Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Земельний кодекс України

Кодекс України № 2768-III от 25.10.2001

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

           ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

   ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 3-4, ст.27 )
 
 
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
 N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92
 N 675-IV ( 675-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 28, ст.213
 N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 
 N 898-IV ( 898-15 ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.313
 - набирає чинності з 01.01.2004 
 N 1103-IV ( 1103-15 ) від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.48
 N 1119-IV ( 1119-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.57 
 N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.67 )
 
( Додатково див. Закон 
 N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 )
 
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
 N 1626-IV ( 1626-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 26, ст.361
 N 1694-IV ( 1694-15 ) від 20.04.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.83
 N 1709-IV ( 1709-15 ) від 12.05.2004, ВВР, 2004, N 35, ст.416
 N 2059-IV ( 2059-15 ) від 06.10.2004, ВВР, 2005, N 2, ст.25
 N 2229-IV ( 2229-15 ) від 14.12.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.103 )
 
   ( Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
                Рішення Конституційного Суду
    N 5-рп/2005 ( v005p710-05 ) від 22.09.2005 )
 
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
 N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,
                 ст.96 - зміни діють у 2006 році
 N 3415-IV ( 3415-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 26, ст.209
 N 3404-IV ( 3404-15 ) від 08.02.2006, ВВР, 2006, N 21, ст.170
 N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 
 N 490-V ( 490-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N  9, ст.78
 N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440
 N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
               - зміни діють по 31 грудня 2008 року )
 
     ( Додатково див. Рішення Конституційного Суду
      N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 )
 
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
 N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253
 N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008, ВВР, 2008, N 48, ст.358
 N 800-VI ( 800-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 19, ст.257
 N 875-VI ( 875-17 ) від 15.01.2009, ВВР, 2009, N 23, ст.282
 N 1066-VI ( 1066-17 ) від 05.03.2009 )
 
 
               Розділ I
 
             ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
 
               Глава 1
 
            Основні положення
 
   Стаття 1. Земля - основне національне багатство
 
   1. Земля є основним національним багатством, що перебуває під
особливою охороною держави.
 
   2. Право власності на землю гарантується.
 
   3. Використання власності на землю не може завдавати шкоди
правам і свободам громадян, інтересам суспільства, погіршувати
екологічну ситуацію і природні якості землі.
 
   Стаття 2. Земельні відносини 
 
   1. Земельні  відносини  -  це  суспільні відносини щодо
володіння, користування і розпорядження землею.
 
   2. Суб'єктами земельних відносин є громадяни, юридичні особи,
органи місцевого самоврядування та органи державної влади.
 
   3. Об'єктами земельних відносин є землі в межах території
України, земельні ділянки та права на них, у тому числі на
земельні частки (паї).
 
   Стаття 3. Регулювання земельних відносин
 
   1. Земельні  відносини  регулюються  Конституцією України
( 254к/96-ВР ), цим Кодексом, а також прийнятими відповідно до них
нормативно-правовими актами.
 
   2. Земельні відносини, що виникають при використанні надр,
лісів, вод, а також рослинного і тваринного світу, атмосферного
повітря, регулюються цим Кодексом, нормативно-правовими актами про
надра, ліси, води, рослинний і тваринний світ, атмосферне повітря,
якщо вони не суперечать цьому Кодексу.
 
   Стаття 4. Земельне законодавство та його завдання
 
   1. Земельне  законодавство  включає  цей  Кодекс,  інші
нормативно-правові акти у галузі земельних відносин.
 
   2. Завданням земельного законодавства є регулювання земельних
відносин з метою забезпечення права на землю громадян, юридичних
осіб, територіальних громад та держави, раціонального використання
та охорони земель.
 
   Стаття 5. Принципи земельного законодавства
 
   Земельне законодавство базується на таких принципах:
 
   а) поєднання   особливостей   використання  землі  як
територіального базису, природного ресурсу і основного засобу
виробництва;
 
   б) забезпечення рівності права власності на землю громадян,
юридичних осіб, територіальних громад та держави;
 
   в) невтручання держави в здійснення громадянами, юридичними
особами та територіальними громадами своїх прав щодо володіння,
користування і розпорядження землею, крім випадків, передбачених
законом;
 
   г) забезпечення раціонального використання та охорони земель;
 
   ґ) забезпечення гарантій прав на землю;
 
   д) пріоритету вимог екологічної безпеки.
 
               Глава 2
 
        Повноваження Верховної Ради України,
      Верховної Ради Автономної Республіки Крим
        та органів місцевого самоврядування
          в галузі земельних відносин
 
   Стаття 6. Повноваження Верховної Ради України в галузі
        земельних відносин
 
   До повноважень Верховної Ради України в галузі земельних
відносин належить:
 
   а) прийняття законів у галузі регулювання земельних відносин;
 
   б) визначення засад державної політики в галузі використання
та охорони земель;
 
   в) затвердження загальнодержавних програм щодо використання
та охорони земель;
 
   г) встановлення і зміна меж районів і міст;
 
   ґ) погодження питань, пов'язаних з вилученням  (викупом)
особливо цінних земель;
 
   д) вирішення  інших  питань у галузі земельних відносин
відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ).
 
   Стаття 7. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки
        Крим у галузі земельних відносин
 
   До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим у
галузі земельних відносин на території республіки належить:
 
   а) розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності
територіальних громад;
 
   б) забезпечення  реалізації  державної політики в галузі
використання та охорони земель;
 
   в) погодження загальнодержавних програм  використання  та
охорони  земель,  участь у їх реалізації в межах території
Автономної Республіки Крим;
 
   г) затвердження та участь у реалізації  республіканських
програм використання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони
земель;
 
 
   ( Пункт "ґ" статті 7 виключено на підставі Закону N 509-VI
( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
 
   д) координація  діяльності  районних  і  міських  (міст
республіканського значення) рад у галузі земельних відносин;
 
   е) координація  діяльності  місцевих  органів  земельних
ресурсів;
 
   є) координація здійснення контролю за  використанням  та
охороною земель;
 
   ж) внесення  до  Верховної Ради України пропозицій щодо
встановлення та зміни меж районів, міст;
 
   з) встановлення і зміна меж сіл, селищ;
 
   и) вирішення інших питань у галузі  земельних  відносин
відповідно до закону.
 
   Стаття 8. Повноваження обласних рад у галузі земельних
        відносин
 
   До повноважень обласних рад у галузі земельних відносин на
території області належить:
 
   а) розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності
територіальних громад;
 
 
   ( Пункт "б" статті 8 виключено на підставі Закону N 509-VI
( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
 
   в) забезпечення реалізації державної політики  в  галузі
використання та охорони земель;
 
   г) погодження  загальнодержавних  програм використання та
охорони земель, участь у їх реалізації на відповідній території;
 
   ґ) затвердження та участь у реалізації регіональних програм
використання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони земель;
 
   д) координація  діяльності  місцевих  органів  земельних
ресурсів;
 
   е) організація землеустрою;
 
   є) внесення до Верховної Ради України  пропозицій  щодо
встановлення та зміни меж районів, міст;
 
   ж) встановлення та зміна меж сіл, селищ;
 
   з) вирішення земельних спорів;
 
   и) вирішення  інших  питань у галузі земельних відносин
відповідно до закону.
 
   Стаття 9. Повноваження Київської і Севастопольської міських
        рад у галузі земельних відносин
 
   До повноважень Київської і Севастопольської міських рад у
галузі земельних відносин на їх території належить:
 
   а) розпорядження землями територіальної громади міста;
 
   б) передача земельних ділянок  комунальної  власності  у
власність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу;
 
   в) надання  земельних  ділянок у користування із земель
комунальної власності відповідно до цього Кодексу;
 
   г) вилучення земельних  ділянок  із  земель  комунальної
власності в порядку, передбаченому цим Кодексом;
 
   ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб міста;
 
   д) припинення  права користування земельними ділянками у
випадках, передбачених цим Кодексом;
 
   е) прийняття рішення щодо звільнення самовільно зайнятих
земельних ділянок;
 
   є) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання
земельних ділянок із земель державної власності, що проводяться
органами виконавчої влади;
 
   ж) встановлення та зміна меж сіл, селищ, районів у містах;
 
   з) організація землеустрою;
 
   и) координація  діяльності  місцевих  органів  земельних
ресурсів;
 
   і) здійснення контролю за використанням і охороною земель
комунальної власності, додержанням земельного та екологічного
законодавства;
 
   ї) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) чи припинення
використання земельної ділянки громадянами та юридичними особами в
разі порушення ними вимог земельного законодавства;
 
   й) інформування населення щодо надання, вилучення (викупу)
земельних ділянок;
 
   к) внесення у встановленому порядку пропозицій до Верховної
Ради України щодо встановлення та зміни меж міст;
 
   л) вирішення земельних спорів;
 
   м) вирішення інших питань у галузі  земельних  відносин
відповідно до закону.
 
   Стаття 10. Повноваження районних рад у галузі земельних
        відносин
 
   До повноважень районних рад у галузі земельних відносин на
території району належить:
 
   а) розпорядження  землями  на  праві  спільної власності
відповідних територіальних громад;
 
 
   ( Пункт "б" статті 10 виключено на підставі Закону N 509-VI
( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
 
   в) координація  діяльності  місцевих  органів  земельних
ресурсів;
 
   г) забезпечення  реалізації  державної політики в галузі
охорони та використання земель;
 
   ґ) організація землеустрою та затвердження землевпорядних
проектів;
 
   д) внесення до Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
обласних рад пропозицій щодо встановлення і зміни меж районів,
міст, селищ, сіл;
 
   е) вирішення земельних спорів;
 
   є) вирішення  інших  питань у галузі земельних відносин
відповідно до закону.
 
   Стаття 11. Повноваження районних у містах рад у галузі
        земельних відносин
 
   Повноваження районних  у  містах рад у галузі земельних
відносин визначаються міськими радами.
 
   Стаття 12. Повноваження сільських, селищних, міських рад у
        галузі земельних відносин
 
   До повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі
земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить:
 
   а) розпорядження землями територіальних громад;
 
   б) передача земельних ділянок  комунальної  власності  у
власність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу;
 
   в) надання  земельних  ділянок у користування із земель
комунальної власності відповідно до цього Кодексу;
 
   г) вилучення земельних  ділянок  із  земель  комунальної
власності відповідно до цього Кодексу;
 
   ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб відповідних

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner