Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Житловий Кодекс Української РСР

Кодекс України № 5464-X от 30.06.1983

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

        ЖИТЛОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНСЬКОЇ РСР

   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, Додаток до N 28,
    ст.573 )
 
   ( Вводиться в дію Постановою ВР N 5465-X ( 5465-10 )
    від 30.06.83, ВВР, 1983, N 28, ст.574 )
 
   ( Про порядок введення в дію див. Указ Президії ВР
    N 6236-X ( 6236-10 ) від 21.12.83, ВВР, 1984,
    N 1, ст.2 )
 
 
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президії ВР
                    Української РСР
 N 2204-11  від 12.05.86, ВВР 1986, N 21, ст.414
 N 2444-11  від 27.06.86, ВВР 1986, N 27, ст.539
 N 6757-11  від 25.10.88, ВВР 1988, N 45, ст.1070
 N 660-12  від 28.01.91, ВВР 1991, N 9, ст. 89
                      Законами 
 N 1993-12  від 18.12.91, ВВР 1992, N 12, ст.169
 N 3187-12  від 06.05.93, ВВР 1993, N 24, ст.258
 N 3718-12  від 16.12.93, ВВР 1994, N 3, ст. 15
 N 287/95-ВР від 11.07.95, ВВР 1995, N 29, ст.218 
                     Декретом КМ
 N 11-92   від 15.12.92, ВВР 1992, N 7, ст. 55
                     Законами
 N 1525-III ( 1525-14 ) від 02.03.2000, ВВР, 2000, N 20, ст.150 
 N  762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
 N  898-IV ( 898-15 ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.313
 - набирає чинності з 01.01.2004
 N 1925-IV ( 1925-15 ) від 29.06.2004, ВВР, 2003, N 51, ст.550
 N 2377-IV ( 2377-15 ) від 20.01.2005, ВВР, 2005, N 11, ст.198
 N 2598-IV ( 2598-15 ) від 31.05.2005, ВВР, 2005, N 27, ст.359
 N 3167-IV ( 3167-15 ) від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 12, ст.104
 N 3334-IV ( 3334-15 ) від 12.01.2006, ВВР, 2006, N 19-20, 
                             ст.159
 N  800-VI ( 800-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 19, ст.257
 N 1180-VI ( 1180-17 ) від 19.03.2009
 N 1343-VI ( 1343-17 ) від 19.05.2009 )
 
 
 
   В результаті перемоги  Великої  Жовтневої  соціалістичної
революції в нашій країні було створено необхідні передумови для
розв'язання однієї  з  найважливіших  соціальних  проблем  -
задоволення потреби трудящих у житлі.
   Втілюючи в життя ленінські ідеї побудови  комуністичного
суспільства і здійснюючи курс на підвищення матеріального та
культурного рівня життя народу. Радянська держава послідовно
реалізує  розроблену Комуністичною партією програму житлового
будівництва.
   Високі темпи розвитку державного і громадського фонду на
основі державних планів, заходи, яких вживає держава по сприянню
кооперативному та індивідуальному житловому будівництву, створюють
необхідні умови для забезпечення гарантованого Конституцією СРСР і
Конституцією Української РСР права громадян на житло.
   Важливим державним завданням  є  забезпечення схоронності
житлового фонду, збільшення строку його служби, підвищення рівня
благоустрою жилих будинків. У вирішенні цього завдання активну
участь беруть громадські організації і громадяни.
   Конституція СРСР і Конституція Української РСР зобов'язують
громадян дбайливо ставитися до надаваного їм житла.
   Радянське житлове  законодавство   покликане   сприяти
забезпеченню права громадян на житло, ефективному використанню та
охороні житлового фонду.
 
             Р о з д і л  I
 
            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
  Стаття 1. Право громадян Української РСР на житло
 
   Відповідно до Конституції СРСР і Конституції Української РСР
громадяни Української РСР мають право на житло.  Це  право
забезпечується розвитком і охороною державного і громадського
житлового фонду, сприянням кооперативному  та індивідуальному
житловому будівництву, справедливим розподілом під громадським
контролем жилої площі, яка надається в міру здійснення програми
будівництва благоустроєних жител, а також невисокою платою за
квартиру і комунальні послуги.
 
   Стаття 2. Завдання житлового законодавства Української РСР
 
   Завданнями житлового  законодавства  Української  РСР  є
регулювання житлових відносин з метою забезпечення гарантованого
Конституцією СРСР і Конституцією Української РСР права громадян на
житло, належного використання і схоронності житлового фонду, а
також зміцнення законності в галузі житлових відносин.
 
   Стаття 3. Житлове законодавств Союзу РСР і Української РСР
 
   Житлові відносини в Українській РСР регулюються Основами
житлового  законодавства  Союзу  РСР  і  союзних  республік
( v5150400-81 ) та видаваними відповідно до них іншими актами
житлового законодавства Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами
житлового законодавства Української РСР.
   Відносини, зв'язані  з  будівництвом  жител,  регулюються
відповідним законодавством Союзу РСР і Української РСР.
 
   Стаття 4. Житловий фонд
 
   Жилі будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях, що
знаходяться на території Української РСР, утворюють житловий фонд.
   Житловий фонд включає:
   жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать
державі (державний житловий фонд);
   жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать
колгоспам та іншим кооперативним організаціям, їх об'єднанням,
профспілковим та іншим громадським організаціям (громадський
житловий фонд);
   жилі будинки, що належать житлово-будівельним кооперативам
(фонд житлово-будівельних кооперативів);
   жилі будинки  (частини  будинків), квартири, що належать
громадянам на праві приватної власності (приватний житловий фонд);
   квартири  в  багатоквартирних  жилих  будинках,  садибні
(одноквартирні) жилі будинки, а також жилі приміщення в інших
будівлях  усіх форм власності, що надаються громадянам, які
відповідно до закону потребують соціального захисту (житловий фонд
соціального призначення).
   До житлового фонду включаються також жилі  будинки,  що
належать  державно-колгоспним  та іншим державно-кооперативним
об'єднанням, підприємствам і організаціям. Відповідно до Основ
житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік до цих
будинків застосовуються правила, встановлені для громадського
житлового фонду.
   До житлового фонду не входять нежилі приміщення в жилих
будинках, призначені для торговельних, побутових та інших потреб
непромислового характеру.
( Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3187-12 від
06.05.93, N 3334-IV ( 3334-15 ) від 12.01.2006 )
 
   Стаття 5. Державний житловий фонд
 
Державний житловий фонд перебуває у віданні місцевих Рад народних
депутатів (житловий фонд місцевих Рад) та у віданні міністерств,
державних комітетів і відомств (відомчий житловий фонд).
   Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і
союзних республік будинки відомчого житлового фонду в містах і
селищах міського типу підлягають поступовій передачі до відання
місцевих  Рад народних депутатів у порядку і в строки, що
визначаються Радою Міністрів СРСР і Радою Міністрів Української
РСР.
   Жилі будинки, споруджені з залученням у порядку пайової
участі  коштів  державних  підприємств, установ, організацій,
зараховуються (якщо інше не встановлено законодавством Союзу РСР)
до житлового фонду місцевих Рад народних депутатів, коли функції
єдиного замовника по спорудженню цих будинків виконував виконавчий
комітет Ради народних депутатів.
 
   Стаття 6. Призначення жилих будинків і жилих приміщень
 
   Жилі будинки і жилі приміщення призначаються для постійного
проживання громадян, а також для використання у встановленому
порядку як службових жилих приміщень і гуртожитків. Надання
приміщень у жилих будинках для потреб промислового характеру
забороняється.
 
   Стаття 7. Виключення з житлового фонду жилих будинків
        і жилих приміщень
 
   Періодично, у  строки,  встановлювані  Радою  Міністрів
Української РСР, провадиться обстеження стану жилих будинків
державного і громадського житлового фонду.
   Непридатні для проживання жилі будинки і жилі приміщення
переобладнуються для використання в інших цілях або такі будинки
зносяться за рішенням виконавчого комітету обласної, міської
(міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів.
   Непридатні для  проживання  жилі  приміщення  в будинках
житлово-будівельних кооперативів може бути переобладнено в нежилі
за рішенням загальних зборів членів кооперативу, затвердженим
виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті Ради
народних депутатів.
   Порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення
їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилих
будинків  і  жилих  приміщень  непридатними  для  проживання
встановлюється Радою Міністрів Української РСР.
 
   Стаття 8. Переведення жилих будинків і жилих приміщень
        у нежилі
 
   Переведення придатних для проживання жилих будинків і жилих
приміщень у будинках державного і громадського житлового фонду в
нежилі, як правило, не допускається. У виняткових  випадках
переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі може
здійснюватися за рішенням органів, зазначених у частині другій
статті 7 цього Кодексу.
   Переведення жилих будинків і жилих приміщень відомчого і
громадського житлового фонду в нежилі провадиться за пропозиціями
відповідних  міністерств,  державних  комітетів,  відомств  і
центральних органів громадських організацій.
   Переведення жилих будинків і жилих приміщень, що належать
колгоспам, у нежилі здійснюється за рішенням загальних зборів
членів колгоспу або зборів уповноважених.
   Переведення жилих будинків житлово-будівельних кооперативів у
нежилі не допускається.
 
   Стаття 9. Житлові права громадян
 
   Громадяни мають право на одержання у безстрокове користування
у встановленому порядку жилого приміщення в будинках державного чи
громадського житлового фонду або в будинках житлово-будівельних
кооперативів.
   Забезпечення постійним житлом громадян, які відповідно до
законодавства мають право на його отримання, може здійснюватися
шляхом будівництва або придбання доступного житла за рахунок
надання державної підтримки у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
   Громадяни мають право на приватизацію квартир (будинків)
державного житлового  фонду  або  придбання  їх  у  житлових
кооперативах, на біржових торгах, шляхом індивідуального житлового
будівництва чи  одержання  у  власність  на інших підставах,
передбачених законодавством України.
   Ніхто не може бути виселений із займаного жилого приміщення
або обмежений у праві користування жилим приміщенням інакше як з
підстав і в порядку, передбачених законом.
   Житлові права охороняються законом, за винятком випадків,
коли вони здійснюються в суперечності з призначенням цих прав чи з
порушенням прав інших громадян або прав державних і громадських
організацій.
( Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3187-12 від
06.05.93, N 800-VI ( 800-17 ) від 25.12.2008 )
 
   Стаття 10. Житлові обов'язки громадян
 
   Громадяни зобов'язані дбайливо ставитися до будинку, в якому
вони проживають, використовувати жиле приміщення відповідно до
його  призначення,  додержувати  правил  користування  жилими
приміщеннями, економно витрачати воду, газ, електричну і теплову
енергію.
   Жилі будинки і жилі приміщення не можуть використовуватися
громадянами на шкоду інтересам суспільства.
( Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3187-12 від
06.05.93)
 
   Стаття 11. Компетенція Союзу РСР у галузі регулювання
         житлових відносин
 
   Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і
союзних республік віданню Союзу РСР у галузі регулювання житлових
відносин підлягають:
   1) забезпечення єдності законодавчого регулювання житлових
відносин;
   2) керівництво   житловим   господарством   союзного
підпорядкування,  загальне  керівництво житловим господарством
союзно-республіканського підпорядкування;
   3) встановлення загальних засад організації та діяльності
органів державного управління житловим господарством;
   4) затвердження планових завдань по капітальному ремонту
житлового фонду по союзних республіках, міністерствах, державних
комітетах і відомствах СРСР;
   5) проведення єдиної технічної політики в галузі ремонту
житлового фонду;
   6) встановлення  нормативів  витрачання  фінансових  і
матеріальних ресурсів на експлуатацію та ремонт житлового фонду по
союзних республіках,  міністерствах,  державних  комітетах  і
відомствах СРСР;
   7) встановлення єдиного порядку державного обліку житлового
фонду;
   8) встановлення основних  правил  обліку  громадян,  які
потребують поліпшення житлових умов, надання жилих приміщень і
користування ними;
   9) встановлення розміру квартирної плати і пільг по оплаті
жилих приміщень та комунальних послуг;
   10) встановлення основних правил організації та діяльності
житлово-будівельних кооперативів;
   11) державний контроль за  використанням  і  схоронністю
житлового фонду і встановлення порядку його здійснення;
   12) вирішення інших питань загальносоюзного значення в галузі
використання і забезпечення схоронності житлового фонду відповідно
до  Конституції  СРСР  (  n0001400-77  ) і Основ житлового
законодавства Союзу РСР і союзних республік.
 
    Стаття 12. Компетенція Української РСР у галузі регулювання
         житлових відносин
 
   Віданню Української  РСР  у  галузі регулювання житлових
відносин поза межами компетенції Союзу РСР підлягають:
   1) законодавче регулювання житлових відносин у республіці;
   2) керівництво       житловим       господарством
союзно-республіканського і  республіканського  підпорядкування,
встановлення порядку організації та діяльності органів державного
управління цим господарством;
   3) затвердження планових завдань по капітальному ремонту
житлового фонду в республіці;
   4) здійснення державного обліку житлового фонду на території
республіки;
   5) встановлення порядку обліку громадян, які  потребують
поліпшення житлових умов, надання жилих приміщень і користування
ними;
   6) встановлення порядку і строків внесення квартирної плати
та плати за комунальні послуги;
   7) встановлення  порядку  організації  та  діяльності
житлово-будівельних кооперативів, прав і обов'язків їх членів;
   8) встановлення правил і норм технічної експлуатації жилих
будинків і правил користування придомовими територіями;
   9) здійснення державного  контролю  за  використанням  і
схоронністю житлового фонду;
   10)  вирішення  інших  питань  у галузі використання і
забезпечення схоронності житлового фонду, якщо вони не віднесені
до компетенції Союзу РСР.
 
 
 
 
             Р о з д і л II
 
          УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ
 
   Стаття 13. Державне управління в галузі використання і
        забезпечення схоронності житлового фонду
 
   Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і
союзних республік державне управління в галузі використання і
забезпечення  схоронності  житлового фонду здійснюється Радою
Міністрів СРСР, Радою Міністрів Української РСР, виконавчими
комітетами  місцевих  Рад народних депутатів, міністерствами,
державними комітетами  і  відомствами,  а  також  спеціально
уповноваженими  на  те  державними  органами  відповідно  до
законодавства Союзу РСР і Української РСР.
   Спеціально уповноваженим  органом,  що здійснює державне
управління  в галузі використання і забезпечення схоронності
житлового  фонду  в  Українській  РСР,  є  Міністерство
житлово-комунального господарства Української РСР.
 
   Стаття 14. Компетенція виконавчих комітетів обласних, міських
        (міст республіканського підпорядкування) Рад
        народних депутатів у галузі використання і
        забезпечення схоронності житлового фонду
 
   Виконавчі комітети обласних, міських (міст республіканського
підпорядкування) Рад народних депутатів у межах і в порядку,
встановлених законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та іншими
актами законодавства Української РСР, на території області (міста
республіканського підпорядкування):
   1) здійснюють  державний  контроль  за  використанням  і
схоронністю житлового фонду (частина перша статті 30);
   2) керують  житловим  господарством,   підпорядкованими
підприємствами,  установами  та  організаціями  цієї  галузі,
забезпечують комплексний розвиток житлового господарства;
   3) здійснюють  управління житловим фондом  місцевих  Рад
(частина  перша статті 18) і забезпечують його схоронність,
правильну експлуатацію, капітальний і поточний ремонт;
   4) здійснюють контроль за станом та експлуатацією відомчого
житлового фонду, вживають заходів до передачі його до відання
місцевих Рад;

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner