Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Земельний кодекс України

Кодекс України № 2768-III от 25.10.2001

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 15

   1. Зонування земель здійснюється у межах населених пунктів.
 
   2. При зонуванні земель встановлюються вимоги щодо допустимих
видів забудови та іншого використання земельних ділянок у межах
окремих зон відповідно до місцевих правил забудови.
 
   3. Зонування земель здійснюється відповідно до закону.
 
               Глава 31
 
              Землеустрій
 
   Стаття 181. Поняття землеустрою
 
   Землеустрій  -  це  сукупність  соціально-економічних та
екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин
та      раціональної      організації     території
адміністративно-територіальних утворень, суб'єктів господарювання,
що  здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і
розвитку продуктивних сил.
 
   Стаття 182. Мета землеустрою
 
   Мета землеустрою  полягає  в  забезпеченні  раціонального
використання  та  охорони  земель,  створенні  сприятливого
екологічного середовища та поліпшенні природних ландшафтів.
 
   Стаття 183. Завдання землеустрою
 
   Основними завданнями землеустрою є:
 
   а) реалізація політики держави щодо науково обґрунтованого
перерозподілу   земель,  формування  раціональної  системи
землеволодінь і землекористувань  з  усуненням  недоліків  у
розташуванні земель, створення екологічно сталих ландшафтів і
агросистем;
 
   б) інформаційне  забезпечення  правового,  економічного,
екологічного і містобудівного механізму регулювання земельних
відносин  на  національному,  регіональному,   локальному,
господарському рівнях шляхом розробки пропозицій по встановленню
особливого режиму і умов використання земель;
 
   в) встановлення     на     місцевості      меж
адміністративно-територіальних утворень, територій з особливим
природоохоронним, рекреаційним  і  заповідним  режимами,  меж
земельних ділянок власників і землекористувачів;
 
   г) здійснення  заходів  щодо  прогнозування,  планування,
організації раціонального використання та охорони земель  на
національному, регіональному, локальному і господарському рівнях;
 
   ґ) організація територій сільськогосподарських підприємств із
створенням просторових умов, що забезпечують еколого-економічну
оптимізацію використання та охорони земель сільськогосподарського
призначення, впровадження прогресивних форм організації управління
землекористуванням,  удосконалення співвідношення і розміщення
земельних угідь, системи сівозмін, сінокосо- і пасовищезмін;
 
   д) розробка системи заходів по збереженню і  поліпшенню
природних ландшафтів, відновленню і підвищенню родючості ґрунтів,
рекультивації порушених земель і землюванню  малопродуктивних
угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, висушення, зсувів,
вторинного засолення і заболочення,  ущільнення,  забруднення
промисловими відходами і хімічними речовинами та інших видів
деградації, по консервації деградованих і малопродуктивних земель,
попередженню інших негативних явищ;
 
   е) організація територій несільськогосподарських підприємств,
організацій і установ з метою  створення  умов  ефективного
землекористування та обмежень і обтяжень у використанні земель.
 
   Стаття 184. Зміст землеустрою
 
   Землеустрій передбачає:
 
   а) встановлення   (відновлення)   на  місцевості  меж
адміністративно-територіальних  утворень,  землеволодінь   і
землекористувань;
 
   б) розробку  загальнодержавної  і  регіональних  програм
використання та охорони земель;
 
   в) складання    схем    землеустрою,    розроблення
техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель
відповідних адміністративно-територіальних утворень;
 
   г) обґрунтування встановлення меж територій з особливими
природоохоронними, рекреаційними і заповідними режимами;
 
   ґ) складання проектів впорядкування існуючих землеволодінь і
землекористувань та створення нових;
 
   д) складання проектів відведення земельних ділянок;
 
   е) встановлення в натурі (на місцевості) меж  земельних
ділянок;
 
   є) підготовку документів, що посвідчують право власності або
право користування землею, у випадках, передбачених законом;
( Пункт "є" частини першої статті 184 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 1066-VI ( 1066-17 ) від 05.03.2009 )
 
   ж) складання  проектів  землеустрою,  що  забезпечують
еколого-економічне обґрунтування сівозмін, упорядкування угідь, а
також розроблення заходів щодо охорони земель;
 
   з) розроблення іншої землевпорядної документації, пов'язаної
з використанням та охороною земель;
 
   и) здійснення авторського нагляду за виконанням проектів з
використання та охорони земель;
 
   і) проведення   топографо-геодезичних,   картографічних,
ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень і розвідувань земель.
 
   Стаття 185. Організація та порядок здійснення землеустрою
 
   1. Землеустрій   здійснюється  державними  та  іншими
землевпорядними організаціями за рахунок коштів Державного бюджету
України, бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів, а
також коштів громадян та юридичних осіб.
 
   2. Землеустрій здійснюється відповідно до закону.
 
   Стаття 186. Розгляд і затвердження землевпорядної
         документації
 
   1. Розгляд  і  затвердження  землевпорядної  документації
проводиться в такому порядку:
 
   а) прогнозні матеріали,  техніко-економічні  обґрунтування
використання  та  охорони  земель і схеми землеустрою після
погодження  їх  у  встановленому  порядку  розглядаються  і
затверджуються відповідними органами виконавчої влади або органами
місцевого самоврядування;
 
   б) проекти створення нових землеволодінь і землекористувань
після погодження їх у встановленому порядку розглядаються і
затверджуються відповідними органами виконавчої влади або органами
місцевого самоврядування;
 
   в) проекти відведення земельних ділянок із земель державної
чи комунальної власності затверджуються органами виконавчої влади
або органами місцевого самоврядування, які надають і вилучають
земельні ділянки;
 
   г) проекти землеустрою сільськогосподарських  підприємств,
установ  і  організацій,  особистих  селянських,  фермерських
господарств після погодження їх із сільськими, селищними, міськими
радами або районними державними адміністраціями розглядаються і
затверджуються власниками землі або землекористувачами;
 
   ґ) робочі землевпорядні проекти, пов'язані з упорядкуванням,
докорінним  поліпшенням  та охороною земель, раціональним їх
використанням, розглядаються і затверджуються замовниками цих
проектів.
 
   2. Зміни до землевпорядних проектів та інших матеріалів з
питань землеустрою вносяться за рішенням органів виконавчої влади,
органів  місцевого  самоврядування  або  власників  землі та
землекористувачів, які затвердили ці проекти.
 
   3. Прогнозні матеріали використання і охорони земель, проекти
землеустрою, матеріали державного земельного кадастру, проекти з
питань використання і охорони земель, реформування земельних
відносин,  а  також техніко-економічні матеріали обґрунтувань
використання і охорони земель підлягають державній експертизі, яка
здійснюється органом по земельних ресурсах відповідно до закону.
 
               Глава 32
 
      Контроль за використанням та охороною земель
 
   Стаття 187. Завдання контролю за використанням та
         охороною земель
 
   Контроль за використанням та охороною земель полягає  в
забезпеченні  додержання  органами  державної влади, органами
місцевого   самоврядування,   підприємствами,   установами,
організаціями і громадянами земельного законодавства України.
 
   Стаття 188. Державний контроль за використанням та
         охороною земель
 
   1. Державний контроль за використанням та охороною земель
здійснюється уповноваженими органами виконавчої влади по земельних
ресурсах, а за додержанням вимог законодавства  про  охорону
земель - спеціально уповноваженими органами з питань екології та
природних ресурсів.
 
   2. Порядок здійснення державного контролю за використанням та
охороною земель встановлюється законом.
 
   Стаття 189. Самоврядний контроль за використанням та
         охороною земель
 
   Самоврядний контроль за використанням та охороною земель
здійснюється  сільськими,  селищними,  міськими, районними та
обласними радами.
 
   Стаття 190. Громадський контроль за використанням та
         охороною земель
 
   Громадський контроль за використанням та охороною земель
здійснюється  громадськими  інспекторами,  які  призначаються
відповідними органами місцевого самоврядування і діють на підставі
положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади по
земельних ресурсах.
 
               Глава 33
 
            Моніторинг земель
 
   Стаття 191. Призначення моніторингу земель
 
   1. Моніторинг земель - це система спостереження за станом
земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення
та ліквідації наслідків негативних процесів.
 
   2. У  системі  моніторингу  земель проводиться збирання,
оброблення, передавання, збереження та аналіз інформації про стан
земель, прогнозування їх змін і розроблення науково обґрунтованих
рекомендацій для прийняття рішень щодо запобігання негативним
змінам стану земель та дотримання вимог екологічної безпеки.
 
   3. Моніторинг земель є складовою частиною державної системи
моніторингу довкілля.
 
   4. Залежно від цілей, спостережень і охоплення територій
моніторинг  земель  може  бути  національним, регіональним і
локальним.
 
   5. Ведення моніторингу земель здійснюється уповноваженими
органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, з питань
екології та природних ресурсів.
 
   6. Порядок проведення моніторингу  земель  встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 192. Завдання моніторингу земель
 
   Основними завданнями  моніторингу  земель  є  прогноз
еколого-економічних наслідків деградації земельних ділянок з метою
запобігання або усунення дії негативних процесів.
 
               Глава 34
 
          Державний земельний кадастр
 
   Стаття 193. Визначення державного земельного кадастру
 
   1. Державний земельний кадастр - це єдина державна система
земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру визнання
факту  виникнення  або  припинення  права власності і права
користування земельними ділянками та містить сукупність відомостей
і документів про місце розташування та правовий режим цих ділянок,
їх  оцінку,  класифікацію  земель,  кількісну  та  якісну
характеристику,   розподіл   серед  власників  землі  та
землекористувачів.
 
   2. Державний земельний кадастр є  основою  для  ведення
кадастрів інших природних ресурсів.
 
   Стаття 194. Призначення державного земельного кадастру
 
   Призначенням державного земельного кадастру є забезпечення
необхідною інформацією органів державної  влади  та  органів
місцевого самоврядування, заінтересованих підприємств, установ і
організацій, а також громадян з метою регулювання земельних
відносин, раціонального використання та охорони земель, визначення
розміру плати за землю і цінності земель у складі природних
ресурсів,  контролю  за  використанням  і  охороною  земель,
економічного та екологічного обґрунтування  бізнес-планів  та
проектів землеустрою.
 
   Стаття 195. Завдання ведення державного земельного кадастру
 
   Основними завданнями ведення державного земельного кадастру
є:
 
   а) забезпечення повноти відомостей про всі земельні ділянки;
 
   б) застосування єдиної системи просторових координат  та
системи ідентифікації земельних ділянок;
 
   в) запровадження   єдиної  системи  земельно-кадастрової
інформації та її достовірності.
 
   Стаття 196. Складові частини державного земельного кадастру
 
   Державний земельний кадастр включає:
 
   а) кадастрове зонування;
 
   б) кадастрові зйомки;
 
   в) бонітування ґрунтів;
 
   г) економічну оцінку земель;
 
   ґ) грошову оцінку земельних ділянок;
 
   д) державну реєстрацію земельних ділянок;
 
   е) облік кількості та якості земель.
 
   Стаття 197. Кадастрове зонування
 
   Кадастрове зонування включає встановлення:
 
   а) місця розташування обмежень щодо використання земель;
 
   б) меж кадастрових зон та кварталів;
 
   в) меж оціночних районів та зон;
 
   г) кадастрових        номерів        (території
адміністративно-територіальної одиниці).
 
   Стаття 198. Кадастрові зйомки
 
   1. Кадастрові зйомки - це комплекс робіт, виконуваних для
визначення та відновлення меж земельних ділянок.
 
   2. Кадастрова зйомка включає:
 
   а) геодезичне встановлення меж земельної ділянки;
 
   б) погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками та
землекористувачами;
 
   в) відновлення меж земельної ділянки на місцевості;
 
   г) встановлення меж частин земельної ділянки, які містять
обтяження та обмеження щодо використання землі;
 
   ґ) виготовлення кадастрового плану.
 
   Стаття 199. Бонітування ґрунтів
 
   1. Бонітування ґрунтів - це порівняльна оцінка якості ґрунтів
за  їх основними природними властивостями, які мають сталий
характер та суттєво впливають на врожайність сільськогосподарських
культур, вирощуваних у конкретних природно-кліматичних умовах.
 
   2. Бонітування ґрунтів проводиться за 100-бальною шкалою.
Вищим балом оцінюються ґрунти з кращими властивостями, які мають
найбільшу природну продуктивність.
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner