Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Земельний кодекс України

Кодекс України № 2768-III от 25.10.2001

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 13

   Стаття 150. Особливо цінні землі та порядок їх вилучення
 
   1. До  особливо  цінних  земель  відносяться:  чорноземи
нееродовані несолонцюваті на лесових породах; лучно-чорноземні
незасолені несолонцюваті суглинкові ґрунти; темно-сірі опідзолені
та чорноземи опідзолені на лесах і глеюваті; бурі гірсько-лісові
та дерновобуроземні глибокі і середньоглибокі; дерново-підзолисті
суглинкові ґрунти; торфовища з глибиною залягання торфу більше
одного метра і осушені незалежно від глибини; коричневі ґрунти
Південного узбережжя Криму; дернові глибокі ґрунти Закарпаття;
землі дослідних полів науково-дослідних установ і навчальних
закладів;   землі   природно-заповідного   фонду;   землі
історико-культурного призначення. Вилучення особливо цінних земель
для несільськогосподарських потреб не допускається, за винятком
випадків, визначених частиною другою цієї статті.
 
   2. Земельні ділянки особливо цінних земель, що перебувають у
державній  або  комунальній  власності,  можуть  вилучатися
(викуплятися)  для  будівництва  об'єктів  загальнодержавного
значення, доріг, ліній електропередачі та зв'язку, трубопроводів,
осушувальних і зрошувальних каналів, геодезичних пунктів, житла,
об'єктів соціально-культурного призначення, нафтових і газових
свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією, за
постановою Кабінету Міністрів України або за рішенням відповідної
місцевої ради, якщо питання про вилучення (викуп) земельної
ділянки погоджується Верховною Радою України.
 
   3. Погодження матеріалів вилучення (викупу) земельних ділянок
особливо цінних земель, що перебувають у власності громадян і
юридичних осіб, провадиться Верховною Радою України за поданням
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської і
Севастопольської міських рад.
 
   Стаття 151. Порядок погодження питань, пов'язаних з
         вилученням (викупом) та вибором земельних
         ділянок
 
   1. Особи, зацікавлені у вилученні (викупі), виборі земельних
ділянок,  зобов'язані  погодити  з  власниками  землі  і
землекористувачами  та органами державної влади або органами
місцевого самоврядування, згідно з їх повноваженнями, розміри
земельних ділянок, передбачені для вилучення (викупу), умови їх
вилучення (викупу), а також розміри земельної ділянки, передбачені
для  її  передачі (надання), умови її передачі (надання) з
урахуванням комплексного розвитку території, який би забезпечував
нормальне функціонування на цій ділянці і прилеглих територіях
усіх об'єктів та умови проживання населення і охорону довкілля.
 
   2. Вибір місця розташування земельних ділянок здійснюють
відповідні сільські, селищні, міські, районні, обласні ради,
Верховна Рада Автономної Республіки Крим,  місцеві  державні
адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Кабінет
Міністрів України відповідно до їх повноважень щодо вилучення та
передачі (надання) цих ділянок.
 
   3. Погодження матеріалів вибору місця розташування земельних
ділянок на особливо цінних землях, а також для розміщення та
обслуговування будівель і споруд іноземних держав, міжнародних
організацій провадиться Верховною Радою України.
 
   4. Особи, зацікавлені у вилученні (викупі) земельних ділянок,
звертаються із заявою (клопотанням) про вибір місця розташування
земельних ділянок до відповідної сільської, селищної, міської,
районної,  обласної  ради,  Кабінету Міністрів України, Ради
міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  місцевої  державної
адміністрації. Клопотання щодо вибору місця розташування земельних
ділянок за рахунок земель, вилучення (викуп) яких провадиться
Кабінетом  Міністрів  України  та Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, подаються відповідно до Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій.
 
   5. До заяви (клопотання) додаються:
 
   а) обґрунтування необхідності вилучення  (викупу)  та/або
відведення земельної ділянки;
 
   б) позначене на відповідному графічному матеріалі бажане
місце розташування земельної ділянки з її орієнтовними розмірами;
 
   в) засвідчена нотаріально письмова згода землекористувача
(землевласника)  на  вилучення (викуп) земельної ділянки (її
частини) із зазначенням розмірів передбаченої для  вилучення
(викупу) земельної ділянки та умов її вилучення (викупу);
 
   г) копія установчих документів для юридичних осіб, а для
громадянина - копія документа, що посвідчує особу.
 
   6. Типова форма  заяви  (клопотання)  про  вибір  місця
розташування земельної ділянки ( 113-2009-п ) затверджується
Кабінетом Міністрів України.
 
   7. Відповідний орган державної влади або орган місцевого
самоврядування згідно із своїми повноваженнями розглядає заяву
(клопотання) і в тижневий строк з дня її реєстрації направляє її
копії на розгляд територіальних органів виконавчої влади з питань
земельних ресурсів, органів містобудування і архітектури  та
охорони   культурної   спадщини,   природоохоронних   і
санітарно-епідеміологічних органів,  а  також  до  відповідних
територіальних органів виконавчої влади з питань лісового або
водного господарства (у разі вилучення (викупу), надання, зміни
цільового  призначення  земельних  ділянок  лісогосподарського
призначення чи водного фонду).
 
   У разі вилучення органами виконавчої влади земельних ділянок
державної власності у межах населеного пункту матеріали заяви
(клопотання) подаються для розгляду до  відповідного  органу
місцевого самоврядування.
 
   Зазначені органи протягом трьох тижнів з дня одержання заяви
(клопотання) надають відповідній сільській, селищній, міській,
районній, обласній раді чи Кабінету Міністрів України, Раді
міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  місцевій  державній
адміністрації висновок про можливість відведення земельної ділянки
для цілей, зазначених у заяві (клопотанні), граничні розміри
земельної ділянки та її площу, склад угідь земель, вимоги щодо
відведення земельної ділянки.
 
   Вимоги щодо відведення земельної ділянки надаються  цими
органами у межах їх повноважень, визначених законом.
 
   Склад та зміст вимог щодо відведення земельної ділянки, які
надаються  уповноваженими  органами,  визначаються  Кабінетом
Міністрів України.
 
   8. Якщо вилучення (викуп) земельних ділянок провадиться за
погодженням з Верховною Радою України, відповідні органи державної
влади або органи місцевого самоврядування готують свої висновки і
подають матеріали вибору місця розташування земельної ділянки до
Кабінету Міністрів України, який розглядає ці матеріали і подає їх
до Верховної Ради України для прийняття відповідного рішення.
 
   9. Якщо вилучення (викуп) земельних ділянок здійснюється
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, матеріали вибору місця
розташування  земельної  ділянки  подаються  Радою  міністрів
Автономної Республіки Крим, яка розглядає ці матеріали і в
місячний строк подає свої пропозиції до Верховної Ради Автономної
Республіки Крим.
 
   10. Після отримання висновків органів, зазначених у частині
сьомій цієї статті, про можливість відведення земельної ділянки
для цілей, зазначених у заяві (клопотанні), та рішення Верховної
Ради України (у разі необхідності) відповідний орган державної
влади  або орган місцевого самоврядування, згідно із своїми
повноваженнями, у двотижневий строк розглядає матеріали вибору
земельної ділянки і приймає рішення про затвердження зазначених
матеріалів та надає дозвіл і вимоги на розроблення проекту
відведення земельної ділянки або мотивоване рішення про відмову.
 
   11. Строк дії дозволу на розроблення проекту відведення
земельної ділянки та вимог щодо її відведення становить один рік і
може бути продовжено одноразово на такий самий строк. У разі якщо
протягом встановленого строку проект відведення земельної ділянки
не подано на затвердження до відповідного органу, дозвіл на
розроблення проекту відведення земельної ділянки та вимоги щодо її
відведення вважаються анульованими.
 
   12. Спори,  пов'язані з вилученням (викупом) та вибором
земельних ділянок, вирішуються в судовому порядку.
( Стаття 151 із змінами, внесеними згідно із Законами N 762-IV
( 762-15 ) від 15.05.2003, N 1119-IV ( 1119-15 ) від 11.07.2003,
N 3404-IV ( 3404-15 ) від 08.02.2006; в редакції Закону N 509-VI
( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
               Розділ V
 
           ГАРАНТІЇ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ
 
               Глава 23
 
            Захист прав на землю
 
   Стаття 152. Способи захисту прав на земельні ділянки 
 
   1. Держава забезпечує громадянам та юридичним особам рівні
умови захисту прав власності на землю.
 
   2. Власник  земельної  ділянки  або землекористувач може
вимагати усунення будь-яких порушень його прав на землю, навіть
якщо ці порушення не пов'язані з позбавленням права володіння
земельною ділянкою, і відшкодування завданих збитків.
 
   3. Захист прав громадян та юридичних осіб на земельні ділянки
здійснюється шляхом:
 
   а) визнання прав;
 
   б) відновлення стану земельної ділянки, який існував до
порушення прав, і запобігання вчиненню дій, що порушують права або
створюють небезпеку порушення прав;
 
   в) визнання угоди недійсною;
 
   г) визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або
органів місцевого самоврядування;
 
   ґ) відшкодування заподіяних збитків;
 
   д) застосування інших, передбачених законом, способів.
 
   Стаття 153. Гарантії права власності на земельну ділянку
 
   1. Власник не може бути позбавлений права власності на
земельну ділянку, крім випадків, передбачених цим Кодексом та
іншими законами України.
 
   2. У випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами
України,  допускається  викуп  земельної  ділянки. При цьому
власникові земельної ділянки відшкодовується її вартість.
 
   3. Колишній власник земельної ділянки, яка викуплена для
суспільних потреб, має право звернутися до суду з позовом про
визнання недійсним чи розірвання договору викупу земельної ділянки
та відшкодування збитків, пов'язаних з викупом, якщо після викупу
земельної ділянки  буде  встановлено,  що  земельна  ділянка
використовується не для суспільних потреб.
 
   Стаття 154. Відповідальність органів виконавчої влади
         та органів місцевого самоврядування за порушення
         права власності на землю
 
   1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
без рішення суду не мають права втручатись у здійснення власником
повноважень щодо володіння, користування і розпорядження належною
йому  земельною  ділянкою  або  встановлювати  непередбачені
законодавчими актами додаткові обов'язки чи обмеження.
 
   2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
несуть відповідальність за шкоду, заподіяну їх неправомірним
втручанням у здійснення власником повноважень щодо володіння,
користування і розпорядження земельною ділянкою.
 
   Стаття 155. Відповідальність органів виконавчої влади та
         органів місцевого самоврядування за видання
         актів, які порушують права власників
         земельних ділянок
 
   1. У разі видання органом виконавчої влади або органом
місцевого самоврядування акта, яким порушуються права особи щодо
володіння, користування чи розпорядження належною їй земельною
ділянкою, такий акт визнається недійсним.
 
   2. Збитки, завдані власникам земельних ділянок внаслідок
видання зазначених актів, підлягають відшкодуванню в повному
обсязі органом, який видав акт.
 
               Глава 24
 
         Відшкодування збитків власникам
          землі та землекористувачам
 
   Стаття 156. Підстави відшкодування збитків власникам землі
         та землекористувачам
 
   Власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки,
заподіяні внаслідок:
 
   а) вилучення (викупу) сільськогосподарських угідь, лісових
земель  та  чагарників  для  потреб,  не  пов'язаних  із
сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом;
 
   б) тимчасового зайняття сільськогосподарських угідь, лісових
земель та чагарників для інших видів використання;
 
   в) встановлення обмежень щодо використання земельних ділянок;
 
   г) погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних
властивостей  сільськогосподарських  угідь, лісових земель та
чагарників;
 
   ґ) приведення сільськогосподарських угідь, лісових земель та
чагарників у непридатний для використання стан;
 
   д) неодержання доходів за час тимчасового невикористання
земельної ділянки.
 
   Стаття 157. Порядок відшкодування збитків власникам землі
         та землекористувачам
 
   1. Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
здійснюють  органи  виконавчої  влади,  органи  місцевого
самоврядування, громадяни та юридичні особи, які використовують
земельні ділянки, а також органи виконавчої  влади,  органи
місцевого самоврядування, громадяни та юридичні особи, діяльність
яких обмежує права власників і землекористувачів або погіршує
якість земель, розташованих у зоні їх впливу, в тому числі
внаслідок хімічного і радіоактивного  забруднення  території,
засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами і стічними
водами.
 
   2. Порядок визначення та відшкодування збитків власникам
землі  і землекористувачам встановлюється Кабінетом Міністрів
України.
 
               Глава 25
 
          Вирішення земельних спорів
 
   Стаття 158. Органи, що вирішують земельні спори
 
   1. Земельні спори вирішуються судами, органами місцевого
самоврядування та органами виконавчої влади з питань земельних
ресурсів.
 
   2. Виключно судом вирішуються земельні спори з  приводу
володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що
перебувають у власності громадян і юридичних осіб, а також спори
щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей.
 
   3. Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у
межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають
у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами
правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів
у містах.
 
   4. Органи  виконавчої влади з питань земельних ресурсів
вирішують земельні спори щодо меж земельних ділянок за межами
населених пунктів, розташування обмежень у використанні земель та
земельних сервітутів.
 
   5. У разі незгоди власників землі або землекористувачів з
рішенням органів місцевого самоврядування, органу виконавчої влади
з питань земельних ресурсів спір вирішується судом.
 
   Стаття 159. Порядок розгляду земельних спорів органами
         місцевого самоврядування та органами виконавчої
         влади з питань земельних ресурсів
 
   1. Земельні спори розглядаються органами виконавчої влади з
питань земельних ресурсів та органами місцевого самоврядування на
підставі заяви однієї із сторін у місячний термін з дня подання
заяви.
 
   2. Земельні  спори  розглядаються за участю зацікавлених
сторін, які повинні бути завчасно повідомлені про час і місце
розгляду спору. У разі відсутності однієї із сторін при першому
вирішенні питання і відсутності офіційної згоди на розгляд питання
розгляд спору переноситься. Повторне відкладання розгляду спору
може мати місце лише з поважних причин.
 
   3. Відсутність однієї із сторін без поважних причин при
повторному розгляді земельного спору не зупиняє його розгляд і
прийняття рішення.
 
   4. У рішенні органу місцевого самоврядування або органу
виконавчої влади з питань земельних ресурсів визначається порядок
його виконання.
 
   5. Рішення передається сторонам у 5-денний термін з часу його
прийняття.

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner