Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Бюджетний кодекс України

Кодекс України № 2542-III от 21.06.2001

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 9

 
   1. Проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на
сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної ради
схвалюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою
державною адміністрацією чи виконавчим органом відповідної ради.
Разом з ним необхідно подавати:
 
   1) пояснювальну записку до проекту рішення, яка повинна
містити:
 
   а) інформацію  про соціально-економічний стан відповідної
адміністративно-територіальної одиниці і прогноз її розвитку на
наступний  бюджетний період, які покладено в основу проекту
місцевого бюджету;
 
   б) оцінку надходжень доходів з урахуванням втрат доходів у
результаті наданих відповідною радою податкових пільг;
 
   в) пояснення  до  основних положень проекту рішення про
місцевий бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків
щодо  функцій  та  програм. Обгрунтування включають бюджетні
показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в
розрізі класифікації видатків бюджету;
 
   г) обгрунтування  особливостей міжбюджетних взаємовідносин
(для районних, міських з районним поділом, міських, що об'єднують
бюджети  села, селища, міста районного значення) та надання
субвенцій на виконання інвестиційних проектів  (для  бюджету
Автономної Республіки Крим, бюджетів міст Києва та Севастополя,
обласних бюджетів);
 
   ґ) інформацію щодо погашення боргу Автономної Республіки Крим
та місцевого самоврядування, обсягів та умов запозичень;
 
   2) прогноз  показників відповідного бюджету за основними
видами доходів, видатків та фінансування на наступні три бюджетні
періоди;
 
   3) проект  показників зведеного бюджету району, міста з
районним поділом, міста, що об'єднує бюджети села, селища, міста
районного значення;
 
   4) показники видатків, необхідні на наступні бюджетні періоди
для завершення проектів, що враховані в бюджеті, за умови, якщо
реалізація проекту триває більше одного бюджетного періоду;
 
   5) перелік  інвестиційних програм на наступний бюджетний
період та на наступні три бюджетні періоди;
 
   6) інформацію про хід виконання відповідного бюджету  у
поточному бюджетному періоді;
 
   7) пояснення  головних розпорядників бюджетних коштів до
проекту відповідного бюджету (подаються до бюджетної комісії
відповідної ради);
 
   8) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація чи
виконавчий орган відповідної ради.
 
   2. Рішенням про місцевий бюджет визначаються:
 
   1) загальна  сума  доходів і видатків (з розподілом на
загальний та спеціальний фонди), а також з розподілом видатків на
поточні і капітальні;
 
   2) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) місцевого
бюджету в наступному бюджетному періоді і боргу  Автономної
Республіки Крим чи місцевого самоврядування на кінець наступного
бюджетного періоду; повноваження щодо надання гарантій Автономної
Республіки Крим та місцевого самоврядування, а також розміри цих
гарантій з урахуванням положень статті 17 цього Кодексу;
 
   3) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів за
бюджетною класифікацією;
 
   4) доходи бюджету за бюджетною класифікацією;
 
   5) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів;
 
   5-1) розмір оборотної касової готівки місцевого бюджету;
( Частину другу статті 76 доповнено пунктом 5-1 згідно із Законом
N 1086-IV ( 1086-15 ) від 10.07.2003 )
 
   6) додаткові положення, що регламентують процес виконання
бюджету.
 
   3. Перелік захищених статей місцевого бюджету визначається
відповідно до статті 55 цього Кодексу.
 
   Стаття 77. Затвердження місцевих бюджетів
 
   1. Відповідно до частин восьмої та дев'ятої статті 75 цього
Кодексу Верховна Рада Автономної Республіки Крим та відповідні
ради при затвердженні місцевих бюджетів повинні врахувати обсяги
міжбюджетних трансфертів та інші  положення,  необхідні  для
формування місцевих бюджетів, що були затверджені Верховною Радою
України при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України
у другому читанні.
 
   2. Бюджет Автономної Республіки Крим, обласні і районні
бюджети, міські (міст Києва та Севастополя, міст республіканського
Автономної Республіки Крим та міст обласного значення) бюджети на
наступний бюджетний період затверджуються рішенням Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, районної чи
міської ради не пізніше ніж у двотижневий термін після офіційного
опублікування закону про Державний бюджет України.
 
   3. Міські (міст районного значення) бюджети, районні у містах
(якщо такі створено), селищні та сільські бюджети на наступний
бюджетний період затверджуються відповідно рішеннями міської,
районної в місті, селищної або сільської ради не пізніше ніж у
двотижневий термін після затвердження районного чи міського (міст
Києва і Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки
Крим чи міста обласного значення) бюджету.
 
   Стаття 78. Виконання місцевих бюджетів
 
   1. Рада  міністрів  Автономної  Республіки Крим, місцеві
державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад або
міські, селищні чи сільські голови (в разі, якщо відповідні
виконавчі органи не створені) забезпечують виконання відповідних
місцевих бюджетів. Місцеві фінансові органи здійснюють загальну
організацію та управління виконанням  відповідного  місцевого
бюджету, координують діяльність учасників бюджетного процесу з
питань виконання бюджету.
 
   2. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється
територіальними  органами  Державного казначейства України за
функціями, визначеними статтею 48 цього Кодексу.
 
   Державне казначейство України веде облік всіх надходжень, що
належать місцевим бюджетам, та за поданням органів стягнення,
погодженим  з  відповідними  фінансовими  органами,  здійснює
повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до
бюджету. ( Частину другу статті 78 доповнено абзацом другим згідно
із Законом N 1086-IV ( 1086-15 ) від 10.07.2003 )
 
   3. Місцевий  бюджет  виконується  за  розписом,  який
затверджується  керівником  місцевого  фінансового органу. До
затвердження розпису керівником місцевого фінансового  органу
затверджується тимчасовий розпис на відповідний період. Керівник
місцевого  фінансового  органу  протягом  бюджетного  періоду
забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим
бюджетним призначенням.
 
   4. Місцевий фінансовий орган у процесі виконання місцевого
бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів
відповідного бюджету.
 
   5. Податки, збори (обов'язкові платежі) та інші  доходи
місцевого  бюджету  зараховуються  безпосередньо  на  рахунок
відповідного  бюджету,  відкритий  в  територіальному  органі
Державного казначейства України, і не можуть акумулюватися на
рахунках органів стягнення. Податки, збори (обов'язкові платежі)
та інші доходи визнаються зарахованими в доход місцевого бюджету з
моменту зарахування на рахунок відповідного бюджету, відкритий в
територіальному органі Державного казначейства України.
 
   Органи стягнення забезпечують своєчасне та в повному обсязі
надходження до місцевих бюджетів податків і зборів (обов'язкових
платежів) та інших доходів відповідно до законодавства. ( Частину
п'яту статті 78 доповнено абзацом другим згідно із Законом
N 1086-IV ( 1086-15 ) від 10.07.2003 )
 
   6. Виконання місцевих бюджетів за видатками здійснюється за
процедурою, визначеною статтею 51 цього Кодексу.
 
   7. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет
ухвалюється відповідною радою за поданням офіційного висновку
місцевого фінансового органу про обсяг вільного залишку бюджетних
коштів, перевиконання чи недовиконання доходної частини загального
фонду відповідного бюджету. Факт перевиконання доходної частини
загального фонду місцевого бюджету визнається за  підсумками
першого  півріччя  та  наступних  звітних періодів поточного
бюджетного періоду на підставі офіційних висновків місцевого
фінансового органу за умови перевищення доходів загального фонду
місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних  трансфертів),
врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, не
менше ніж на 5 відсотків. Факт недоотримання доходів загального
фонду місцевого бюджету визнається на підставі офіційних висновків
місцевого фінансового органу за підсумками квартального звіту при
недоотриманні  доходів  загального  фонду  місцевого бюджету,
врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період,
більше ніж на 15 відсотків. ( Частина сьома статті 78 в редакції
Закону N 1086-IV ( 1086-15 ) від 10.07.2003 )
 
   8. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет
можуть  бути також ухвалені відповідною радою з урахуванням
положень статті 52 цього Кодексу та у разі настання інших
випадків, передбачених цим Кодексом. ( Частина восьма статті 78 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1086-IV ( 1086-15 ) від
10.07.2003 )
 
   9. Ведення бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів
та порядок закриття рахунків місцевих бюджетів після закінчення
бюджетного періоду здійснюються з урахуванням положень статей 56 і
57 цього Кодексу.
 
   10. Після введення в дію закону про Державний бюджет України
органам державної влади та їх посадовим особам забороняється
приймати рішення, що призводять до виникнення нових бюджетних
зобов'язань місцевих бюджетів, які не забезпечені бюджетними
асигнуваннями, без визначення джерел коштів, виділених державою
для виконання цих зобов'язань.
 
   Стаття 79. Особливості затвердження та виконання місцевих
        бюджетів у разі несвоєчасного їх прийняття
 
   1. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято
відповідне рішення про місцевий бюджет, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі
органи  відповідних  рад  мають право здійснювати витрати з
відповідного бюджету лише на цілі, які визначені у рішенні про
місцевий  бюджет  на попередній бюджетний період. При цьому
щомісячні видатки не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків,
визначених рішенням відповідної ради про бюджет на попередній
бюджетний період, крім випадків, передбачених частиною четвертою
статті 15 та частиною четвертою статті 23 цього Кодексу. До
прийняття рішення про місцевий бюджет на поточний бюджетний період
провадити капітальні видатки забороняється.
 
   Стаття 80. Періодичність, структура та терміни подання
        звітності про виконання місцевих бюджетів
 
   1. Періодичність, структура та терміни подання звітності про
виконання місцевих бюджетів визначаються Державним казначейством
України відповідно до вимог, встановлених для подання звітності
про виконання Державного бюджету України в статтях 58-61 цього
Кодексу.
 
   2. Територіальні органи Державного  казначейства  України
складають та подають відповідним місцевим фінансовим органам
баланси, звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові
звіти  за  правилами  та  формами,  встановленими  Державним
казначейством України за погодженням з Міністерством фінансів
України та Рахунковою палатою. Зведені показники звітів про
виконання бюджетів одночасно подаються територіальними органами
Державного казначейства України відповідно Міністерству фінансів
Автономної Республіки Крим, фінансовим органам місцевих державних
адміністрацій та виконавчих органів відповідних рад на умовах,
передбачених частиною першою цієї статті.
 
   3. Органи стягнення надають місцевим фінансовим  органам
відповідні звіти, передбачені частиною третьою статті 59 цього
Кодексу.
 
   4. Квартальний та річний звіти про виконання  місцевого
бюджету подаються до Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
відповідної ради Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом відповідної
ради чи міським, селищним, сільським головою (у разі, якщо
відповідні виконавчі органи не створені) у двомісячний строк
після завершення відповідного бюджетного періоду. Перевірка звіту
здійснюється Рахунковою палатою Автономної Республіки Крим (щодо
використання органами виконавчої влади коштів бюджету Автономної
Республіки Крим) чи комісією з питань бюджету відповідної ради,
після чого відповідні ради затверджують звіт про виконання бюджету
або приймають інше рішення з цього приводу.
 
              Розділ IV
           МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ
 
               Глава 13
 
            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Стаття 81. Поняття та мета регулювання міжбюджетних
        відносин
 
   1. Міжбюджетні відносини - це відносини  між  державою,
Автономною Республікою Крим та місцевим самоврядуванням щодо
забезпечення  відповідних  бюджетів  фінансовими  ресурсами,
необхідними  для виконання функцій, передбачених Конституцією
України ( 254к/96-ВР ) та законами України.
 
   2. Метою регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення
відповідності  між  повноваженнями  на  здійснення  видатків,
закріплених законодавчими актами України  за  бюджетами,  та
бюджетними ресурсами, які повинні забезпечувати виконання цих
повноважень.
 
   Стаття 82. Види видатків на здійснення повноважень
 
   1. Видатки на здійснення повноважень, що виконуються за
рахунок  коштів  державного  бюджету  та  місцевих бюджетів,
поділяються на:
 
   1) видатки на забезпечення конституційного ладу держави,
державної цілісності та суверенітету, незалежного судочинства, а
також інші передбачені цим Кодексом видатки, які не можуть бути
передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому
самоврядуванню;
 
   2) видатки, які визначаються функціями держави та можуть бути
передані до виконання Автономній Республіці Крим та місцевому
самоврядуванню з метою забезпечення найбільш ефективного  їх
виконання на основі принципу субсидіарності;
 
   3) видатки  на реалізацію прав та обов'язків Автономної
Республіки Крим та місцевого самоврядування, які мають місцевий
характер та визначені законами України.
 
   Стаття 83. Джерела здійснення видатків бюджетів
 
   1. Видатки, визначені пунктом 1 статті 82 цього Кодексу,
здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
   2. Видатки, визначені пунктами 2 і 3 статті 82 цього Кодексу,
здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі
трансфертів з Державного бюджету України.
 
   Стаття 84. Відповідальність за здійснення видатків
 
   1. Відповідальність за  здійснення  видатків,  визначених
пунктом 1 статті 82 цього Кодексу, покладається на відповідні
органи державної влади.
 
   2. Відповідальність за  здійснення  видатків,  визначених
пунктами 2 і 3 статті 82 цього Кодексу, покладається на Раду
міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  місцеві  державні
адміністрації,  виконавчі  органи  відповідних  рад, міських,
селищних, сільських голів (якщо відповідні виконавчі органи не
створені).
 
   Стаття 85. Передача державою права на здійснення видатків
 
   1. Держава може передати Раді міністрів Автономної Республіки
Крим чи органам місцевого самоврядування право на здійснення
видатків лише за умови відповідної передачі бюджетних ресурсів у
вигляді закріплених за відповідними бюджетами загальнодержавних
податків і зборів (обов'язкових платежів) або їх частки, а також
трансфертів з Державного бюджету України.
 
   2. Рада міністрів Автономної  Республіки  Крим,  місцеві
державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад, міські,
селищні, сільські голови (якщо відповідні виконавчі органи не
створені) зобов'язані забезпечити здійснення видатків, визначених
пунктами 2 і 3 статті 82 цього Кодексу, з відповідних місцевих
бюджетів з додержанням розподілу цих видатків між бюджетами,
визначеного статтями 88-91 цього Кодексу. Забороняється планувати
та здійснювати видатки, не віднесені до місцевих бюджетів цим
Кодексом, а також здійснювати впродовж бюджетного періоду видатки
на фінансування бюджетних установ одночасно з різних бюджетів, за
винятком державних професійно-технічних навчальних закладів, вищих
навчальних  закладів  державної  форми  власності. При цьому
фінансування зазначених навчальних закладів за рахунок коштів
місцевих бюджетів може здійснюватися виключно у разі перевиконання
доходної частини загального фонду відповідного бюджету.
( Стаття 85 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner