Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Земельний кодекс України

Кодекс України № 2768-III от 25.10.2001

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 17

Кодексу.
 
               Розділ X
 
            ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   1. Рішення про надання в користування земельних ділянок, а
також  про  вилучення  (викуп) земель, прийняті відповідними
органами, але не виконані на момент введення у дію цього Кодексу,
підлягають виконанню відповідно до вимог цього Кодексу.
 
   Установити,  що рішення про передачу громадянам України
безоплатно  у приватну власність земельних ділянок, прийняті
органами місцевого самоврядування відповідно до Декрету Кабінету
Міністрів України від 26 грудня 1992 року "Про приватизацію
земельних ділянок" ( 15-92 ), є підставою для виготовлення та
видачі цим громадянам або їх спадкоємцям державних актів на право
власності на земельну ділянку за технічною документацією щодо
складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку.
( Пункт 1 розділу X доповнено абзацом другим згідно із Законом
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   У разі прийняття відповідними органами рішення про погодження
місця розташування об'єкта або про надання дозволу на розроблення
проекту відведення земельної ділянки до 1 січня 2008 року передача
в  оренду  таких  земельних ділянок із земель державної та
комунальної власності здійснюється без проведення земельних торгів
(аукціонів). ( Пункт 1 розділу X доповнено абзацом третім згідно
із Законом N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 - діє протягом
одного року з дня набрання чинності, див. п.2 розділу II Закону
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   2. Клопотання і заяви щодо відведення земельних ділянок, не
вирішені на момент введення в дію цього Кодексу, реалізуються
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
відповідно до їх компетенції у порядку та з додержанням вимог
цього Кодексу.
 
   3. У випадках, коли земельні ділянки надані в оренду до
введення в дію цього Кодексу органами, повноваження яких з надання
земельних ділянок з прийняттям цього Кодексу змінені, продовження
строку оренди зазначених земельних ділянок здійснюється органами,
що мають право надання вказаних земель за цим Кодексом.
 
   4. Матеріали  погодження питань, пов'язаних з вилученням
(викупом) земель, щодо яких на момент введення в дію цього Кодексу
не прийнято відповідних рішень, підлягають розгляду відповідно до
цього Кодексу.
 
   5. Право на проведення розвідувальних робіт на земельних
ділянках за дозволами, одержаними до введення в дію цього Кодексу,
зберігається до закінчення строку, обумовленого дозволами.
 
   ( Положення пункту 6 розділу X втрачають чинність, як такі,
що не відповідають Конституції України (є неконституційними) в
частині зобов'язання переоформити право постійного користування
земельною ділянкою на право власності або право оренди без
відповідного  законодавчого,  організаційного  та  фінансового
забезпечення на підставі Рішення Конституційного Суду N 5-рп/2005
( v005p710-05 ) від 22.09.2005 ) 6. Громадяни та юридичні особи,
які мають у постійному користуванні земельні ділянки, але за цим
Кодексом не можуть мати їх на такому праві, повинні до 1 січня
2008 року переоформити у встановленому порядку право власності або
право оренди на них. ( Абзац перший пункту 6 розділу X із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2059-IV ( 2059-15 ) від 06.10.2004 )
 
   При переоформленні права постійного користування земельними
ділянками,  наданими  для  ведення  селянських  (фермерських)
господарств, у довгострокову оренду строк оренди визначається
селянським (фермерським) господарством відповідно до закону. При
цьому розмір орендної плати за земельні ділянки не повинен
перевищувати розміру земельного податку.
 
   7. Громадяни та юридичні особи, що одержали у власність, у
тимчасове користування, в тому числі на умовах оренди, земельні
ділянки у  розмірах,  що  були  передбачені  раніше  діючим
законодавством, зберігають права на ці ділянки.
 
   8. Сільськогосподарські підприємства, які до введення у дію
цього Кодексу уклали з власниками земельних часток (паїв) договори
оренди, можуть, за бажанням власників цих часток (паїв), замовити
землевпорядній  організації  виконання  землевпорядних  робіт,
необхідних для виділення земельних часток (паїв) у натурі (на
місцевості), видачі їх власникам державних актів  на  право
власності  на  землю  та  оплатити  виконання  таких робіт.
Сільськогосподарське підприємство має переважне право на оренду
земельних ділянок у таких громадян на строк, що був обумовлений у
договорі оренди земельної частки (паю), або, за погодженням
сторін, на інший строк.
 
   Члени  колективних  сільськогосподарських  підприємств,
сільськогосподарських   кооперативів,   сільськогосподарських
акціонерних  товариств та працівники державних і комунальних
закладів освіти, культури та охорони здоров'я, розташованих на
території відповідної ради, а також пенсіонери з їх числа, які на
час набрання чинності цим Кодексом не приватизували земельні
ділянки шляхом оформлення права на земельну частку (пай), мають
право на їх приватизацію в порядку, встановленому статтями 25 та
118 цього Кодексу. В сільськогосподарських акціонерних товариствах
право на земельну частку (пай) мають лише їх члени, які працюють у
товаристві, а також пенсіонери з їх числа. ( Пункт 8 розділу X
доповнено абзацом згідно із Законом N 675-IV ( 675-15 ) від
03.04.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1694-IV
( 1694-15 ) від 20.04.2004 )
 
   При обчисленні розміру земельної частки (паю) враховуються
сільськогосподарські угіддя, які були передані в оренду із земель
державної чи комунальної власності або які на час набрання
чинності Земельним кодексом України належали цим підприємствам на
праві  колективної  власності  чи  перебували  у  постійному
користуванні, за винятком земель, що не підлягають приватизації
або залишаються у державній чи комунальній власності відповідно до
цього Кодексу. ( Пункт 8 розділу X доповнено абзацом згідно із
Законом N 675-IV ( 675-15 ) від 03.04.2003 )
 
   9. Громадяни  - власники земельних часток (паїв) можуть
виділяти земельні ділянки в натурі (на місцевості) єдиним масивом.
 
   10. Рішення про розмежування земель державної і комунальної
власності в межах населених пунктів приймають відповідні сільські,
селищні, міські ради за погодженням з органами виконавчої влади, а
за  межами  населених пунктів - органи виконавчої влади за
погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування.
 
   Кабінет Міністрів України здійснює:
 
   а) визначення меж земельних ділянок, на яких  розміщені
об'єкти  нерухомого  майна, що належать до сфери управління
Президента України, Верховної Ради України, Конституційного Суду
України, Верховного Суду України, Вищого господарського суду
України, Генеральної прокуратури України, центральних органів
виконавчої влади, Національної академії наук України, державних
галузевих академій наук, інших державних наукових установ та
організацій; ( Підпункт "а" абзацу другого пункту 10 розділу X із
змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV ( 762-15 ) від
15.05.2003 )
 
   б) визначення  меж земельних ділянок, на яких розміщені
об'єкти нерухомого майна, що перебувають у сфері управління Ради
міністрів  Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і
Севастопольської міських державних адміністрацій.
 
   Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
і Севастопольська міські державні адміністрації визначають межі
земельних ділянок, на яких розміщені об'єкти нерухомого майна, що
перебувають у сфері управління районних державних адміністрацій.
 
   11. Витрати, пов'язані із розмежуванням земель державної та
комунальної власності, здійснюються за рахунок коштів відповідних
бюджетів.
 
   12.  До  розмежування  земель  державної та комунальної
власності повноваження щодо розпорядження землями (крім земель,
переданих у приватну власність, та земель, зазначених в абзаці
третьому цього пункту) в межах населених пунктів здійснюють
відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межами населених
пунктів - відповідні органи виконавчої влади.
 
   Державні органи приватизації здійснюють розпорядження (крім
відчуження земель, на яких розташовані об'єкти, що не підлягають
приватизації) землями, на яких розташовані державні, в тому числі
казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах
яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного
будівництва та законсервовані об'єкти, а також продаж земельних
ділянок,  на  яких  розташовані  об'єкти,  які  підлягають
приватизації.
( Пункт 12 розділу X із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від
19.12.2006; в редакції Законів N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007
- зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного
Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008, N 309-VI
( 309-17 ) від 03.06.2008 )
 
   13. На період до 1 січня 2015 року громадяни і юридичні особи
можуть набувати право власності на землі сільськогосподарського
призначення загальною площею до 100 гектарів. Ця площа може бути
збільшена у разі успадкування земельних ділянок за законом.
( Пункт 13 розділу X із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2059-IV ( 2059-15 ) від 06.10.2004 )
 
   14. До набрання чинності законами України про державний
земельний кадастр та про ринок земель забороняється внесення права
на  земельну частку (пай) до статутних фондів господарських
товариств.
( Пункт 14 розділу X із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2059-IV ( 2059-15 ) від 06.10.2004; в редакції Закону N 490-V
( 490-16 ) від 19.12.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом
N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  - зміну визнано
неконституційною  згідно  з  Рішенням  Конституційного  Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; в редакції Закону
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 )
 
   15. До набрання чинності законами України про державний
земельний кадастр та про ринок земель не допускається: ( Абзац
перший пункту 15 розділу X із змінами, внесеними згідно із Законом
N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  - зміну визнано
неконституційною  згідно  з  Рішенням  Конституційного  Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; в редакції Закону
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 )
 
   а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського
призначення державної та комунальної власності, крім вилучення
(викупу) їх для суспільних потреб; ( Підпункт "а" пункту 15 в
редакції Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 )
 
   б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних
ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних
ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб
для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва,
земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам
земельних часток (паїв) для ведення  особистого  селянського
господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у
спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку
відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для
суспільних потреб.
 
   Купівля-продаж  або  іншим способом відчуження земельних
ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та
"б" цього пункту, запроваджується за умови набрання чинності
законами України про державний земельний кадастр та про ринок
земель,  визначивши  особливості  обігу  земель державної та
комунальної власності і земель товарного сільськогосподарського
виробництва. ( Абзац другий підпункту "б" пункту 15 розділу X із
змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від
28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008;
в редакції Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 )
 
   Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії
заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних
ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та
"б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом
відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих
земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є
недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).
( Пункт 15 розділу X із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2059-IV ( 2059-15 ) від 06.10.2004, N 3415-IV ( 3415-15 ) від
09.02.2006; в редакції Закону N 490-V ( 490-16 ) від 19.12.2006 )
 
   16. Громадянам - власникам земельних часток (паїв) за їх
бажанням виділяються в натурі (на місцевості) земельні ділянки з
видачею державних актів на право власності на землю.
 
   17. Сертифікати на право на земельну частку (пай), отримані
громадянами,  вважаються  правовстановлюючими  документами при
реалізації ними права вимоги на відведення земельної частки (паю)
в натурі (на місцевості) відповідно до законодавства.
 
   Сертифікати на право на земельну частку (пай) є дійсними до
виділення власникам земельних часток (паїв)  у  натурі  (на
місцевості) земельних ділянок та видачі їм державних актів на
право власності на землю.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 25 жовтня 2001 року
     N 2768-III

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner