Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Земельний кодекс України

Кодекс України № 2768-III от 25.10.2001

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 3

   г) несільськогосподарським  підприємствам,  установам  та
організаціям, релігійним організаціям і об'єднанням громадян - для
ведення підсобного сільського господарства.
 
   4. Землі  сільськогосподарського  призначення  не  можуть
передаватись  у  власність  іноземним громадянам, особам без
громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам.
( Стаття 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3404-IV
( 3404-15 ) від 08.02.2006 )
 
   Стаття 23. Пріоритетність земель сільськогосподарського
        призначення
 
   1. Землі,  придатні  для потреб сільського господарства,
повинні  надаватися  насамперед  для  сільськогосподарського
використання.
 
   2. Визначення  земель,  придатних  для потреб сільського
господарства, провадиться на підставі даних державного земельного
кадастру.
 
   3. Для  будівництва  промислових  підприємств,  об'єктів
житлово-комунального господарства, залізниць  і  автомобільних
шляхів,  ліній  електропередачі  та  зв'язку,  магістральних
трубопроводів, а також для інших потреб, не пов'язаних з веденням
сільськогосподарського   виробництва,   надаються  переважно
несільськогосподарські угіддя або сільськогосподарські  угіддя
гіршої якості.
 
   4. Лінії  електропередачі і зв'язку та інші комунікації
проводяться головним чином вздовж шляхів, трас тощо.
 
   Стаття 24. Земельні ділянки державних і комунальних
        сільськогосподарських підприємств,
        установ та організацій
 
   1. Державним   і   комунальним   сільськогосподарським
підприємствам,  установам  та організаціям надаються земельні
ділянки із земель державної і комунальної власності у постійне
користування для науково-дослідних, навчальних цілей та ведення
товарного сільськогосподарського виробництва.
 
   2. Державні і комунальні сільськогосподарські підприємства,
установи і організації можуть орендувати земельні ділянки, що
перебувають у власності громадян та юридичних осіб.
 
   3. У разі ліквідації державного чи комунального підприємства,
установи, організації землі, які перебувають у їх постійному
користуванні, за рішенням відповідного органу виконавчої влади або
органу місцевого самоврядування переводяться до земель запасу або
надаються іншим громадянам та юридичним особам для використання за
їх цільовим призначенням, а договори оренди земельних ділянок
припиняються.
 
   Стаття 25. Приватизація земель державних і комунальних
        сільськогосподарських підприємств,
        установ та організацій
 
   1. При  приватизації  земель  державних  і  комунальних
сільськогосподарських підприємств, установ та організацій земельні
ділянки передаються працівникам цих підприємств, установ  та
організацій, працівникам державних та комунальних закладів освіти,
культури, охорони здоров'я, розташованих на території відповідної
ради, а також пенсіонерам з їх числа з визначенням кожному з них
земельної частки (паю).
 
   2. Рішення про приватизацію земель державних і комунальних
сільськогосподарських  підприємств,  установ  та  організацій
приймають  органи  виконавчої  влади  або  органи  місцевого
самоврядування  відповідно  до їх повноважень за клопотанням
працівників цих підприємств, установ та організацій.
 
   3. Землі у приватну власність особам, зазначеним у частині
першій цієї статті, передаються безоплатно.
 
   4. Площа  земель,  що передаються у приватну власність,
становить різницю між загальною площею земель, що перебували у
постійному користуванні сільськогосподарських підприємств, установ
та організацій, і площею земель, які залишаються у державній чи
комунальній  власності (лісогосподарського призначення, водний
фонд, резервний фонд).
 
   5. Особи, зазначені у частині першій цієї статті, мають
гарантоване право одержати свою земельну частку (пай), виділену в
натурі (на місцевості).
 
   6. При обчисленні розміру земельної частки (паю) враховуються
сільськогосподарські  угіддя,  які  перебували  у  постійному
користуванні державних  та  комунальних  сільськогосподарських
підприємств, установ та організацій, за винятком земель, що
залишаються у державній та комунальній власності. Загальний розмір
обчисленої для приватизації площі сільськогосподарських угідь
поділяється на загальну кількість осіб, зазначених у частині
першій цієї статті.
 
   7. Вартість  і  розміри  в умовних кадастрових гектарах
земельних часток (паїв) працівників відповідних  підприємств,
установ і організацій та пенсіонерів з їх числа є рівними.
   Розміри земельних ділянок, що виділяються для працівників
державних та комунальних закладів, підприємств і організацій
культури, освіти та охорони здоров'я та пенсіонерів з їх числа,
які проживають у сільській місцевості або селищах міського типу,
не можуть перевищувати норм безоплатної передачі земельних ділянок
громадянам,  встановлених  законом  для  ведення  особистого
селянського господарства. 
 
   8. Внутрігосподарські шляхи, господарські двори, полезахисні
лісосмуги та інші захисні насадження, гідротехнічні споруди,
водойми тощо можуть бути відповідно до цього Кодексу передані у
власність громадян, сільськогосподарських підприємств, установ та
організацій,  що створені колишніми працівниками державних і
комунальних  сільськогосподарських  підприємств,  установ  та
організацій.
 
   9. Органи  виконавчої  влади  або  органи  місцевого
самоврядування у процесі приватизації створюють резервний фонд
земель  за  погодженням  його місця розташування з особами,
зазначеними в частині першій цієї статті у розмірі до 15 відсотків
площі усіх сільськогосподарських угідь, які були у постійному
користуванні відповідних підприємств, установ та організацій.
 
   10. Резервний  фонд  земель  перебуває  у державній або
комунальній власності і призначається для подальшого перерозподілу
та використання за цільовим призначенням.
( Стаття 25 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1694-IV
( 1694-15 ) від 20.04.2004, N 3404-IV ( 3404-15 ) від 08.02.2006 )
 
   Стаття 26. Використання земельних ділянок з меліоративними
        системами
 
   Земельні ділянки, одержані громадянами внаслідок приватизації
земель державних та комунальних сільськогосподарських підприємств,
на яких розташовані та  функціонують  меліоративні  системи,
використовуються спільно на підставі угоди. У разі відсутності
згоди щодо спільного використання зазначених земельних ділянок
питання вирішується в судовому порядку.
 
   Стаття 27. Збереження права на землю сільськогосподарських
        підприємств, установ та організацій, особистих
        селянських і фермерських господарств
 
   Сільськогосподарські підприємства, установи та організації,
особисті селянські і фермерські господарства, які об'єднуються в
асоціації та інші організаційно-правові форми, зберігають право на
свої земельні ділянки, якщо інше не передбачено договором.
 
   Стаття 28. Земельні ділянки сільськогосподарських підприємств
 
   1. Сільськогосподарським  підприємствам,  установам  та
організаціям,   крім   державних  і  комунальних,  землі
сільськогосподарського призначення можуть належати  на  праві
власності.
 
   2. Право власності на землю цих підприємств може набуватися
шляхом внесення до статутного фонду  земельних  ділянок  їх
засновників  та  придбання  земельних  ділянок за договорами
купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими
угодами.
( Частина друга статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 )
 
   3. Реалізація  права  власності  на  землю  зазначеними
сільськогосподарськими підприємствами здійснюється відповідно до
закону.
 
   Стаття 29. Визначення місця розташування земельних ділянок
        громадян при ліквідації сільськогосподарських
        підприємств, установ та організацій
 
   1. При ліквідації сільськогосподарських підприємств, установ
та організацій переважне право на отримання земельних ділянок
поруч з населеними пунктами мають власники земельних часток
(паїв), які проживають у цих населених пунктах.
 
   2. Місце розташування земельних ділянок  визначається  з
урахуванням  вимог  раціональної  організації  території  і
компактності землекористування  відповідно  до  землевпорядних
проектів, які затверджуються зборами власників земельних часток
(паїв).
 
   Стаття 30. Розподіл несільськогосподарських угідь при
        ліквідації сільськогосподарських підприємств
 
   1. При   ліквідації  сільськогосподарських  підприємств
несільськогосподарські угіддя, що перебували у їх власності,
розподіляються відповідно до установчих документів цих підприємств
або за згодою власників земельних часток  (паїв).  У  разі
недосягнення згоди це питання вирішується в судовому порядку.
 
   2. Земельні ділянки державної і комунальної власності, які
перебували у користуванні  сільськогосподарських  підприємств,
установ та організацій, що ліквідуються, включаються до земель
запасу або передаються у власність чи користування відповідно до
цього Кодексу.
 
   Стаття 31. Землі фермерського господарства
 
   1. Землі фермерського господарства можуть складатися із:
 
   а) земельної  ділянки,  що  належить на праві власності
фермерському господарству як юридичній особі;
 
   б) земельних ділянок, що належать громадянам  -  членам
фермерського господарства на праві приватної власності;
 
   в) земельної  ділянки,  що  використовується  фермерським
господарством на умовах оренди.
 
   2. Громадяни - члени фермерського господарства мають право на
одержання безоплатно у власність із земель державної і комунальної
власності земельних ділянок у розмірі земельної частки (паю).
 
   Стаття 32. Приватизація земельних ділянок членами
        фермерських господарств
 
   1. Громадянам  України  - членам фермерських господарств
передаються безоплатно у приватну  власність  надані  їм  у
користування земельні ділянки у розмірі земельної частки (паю)
члена сільськогосподарського  підприємства,  розташованого  на
території відповідної ради.
 
   2. Дія частини першої цієї статті не поширюється на громадян,
які раніше набули права на земельну частку (пай).
 
   Стаття 33. Земельні ділянки особистих селянських господарств
 
   1. Громадяни України можуть мати на праві власності та
орендувати земельні ділянки для ведення особистого селянського
господарства.
 
   2. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть мати
земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства
на умовах оренди.
 
   3. Використання земель особистого селянського господарства
здійснюється відповідно до закону.
 
   Стаття 34. Землі для сінокосіння і випасання худоби
 
   1. Громадяни  можуть  орендувати  земельні  ділянки  для
сінокосіння і випасання худоби.
 
   2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
можуть створювати на землях, що перебувають у власності держави чи
територіальної громади, громадські сіножаті і пасовища.
 
   Стаття 35. Земельні ділянки для садівництва
 
   1. Громадяни України із земель державної і  комунальної
власності мають право набувати безоплатно у власність або на
умовах оренди земельні ділянки для ведення індивідуального або
колективного садівництва.
 
   2. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть мати
земельні ділянки для ведення індивідуального або колективного
садівництва на умовах оренди.
 
   3. Земельні  ділянки, призначені для садівництва, можуть
використовуватись для закладання багаторічних плодових насаджень,
вирощування сільськогосподарських культур, а також для зведення
необхідних будинків, господарських споруд тощо.
 
   4. Землі загального користування садівницького товариства є
його власністю. До земель загального користування садівницького
товариства належать земельні ділянки, зайняті захисними смугами,
дорогами, проїздами, будівлями і спорудами та іншими об'єктами
загального користування.
 
   5. Приватизація земельної ділянки громадянином -  членом
садівницького товариства здійснюється без згоди на те інших членів
цього товариства.
 
   6. Використання земельних ділянок садівницьких  товариств
здійснюється відповідно до закону та статутів цих товариств.
 
   Стаття 36. Земельні ділянки для городництва
 
   1. Громадянам або їх об'єднанням із земель державної або
комунальної власності можуть надаватися в оренду земельні ділянки
для городництва.
 
   2. На земельних ділянках, наданих для городництва, закладання
багаторічних плодових насаджень, а також спорудження капітальних
будівель і споруд не допускається.
 
   3. На земельних ділянках, наданих для городництва, можуть
бути зведені тимчасові споруди для зберігання інвентарю та захисту
від непогоди. Після закінчення строку оренди зазначеної земельної
ділянки  побудовані  тимчасові  споруди  підлягають  знесенню
власниками цих споруд за їх рахунок.
 
   Стаття 37. Право несільськогосподарських підприємств, установ
        та організацій на землю
 
   1. Приватні несільськогосподарські підприємства, установи та
організації  можуть  набувати  у власність або оренду землі
сільськогосподарського  та  іншого  призначення  для  ведення
підсобного господарства.
 
   2. Державні   та   комунальні   несільськогосподарські
підприємства, установи та організації можуть набувати в оренду
землі сільськогосподарського та іншого призначення для ведення
підсобного господарства.
 
               Глава 6
 
       Землі житлової та громадської забудови
 
   Стаття 38. Визначення земель житлової та громадської забудови
 
   До земель житлової та громадської забудови належать земельні
ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для
розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших
об'єктів загального користування.
 
   Стаття 39. Використання земель житлової та громадської
        забудови
 
   Використання земель  житлової  та  громадської  забудови
здійснюється відповідно до генерального плану населеного пункту,
іншої містобудівної документації, плану земельно-господарського
устрою з дотриманням державних стандартів і норм, регіональних та
місцевих правил забудови.
 
   Стаття 40. Земельні ділянки для будівництва та обслуговування
        жилого будинку, господарських будівель і гаражного
        будівництва
 
   Громадянам України за рішенням органів виконавчої влади або
органів місцевого самоврядування можуть передаватися безоплатно у
власність або надаватися в оренду земельні ділянки для будівництва
та  обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і
гаражного будівництва в межах норм, визначених цим Кодексом. Понад
норму безоплатної передачі громадяни можуть набувати у власність
земельні ділянки для зазначених потреб за цивільно-правовими
угодами.
 
   Стаття 41. Земельні ділянки житлово-будівельних (житлових)
        і гаражно-будівельних кооперативів
 
   1. Житлово-будівельним (житловим)  та  гаражно-будівельним
кооперативам за рішенням органів виконавчої влади або органів
місцевого самоврядування земельні ділянки  для  житлового  і
гаражного будівництва передаються безоплатно у власність або
надаються в оренду у розмірі, який встановлюється відповідно до
затвердженої містобудівної документації.
 
   2. Житлово-будівельні  (житлові)  та  гаражно-будівельні
кооперативи можуть набувати земельні ділянки у власність за
цивільно-правовими угодами.

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner