Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Земельний кодекс України

Кодекс України № 2768-III от 25.10.2001

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 11

 
   4. Іноземні  держави,  зацікавлені у придбанні земельних
ділянок у власність із земель державної або комунальної власності,
подають клопотання до Кабінету Міністрів України.
 
   5.  Іноземні  юридичні  особи,  зацікавлені у придбанні
земельних ділянок, подають клопотання до Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласної, Київської чи Севастопольської міської
державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради і
державного органу приватизації. До клопотання додається документ,
що посвідчує право власності на нерухоме майно (будівлі та
споруди), розташоване на цій земельній ділянці, копія свідоцтва
про  реєстрацію  іноземною  юридичною  особою  постійного
представництва  з правом ведення господарської діяльності на
території України.
( Частина п'ята статті 129 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 )
від 19.12.2006, N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною  згідно  з  Рішенням  Конституційного  Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; в редакції Закону
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008; із змінами, внесеними згідно
із Законом N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   6. Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок здійснюються
сільськими, селищними, міськими радами після отримання погодження
Кабінету Міністрів України.
 
   Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок, що перебувають
у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають
приватизації, здійснюються державними органами приватизації після
отримання погодження Кабінету Міністрів України. ( Частину шосту
статті 129 доповнено абзацом другим згідно із Законами N 3235-IV
( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006,
N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  - зміну визнано
неконституційною  згідно  з  Рішенням  Конституційного  Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; в редакції Закону
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 )
 
   Стаття 130. Покупці земель сільськогосподарського призначення
 
   1. Покупцями  земельних  ділянок  сільськогосподарського
призначення  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва можуть бути:
 
   а) громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту
або досвід роботи у сільському господарстві чи займаються веденням
товарного сільськогосподарського виробництва;
 
   б) юридичні  особи України, установчими документами яких
передбачено ведення сільськогосподарського виробництва.
 
   2. Переважне   право   купівлі   земельних   ділянок
сільськогосподарського призначення мають громадяни України, які
постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де
здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи
місцевого самоврядування.
 
   Стаття 131. Набуття права власності на земельні ділянки
         на підставі інших цивільно-правових угод
 
   1. Громадяни та юридичні особи України, а також територіальні
громади та держава мають право набувати у власність земельні
ділянки на підставі міни, ренти, дарування, успадкування та інших
цивільно-правових угод.
( Частина перша статті 131 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 )
 
   2. Укладення таких угод здійснюється відповідно до Цивільного
кодексу України ( 435-15 ) з урахуванням вимог цього Кодексу.
 
   Стаття 132. Зміст угод про перехід права власності
         на земельні ділянки
 
   1. Угоди про перехід права власності на земельні ділянки
укладаються в письмовій формі та нотаріально посвідчуються.
 
   2. Угоди повинні містити:
 
   а) назву сторін (прізвище, ім'я та по батькові громадянина,
назва юридичної особи);
 
   б) вид угоди;
 
   в) предмет угоди (земельна ділянка з визначенням  місця
розташування,  площі,  цільового  призначення,  складу угідь,
правового режиму тощо);
 
   г) документ, що підтверджує право власності на земельну
ділянку;
 
   ґ) відомості про відсутність заборон на відчуження земельної
ділянки;
 
   д) відомості про відсутність або наявність обмежень щодо
використання земельної ділянки за цільовим призначенням (застава,
оренда, сервітути тощо);
 
   е) договірну ціну;
 
   є) права та обов'язки сторін; ( Пункт "є" частини другої
статті  132  в редакції Закону N 1066-VI ( 1066-17 ) від
05.03.2009 )
 
   ж) кадастровий номер земельної ділянки; ( Частину другу
статті 132 доповнено пунктом "ж" згідно із Законом N 1066-VI
( 1066-17 ) від 05.03.2009 )
 
   з) момент переходу права власності на земельну ділянку.
( Частину другу статті 132 доповнено пунктом "з" згідно із Законом
N 1066-VI ( 1066-17 ) від 05.03.2009 )
 
   3.  Додатком до угоди, за якою здійснюється відчуження
земельної ділянки приватної власності, є державний акт на право
власності  на  земельну  ділянку,  що  відчужується  (або
відчужувалась).
( Статтю 132 доповнено частиною згідно із Законом N 1066-VI
( 1066-17 ) від 05.03.2009 )
 
   4. Угоди про перехід права власності на земельну ділянку
підлягають нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.
( Частина четверта статті 132 в редакції Закону N 1066-VI
( 1066-17 ) від 05.03.2009 )
 
   Стаття 133. Застава земельних ділянок або прав на них
 
   1. У  заставу можуть передаватися земельні ділянки, які
належать громадянам та юридичним особам на праві власності, а
також права на них - право оренди земельної ділянки, право
користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських
потреб (емфітевзис), право користування чужою земельною ділянкою
для забудови (суперфіцій), якщо інше не передбачено законом.
 
   2. Земельна ділянка, що перебуває у спільній власності (або
право спільної оренди земельної ділянки), може бути передана
(передано) у заставу за згодою всіх співвласників (співорендарів).
 
   3. Передача в заставу частини земельної ділянки (або права на
частину земельної ділянки) здійснюється після виділення її в
натурі (на місцевості) відповідно до документації із землеустрою.
 
   4. Заставодержателем земельних ділянок сільськогосподарського
призначення та прав на них (оренди, емфітевзису) можуть бути лише
банки.
 
   5. Порядок застави земельних ділянок та прав на них (оренди,
суперфіцію, емфітевзису) визначається законом.
( Стаття 133 із змінами, внесеними згідно із Законом N 898-IV
( 898-15 ) від 05.06.2003; в редакції Закону N 509-VI ( 509-17 )
від 16.09.2008 )
 
               Глава 21
 
       Продаж земельних ділянок або прав на них
          на конкурентних засадах
 
( Назва глави 21 в редакції Закону N 509-VI ( 509-17 ) від
16.09.2008 )
 
 
   Стаття 134. Обов'язковість продажу земельних ділянок
         державної чи комунальної власності або прав на
         них на конкурентних засадах (земельних торгах)
 
   1. Земельні ділянки державної чи комунальної власності або
права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з
розташованими на них об'єктами нерухомого майна державної або
комунальної власності, підлягають продажу окремими лотами на
конкурентних  засадах  (земельних  торгах),  крім  випадків,
встановлених частиною другою цієї статті.
 
   2. Не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних
торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності або
права на них у разі:
 
   розташування на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна,
що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, в яких
відсутні акції (частки, паї), що належать державі, крім випадків
відмови власника розташованого на земельній ділянці нерухомого
майна від її викупу або укладення договору оренди;
 
   використання земельних ділянок для користування надрами та
спеціального водокористування відповідно до отриманих спеціальних
дозволів (ліцензій);
 
   використання релігійними організаціями, які легалізовані в
Україні, земельних ділянок під культовими будівлями;
 
   перебування в користуванні земельних ділянок або розташованих
на них будівель підприємств, установ та організацій, що належать
до державної та комунальної власності, підприємств і громадських
організацій  у  сферах  культури  і мистецтв (у тому числі
національних творчих спілок);
 
   розміщення дипломатичних та прирівняних до них представництв
іноземних держав і міжнародних організацій згідно з міжнародними
договорами України;
 
   будівництва та обслуговування лінійних об'єктів транспортної
та енергетичної інфраструктури (доріг, газопроводів, водопроводів,
ліній електропередачі, аеропортів, нафто- та газових терміналів,
електростанцій тощо);
 
   проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів)
застарілого житлового фонду відповідно до закону;
 
   будівництва соціального та доступного житла. ( Абзац дев'ятий
частини другої статті 134 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 800-VI ( 800-17 ) від 25.12.2008 )
 
   3. Земельні торги не проводяться при наданні (передачі)
земельних ділянок громадянам у випадках, передбачених статтями 34,
36 та 121 цього Кодексу.
( Текст статті 134 в редакції Законів N 107-VI ( 107-17 ) від
28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008,
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008; в редакції Закону N 509-VI
( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   Стаття 135. Земельні торги
 
   1. Земельні торги проводяться у формі аукціону. ( Частина
перша статті 135 в редакції Законів N 107-VI ( 107-17 ) від
28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008,
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 )
 
   2. У  земельних торгах можуть брати участь громадяни і
юридичні особи, які сплатили реєстраційний та гарантійний внески і
можуть бути покупцями відповідно до законодавства України.
 
 
   ( Частину третю статті 135 виключено на підставі Закону
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 )
 
 
   4. Земельні торги можуть проводитися за рішенням суду.
 
   Стаття 136. Підготовка лотів для продажу на земельних торгах
 
   1. Органи  державної  влади  або  органи  місцевого
самоврядування, уповноважені приймати рішення про  відчуження
земельних ділянок державної чи комунальної власності, у тому числі
разом з розташованими на  них  об'єктами  нерухомого  майна
(будівлями, спорудами) державної або комунальної власності, або
прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису), визначають перелік
таких земельних ділянок для продажу на земельних торгах окремими
лотами. Забороняється вносити до зазначеного переліку призначені
під  забудову  земельні  ділянки без урахування у випадках,
передбачених  законом,  результатів  громадського  обговорення
містобудівного обґрунтування розміщення об'єкта.
 
   2. Добір  земельних  ділянок  державної  або комунальної
власності для формування переліку, зазначеного в частині першій
цієї статті, здійснюється на підставі затверджених містобудівної
документації та документації із землеустрою, регіональних або
місцевих  правил  забудови.  При  доборі  земельних  ділянок
враховуються маркетингові дослідження, інвестиційна привабливість,
звернення громадян та юридичних осіб щодо намірів забудови.
 
   3. Земельна ділянка, у тому числі та, на якій розташовані
об'єкти нерухомого майна (будівлі,  споруди)  державної  або
комунальної власності, виставляється на земельні торги окремим
лотом після:
 
   а) визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
та закріплення їх межовими знаками;
 
   б) визначення вартості лота, причому вартість земельної
ділянки дорівнює її нормативній грошовій оцінці;
 
   в) виготовлення технічного паспорта об'єкта продажу.
 
   4. У технічному паспорті містяться відомості про:
 
   а) розміри земельної ділянки;
 
   б) місце розташування (адресу);
 
   в) форму власності (державна чи комунальна);
 
   г) грошову оцінку земельної ділянки або прав на неї (оренди,
суперфіцію, емфітевзису) та оцінку розташованого на ній об'єкта
нерухомого майна і стартову ціну лота;
 
   ґ) природний і господарський стан земельної ділянки;
 
   д) цільове призначення земельної ділянки;
 
   е) містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки;
 
   є) інвентаризаційний опис будівель і споруд (для забудованої
земельної ділянки).
 
   5. Технічний паспорт об'єкта продажу (лота), умови його
продажу, у тому числі (у разі необхідності) вимоги щодо граничних
термінів забудови земельної ділянки, розміру відшкодування втрат
сільськогосподарського  та  лісогосподарського  виробництва,
визначення розміру пайової участі (внеску) у створення і розвиток
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного
пункту,  затверджуються  органом державної влади або органом
місцевого самоврядування.
 
   6. Положення про технічний паспорт об'єкта продажу (лота),
який виставляється на земельні торги, затверджується Кабінетом
Міністрів України.
 
   7. Технічний паспорт об'єкта продажу (лота) та документація
із землеустрою, необхідна для підготовки земельної ділянки до
аукціону, виготовляються на замовлення органів виконавчої влади
або  органів  місцевого  самоврядування чи державних органів
приватизації, відповідно до їх повноважень щодо продажу земель, та
після укладення договору купівлі-продажу об'єкта продажу (лота)
передаються безоплатно покупцю цього об'єкта продажу (лота).
( Частина сьома статті 136 в редакції Закону N 800-VI ( 800-17 )
від 25.12.2008 )
( Стаття 136 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3235-IV
( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006,
N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  - зміну визнано
неконституційною  згідно  з  Рішенням  Конституційного  Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008, N 309-VI ( 309-17 )
від 03.06.2008; в редакції Закону N 509-VI ( 509-17 ) від
16.09.2008 )
 
   Стаття 137. Оголошення про проведення земельних торгів
 
   1. Земельні торги проводяться не раніше 30 днів з моменту
опублікування у пресі офіційної інформації про виставлення на
земельні торги земельних ділянок, а також розміщення на земельних
ділянках рекламних щитів з офіційною інформацією про об'єкт
продажу (лот).
( Частина перша статті 137 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   2. Офіційна інформація про об'єкт продажу (лот) повинна
містити відомості про:
 
   а) розміри земельної ділянки;
 
   б) цільове призначення, а для містобудівних потреб - також
види використання (пріоритетні та допустимі);
 
   в) умови продажу та стартову ціну;
 
   г) місце і час проведення торгів;
 
   ґ) містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки;
 
   д) найменування та адресу установи, прізвище та посаду, номер
телефону особи, в якої можна ознайомитися з технічним паспортом
об'єкта продажу (лота).

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner