Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Бюджетний кодекс України

Кодекс України № 2542-III от 21.06.2001

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 8

сплачується  (перераховується) згідно з Законом України "Про
податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) на території цих міст.
 
   3. До доходів бюджетів міст районного значення, сіл, селищ чи
їх об'єднань зараховується 25 відсотків від загального обсягу
податку з доходів фізичних осіб, що сплачується (перераховується)
згідно з Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб"
( 889-15 ) на цій території.
( Стаття 65 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1086-IV
( 1086-15 ) від 10.07.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 )
 
   Стаття 66. Склад доходів бюджету Автономної Республіки
        Крим, обласних та районних бюджетів, які
        враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних
        трансфертів
 
   1. Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних
і культурних програм територіальних  громад  доходи  бюджету
Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, які враховуються
при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, формуються за
рахунок:
 
   1)  25  відсотків податку з доходів фізичних осіб, що
сплачується  (перераховується) згідно з Законом України "Про
податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) на відповідній
території;
 
   2)  25  відсотків  плати  за  землю,  що  сплачується
(перераховується) згідно з Законом України "Про податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 ) на території Автономної Республіки Крим
та відповідної області;
 
   3) плати  за  ліцензії  на  провадження  певних  видів
господарської діяльності та сертифікати, що видаються  Радою
міністрів Автономної Республіки Крим та обласними державними
адміністраціями.
 
   2. Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних
і  культурних  програм територіальних громад доходи районних
бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів, формуються за рахунок:
 
   1)  50  відсотків податку з доходів фізичних осіб, що
сплачується  (перераховується) згідно з Законом України "Про
податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) на території сіл,
селищ, міст районного значення та їх об'єднань;
 
   2) 15 відсотків плати за землю, що сплачується на території
сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань;
 
   3) плати  за  ліцензії  на  провадження  певних  видів
господарської діяльності та сертифікати, що видаються районними
державними адміністраціями;
 
   4) плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької
діяльності, що сплачується (перераховується) згідно з Законом
України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) районними
державними адміністраціями;
 
   5) надходження адміністративних штрафів, що  накладаються
районними  державними  адміністраціями або утвореними ними в
установленому порядку адміністративними комісіями.
( Стаття 66 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1086-IV
( 1086-15 ) від 10.07.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 )
 
   Стаття 67. Особливості формування бюджету Автономної
        Республіки Крим та бюджетів міст Києва і
        Севастополя
 
   1. Надходження та витрати бюджету Автономної Республіки Крим
та бюджетів міст Києва і Севастополя формуються в порядку,
встановленому цим Кодексом,  із  урахуванням  Закону  України
"Про затвердження  Конституції  Автономної  Республіки  Крим"
( 350-14 ), Закону України "Про столицю України - місто-герой
Київ" ( 401-14 ) та закону, що визначає особливий статус міста
Севастополя. При цьому:
 
   1) склад  видатків  бюджетів  міст Києва та Севастополя
визначається відповідно до  переліку  видатків,  передбачених
статтями 88-91 цього Кодексу;
 
   2) фінансові  нормативи  бюджетної  забезпеченості,  що
застосовуються для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів для
бюджетів  міст Києва та Севастополя, визначаються на основі
фінансових нормативів бюджетної забезпеченості  для  обласних
бюджетів та бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки
Крим) та міст обласного значення з урахуванням особливостей їх
статусу.
 
   Стаття 68. Склад доходів та видатків бюджетів районів
        у містах
 
   1. Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах
(у разі їх створення) визначається міською радою відповідно до
повноважень, переданих районним у містах радам.
 
   Стаття 69. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при
        визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
 
   1. До доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать:
 
   1) місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів
місцевого самоврядування;
 
   2) 100 відсотків плати за землю - для бюджетів міст Києва та
Севастополя; 75 відсотків плати за землю - для бюджетів міст
республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного
значення; 60 відсотків плати за землю - для бюджетів сіл, селищ,
міст районного значення та їх об'єднань;
 
   3) податок  з  власників  транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів у частині, що зараховується до
відповідного бюджету. Податок з власників наземних транспортних
засобів сплачується платниками цього податку за місцем реєстрації
таких  транспортних  засобів.  Кошти  від  його  надходження
використовуються виключно для фінансування витрат, пов'язаних з
будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних
доріг відповідно до закону; ( Пункт 3 частини першої статті 69 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1075-VI ( 1075-17 ) від
05.03.2009 )
 
   4) надходження  сум  відсотків за користування тимчасово
вільними бюджетними коштами;
 
   5) податок на промисел, що  зараховується  до  бюджетів
місцевого самоврядування;
 
   6) надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї)
господарських  товариств,  що  є  у  власності  відповідної
територіальної громади;
 
   7) плата за забруднення навколишнього природного середовища у
частині, що зараховується до відповідного бюджету;
 
   8) кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній
власності,  в  тому  числі  від  продажу  земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебуває у комунальній
власності;
 
   9) фіксований сільськогосподарський податок у частині, що
зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
 
   10) плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у
комунальній власності;
 
   11) надходження від місцевих грошово-речових лотерей;
 
   12) плата за гарантії, надані з дотриманням умов, визначених
статтею 17 цього Кодексу;
 
   13) гранти та дарунки у вартісному обрахунку;
 
   14) власні надходження бюджетних установ, що утримуються за
рахунок коштів відповідного бюджету;
 
   15) податок на прибуток підприємств комунальної власності;
 
   16) платежі за спеціальне використання природних ресурсів
місцевого значення;
 
   17) інші надходження, передбачені законом.
 
   Стаття 70. Видатки місцевих бюджетів
 
   1. Видатки місцевих бюджетів включають бюджетні призначення,
встановлені рішенням про місцевий бюджет, на конкретні цілі, що
пов'язані з реалізацією програм, перелік яких визначено статтями
88-91 цього Кодексу.
 
   Стаття 71. Бюджет розвитку місцевих бюджетів
 
   1. Надходження  до  бюджету  розвитку  місцевих бюджетів
включають:
 
   1) кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній
власності,  в  тому  числі  від  продажу  земельних ділянок
несільськогосподарського призначення;
 
   2) надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї)
господарських  товариств,  що  є  у  власності  відповідної
територіальної громади;
 
   3) кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного
бюджету до набрання чинності цим Кодексом, та відсотки, сплачені
за користування ними;
 
   4) кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету
за рішенням відповідної ради;
 
   5) запозичення, здійснені у порядку, визначеному цим Кодексом
та іншими законами України (крім випадку, передбаченого статтею 73
цього Кодексу);
 
   6) субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних
проектів.
 
   2. До витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів належать:
 
   1) погашення основної суми боргу  відповідно  Автономної
Республіки Крим та місцевого самоврядування (крім боргу, що
утворюється за умовами, визначеними статтею 73 цього Кодексу);
 
   2) капітальні вкладення;
 
   3) внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів
місцевого  самоврядування  у  статутні  фонди  суб'єктів
підприємницької діяльності.
 
   3. Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою частиною
спеціального фонду місцевих бюджетів.
 
   Стаття 72. Дефіцит місцевих бюджетів
 
   1. По загальному фонду місцеві бюджети можуть прийматися з
дефіцитом шляхом внесення змін до рішень про місцевий бюджет за
результатами річного звіту про виконання відповідного місцевого
бюджету за попередній бюджетний період виключно на суму вільного
залишку бюджетних коштів.
 
   2. По  спеціальному фонду можуть прийматися з дефіцитом
виключно бюджет Автономної Республіки Крим та міські бюджети у
частині дефіциту бюджету розвитку, який покривається за рахунок
запозичень.
( Стаття 72 в редакції Закону N 1086-IV ( 1086-15 ) від
10.07.2003 )
 
   Стаття 73. Позички місцевим бюджетам
 
   1. Для покриття тимчасових касових розривів, що виникають під
час виконання загального фонду місцевого бюджету, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, місцеві  державні  адміністрації,
виконавчі органи відповідних рад за рішенням Верховної Ради
Автономної Республіки Крим чи відповідної ради можуть отримувати
короткотермінові позички у фінансово-кредитних установах на термін
до трьох місяців, але у межах поточного бюджетного періоду.
Порядок  отримання  таких  позичок визначається Міністерством
фінансів України.
 
   2. Надання позичок з одного бюджету іншому забороняється.
 
   Стаття 74. Запозичення до місцевих бюджетів
 
   1. Запозичення до місцевих бюджетів здійснюються на визначену
мету  і  підлягають обов'язковому поверненню. Запозичення до
відповідних бюджетів можуть бути здійснені лише до  бюджету
розвитку, крім випадку, передбаченого статтею 73 цього Кодексу.
 
   2. Держава не несе відповідальності по зобов'язаннях за
запозиченнями до місцевих бюджетів.
 
   3. Видатки на обслуговування боргу здійснюються за рахунок
коштів загального фонду бюджету.
 
   4. Видатки на обслуговування боргу місцевих бюджетів не
можуть щорічно перевищувати 10 відсотків видатків від загального
фонду відповідного  місцевого  бюджету  протягом  будь-якого
бюджетного періоду, коли планується обслуговування боргу.
 
   5. Якщо у процесі погашення основної суми боргу та платежів
по його обслуговуванню, обумовленої договором між кредитором та
позичальником, має місце порушення графіка погашення з вини
позичальника, відповідна рада не має права здійснювати нові
запозичення протягом 5 наступних років.
 
   6. Порядок здійснення запозичень  до  місцевих  бюджетів
встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до умов,
визначених цим Кодексом.
 
               Глава 12
 
      СКЛАДАННЯ, РОЗГЛЯД, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВИКОНАННЯ
         ТА ЗВІТНІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
 
   Стаття 75. Порядок складання проектів місцевих бюджетів
 
   1. Міністерство фінансів України доводить Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та
виконавчим  органам  відповідних  рад  особливості  складання
розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період.
 
   2. Рада міністрів Автономної  Республіки  Крим,  місцеві
державні  адміністрації  та виконавчі органи відповідних рад
зобов'язані надавати необхідну інформацію: Міністерству фінансів
України  -  для  проведення розрахунків обсягів міжбюджетних
трансфертів та інших показників; Верховній Раді України - для
перевірки достовірності цих розрахунків.
 
   3. Згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною
Міністерством фінансів України, і відповідно до статті 34 цього
Кодексу та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих
бюджетів місцеві фінансові органи розробляють і доводять до
головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки
бюджетних запитів.
 
   4. Головні  розпорядники  бюджетних  коштів  організують
розроблення бюджетних запитів для подання місцевим фінансовим
органам в терміни та порядку, встановлені цими органами. Головні
розпорядники  бюджетних  коштів  несуть  відповідальність  за
своєчасність, достовірність та зміст поданих місцевим фінансовим
органам бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію,
необхідну для аналізу показників проекту місцевого бюджету, згідно
з вимогами місцевих фінансових органів.
 
   5. Місцеві фінансові органи на будь-якому етапі складання і
розгляду проектів місцевих бюджетів проводять аналіз бюджетного
запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, з точки
зору його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та
ефективності використання бюджетних коштів. На основі результатів
аналізу керівник місцевого фінансового органу приймає рішення про
включення  бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого
бюджету перед поданням його на розгляд відповідно Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та
виконавчим органам відповідних рад.
 
   6. Виконавчі органи сільських, селищних,  міських  (міст
районного значення) рад, районні державні адміністрації в містах
Києві та Севастополі подають відповідно районним чи міським
фінансовим органам пропозиції щодо показників проектів відповідних
бюджетів, визначених з урахуванням вимог частин третьої - п'ятої
цієї статті.
 
   7. Після схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону
про Державний бюджет України Міністерство  фінансів  України
доводить Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим
державним адміністраціям та виконавчим органам відповідних рад
розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методику
їх визначення та інші показники, необхідні для складання проектів
місцевих бюджетів, а також пропозиції щодо форми проекту рішення
про місцевий бюджет (типова форма рішення).
 
   8. У тижневий термін після ухвалення закону про Державний
бюджет  України в другому читанні Кабінет Міністрів України
доводить Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим
державним адміністраціям та виконавчим органам відповідних рад
положення та показники міжбюджетних відносин (обсяги міжбюджетних
трансфертів  для відповідних бюджетів і текстові статті, що
визначають особливості  міжбюджетних  відносин  на  наступний
бюджетний період), які були проголосовані Верховною Радою України
при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України в
другому читанні.
 
   9. На підставі інформації, отриманої відповідно до частин
п'ятої - восьмої цієї статті, Рада міністрів Автономної Республіки
Крим,  місцеві  державні  адміністрації  та виконавчі органи
відповідних рад готують проекти рішень про відповідні місцеві
бюджети.
 
   Стаття 76. Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали,
        що до нього додаються

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner