Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Земельний кодекс України

Кодекс України № 2768-III от 25.10.2001

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 16

   Стаття 200. Економічна оцінка земель
 
   1. Економічна оцінка земель - це оцінка землі як природного
ресурсу і засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві
та  як  просторового  базису  в  суспільному виробництві за
показниками, що характеризують продуктивність земель, ефективність
їх використання та дохідність з одиниці площі.
 
   2. Економічна оцінка земель різного призначення проводиться
для порівняльного аналізу ефективності їх використання. Дані
економічної оцінки земель є основою грошової оцінки земельної
ділянки різного цільового призначення.
 
   3. Економічна  оцінка  земель  визначається  в  умовних
кадастрових гектарах або у грошовому виразі.
 
   Стаття 201. Грошова оцінка земельних ділянок
 
   1. Грошова оцінка земельних ділянок визначається на рентній
основі.
 
   2. Залежно від призначення та порядку проведення грошова
оцінка земельних ділянок може бути нормативною і експертною.
 
   3. Нормативна   грошова   оцінка   земельних  ділянок
використовується для визначення розміру земельного податку, втрат
сільськогосподарського   і  лісогосподарського  виробництва,
економічного стимулювання раціонального використання та охорони
земель тощо.
 
   4. Експертна грошова оцінка використовується при здійсненні
цивільно-правових угод щодо земельних ділянок.
 
   5. Грошова оцінка земельних ділянок проводиться за методикою,
яка затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 202. Державна реєстрація земельних ділянок
 
   1. Державна  реєстрація земельних ділянок здійснюється у
складі державного реєстру земель.
 
   2. Державний реєстр земель складається з двох частин:
 
   а) книги записів реєстрації державних  актів  на  право
власності на землю та на право постійного користування землею,
договорів оренди землі із  зазначенням  кадастрових  номерів
земельних ділянок;
 
   б) Поземельної книги, яка містить відомості про земельну
ділянку.
 
   Стаття 203. Облік кількості та якості земель
 
   1. Облік  кількості  земель  відображає  відомості,  які
характеризують кожну земельну ділянку за площею та складом угідь.
 
   2. Облік  якості  земель  відображає  відомості,  які
характеризують земельні угіддя за природними властивостями та
набутими властивостями, що впливають на їх родючість, а також за
ступенем забруднення ґрунтів.
 
   Стаття 204. Порядок ведення державного земельного кадастру
 
   1. Державний земельний кадастр ведеться уповноваженим органом
виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
 
   2. Порядок  ведення  державного  земельного  кадастру
встановлюється законом.
 
               Глава 35
 
       Економічне стимулювання раціонального
         використання та охорони земель
 
   Стаття 205. Зміст економічного стимулювання раціонального
         використання та охорони земель
 
   1. Економічне стимулювання раціонального використання  та
охорони земель включає:
 
   а) надання  податкових  і кредитних пільг громадянам та
юридичним особам, які здійснюють за  власні  кошти  заходи,
передбачені  загальнодержавними  та  регіональними  програмами
використання і охорони земель;
 
   б) виділення коштів  державного  або  місцевого  бюджету
громадянам та юридичним особам для відновлення попереднього стану
земель, порушених не з їх вини;
 
   в) звільнення від плати за земельні ділянки, що перебувають у
стадії сільськогосподарського освоєння або поліпшення їх стану
згідно з державними та регіональними програмами;
 
   г) компенсацію з бюджетних коштів зниження доходу власників
землі  та  землекористувачів внаслідок тимчасової консервації
деградованих та малопродуктивних земель, що стали такими не з їх
вини.
 
   Стаття 206. Плата за землю
 
   1. Використання землі в Україні є платним. Об'єктом плати за
землю є земельна ділянка.
 
   2. Плата за землю справляється відповідно до закону.
 
               Глава 36
 
      Відшкодування втрат сільськогосподарського
        та лісогосподарського виробництва
 
   Стаття 207. Умови відшкодування втрат сільськогосподарського
         та лісогосподарського виробництва
 
   1. Втрати  сільськогосподарського  і  лісогосподарського
виробництва включають втрати сільськогосподарських угідь, лісових
земель та чагарників, а також втрати, завдані обмеженням у
землекористуванні та погіршенням якості земель.
 
   2. Відшкодуванню  підлягають  втрати сільськогосподарських
угідь (ріллі, багаторічних насаджень,  перелогів,  сінокосів,
пасовищ),  лісових земель та чагарників як основного засобу
виробництва в сільському і лісовому  господарстві  внаслідок
вилучення  (викупу)  їх  для  потреб,  не  пов'язаних  із
сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом.
 
   3. Відшкодуванню підлягають також втрати, завдані обмеженням
прав власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів,
або погіршенням якості угідь внаслідок  негативного  впливу,
спричиненого  діяльністю  громадян,  юридичних  осіб, органів
місцевого самоврядування або держави, а також у зв'язку  з
виключенням  сільськогосподарських  угідь,  лісових  земель і
чагарників із  господарського  обігу  внаслідок  встановлення
охоронних, санітарних та інших захисних зон.
 
   4. Втрати  сільськогосподарського  і  лісогосподарського
виробництва компенсуються незалежно від відшкодування збитків
власникам землі та землекористувачам.
 
   5. Втрати  сільськогосподарського  та  лісогосподарського
виробництва визначаються  у  порядку,  визначеному  Кабінетом
Міністрів України.
 
   Стаття 208. Звільнення від відшкодування втрат
         сільськогосподарського та лісогосподарського
         виробництва
 
   1. Від  відшкодування  втрат  сільськогосподарського  і
лісогосподарського виробництва звільняються громадяни та юридичні
особи у разі використання земельних ділянок для будівництва шкіл,
дошкільних закладів,  державних  об'єктів  охорони  здоров'я,
культури,  фізкультури  та  спорту, соціального забезпечення,
державних об'єктів дорожнього будівництва,  культових  споруд
релігійних  організацій,  кладовищ,  меліоративних  систем,
протиерозійних,  протизсувних  і  протиселевих  споруд,  під
будівництво  і обслуговування жилих будинків і господарських
будівель,  для  розміщення  внутрігосподарських   об'єктів
сільськогосподарських,  рибогосподарських  і  лісогосподарських
підприємств, організацій та установ, видобування торфу за умови
повернення земельних ділянок у стані, придатному для попереднього
використання, під об'єкти і території природно-заповідного фонду.
 
   2. Здійснення    внутрігосподарського     будівництва
сільськогосподарськими  або  лісогосподарськими підприємствами,
організаціями, установами, а також громадянами провадиться без
відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва.
 
   Стаття 209. Використання коштів, які надходять у порядку
         відшкодування втрат сільськогосподарського
         і лісогосподарського виробництва
 
   ( Дію частини першої статті 209 зупинено на 2002 рік в
частині спрямування коштів, що надходять у порядку відшкодування
втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва,
Автономній   Республіці  Крим,  обласним,  Київській  та
Севастопольській міським радам згідно із Законом N 2905-III
( 2905-14 ) від 20.12.2001 ) 1. Втрати сільськогосподарського і
лісогосподарського   виробництва,   зумовлені   вилученням
сільськогосподарських  угідь,  лісових  земель та чагарників,
підлягають відшкодуванню і зараховуються на спеціальні рахунки
відповідних місцевих рад у таких розмірах:
 
   Автономній Республіці Крим, обласним радам - 25 відсотків;
 
   районним радам - 15 відсотків;
 
   міським, сільським, селищним радам - 60 відсотків, міським
радам Києва та Севастополя - 100 відсотків.
 
   2. Кошти,  які  надходять у порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського  і  лісогосподарського   виробництва,
використовуються   виключно   на   освоєння  земель  для
сільськогосподарських і лісогосподарських  потреб,  поліпшення
відповідних  угідь, охорону земель відповідно до розроблених
програм та проектів землеустрою. Використання цих коштів на інші
цілі не допускається.
 
              Розділ VIII
 
         ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
           ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 
               Глава 37
 
         Відповідальність за порушення
           земельного законодавства
 
   Стаття 210. Недійсність угод щодо земельних ділянок
 
   Угоди, укладені із порушенням встановленого законом порядку
купівлі-продажу,  ренти, дарування, застави, обміну земельних
ділянок, визнаються недійсними за рішенням суду.
( Стаття 210 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-V
( 997-16 ) від 27.04.2007 )
 
   Стаття 211. Відповідальність за порушення
         земельного законодавства
 
   1. Громадяни  та  юридичні  особи  несуть  цивільну,
адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до
законодавства за такі порушення:
 
   а) укладення угод з порушенням земельного законодавства;
 
   б) самовільне зайняття земельних ділянок;
 
   в) псування сільськогосподарських угідь та інших земель, їх
забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними
водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами;
 
   г) розміщення, проектування, будівництво, введення в дію
об'єктів, що негативно впливають на стан земель;
 
   ґ) невиконання вимог щодо використання земель за цільовим
призначенням;
 
   д) порушення строків повернення тимчасово займаних земель або
невиконання обов'язків щодо приведення їх у стан, придатний для
використання за призначенням;
 
   е) знищення межових знаків;
 
   є) приховування від обліку і реєстрації та перекручення даних
про стан земель, розміри та кількість земельних ділянок;
 
   ж) непроведення рекультивації порушених земель;
 
   з) знищення або пошкодження протиерозійних і гідротехнічних
споруд, захисних насаджень;
 
   и) невиконання умов знімання, збереження і нанесення родючого
шару ґрунту;
 
   і) самовільне відхилення від проектів землеустрою;
 
   ї) ухилення від державної реєстрації земельних ділянок та
подання недостовірної інформації щодо них;
 
   й) порушення строків розгляду заяв щодо відведення земельних
ділянок.
 
   2. Законом може бути встановлено відповідальність і за інші
порушення земельного законодавства.
 
   Стаття 212. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок
 
   1. Самовільно зайняті земельні ділянки підлягають поверненню
власникам землі або землекористувачам без відшкодування затрат,
понесених за час незаконного користування ними.
 
   2. Приведення земельних ділянок у придатний для використання
стан, включаючи знесення будинків, будівель і споруд, здійснюється
за рахунок громадян або юридичних осіб, які самовільно зайняли
земельні ділянки.
 
   3. Повернення  самовільно  зайнятих  земельних  ділянок
провадиться за рішенням суду.
 
              Розділ IX
 
            ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2002 року.
 
   2. Визнати таким, що втратив чинність, Земельний кодекс
України ( 561-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 10,
ст. 98; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 25, ст. 354;
1993 р., N 10, ст. 79, N 26, ст. 276; 1999 р., N 18, ст. 138;
2000 р., N 39, ст. 333).
 
   3. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті  до
набрання чинності цим Кодексом, діють у частині, що не суперечить
цьому Кодексу.
 
   4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк після
опублікування цього Кодексу:
 
   а) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України та
Президенту України пропозиції про внесення змін до законодавчих
актів, що випливають із цього Кодексу;
 
   б) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із
цим Кодексом;
 
   в) розробити  нормативно-правові  акти,  передбачені  цим
Кодексом, у тому числі проекти законів про землеустрій, про
державний земельний кадастр, про оцінку земель, про охорону
земель, про розмежування земель права державної та комунальної
власності, про державний земельний (іпотечний) банк, про ринок
землі, про визначення правових засад вилучення земель права
приватної власності тощо;
 
   г) забезпечити прийняття центральними органами виконавчої
влади  України  нормативно-правових  актів,  передбачених цим
Кодексом, а також перегляд і скасування нормативно-правових актів,
що суперечать цьому Кодексу;
 
   ґ) вжити заходів щодо забезпечення потреб вчителів, лікарів,
інших працівників соціальної сфери, що проживають у сільській
місцевості,  а  також  громадян,  які  постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи та евакуйовані із зони відчуження,
переселені  із  зони  безумовного  (обов'язкового)  або зони
гарантованого добровільного відселення, які проживають у сільській
місцевості,  у  земельних  ділянках  для  ведення особистого
селянського господарства і садівництва у межах норм безплатної
приватизації, а також для городництва і сінокосіння за рахунок
земель запасу та резервного фонду;
 
   д) вирішити питання в установленому порядку про введення
посад інженерів-землевпорядників у штати сільських, селищних рад
та організацію державних відділів (управлінь) земельних ресурсів у
міських радах;
 
   е) визначити потреби наукових установ та навчальних закладів
у земельних ділянках  для  проведення  наукових  досліджень,
вирощування елітного насіннєвого матеріалу, потреб племінного
поголів'я худоби у кормах, здійснення навчального процесу і
вирішити питання щодо земель наукових установ та навчальних
закладів, які можуть бути передані для іншого використання;
 
   є) розробити та затвердити методику експертної  грошової
оцінки земель сільськогосподарського призначення.
 
   5. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим привести свої нормативно-правові акти у
відповідність з цим Кодексом.
 
   6. Кабінету Міністрів України створити Державний земельний
(іпотечний) банк з відповідною інфраструктурою та запровадити
державну реєстрацію прав на землю відповідно до статті 202 цього

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner