Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Земельний кодекс України

Кодекс України № 2768-III от 25.10.2001

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 10

наданні земельної ділянки в користування має містити мотивовані
пояснення з посиланням на відповідні положення нормативно-правових
актів, затвердженої містобудівної документації та документації із
землеустрою.
( Стаття 123 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1119-IV
( 1119-15 ) від 11.07.2003; в редакції Закону N 509-VI ( 509-17 )
від 16.09.2008 )
 
   Стаття 124. Порядок передачі земельних ділянок в оренду
 
   1. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у
державній або комунальній власності, здійснюється на підставі
рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого
самоврядування чи договору купівлі-продажу права оренди земельної
ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладення договору
оренди земельної ділянки.
 
   2. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у
державній або комунальній власності, здійснюється за результатами
проведення земельних торгів, крім випадків, встановлених частинами
другою, третьою статті 134 цього Кодексу.
 
   3. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у
державній або комунальній власності, громадянам, юридичним особам,
визначеним частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу,
здійснюється в порядку, встановленому статтею 123 цього Кодексу.
 
   4. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у
власності громадян і юридичних осіб, здійснюється за договором
оренди між власником земельної ділянки і орендарем. Підставою для
укладення договору оренди може бути цивільно-правовий договір про
відчуження права оренди.
( Стаття 124 із змінами, внесеними згідно із Законами N 107-VI
( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно
з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від
22.05.2008, N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008; в редакції Закону
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   Стаття 125. Виникнення права на земельну ділянку
 
   Право власності на земельну ділянку, а також право постійного
користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту
державної реєстрації цих прав.
( Стаття 125 в редакції Закону N 1066-VI ( 1066-17 ) від
05.03.2009 )
 
   Стаття 126. Документи, що посвідчують право на земельну
         ділянку
 
   1. Право  власності  на  земельну  ділянку посвідчується
державним актом, крім випадків, визначених частиною другою цієї
статті.
 
   2. Право власності на земельну ділянку, набуту у власність із
земель приватної власності  без  зміни  її  меж,  цільового
призначення, посвідчується:
 
   а) цивільно-правовою  угодою  щодо  відчуження  земельної
ділянки, укладеною в порядку, встановленому законом, у разі
набуття права власності на земельну ділянку за такою угодою;
 
   б) свідоцтвом про право на спадщину.
 
   3. Право  постійного  користування  земельною  ділянкою
посвідчується державним актом на право постійного користування
земельною ділянкою.
 
   4. Форми державних актів на право власності на земельну
ділянку, право  постійного  користування  земельною  ділянкою
затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   5. Право оренди земельної ділянки посвідчується договором
оренди землі, зареєстрованим відповідно до закону.
 
   6. При набутті права власності на земельну ділянку  на
підставі документів, визначених частиною другою цієї статті,
державний акт на право власності на земельну  ділянку,  що
відчужується, долучається до документа, на підставі якого відбувся
перехід права власності на земельну ділянку, в кожному такому
випадку відчуження земельної ділянки.
 
   На державному акті про право власності на земельну ділянку
нотаріус, який посвідчує (видає) документ, та орган, який здійснює
державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень, роблять
відмітку про відчуження  земельної  ділянки  із  зазначенням
документа, на підставі якого відбулося відчуження.
 
   Орган, який здійснює реєстрацію прав на нерухоме майно та їх
обмежень, робить відмітку про реєстрацію прав на земельну ділянку
на  підставі  документа  про  її  відчуження, складеного та
посвідченого в порядку, встановленому законом,  протягом  14
календарних днів з дня подання до цього органу зазначеного
документа. Забороняється вимагати для здійснення відмітки та
державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обмежень
документи, не передбачені цією статтею.
 
   У разі зміни співвласника або  набуття  права  спільної
власності на земельну ділянку орган, який здійснює державну
реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень, також вносить
зміни до державного акта на право власності на землю щодо
співвласників земельної ділянки.
 
   7. Відчуження частини земельної ділянки з виділенням її в
окрему земельну ділянку здійснюється після отримання її власником
державного акта, що посвідчує право власності на сформовану нову
земельну ділянку.
 
   8. У разі якщо державним актом на право власності на земельну
ділянку було посвідчено право власності на декілька земельних
ділянок, відчуження однієї з цих ділянок здійснюється після
виготовлення державного акта, що посвідчує право власності на
кожну з цих ділянок.
 
   9. Державний акт на право власності та право постійного
користування земельною ділянкою видається на  одну  земельну
ділянку.
 
   Право постійного користування на декілька земельних ділянок,
наданих під будівництво та обслуговування лінійних  об'єктів
(доріг, трубопроводів, ліній електропередачі та зв'язку), може
посвідчуватися одним державним актом.
( Стаття 126 в редакції Закону N 1066-VI ( 1066-17 ) від
05.03.2009 )
 
               Глава 20
 
       Продаж земельних ділянок або прав на них
       на підставі цивільно-правових договорів
 
( Назва глави 20 в редакції Закону N 509-VI ( 509-17 ) від
16.09.2008 )
 
 
   Стаття 127. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної
         власності або прав на них
 
   1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування
відповідно до їх повноважень здійснюють продаж земельних ділянок
державної чи комунальної власності або прав на них (оренди,
суперфіцію, емфітевзису) громадянам, юридичним особам та іноземним
державам на підставах та в порядку, встановлених цим Кодексом.
 
   2. Продаж  земельних  ділянок  державної  та комунальної
власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на
конкурентних засадах у формі аукціону здійснюється у випадках та
порядку, встановлених главою 21 цього Кодексу. 
( Стаття 127 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3235-IV
( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006,
N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  - зміну визнано
неконституційною  згідно  з  Рішенням  Конституційного  Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; текст статті 127 в
редакції Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008; в редакції
Закону N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   Стаття 128. Порядок продажу земельних ділянок державної
         та комунальної власності громадянам
         та юридичним особам
 
   1. Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок
державної (крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти,
які підлягають приватизації) та комунальної власності для потреб,
визначених цим  Кодексом,  провадиться  місцевими  державними
адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим або
органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень.
 
   Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок, на
яких  розташовані  об'єкти,  які  підлягають  приватизації,
здійснюється державними органами приватизації у порядку,  що
затверджує Кабінет Міністрів України.
( Частина перша статті 128 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 )
від 19.12.2006, N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною  згідно  з  Рішенням  Конституційного  Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; в редакції Закону
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 )
 
   2. Громадяни та юридичні особи, зацікавлені у придбанні
земельних ділянок у власність, подають заяву (клопотання) до
відповідного органу виконавчої влади або сільської, селищної,
міської  ради  чи  державного  органу приватизації. У заяві
(клопотанні) зазначаються місце розташування земельної ділянки, її
цільове призначення, розміри та площа, а також згода на укладення
договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни
земельної ділянки.
 
   До заяви (клопотання) додаються: ( Частину другу статті 128
доповнено абзацом другим згідно із Законом N 509-VI ( 509-17 ) від
16.09.2008 )
 
   а) документ, що посвідчує право  користування  земельною
ділянкою (у разі його наявності), та документи, що посвідчують
право власності на нерухоме  майно  (будівлі  та  споруди),
розташоване на цій земельній ділянці; ( Частину другу статті 128
доповнено абзацом третім згідно із Законом N 509-VI ( 509-17 ) від
16.09.2008 )
 
   б) копія установчих документів для юридичної особи, а для
громадянина - копія документа, що посвідчує особу; ( Частину другу
статті 128 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 509-VI
( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   в) свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності  у  разі  продажу  земельної  ділянки  суб'єкту
підприємницької діяльності. ( Частину другу статті 128 доповнено
абзацом п'ятим згідно із Законом N 509-VI ( 509-17 ) від
16.09.2008 )
( Частина друга статті 128 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 )
від 19.12.2006, N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною  згідно  з  Рішенням  Конституційного  Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; в редакції Закону
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008; із змінами, внесеними згідно
із Законом N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   3. Орган державної влади або орган місцевого самоврядування у
місячний строк розглядає заяву (клопотання) і приймає рішення про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки (якщо такий проект відсутній) та/або про
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи про
відмову в продажу із зазначенням обґрунтованих причин відмови.
( Частина третя статті 128 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 )
від 19.12.2006, N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною  згідно  з  Рішенням  Конституційного  Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; в редакції Законів
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008, N 509-VI ( 509-17 ) від
16.09.2008 )
 
 
   ( Частину четверту статті 128 виключено на підставі Закону
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
 
   5. Підставою для відмови в продажу земельної ділянки є:
 
   а) неподання документів, необхідних для прийняття рішення
щодо продажу такої земельної ділянки;
 
   б) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;
 
   в) якщо щодо суб'єкта підприємницької діяльності порушена
справа про банкрутство або припинення його діяльності;
 
   г) встановлена цим Кодексом заборона на передачу земельної
ділянки у приватну власність; ( Частину п'яту статті 128 доповнено
пунктом "г" згідно із Законом N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   ґ) відмова від укладення договору про оплату авансового
внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. ( Частину п'яту
статті 128 доповнено пунктом "ґ" згідно із Законом N 509-VI
( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   6.  Рішення  Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевої державної адміністрації, сільської, селищної, міської
ради про продаж земельної ділянки є підставою для укладання
договору купівлі-продажу земельної ділянки.
 
   Укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок, на
яких  розташовані  об'єкти,  які  підлягають  приватизації,
здійснюється відповідно до порядку, визначеного частиною першою
цієї статті.
( Частина шоста статті 128 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 )
від 19.12.2006, N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною  згідно  з  Рішенням  Конституційного  Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; в редакції Закону
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 )
 
   7. Договір  купівлі-продажу  земельної  ділянки  підлягає
нотаріальному посвідченню. Документ про оплату або про сплату
першого платежу (у разі продажу земельної ділянки з розстроченням
платежу) є підставою для видачі державного акта на право власності
на земельну ділянку та її державної реєстрації.
( Частина сьома статті 128 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   8.  Ціна  земельної  ділянки визначається за експертною
грошовою  оцінкою,  що  проводиться організаціями, які мають
відповідну ліцензію на виконання цього виду робіт, на замовлення
органів державної влади або органів місцевого самоврядування.
Фінансування робіт з проведення експертної  грошової  оцінки
земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем
авансу, що не може бути більшим ніж 20 відсотків вартості
земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою
земельної ділянки.
 
   Сума авансового внеску  зараховується  до  ціни  продажу
земельної ділянки. У разі відмови покупця від укладення договору
купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового  внеску  не
повертається.
( Частина восьма статті 128 в редакції Закону N 509-VI ( 509-17 )
від 16.09.2008 )
 
   9. Розрахунки  за  придбання  земельної  ділянки  можуть
здійснюватися з розстроченням платежу за згодою сторін, але не
більше ніж на п'ять років. Порядок здійснення розрахунків з
розстроченням  платежу ( 381-2009-п ) визначається Кабінетом
Міністрів України.
( Частина дев'ята статті 128 в редакції Закону N 509-VI ( 509-17 )
від 16.09.2008 )
 
   10. Рішення про відмову продажу земельної ділянки може бути
оскаржено в суді.
 
   11. Кошти, отримані від продажу земельних ділянок державної
або комунальної власності, зараховуються органами державної влади
або органами місцевого самоврядування відповідно до державного
та/або місцевих бюджетів у порядку, визначеному законом.
( Статтю 128 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законами
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від
19.12.2006, N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною  згідно  з  Рішенням  Конституційного  Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; в редакції Закону
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008, N 509-VI ( 509-17 ) від
16.09.2008 )
 
   Стаття 129. Особливості продажу земельних ділянок державної
         або комунальної власності іноземним державам,
         іноземним юридичним особам
( Назва статті 129 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   1. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності
держави, крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які
підлягають приватизації, іноземним державам та іноземним юридичним
особам здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з
Верховною Радою України.
 
   Продаж земельних  ділянок,  що  перебувають  у державній
власності,  на  яких  розташовані  об'єкти,  які  підлягають
приватизації, іноземним державам та іноземним юридичним особам
здійснюється державними органами приватизації за погодженням з
Кабінетом Міністрів України.
( Частина перша статті 129 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 )
від 19.12.2006, N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною  згідно  з  Рішенням  Конституційного  Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; в редакції Закону
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 )
 
   2. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності
територіальних громад, іноземним державам та іноземним юридичним
особам здійснюється відповідними радами за погодженням з Кабінетом
Міністрів України.
 
   3. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності
держави та територіальних громад, іноземним юридичним особам
допускається  за умови реєстрації іноземною юридичною особою
постійного  представництва  з  правом  ведення  господарської
діяльності на території України.

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner