стаття 57. Порядок закриття рахунків після закінчення
        бюджетного періоду
 
   1. Не  пізніше  31 грудня або на останній день іншого
бюджетного періоду Державне казначейство України закриває всі
рахунки, відкриті у поточному бюджетному періоді. За виняткових
обставин Міністр фінансів України може визначити інший термін
закриття рахунків, який повинен настати не пізніш як через п'ять
робочих днів після закінчення бюджетного періоду.
 
   2. На кінець бюджетного періоду Державне казначейство України
зберігає залишки коштів на рахунках спеціального фонду Державного
бюджету України для покриття відповідних витрат у наступному
бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення. Рахунки
спеціального фонду Державного бюджету України відкриваються в
наступному бюджетному періоді із записом про всі не витрачені в
попередньому бюджетному періоді кошти, які були одержані на
виконання відповідних завдань.
 
   3. Усі надходження і витрати записуються в тому бюджетному
періоді, в якому вони були здійснені.
 
   Стаття 58. Звітність про виконання Державного бюджету
        України
 
   1. Зведення, складання та надання звітності про виконання
Державного бюджету України здійснюються Державним казначейством
України.
 
   2. Розпорядники  бюджетних  коштів  відповідно до єдиної
методики звітності складають та подають детальні звіти, що містять
бухгалтерські баланси, дані про виконання кошторисів, результати
діяльності та  іншу  інформацію  за  формами,  встановленими
законодавством України.
 
   3. Єдині форми звітності про виконання Державного бюджету
України встановлюються  Державним  казначейством  України  за
погодженням  з  Рахунковою палатою та Міністерством фінансів
України.
 
   4. Звітність про виконання Державного бюджету України є
оперативною, місячною, квартальною та річною.
 
   Стаття 59. Місячна звітність про виконання Державного
        бюджету України
 
   1. Місячна звітність про виконання Державного бюджету України
надається Державним казначейством України Верховній Раді України,
Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству
фінансів України не пізніше 15 числа місяця, наступного за
звітним.
 
   2. Зведені  показники  звітів  про  виконання  бюджетів,
інформація про виконання захищених статей Державного бюджету
України, інформація про використання коштів з резервного фонду
Кабінету  Міністрів України надається Державним казначейством
України Верховній Раді України, Кабінету  Міністрів  України,
Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України не пізніше
25 числа місяця, наступного за звітним. Звіт  про  бюджетну
заборгованість надається не пізніше 15 числа другого місяця,
наступного за звітним.
 
   3. Місячний звіт про фактичні надходження податків і зборів
(обов'язкових платежів) та інших доходів до бюджету, місячний звіт
про податкову заборгованість, включаючи суми недоїмки та переплат
(у галузевому і територіальному розрізі, а також у розрізі джерел
доходів та форм власності), надається органами стягнення Верховній
Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та
Міністерству фінансів України не пізніше 12  числа  місяця,
наступного за звітним.
 
   Стаття 60. Квартальний звіт про виконання Державного
        бюджету України
 
   1. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України
надається Державним казначейством України Верховній Раді України,
Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству
фінансів України не пізніше 35 днів після закінчення звітного
кварталу.
 
   2. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України
включає такі частини:
 
   1) звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету
України;
 
   2) звіт про рух грошових коштів;
 
   3) звіт про виконання Державного бюджету України;
 
   4) інформацію про стан державного боргу;
 
   5) зведені показники звітів про виконання бюджетів;
 
   6) звіт про кредити та операції, що стосуються державних
гарантійних зобов'язань.
 
   3. Органи  стягнення  надають  інформацію Верховній Раді
України, Кабінету Міністрів України,  Рахунковій  палаті  та
Міністерству фінансів України про втрати доходів бюджету внаслідок
податкових пільг, а також про суми реструктуризованої та списаної
податкової заборгованості (у галузевому і територіальному розрізі,
а також у розрізі джерел доходів та форм власності) і суми
відстрочених та розстрочених платежів не пізніше 35 днів після
закінчення кварталу.
 
   Стаття 61. Річний звіт про виконання закону про Державний
        бюджет України
 
   1. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет
України подається Кабінетом Міністрів України Верховній Раді
України не пізніше 1 травня року, наступного за звітним.
 
   2. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет
України включає такі частини:
 
   1) звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету
України;
 
   2) звіт про виконання Державного бюджету України;
 
   3) звіт про рух грошових коштів;
 
   4) інформацію  про  виконання  захищених статей видатків
Державного бюджету України;
 
   5) звіт про бюджетну заборгованість;
 
   6) звіт про використання коштів з резервного фонду Кабінету
Міністрів України;
 
   7) інформацію про стан державного боргу;
 
   8) звіт про кредити та операції, що стосуються державних
гарантійних зобов'язань;
 
   9) зведені показники звітів про виконання бюджетів;
 
   10) інформацію про виконання місцевих бюджетів;
 
   11) іншу інформацію, визнану Кабінетом Міністрів України
необхідною для пояснення звіту.
 
   Стаття 62. Розгляд звіту про виконання закону про Державний
        бюджет України
 
   1. Рахункова палата протягом двох тижнів з дня офіційного
подання Кабінетом Міністрів України річного звіту про виконання
закону про Державний бюджет  України  готує  висновки  щодо
використання коштів Державного бюджету України.
 
   2. Верховна Рада України розглядає звіт про виконання закону
про Державний бюджет України у двотижневий термін з дня отримання
висновків Рахункової палати щодо використання коштів Державного
бюджету України.
 
   3. Звіт Кабінету Міністрів України перед Верховною Радою
України  про  виконання закону про Державний бюджет України
представляє Міністр фінансів України. Верховна Рада України може
заслухати головних розпорядників коштів Державного бюджету України
щодо використання ними бюджетних коштів.
 
   4. Із співдоповіддю про виконання закону про Державний бюджет
України виступають Голова Комітету Верховної Ради України з питань
бюджету та Голова Рахункової палати.
 
   5. За результатами розгляду Верховна Рада України приймає
рішення щодо звіту про виконання закону про Державний бюджет
України.
 
              Розділ III
             МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ
 
               Глава 11
 
       НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
 
   Стаття 63. Структура місцевих бюджетів
 
   1. Місцевий бюджет відповідно до цього Кодексу містить в собі
надходження і витрати на виконання повноважень органів влади
Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та
органів  місцевого  самоврядування. Ці надходження і витрати
складають єдиний баланс відповідного бюджету.
 
   Стаття 64. Склад доходів, що закріплюються за бюджетами
        місцевого самоврядування та враховуються при
        визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів
 
   1. До  доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого
самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів, належать такі податки і збори (обов'язкові платежі):
 
   1) податок з доходів фізичних осіб у частині, визначеній
статтею 65 цього Кодексу;
 
   2) державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;
 
   3) плата  за  ліцензії  на  провадження  певних  видів
господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими
органами відповідних рад;
 
   4) плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької
діяльності, що справляється виконавчими органами відповідних рад;
 
   5) плата за торговий патент на здійснення деяких видів
підприємницької діяльності (за винятком плати  за  придбання
торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними
станціями, заправними пунктами), що справляється  виконавчими
органами відповідних рад;
 
   6) надходження  адміністративних штрафів, що накладаються
виконавчими органами відповідних рад або утвореними ними  в
установленому порядку адміністративними комісіями;
 
   6-1) 50 відсотків надходження адміністративних штрафів у
сфері  забезпечення безпеки дорожнього руху, що накладаються
уповноваженими органами (посадовими особами); ( Частину першу
статті 64 доповнено пунктом 6-1 згідно із Законом N 586-VI
( 586-17 ) від 24.09.2008 )
 
   7) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва у
частині, що належить відповідним бюджетам.
 
   2. Податки і збори (обов'язкові платежі), зазначені у цій
статті, складають кошик доходів, що закріплюються за бюджетами
місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів
міжбюджетних трансфертів.
 
   3.  При  цьому  податок з доходів фізичних осіб, який
сплачується юридичною особою (працедавцем), зараховується  до
відповідного  місцевого  бюджету  за її місцезнаходженням та
місцезнаходженням її підрозділів, уповноважених підрозділів в
обсягах  податку,  нарахованого  працівникам цих підрозділів.
( Статтю 64 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1086-IV
( 1086-15 ) від 10.07.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 )
( Стаття 64 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1086-IV
( 1086-15 ) від 10.07.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 )
( Щодо дії статті 64 див. Закони N 1344-IV ( 1344-15 ) від
27.11.2003, N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004, N 2285-IV
( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
 
   Стаття 65. ( Дію статті 65 зупинено на 2005 рік в частині
закріплення та застосування нормативів відрахувань податку з
доходів фізичних осіб за бюджетами місцевого самоврядування, який
справляється з грошового забезпечення, грошових винагород та інших
виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів
виконавчої  влади  та інших цивільних установ) у зв'язку з
виконанням  обов'язків  несення служби, за рахунок бюджетних
асигнувань установ (організацій), що утримуються із державного
бюджету, які є джерелом доходів цих осіб згідно із Законами
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від
25.03.2005 ) ( Дію статті 65 відновлено в частині закріплення та
застосування нормативів відрахувань податку з доходів фізичних
осіб за бюджетами місцевого самоврядування, який справляється з
фонду оплати праці в іноземній валюті працівників закордонних
дипломатичних  установ  України  під  час  їх перебування у
довготерміновому закордонному відрядженні згідно із Законом N
1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004 ) ( Дію статті 65 зупинено на
2004  рік  в частині закріплення та застосування нормативів
відрахувань податку з доходів фізичних осіб за бюджетами місцевого
самоврядування,  який  справляється з грошового забезпечення,
грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями
та  особами рядового і начальницького складу (в тому числі
відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних
установ) органів внутрішніх справ, органів і установ виконання
покарань, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків
несення служби, а також з фонду оплати праці в іноземній валюті
працівників закордонних дипломатичних установ України під час їх
перебування у довготерміновому закордонному відрядженні згідно із
Законом  N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003 ) Нормативи
відрахувань від податку з доходів фізичних осіб до бюджетів
місцевого самоврядування
 
   1. До доходів бюджетів міст Києва і Севастополя зараховується
100 відсотків загального обсягу податку з доходів фізичних осіб,
що сплачується (перераховується) згідно з Законом України "Про
податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) на території цих міст.
 
   2. До доходів бюджетів міст республіканського (в Автономній
Республіці Крим) та обласного значення зараховується 75 відсотків
від  загального обсягу податку з доходів фізичних осіб, що

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner