Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Земельний кодекс України

Кодекс України № 2768-III от 25.10.2001

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 7

   в) співвласників жилого будинку.
 
   3. Володіння,  користування  та  розпорядження  земельною
ділянкою спільної сумісної власності здійснюються за договором або
законом.
 
   4. Співвласники земельної ділянки, що перебуває у спільній
сумісній власності, мають право на її поділ або на виділення з неї
окремої частки.
 
   5. Поділ земельної ділянки, яка є у спільній  сумісній
власності, з виділенням частки співвласника, може бути здійснено
за умови попереднього визначення розміру земельних часток, які є
рівними, якщо інше не передбачено законом або не встановлено
судом.
 
   Стаття 90. Права власників земельних ділянок
 
   1. Власники земельних ділянок мають право:
 
   а) продавати або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку,
передавати її в оренду, заставу, спадщину;
 
   б) самостійно господарювати на землі;
 
   в) власності на посіви і насадження сільськогосподарських та
інших культур, на вироблену продукцію; ( Пункт "в" частини першої
статті 90 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3404-IV
( 3404-15 ) від 08.02.2006 )
 
   г) використовувати у встановленому порядку для власних потреб
наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини,
торф, лісові насадження, водні об'єкти, а також інші корисні
властивості землі;
 
   ґ) на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом;
 
   д) споруджувати жилі будинки, виробничі та інші будівлі і
споруди.
 
   2. Порушені права власників земельних ділянок підлягають
відновленню в порядку, встановленому законом.
 
   Стаття 91. Обов'язки власників земельних ділянок
 
   1. Власники земельних ділянок зобов'язані:
 
   а) забезпечувати використання їх за цільовим призначенням;
 
   б) додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;
 
   в) своєчасно сплачувати земельний податок;
 
   г) не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та
землекористувачів;
 
   ґ) підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні
властивості землі;
 
   д) своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та
органам місцевого самоврядування дані про стан і використання
земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому
законом;
 
   е) дотримуватися  правил  добросусідства  та  обмежень,
пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;
 
   є) зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі
зрошувальних і осушувальних систем.
 
   2. Законом можуть бути встановлені інші обов'язки власників
земельних ділянок.
 
               Глава 15
 
          Право користування землею
 
   Стаття 92. Право постійного користування земельною ділянкою 
 
   1. Право постійного користування земельною ділянкою - це
право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у
державній або комунальній власності, без встановлення строку.
 
   2.  Права постійного користування земельною ділянкою із
земель державної та комунальної власності набувають:
 
   а) підприємства, установи та організації, що належать до
державної та комунальної власності;
 
   б) громадські організації інвалідів України, їх підприємства
(об'єднання), установи та організації;
 
   в) релігійні організації України, статути (положення) яких
зареєстровано  у встановленому законом порядку, виключно для
будівництва  і  обслуговування  культових та інших будівель,
необхідних для забезпечення їх діяльності. ( Частину другу статті
92 доповнено пунктом "в" згідно із Законом N 875-VI ( 875-17 ) від
15.01.2009 )
( Частина друга статті 92 в редакції Закону N 1709-IV ( 1709-15 )
від 12.05.2004 )
 
   Стаття 93. Право оренди земельної ділянки
 
   1. Право оренди земельної ділянки - це засноване на договорі
строкове платне володіння і користування земельною ділянкою,
необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої
діяльності.
 
   2. Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам
та юридичним особам України, іноземним громадянам і особам без
громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об'єднанням
і організаціям, а також іноземним державам.
 
   3. Оренда земельної ділянки може бути короткостроковою - не
більше 5 років та довгостроковою - не більше 50 років.
 
   4. Право оренди земельної ділянки може відчужуватися, у тому
числі продаватися на земельних торгах, а також передаватися у
заставу,  спадщину,  вноситися до статутного фонду власником
земельної  ділянки - на строк до 50 років, крім випадків,
визначених законом.
( Статтю 93 доповнено частиною згідно із Законом N 509-VI
( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   5. Орендована земельна ділянка або її частина може за згодою
орендодавця передаватись орендарем у володіння та користування
іншій особі (суборенда).
 
   6. Орендодавцями  земельних  ділянок  є їх власники або
уповноважені ними особи.
 
   7. Відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються законом.
 
   Стаття 94. Право концесіонера на земельну ділянку
 
   1. Для  здійснення  концесійної  діяльності  концесіонеру
надаються в оренду земельні ділянки у порядку, встановленому цим
Кодексом.
 
   2. Види господарської діяльності, для яких можуть надаватися
земельні ділянки у концесію, визначаються законом.
 
   Стаття 95. Права землекористувачів
 
   1. Землекористувачі, якщо інше не передбачено законом або
договором, мають право:
 
   а) самостійно господарювати на землі;
 
   б) власності на посіви і насадження сільськогосподарських та
інших культур, на вироблену продукцію; ( Пункт "б" частини першої
статті 95 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3404-IV
( 3404-15 ) від 08.02.2006 )
 
   в) використовувати у встановленому порядку для власних потреб
наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини,
торф, ліси, водні об'єкти, а також інші корисні властивості землі;
( Пункт "в" частини першої статті 95 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 3404-IV ( 3404-15 ) від 08.02.2006 )
 
   г) на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом;
 
   ґ) споруджувати жилі будинки, виробничі та інші будівлі і
споруди.
 
   2. Порушені права землекористувачів підлягають відновленню в
порядку, встановленому законом.
 
   Стаття 96. Обов'язки землекористувачів
 
   1. Землекористувачі зобов'язані:
 
   а) забезпечувати використання землі за цільовим призначенням;
 
   б) додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;
 
   в) своєчасно сплачувати земельний податок або орендну плату;
 
   г) не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та
землекористувачів;
 
   ґ) підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні
властивості землі;
 
   д) своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та
органам місцевого самоврядування дані про стан і використання
земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому
законом;
 
   е) дотримуватися  правил  добросусідства  та  обмежень,
пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;
 
   є) зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі
зрошувальних і осушувальних систем.
 
   2. Законом  можуть  бути  встановлені  інші  обов'язки
землекористувачів.
 
   Стаття 97. Обов'язки підприємств, установ та організацій,
        що проводять розвідувальні роботи
 
   1. Підприємства, установи та організації, які здійснюють
геологознімальні, пошукові, геодезичні та інші  розвідувальні
роботи, можуть проводити такі роботи на підставі угоди з власником
землі або за погодженням із землекористувачем.
 
   2. Строки  і  місце  проведення  розвідувальних  робіт
визначаються угодою сторін.
 
   3. Проведення розвідувальних робіт на землях заповідників,
національних дендрологічних, ботанічних, меморіальних  парків,
поховань  і археологічних пам'яток дозволяється у виняткових
випадках за рішенням Кабінету Міністрів України.
 
   4. Підприємства, установи та організації, які  проводять
розвідувальні роботи, зобов'язані відшкодовувати власникам землі
та землекористувачам усі збитки, в тому числі неодержані доходи, а
також за свій рахунок приводити займані земельні ділянки у
попередній стан.
 
   5. Спори, що виникають при проведенні розвідувальних робіт,
вирішуються у судовому порядку.
 
               Глава 16
 
          Право земельного сервітуту
 
   Стаття 98. Зміст права земельного сервітуту
 
   1. Право  земельного сервітуту - це право власника або
землекористувача земельної ділянки на  обмежене  платне  або
безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками).
 
   2. Земельні сервітути можуть бути постійними і строковими.
 
   3. Встановлення земельного сервітуту не веде до позбавлення
власника земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний
сервітут, прав володіння, користування та розпорядження нею.
 
   4. Земельний  сервітут  здійснюється  способом,  найменш
обтяжливим для власника земельної ділянки,  щодо  якої  він
встановлений.
 
   Стаття 99. Види права земельного сервітуту
 
   Власники або  землекористувачі  земельних  ділянок можуть
вимагати встановлення таких земельних сервітутів:
 
   а) право проходу та проїзду на велосипеді;
 
   б) право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху;
 
   в) право прокладання та експлуатації ліній електропередачі,
зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій;
 
   г) право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із
чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку;
 
   ґ) право відводу води зі своєї земельної ділянки на сусідню
або через сусідню земельну ділянку;
 
   д) право забору води з природної водойми, розташованої на
сусідній земельній ділянці, та право проходу до природної водойми;
 
   е) право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої
на  сусідній земельній ділянці, та право прогону худоби до
природної водойми;
 
   є) право прогону худоби по наявному шляху;
 
   ж) право встановлення будівельних риштувань та складування
будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд;
 
   з) інші земельні сервітути.
 
   Стаття 100. Порядок встановлення земельних сервітутів
 
   1. Сервітут  може  бути встановлений договором, законом,
заповітом або рішенням суду. Сервітут може належати власникові
(володільцеві)  сусідньої  земельної  ділянки, а також іншій
конкретно визначеній особі (особистий сервітут).
 
   2. Земельний сервітут може бути встановлений договором між
особою, яка вимагає його встановлення, та власником (володільцем)
земельної ділянки.
 
   Договір про встановлення  земельного  сервітуту  підлягає
державній  реєстрації в порядку, встановленому для державної
реєстрації прав на нерухоме майно.
( Стаття 100 в редакції Закону N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 )
 
   Стаття 101. Дія земельного сервітуту
 
   1. Дія земельного сервітуту зберігається у разі переходу прав
на земельну ділянку, щодо якої встановлений земельний сервітут, до
іншої особи.
 
   2. Земельний сервітут не може бути предметом купівлі-продажу,
застави та не може передаватися будь-яким способом особою, в
інтересах  якої цей сервітут встановлено, іншим фізичним та
юридичним особам.
 
   3. Власник, землекористувач земельної ділянки, щодо якої
встановлений земельний сервітут, має право вимагати від осіб, в
інтересах яких встановлено земельний сервітут, плату за його
встановлення, якщо інше не передбачено законом.
 
   4. Власник  земельної  ділянки,  щодо  якої встановлений
земельний сервітут, має право на відшкодування збитків, завданих
встановленням земельного сервітуту.
 
   Стаття 102. Припинення дії земельного сервітуту
 
   1. Дія земельного сервітуту підлягає припиненню у випадках:
 
   а) поєднання  в  одній  особі суб'єкта права земельного
сервітуту, в інтересах якого він встановлений, та  власника
земельної ділянки;
 
   б) відмови особи, в інтересах якої встановлено земельний
сервітут;
 
   в) рішення суду про скасування земельного сервітуту;
 
   г) закінчення терміну, на який було встановлено земельний
сервітут;
 
   ґ) невикористання земельного сервітуту протягом трьох років;
 
   д) порушення  власником  сервітуту  умов  користування
сервітутом.
 
   2. На вимогу  власника  земельної  ділянки,  щодо  якої
встановлено земельний сервітут, дія цього сервітуту може бути
припинена в судовому порядку у випадках:
 
   а) припинення підстав його встановлення;
 
   б) коли встановлення  земельного  сервітуту  унеможливлює
використання земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний
сервітут, за її цільовим призначенням.
 
              Глава 16-1
 
     Право користування чужою земельною ділянкою для
     сільськогосподарських потреб або для забудови
 
   Стаття 102-1. Підстави набуття і зміст права користування
          чужою земельною ділянкою для
          сільськогосподарських потреб або для забудови

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner