Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Господарський кодекс України

Кодекс України № 436-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 30

зовнішньоекономічну діяльність ( 959-12 ).
 
   6. Зовнішньоекономічний договір (контракт) може бути визнаний
недійсним у судовому порядку, якщо він не відповідає вимогам
законів  України або чинним міжнародним договорам, згоду на
обов'язковість яких надано Верховною Радою України.
 
   7. Законом  може  бути  встановлений  особливий  порядок
укладення,   виконання   і   розірвання   окремих  видів
зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
 
   Стаття 383. Державна реєстрація зовнішньоекономічних
         договорів (контрактів)
 
   1. Кабінет  Міністрів  України  з  метою  забезпечення
відповідності  зовнішньоекономічних  договорів  (контрактів)
законодавству України може запроваджувати їх державну реєстрацію.
 
   2. Види  зовнішньоекономічних  договорів (контрактів), що
підлягають державній реєстрації, а також порядок її здійснення
визначаються законом про зовнішньоекономічну діяльність ( 959-12 )
та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до
нього.
 
   3. Виконання   зобов'язань,   що   випливають   із
зовнішньоекономічних договорів (контрактів), не зареєстрованих в
установленому законом порядку, тягне застосування до суб'єктів
господарювання,    які    порушили    цю    вимогу,
адміністративно-господарських санкцій, передбачених законом.
 
   Стаття 384. Митне регулювання при здійсненні
         зовнішньоекономічної діяльності
 
   1. Держава здійснює митне регулювання зовнішньоекономічної
діяльності.
 
   2. Митне  регулювання  зовнішньоекономічної  діяльності
здійснюється відповідно до Митного кодексу України ( 92-15 ),
закону про зовнішньоекономічну діяльність ( 959-12 ),  інших
законів, Єдиного митного тарифу ( 2097-12 ) та чинних міжнародних
договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою
України.
 
   3. Митний контроль на  території  спеціальних  (вільних)
економічних  зон  регулюється  окремими  законами та чинними
міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано
Верховною Радою України, що встановлюють спеціальний правовий
режим зазначених зон відповідно до розділу VIII цього Кодексу.
 
   Стаття 385. Принципи оподаткування при здійсненні
         зовнішньоекономічної діяльності
 
   1. Оподаткування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
має здійснюватися за такими принципами:
 
   встановлення рівня оподаткування виходячи з необхідності
досягнення   та   підтримання   самоокупності   суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності та забезпечення бездефіцитності
платіжного балансу України;
 
   гарантування  стабільності  видів  і  розміру  податків,
встановлення податків і зборів (обов'язкових платежів), а також
статусу іноземних валют на території України виключно законом;
 
   рівності  суб'єктів зовнішньоекономічної  діяльності  при
встановленні ставок податків;
 
   заохочення експорту продукції вітчизняного виробництва.
 
   2. Податкові пільги надаються виключно відповідно до закону,
як  правило,  суб'єктам  зовнішньоекономічної діяльності, які
стабільно експортують наукову, наукоємну продукцію, експорт яких
перевищує імпорт за фінансовий рік і обсяг експорту яких становить
не менше п'яти відсотків від обсягу реалізованих за фінансовий рік
товарів.
 
   3. Ставки податків встановлюються та скасовуються відповідно
до законів про оподаткування.
 
   Стаття 386. Валютні рахунки суб'єктів зовнішньоекономічної
         діяльності
 
   1. Суб'єкти  зовнішньоекономічної  діяльності мають право
відкривати будь-які не заборонені законом валютні рахунки в
банківських установах, розташованих на території інших держав.
 
   2. Порядок  відкриття  валютних  рахунків  у банківських
установах на території інших держав регулюється законодавством
відповідної  держави.  У разі відкриття валютного рахунку в
банківській   установі   за   межами   України   суб'єкт
зовнішньоекономічної діяльності зобов'язаний повідомити про це
Національний банк України не пізніш як у триденний  строк.
Порушення  цієї  вимоги  тягне  адміністративно-господарську
відповідальність у порядку, встановленому законом.
 
   3. Відкриття валютного рахунку в установі банку за межами
України суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, у статутному
фонді якого є частка державного майна, здійснюється за погодженням
з Фондом державного майна України.
 
   4. Суб'єкти  зовнішньоекономічної  діяльності  зобов'язані
надавати відомості про використання своїх валютних  рахунків
податковим органам у порядку, встановленому законодавством.
 
   5. Порядок здійснення  розрахунків  в  іноземній  валюті
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності встановлюється законом.
 
   Стаття 387. Валютна виручка від зовнішньоекономічної
         діяльності
 
   1. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності після  сплати
передбачених законом податків та зборів (обов'язкових платежів)
самостійно розпоряджаються валютною виручкою від проведених ними
операцій, крім випадків, визначених законом відповідно до цього
Кодексу.
 
   2. Законом може бути  запроваджено  режим  обов'язкового
розподілу виручки від зовнішньоекономічних операцій в іноземній
валюті  між  суб'єктами  зовнішньоекономічної  діяльності  та
уповноваженими державними валютними фондами, а також порядок і
розміри відрахувань іноземної валюти. Інформація про запровадження
вказаного режиму має бути опублікована в офіційному друкованому
органі Кабінету Міністрів України не пізніш як за два місяці до
запровадження цього режиму.
 
   Стаття 388. Одержання суб'єктами зовнішньоекономічної
         діяльності кредитів в іноземних фінансових
         установах
 
   1. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності можуть одержувати
в іноземних фінансових установах валютні кредити на договірній
основі. При цьому умови кредитного договору не можуть суперечити
законодавству України.
 
   2. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, у статутному
фонді яких є частка державного майна, можуть укладати кредитні
договори з іноземними фінансовими установами лише за згодою Фонду
державного майна України.
 
   3. Види майна, що не може бути предметом застави у разі
одержання валютного кредиту в іноземній фінансовій установі,
визначаються законом.
 
   Стаття 389. Захист державою прав та законних інтересів
         суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
 
   1. Держава здійснює захист прав та  законних  інтересів
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України згідно
з нормами міжнародного права. Такий захист здійснюється через
дипломатичні  та  консульські  установи, державні торговельні
представництва, які представляють інтереси України, а також в
інший спосіб, визначений законом.
 
   2. Держава  вживає  необхідних  заходів  у відповідь на
дискримінаційні та/або недружні дії з боку інших держав, митних
союзів або економічних угруповань, які обмежують права та законні
інтереси суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
 
   3. Законом може бути передбачено спеціальні заходи щодо
захисту національного товаровиробника від демпінгового імпорту та
спеціальні заходи щодо імпорту, який завдає або може завдати
істотної шкоди національним товаровиробникам, а також визначено
перелік видів товарів і послуг, експорт, імпорт та транзит яких
через територію України забороняється.
 
   4. У  випадках  недобросовісної конкуренції до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності або їх іноземних контрагентів
застосовуються   санкції   відповідно   до   закону  про
зовнішньоекономічну діяльність ( 959-12 ) та інших законів.
 
               Глава 38
            ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ
 
   Стаття 390. Іноземні інвестори
 
   1. Іноземними інвесторами визнаються такі  суб'єкти,  що
здійснюють інвестиційну діяльність на території України:
 
   юридичні  особи, утворені за законодавством іншим,  ніж
законодавство України;
 
   іноземці та особи без громадянства, які не мають постійного
місця проживання на території України;
 
   міжнародні урядові та неурядові організації;
 
   інші держави;
 
   інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності, визначені
законом.
 
   Стаття 391. Види іноземних інвестицій
 
   1. Іноземні інвестори мають право здійснювати інвестиції на
території України у вигляді іноземної валюти, що визнається
конвертованою Національним банком України, будь-якого рухомого і
нерухомого  майна та пов'язаних з ним майнових прав; інших
цінностей (майна), які відповідно до закону визнаються іноземними
інвестиціями.
 
   2. Заборона  або  обмеження  будь-яких  видів  іноземних
інвестицій може здійснюватися виключно законом.
 
   Стаття 392. Форми здійснення іноземних інвестицій
 
   1. Іноземні інвестори мають право здійснювати всі  види
інвестицій, зазначені у статті 391 цього Кодексу, в таких формах:
 
   участь у господарських організаціях, що створюються разом з
вітчизняними юридичними особами чи громадянами, або придбання
частки в діючих господарських організаціях;
 
   створення іноземних підприємств на території України, філій
або інших структурних підрозділів іноземних юридичних осіб або
придбання у власність діючих підприємств;
 
   придбання безпосередньо нерухомого або рухомого майна, що не
заборонено законами України, або придбання акцій чи інших цінних
паперів;
 
   придбання самостійно або за участі громадян чи вітчизняних
юридичних осіб прав користування землею та використання природних
ресурсів на території України;
 
   господарська  діяльність на основі  угод  про  розподіл
продукції;
 
   придбання інших майнових прав;
 
   в інших формах, не заборонених законом.
 
   2. Заборона або обмеження будь-яких форм здійснення іноземних
інвестицій може провадитися лише законом.
 
   3. Відносини, що виникають у зв'язку з придбанням іноземним
інвестором майнових прав на землю та інші природні ресурси в
Україні, регулюються відповідно земельним та іншим законодавством
України.
 
   Стаття 393. Оцінка іноземних інвестицій
 
   1. Оцінка  іноземних  інвестицій,  включаючи  внески  до
статутного  фонду  підприємства  з  іноземними  інвестиціями,
здійснюється в іноземній конвертованій валюті та у гривнях, за
згодою сторін, на основі цін міжнародних ринків або ринку України.
При цьому перерахунок сум в іноземній валюті у гривні провадиться
за курсом, встановленим Національним банком України.
 
   Стаття 394. Правовий режим іноземних інвестицій
 
   1. На  території  України  щодо  іноземних  інвестицій
встановлюється національний режим інвестиційної діяльності, за
винятками, передбаченими цим Кодексом, іншими законами і чинними
міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано
Верховною Радою України.
 
   2. Відносини  щодо оподаткування іноземних інвесторів та
підприємств з іноземними інвестиціями регулюються  податковим
законодавством України.
 
   3. У державних програмах залучення іноземних інвестицій в
пріоритетні галузі економіки та соціальну сферу  може  бути
передбачено  встановлення  додаткових  пільг  для  суб'єктів
господарювання, що здійснюють діяльність у цих сферах.
 
   4. Законом може бути обмежено або заборонено діяльність
іноземних інвесторів та підприємств з іноземними інвестиціями в
окремих галузях народного господарства або в межах  окремих
територій України  виходячи  з інтересів національної безпеки
України.
 
   Стаття 395. Державна реєстрація іноземних інвестицій
 
   1. Державна реєстрація іноземних інвестицій  здійснюється
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською
та Севастопольською міськими державними адміністраціями протягом
трьох робочих днів після фактичного їх внесення у порядку, що
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Відмова у державній реєстрації  іноземних  інвестицій
можлива лише у разі порушення законодавства України про іноземне
інвестування. Відмову у державній реєстрації іноземних інвестицій
може бути оскаржено у судовому порядку.
 
   3. Незареєстровані іноземні інвестиції не дають права на
одержання пільг та гарантій, передбачених цим Кодексом та іншими
законами для іноземних інвесторів і підприємств з іноземними
інвестиціями.
 
   Стаття 396. Діяльність суб'єктів господарювання з іноземними
         інвестиціями в Україні
 
   1. На території України можуть створюватися і діяти суб'єкти
господарювання з іноземними інвестиціями, які здійснюють свою
діяльність у формах підприємства з іноземними інвестиціями (стаття
116 цього Кодексу), іноземного підприємства (стаття 117 цього
Кодексу), інших формах, не заборонених законом.
( Частина перша статті 396 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2424-IV ( 2424-15 ) від 04.02.2005 )
 
   2. Порядок утворення підприємств з іноземними інвестиціями та
іноземних підприємств регулюється цим Кодексом, іншими законами,
прийнятими відповідно до нього. Особливості створення банківських,
страхових  та інших фінансових установ за участі іноземного
інвестора визначаються відповідними законами.
 
   Стаття 397. Гарантії здійснення іноземних інвестицій
 
   1. З метою забезпечення  стабільності  правового  режиму
іноземного інвестування встановлюються такі гарантії для іноземних
інвесторів:
 
   застосування державних гарантій захисту іноземних інвестицій
у разі зміни законодавства про іноземні інвестиції;
 
   гарантії щодо примусового вилучення, а також від незаконних
дій органів влади та їх посадових осіб;
 
   компенсація і відшкодування збитків іноземним інвесторам;
 
   гарантії у разі припинення інвестиційної діяльності;
 
   гарантії переказу прибутків та використання доходів від
іноземних інвестицій;
 
   інші гарантії здійснення інвестиційної діяльності.
 
   2. У  разі  зміни  законодавства  про  режим іноземного
інвестування на вимогу іноземного інвестора у випадках і в
порядку, визначених законом, застосовуються державні гарантії, які
визначаються законодавством, що діяло  на  момент  вкладення
інвестицій.
 
   3. Іноземні  інвестиції  в  Україні  не  підлягають
націоналізації.
 
   4. Органи державної влади та їх посадові особи не мають права
реквізувати  іноземні  інвестиції,  крім  випадків здійснення
рятувальних заходів у разі стихійного лиха, аварій, епідемій,
епізоотій. Зазначена реквізиція може бути здійснена лише на
підставі рішення органів, уповноважених на це Кабінетом Міністрів
України, і в порядку, встановленому законом.
 
   5. Іноземні інвестори мають право вимагати відшкодування
збитків, завданих їм незаконними діями чи бездіяльністю органів
державної влади або органів місцевого самоврядування, їх посадових
осіб. Збитки іноземних інвесторів повинні бути відшкодовані за
поточними ринковими цінами або на основі обґрунтованих оцінок,
підтверджених незалежним аудитором (аудиторською організацією).
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner