Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Земельний кодекс України

Кодекс України № 2768-III от 25.10.2001

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 8

 
   1. Право  користування  чужою  земельною  ділянкою  для
сільськогосподарських потреб (емфітевзис) і право користування
чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) виникають на
підставі договору між власником земельної ділянки та особою, яка
виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою для таких
потреб, відповідно до Цивільного кодексу України ( 435-15 ).
 
   Право користування чужою земельною ділянкою для забудови
(суперфіцій) може виникати також на підставі заповіту.
 
   2. Право  користування  чужою  земельною  ділянкою  для
сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та право користування
чужою  земельною  ділянкою  для забудови (суперфіцій) можуть
відчужуватися  або  передаватися в порядку спадкування, крім
випадків, передбачених частиною третьою цієї статті.
( Частина друга статті 102-1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   3.  Право користування земельною ділянкою державної або
комунальної власності не може бути відчужено її землекористувачем
іншим особам (крім випадків переходу права власності на будівлі та
споруди), внесено до статутного фонду, передано у заставу.
( Статтю 102-1 доповнено частиною згідно із Законом N 509-VI
( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   4. Строк  користування  земельною  ділянкою державної чи
комунальної власності для сільськогосподарських потреб або для
забудови не може перевищувати 50 років.
( Статтю 102-1 доповнено частиною згідно із Законом N 509-VI
( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   5. Укладення договорів про  надання  права  користування
земельною  ділянкою для сільськогосподарських потреб або для
забудови здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України
( 435-15 ) з урахуванням вимог цього Кодексу.
 
   6. Право  користування  чужою  земельною  ділянкою  для
сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та право користування
чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) припиняються в
разі:
 
   1) поєднання в одній особі власника земельної ділянки та
землекористувача;
 
   2) спливу строку, на який було надано право користування;
 
   3) викупу  земельної  ділянки  у  зв'язку  з суспільною
необхідністю в разі користування чужою земельною ділянкою для
сільськогосподарських потреб;
 
   4) невикористання земельної ділянки для забудови в разі
користування чужою земельною ділянкою для забудови протягом трьох
років.
 
   7. Право  користування  чужою  земельною  ділянкою  для
сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та право користування
чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) можуть бути
припинені за рішенням суду в інших  випадках,  встановлених
законом.
(  Кодекс доповнено главою 16-1 згідно із Законом N 997-V
( 997-16 ) від 27.04.2007 )
 
               Глава 17
 
             Добросусідство
 
   Стаття 103. Зміст добросусідства
 
   1. Власники та землекористувачі земельних ділянок повинні
обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до
їх цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам
сусідніх  земельних  ділянок завдається найменше незручностей
(затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове  забруднення
тощо).
 
   2. Власники та землекористувачі земельних ділянок зобов'язані
не використовувати земельні ділянки способами, які не дозволяють
власникам,  землекористувачам  сусідніх  земельних  ділянок
використовувати їх за цільовим призначенням (неприпустимий вплив).
 
   3. Власники та землекористувачі земельних ділянок зобов'язані
співпрацювати при вчиненні дій, спрямованих на забезпечення прав
на землю кожного з них та  використання  цих  ділянок  із
запровадженням і додержанням прогресивних технологій вирощування
сільськогосподарських культур та охорони земель (обмін земельних
ділянок, раціональна організація територій, дотримання сівозмін,
встановлення, зберігання межових знаків тощо).
 
   Стаття 104. Попередження шкідливого впливу на сусідню
         земельну ділянку
 
   Власники та  землекористувачі  земельних  ділянок  можуть
вимагати припинення діяльності на сусідній земельній ділянці,
здійснення якої може призвести до шкідливого впливу на здоров'я
людей, тварин, на повітря, земельні ділянки та інше.
 
   Стаття 105. Наслідки проникнення на земельну ділянку гілок
         і коренів дерев
 
   У випадку  проникнення  коренів і гілок дерев з однієї
земельної ділянки на іншу власники та землекористувачі земельних
ділянок мають право відрізати корені дерев і кущів, які проникають
із сусідньої земельної ділянки, якщо таке проникнення є перепоною
у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням.
 
   Стаття 106. Обов'язки щодо визначення спільних меж
 
   1. Власник земельної ділянки має право вимагати від власника
сусідньої земельної ділянки сприяння встановленню твердих меж, а
також відновленню межових знаків у випадках, коли вони зникли,
перемістились або стали невиразними.
 
   2. Види межових знаків і порядок відновлення меж визначаються
центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
 
   3. Витрати на встановлення суміжних меж несуть власники
земельних ділянок у рівних частинах, якщо інше не встановлено
угодою між ними.
 
   Стаття 107. Відновлення меж
 
   1. Основою для відновлення меж є дані земельно-кадастрової
документації.
 
   2. У разі неможливості виявлення дійсних меж їх встановлення
здійснюється за фактичним використанням земельної ділянки. Якщо
фактичне використання ділянки неможливо встановити, то кожному
виділяється однакова за розміром частина спірної ділянки.
 
   3. У  випадках, коли в такий спосіб визначення меж не
узгоджується з виявленими обставинами, зокрема з встановленими
розмірами земельних ділянок, то межі визначаються з урахуванням
цих обставин.
 
   Стаття 108. Спільне використання межових споруд
 
   1. У випадках, коли сусідні земельні ділянки відокремлені
рослинною смугою, стежкою, рівчаком, каналом, стіною, парканом або
іншою спорудою, то власники цих ділянок мають право на їх спільне
використання, якщо зовнішні ознаки не вказують на те, що споруда
належить лише одному з сусідів.
 
   2. Власники сусідніх земельних ділянок можуть користуватися
межовими спорудами спільно за домовленістю між ними. Витрати на
утримання споруди в належному стані сусіди несуть у рівних
частинах. До того часу, поки один із сусідів зацікавлений у
подальшому існуванні спільної межової споруди, вона не може бути
ліквідована або змінена без його згоди.
 
   Стаття 109. Використання дерев, які стоять на межі земельних
         ділянок
 
   1. Дерева, які стоять на межі суміжних земельних ділянок, а
також плоди цих дерев належать власникам цих ділянок у рівних
частинах.
 
   2. Кожен із сусідів має право вимагати ліквідувати дерева,
які стоять на спільній межі. Витрати на ліквідацію цих дерев
покладаються на сусідів у рівних частинах.
 
   3. Сусід, який вимагає ліквідації дерев, які стоять на
спільній межі, повинен один нести витрати на ліквідацію дерев,
якщо інший сусід відмовляється від своїх прав на дерева.
 
   4. Вимога на ліквідацію дерев (кущів) виключається, якщо вони
служать межовими знаками і залежно від обставин не можуть бути
замінені іншими межовими знаками.
 
               Глава 18
 
           Обмеження прав на землю
 
   Стаття 110. Поняття обмеження прав на земельну ділянку
 
   1. На використання власником земельної ділянки або її частини
може  бути  встановлено  обмеження  (обтяження)  в  обсязі,
передбаченому законом або договором.
 
   2. Перехід права власності на земельну ділянку не припиняє
встановленого обмеження (обтяження).
 
   3. Поділ чи об'єднання земельних ділянок не припиняє дії
обмежень,  обтяжень,  встановлених на земельні ділянки, крім
випадків, коли обмеження (обтяження) поширювалося лише на частину
земельної ділянки, яка в результаті поділу земельної ділянки не
увійшла до сформованої нової земельної ділянки.
(  Статтю 110 доповнено частиною третьою згідно із Законом
N 1066-VI ( 1066-17 ) від 05.03.2009 )
 
   Стаття 111. Обмеження прав на земельну ділянку
 
   1. Право на земельну ділянку може бути обмежено законом або
договором шляхом встановлення:
 
   а) заборони на продаж або інше відчуження певним особам
протягом установленого строку;
 
   б) заборони на передачу в оренду (суборенду);
 
   в) права на переважну купівлю у разі її продажу;
 
   г) умови прийняття спадщини тільки визначеним спадкоємцем;
 
   ґ) умови  розпочати  і  завершити забудову або освоєння
земельної ділянки протягом встановлених строків;
 
   д) заборони на провадження окремих видів діяльності;
 
   е) заборони на зміну цільового призначення земельної ділянки,
ландшафту та зовнішнього виду нерухомого майна;
 
   є) умови здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги,
ділянки дороги;
 
   ж) умови додержання природоохоронних вимог або виконання
визначених робіт;
 
   з) умови надавати право полювання, вилову риби, збирання
дикорослих рослин на своїй земельній ділянці в установлений час і
в установленому порядку;
 
   и) інших зобов'язань, обмежень або умов.
 
   2. Обмеження  використання  земельної  ділянки підлягають
державній реєстрації і діють протягом терміну, встановленого
законом або договором.
 
   Стаття 112. Охоронні зони
 
   1. Охоронні зони створюються:
 
   а) навколо  особливо цінних природних об'єктів, об'єктів
культурної спадщини, гідрометеорологічних станцій тощо з метою
охорони і захисту їх від несприятливих антропогенних впливів;
 
   б) уздовж ліній зв'язку, електропередачі, земель транспорту,
навколо промислових об'єктів для забезпечення нормальних умов їх
експлуатації,  запобігання  ушкодження, а також зменшення їх
негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші
природні об'єкти.
 
   2. Правовий  режим  земель  охоронних  зон  визначається
законодавством України.
 
   Стаття 113. Зони санітарної охорони
 
   1. Зони санітарної охорони створюються навколо об'єктів, де є
підземні  та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та
водоочисні споруди, водоводи, об'єкти оздоровчого призначення та
інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності.
 
   2. У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність,
яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим
джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам,
водоводам, об'єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони
створені.
 
   3. Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається
законодавством України.
 
   Стаття 114. Санітарно-захисні зони
 
   1. Санітарно-захисні зони створюються навколо об'єктів, які є
джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів
шуму,  вібрації,  ультразвукових  і  електромагнітних  хвиль,
електронних  полів,  іонізуючих  випромінювань тощо, з метою
відокремлення таких об'єктів від територій житлової забудови.
 
   2. У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво
житлових об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших
об'єктів, пов'язаних з постійним перебуванням людей.
 
   3. Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається
законодавством України.
 
   Стаття 115. Зони особливого режиму використання земель
 
   1. Зони особливого режиму використання земель створюються
навколо військових об'єктів Збройних Сил України  та  інших
військових  формувань,  утворених відповідно до законодавства
України, для забезпечення функціонування цих об'єктів, збереження
озброєння, військової техніки та іншого військового майна, охорони
державного  кордону  України,  а  також  захисту  населення,
господарських об'єктів і довкілля від впливу аварійних ситуацій,
стихійних лих і пожеж, що можуть виникнути на цих об'єктах.
 
   2. Уздовж  державного  кордону  України  встановлюється
прикордонна смуга, у межах якої діє особливий режим використання
земель.
 
   3. Розмір та правовий режим прикордонної смуги встановлюються
відповідно до закону.
 
              Розділ IV
 
        НАБУТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
 
               Глава 19
 
        Набуття права на землю громадянами
           та юридичними особами
 
   Стаття 116. Підстави набуття права на землю 
 
   1. Громадяни та юридичні особи набувають права власності та
права користування земельними ділянками із земель державної або
комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або
органів  місцевого  самоврядування  в  межах їх повноважень,
визначених цим Кодексом або за результатами аукціону. ( Абзац
перший частини першої статті 116 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   Набуття права власності громадянами та юридичними особами на
земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти, які підлягають
приватизації, відбувається в порядку, визначеному частиною першою
статті 128 цього Кодексу.
( Частина перша статті 116 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 )
від 19.12.2006, N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною  згідно  з  Рішенням  Конституційного  Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; в редакції Закону
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 )
 
   2. Набуття права на землю громадянами та юридичними особами
здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність або
надання їх у користування.
 
   3. Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян
провадиться у разі:
 
   а) приватизації  земельних  ділянок,  які  перебувають у
користуванні громадян;
 
   б) одержання  земельних  ділянок  внаслідок  приватизації
державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ
та організацій;
 
   в) одержання земельних ділянок із  земель  державної  і
комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації,
визначених цим Кодексом.
 
   4. Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян
у межах норм, визначених цим Кодексом, провадиться один раз по
кожному виду використання.
 
   5. Надання у користування земельної ділянки, що перебуває у
власності або у користуванні, провадиться лише після вилучення
(викупу) її в порядку, передбаченому цим Кодексом.
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner