Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Земельний кодекс України

Кодекс України № 2768-III от 25.10.2001

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

територіальних громад сіл, селищ, міст;
 
   д) організація землеустрою;
 
   е) координація  діяльності  місцевих  органів  земельних
ресурсів;
 
   є) здійснення контролю за використанням та охороною земель
комунальної власності, додержанням земельного та екологічного
законодавства;
 
   ж) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) використання
земель громадянами і юридичними особами у разі порушення ними
вимог земельного законодавства;
 
   з) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання
земельних ділянок відповідно до цього Кодексу;
 
   и) встановлення та зміна меж районів у містах з районним
поділом;
 
   і) інформування населення щодо вилучення (викупу), надання
земельних ділянок;
 
   ї) внесення пропозицій до районної ради щодо встановлення і
зміни меж сіл, селищ, міст;
 
   й) вирішення земельних спорів;
 
   к) вирішення  інших  питань у галузі земельних відносин
відповідно до закону.
 
               Глава 3
 
       Повноваження органів виконавчої влади
          в галузі земельних відносин
 
   Стаття 13. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі
        земельних відносин
 
   До повноважень Кабінету Міністрів України в галузі земельних
відносин належить:
 
   а) розпорядження  землями  державної  власності в межах,
визначених цим Кодексом;
 
   б) реалізація державної політики у галузі використання та
охорони земель;
 
   в) викуп земельних ділянок для суспільних потреб у порядку,
визначеному цим Кодексом;
 
   г) координація проведення земельної реформи;
 
   ґ) розроблення і забезпечення виконання загальнодержавних
програм використання та охорони земель;
 
   д) організація  ведення  державного  земельного кадастру,
державного контролю за використанням і охороною  земель  та
здійснення землеустрою;
 
   е) встановлення порядку проведення моніторингу земель;
 
   є) вирішення  інших  питань у галузі земельних відносин
відповідно до закону.
 
   Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади
        з питань екології та природних ресурсів у галузі
        земельних відносин
 
   До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань
екології  та природних ресурсів у галузі земельних відносин
належить:
 
   а) участь у розробленні та реалізації загальнодержавних і
регіональних програм використання та охорони земель;
 
   б) організація моніторингу земель;
 
   в) участь у розробці нормативних документів у галузі охорони
земель та відтворення родючості ґрунтів;
 
   г) здійснення   державної   екологічної   експертизи
землекористування;
 
   ґ) внесення пропозицій щодо формування державної політики в
галузі охорони та раціонального використання земель;
 
   д) здійснення міжнародного співробітництва з питань охорони
земель;
 
   е) вирішення  інших  питань у галузі земельних відносин
відповідно до закону.
 
   Стаття 15. Повноваження центрального органу виконавчої влади
        з питань земельних ресурсів у галузі
        земельних відносин
 
   До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань
земельних ресурсів у галузі земельних відносин належить:
 
   а) внесення пропозицій про формування державної політики у
галузі земельних відносин і забезпечення її реалізації;
 
   б) координація робіт з проведення земельної реформи;
 
   в) участь у розробленні та реалізації загальнодержавних,
регіональних програм використання та охорони земель;
 
   г) ведення державного земельного кадастру, в тому числі
державної реєстрації земельних ділянок;
 
   ґ) здійснення землеустрою, моніторингу земель і державного
контролю за використанням та охороною земель;
 
   д) здійснення державної експертизи програм і проектів з
питань землеустрою, державного земельного  кадастру,  охорони
земель,   реформування   земельних   відносин,  а  також
техніко-економічних обґрунтувань цих програм і проектів;
 
   е) розроблення економічного і правового механізму регулювання
земельних відносин;
 
   є) участь у розробленні та здійсненні заходів щодо розвитку
ринку земель;
 
   ж) здійснення міжнародного співробітництва в галузі земельних
відносин;
 
   з) вирішення  інших  питань у галузі земельних відносин
відповідно до закону;
 
 
   ( Підпункт "и" статті 15 виключено на підставі Закону
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 )
 
 
   Стаття 16. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки
        Крим у галузі земельних відносин
 
   До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у
галузі земельних відносин належить:
 
   а) розпорядження землями державної  власності  в  межах,
визначених цим Кодексом;
 
   б) участь  у  розробленні  та  забезпеченні  виконання
загальнодержавних і республіканських програм з питань використання
та охорони земель;
 
   в) координація здійснення землеустрою і державного контролю
за використанням та охороною земель;
 
   г) підготовка висновків щодо надання або вилучення (викупу)
земельних ділянок;
 
   ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб у порядку,
визначеному цим Кодексом;
 
   д) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять
у  порядку  відшкодування  втрат  сільськогосподарського  і
лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом)
земельних ділянок;
 
   е) вирішення  інших  питань у галузі земельних відносин
відповідно до закону.
 
   Стаття 17. Повноваження місцевих державних адміністрацій
        у галузі земельних відносин
 
   До повноважень місцевих державних адміністрацій у галузі
земельних відносин належить:
 
   а) розпорядження землями державної  власності  в  межах,
визначених цим Кодексом;
 
   б) участь  у  розробленні  та  забезпеченні  виконання
загальнодержавних і регіональних (республіканських) програм з
питань використання та охорони земель;
 
   в) координація здійснення землеустрою та державного контролю
за використанням та охороною земель;
 
   г) підготовка висновків щодо надання або вилучення (викупу)
земельних ділянок;
 
   ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб у межах,
визначених цим Кодексом;
 
   д) підготовка висновків щодо встановлення та зміни меж сіл,
селищ, районів, районів у містах та міст;
 
   е) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять
у  порядку  відшкодування  втрат  сільськогосподарського  і
лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом)
земельних ділянок;
 
   є) координація  діяльності  державних  органів  земельних
ресурсів;
 
   ж) вирішення  інших  питань у галузі земельних відносин
відповідно до закону.
 
   Стаття 17-1. Повноваження державних органів приватизації
         у галузі земельних відносин
 
   Державні органи приватизації здійснюють продаж земельних
ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації.
( Кодекс доповнено статтею 17-1 згідно із Законами N 3235-IV
( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006,
N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  - зміну визнано
неконституційною  згідно  з  Рішенням  Конституційного  Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; в редакції Закону
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 )
 
              Розділ II
 
             ЗЕМЛІ УКРАЇНИ
 
               Глава 4
 
      Склад та цільове призначення земель України
 
   Стаття 18. Склад земель 
 
   1. До земель України належать усі землі в межах її території,
в тому числі острови та землі, зайняті водними об'єктами, які за
основним цільовим призначенням поділяються на категорії.
 
   2. Категорії земель України мають особливий правовий режим.
 
   3. Україна  за межами її території може мати на праві
державної власності земельні ділянки,  правовий  режим  яких
визначається законодавством відповідної країни.
 
   Стаття 19. Категорії земель
 
   1. Землі  України  за  основним  цільовим  призначенням
поділяються на такі категорії:
 
   а) землі сільськогосподарського призначення;
 
   б) землі житлової та громадської забудови;
 
   в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного
призначення;
 
   г) землі оздоровчого призначення;
 
   ґ) землі рекреаційного призначення;
 
   д) землі історико-культурного призначення;
 
   е) землі лісогосподарського призначення;
 
   є) землі водного фонду;
 
   ж) землі  промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики,
оборони та іншого призначення.
 
   2. Земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у
власність або користування громадян чи юридичних осіб, можуть
перебувати у запасі.
( Стаття 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3404-IV
( 3404-15 ) від 08.02.2006 )
 
   Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення
        земель
 
   1. Віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється
на підставі рішень органів державної влади та органів місцевого
самоврядування відповідно до їх повноважень.
 
   2. Зміна цільового призначення земель провадиться органами
виконавчої влади або органами місцевого самоврядування,  які
приймають рішення про передачу цих земель у власність або надання
у користування, вилучення (викуп) земель і затверджують проекти
землеустрою  або  приймають  рішення  про створення об'єктів
природоохоронного та історико-культурного призначення.
 
   3. Зміна цільового призначення земель, які перебувають у
власності громадян або юридичних осіб, здійснюється за ініціативою
власників земельних ділянок у порядку, що встановлюється Кабінетом
Міністрів України.
 
   4. Зміна цільового призначення земель, зайнятих лісами,
провадиться з урахуванням висновків органів виконавчої влади з
питань охорони навколишнього природного середовища та лісового
господарства.
( Статтю 20 доповнено частиною четвертою згідно із Законом
N 3404-IV ( 3404-15 ) від 08.02.2006 )
 
   Стаття 21. Наслідки порушення порядку встановлення та зміни
        цільового призначення земель
 
   Порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення
земель є підставою для:
 
   а) визнання недійсними рішень органів державної влади та
органів місцевого самоврядування про надання (передачу) земельних
ділянок громадянам та юридичним особам;
 
   б) визнання недійсними угод щодо земельних ділянок;
 
   в) відмови в державній реєстрації земельних ділянок або
визнання реєстрації недійсною;
 
   г) притягнення до відповідальності відповідно до  закону
громадян  та  юридичних  осіб,  винних  у порушенні порядку
встановлення та зміни цільового призначення земель.
 
               Глава 5
 
       Землі сільськогосподарського призначення
 
   Стаття 22. Визначення земель сільськогосподарського
        призначення та порядок їх використання
 
   1. Землями  сільськогосподарського  призначення визнаються
землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції,
здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної
діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури або
призначені для цих цілей.
 
   2. До земель сільськогосподарського призначення належать:
 
   а) сільськогосподарські  угіддя   (рілля,   багаторічні
насадження, сіножаті, пасовища та перелоги);
 
   б) несільськогосподарські  угіддя  (господарські  шляхи і
прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім
тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення, землі
під  господарськими  будівлями  і  дворами, землі тимчасової
консервації тощо).
 
   3. Землі сільськогосподарського призначення передаються у
власність та надаються у користування:
 
   а) громадянам  -  для  ведення  особистого  селянського
господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання
худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
 
   б) сільськогосподарським  підприємствам  -  для  ведення
товарного сільськогосподарського виробництва;
 
   в) сільськогосподарським  науково-дослідним  установам  та
навчальним закладам, сільським професійно-технічним училищам та
загальноосвітнім школам - для дослідних і навчальних цілей,
пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства;
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner